Jacek Wenta, juz wkrótce -> Nowa Oferta ..12/13, Moduł REGENERACYJNY

************

Jacek Wenta, Chiropraktyk C.K., terapie manualne, odruchowe, integracyjne i regeneracyjne dla autoregulacji Ciała i Umysłu –>> OCZYSZCZANIE, WZMOCNIENIE, REVITALIZACJA, odnowienie komórkowe + –>> ChiroSesja Regeneracyjna + Moduł REGENERACYJNY. wg projektu NeutrinoGen H. [->już wkrótce [..]->]

chirosesja@gmail.com     jacekwenta9@gmail.com

www.facebook.com/jacek.wenta

OFERTA kalibracyjna NIEAKTUALIZOWANA, STRONA NIEAKTUALNA i w PRZEBUDOWIE. Informacja podana jest bez ważności handlowej.

www.cemmed.pl www.jacekwenta.com

CHIROTERAPIA REGENERACYJNA? –>> metoda autorska, KOMPILACJA METOD SYSTEMOWYCH i SYNTEZA TECHNIK TERAPII NATURALNYCH, KOMPLEMENTARNA MEDYCYNA REGENERACYJNA,

-> odruchowa stymulacja regeneracyjna, „segmentarne” techniki mobilizacyjne organizmu, oddziaływanie po dermatomach, meridianach.. po „połączeniach komunikacyjnych” i informacyjnych -> zwrotnych i bezpośrednich systemu sterowania i regulacji Ciała i Umysłu.. -> do aktywacji i mobilizacji przepływu siły Życiowej w organizmie,.. -> terapie manualne, odruchowe, regeneracyjne i integracyjne –>>

==>> „Inteligencja Ciała” od..2min.02s.->

Jacek Wenta w audycji u Pani Grażyny Dobroń ->

Zintegrowane Regeneracyjne Terapie Naturalne Ciała „4+1 w jednej [1]″ sesji: 120min./lub 60min./albo 90min. –>>

==>> ’.. aby Móc Poczuć się Lepiej ze Sobą! ’

Integracja metod terapeutycznych dla uzyskania synergii

oddziaływań samoregeneracyjnych Ciała i jego autoregulacji z Umysłem.

1.Chiropraktyka, terapia manualna -> Aktywator Chiropraktyczny +

2.Terapie Odruchowe -> Clavikoterapia, Stymulator DiaDens, Aplikator wieloigłowy Lyapko,  -> aktywny stymulator Triomed -> aktywator fal milimetrowych Skrajnie Wysokich Częstotliwosci, technologia BioTrEM, Rezonansowe Promieniowanie Tła,  kierunkowe Promienniki i samodzielne Etalony -> informacyjne zapisy wzorców energetycznych -> +

3. Regeneracyjny Masaż Terapeutyczny, Techniki manualne Integrujące i mobilizujące przepływ Sił Życiowych +

4. Procesy na Ciało, Umysł i Serce wg CranioSacral, oddziaływanie czaszkowo-krzyżowe bazujące na „pulsacyjnym ruchu pierwotnej Energii Życia” i „Spirali Serca” +

5. ERT, Emotional Releace Therapy -> techniki uwalniania emocjonalnego wg Dr.Walter Weston. +

nowość! -> Moduł Regeneracyjny -> i -> INFORMACYJNY ZAPIS INTENCJI -> PROMOCJA! -> Już Wkrótce.

UWALNIANIE BÓLU! WYRÓWNYWANIE NAPIĘĆ! powięziowo-mięśniowych, OCZYSZCZANIE Z TOKSYN! ROZPUSZCZANIE złogów SKD*, USTAWIANIE DO SYMETRII! struktury ciała, kręgosłupa i miednicy, centralizowanie środka ciężkości organizmu, odnawianie komórkowe, mobilizacja sił odpornościowych, polepszenie przemiany materii,  udrażnianie Meridianów i wzmocnienie przepływu w Czakramach, oddziaływanie po dermatomach, integracja Ciała i Umysłu, uaktywnienie i odświeżenie Inteligencji Ciała do Jedności „Duszy i Umysłu” dla ukierunkowania i integracji Sił Życiowych –> synergiczne współoddziaływanie różnych naturalnych i komplementarnych metod terapeutycznych powoduje -> więcej zdrowej przestrzeni w ciele, poprawia trofikę skóry, zmienia tembr głosu .., rozświetla blask oczu, wysubtelnia odczucia i wyzwala endorfiny ->itd, ..,..

–> ale głównie ułatwia przepływ płynów ustrojowych w organizmie i usprawnia wymianę energo>informacji w subtelnej strukturze piezoelektrycznej Ciała miedzy Matrycą Życia a błona jonową komórki –> powodując możliwość regulacyjnego sprzężenia zwrotnego z umysłem oraz oczyszczania, samozdrowienia i autoregeneracji organizmu. Dzieje się to w zgodzie z rozpuszczoną przyczyną sytuacji chorobowej i w zgodzie z możliwością Losu, i rozwoju tej osobistej Istoty ludzkiej, która akurat zmagała się z problemem -> na krańcach jej ówczesnego „korytarza normy” bądź poza nim. –>> a POWSTAŁA w ten sposób lepsza komunikacja miedzy jonami komórek w cząsteczkach Organizmu i w piezoelektrycznym systemie Informacyjnym tkanki łącznej -> może spowodować szybsze odnowienie Ciała i kontaktu z Umysłem a przez to też skuteczniejsze funkcjonowanie w Świecie zewnętrznym.

Czasami potrzebny jest tylko odpowiedni Impuls, który przywróci pamięć Zdrowia, wspomnienie Kontaktu ze sobą i Przestrzenią, która zawsze była i jest dostępna, tylko nie zawsze współbrzmi w jednym rezonansie. Uwalnianie bólu fizycznego zazwyczaj wiąże się z rozpuszczaniem urazów emocjonalnych z przeszłości, powiązanych z przyczyną bólu. System organizacji Ciała jest połączony ze świadomością i pamięcią Istoty Człowieka poprzez kanały zwrotne i bezpośrednie, co powoduje uruchomienie procesu oddziaływania „naczyń połączonych” i integracje tych części, które potrzebują regeneracji. -> Indywidualny dobór terapii i indywidualne traktowanie osoby i jej sytuacji problemowej oraz stosowanie różnych technik i narzędzi manualnych według tych osobistych potrzeb, pozwala zoptymalizować efekt skutecznego oddziaływania na świadomość Ciała i Umysłu. -> Dla zachowania Integracji Sił Życiowych, wzbudzenia Regeneracji i poczucia zdrowej Przestrzeni.

Jacek Wenta, Chiropraktyk C.K. –>

nowy!! Kontakt t. 722 285 263

e-mail  ==>> chirosesja@gmail.com -==->>

jacekwenta9@gmail.com                                                                                                 

www.cemmed.pl www.jacekwenta.com

„Jak każde dzieło i człowiek jest częścią całości, którą nazywamy Wszechświatem i jest tylko na zewnątrz ograniczany czasem i przestrzenią. Przeżywa sam siebie, jakby był oddzielony od pozostałych, ale jest to tylko pewien rodzaj optycznej iluzji powszechnej świadomości.” Albert Eistein

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAlgAAAJYCAIAAAAxBA+LAAAgAElEQVR4nOy9f2xj63nfabb752oWECBst1pgAaJouVssF5q11IwWIyTbg0Cdy6BFy9rdLeuaKhzSHhewjxskBWXUvTg3Ewph7qVg8YJKqWTu8S3MBFSjielNL+8gzZ3jxWDE1KESxgsmrok0TEslIkDFPECMWGf/+Fw+OeaPI0riL828gy8G0hF5+PI957zP+zzP9/k+H3GcCwUFBQUFhVcWH5n5CBQUFBQUFGYIZQgVFBQUFF5pKEOooKCgoPBKQxlCBQUFBYVXGsoQKigoKCi80lCGUEFBQUHhlYYyhAoKCgoKrzSUIVRQUFBQeKWhDKGCgoKCwisNZQgVFBQUFF5pKEOooKCgoPBKQxlCBQUFBYVXGsoQKigoKCi80lCGUEFBQUHhlYYyhAoKCgoKrzSUIVRQUFBQeKWhDKGCgoKCwisNZQgVFBQUFF5pKEOooHDrUSqVZj4GBYXbC2UIFRRuNwzD2E2nd9PpSuVk5oNRULiNUIZQQeEWI5ncMQzj6OhJIrGdz+dnPh4FhdsIZQgVFG4r6vW6YRi6rq+s3E0md0zTPGu1Zj4qBYVbB2UIFRRuJWy7k8/nk8md3XQ6EokYhtFoNGY+KgWF2whlCBUUbiVKpVIyuaPrejweO3hs7qbTyh1UULgelCFUULiVKBwWMIRb0ahhGLVabeZDUlC4pVCGUEHh9sGyrERiW9d1wzASiW3TNGc+JAWF2wtlCBUUbhnO2+39bBYTGA6HQ6HQzIekoHCroQyhgsItw2mzqet6KpXK5Q4ikUi9Xp/5kBQUbjWUIVRQuE04b7fj8RipwURiOxKJ2HZn5qNSULjVUIZQQeE2gdrBVCqVSGwnEtuWZc18SAoKtx3KECoo3CYYhmEYRjweMwwjmdxR7qCCws2hDKGCwq2BbXcolqBwolgsznxICgovAZQhVFC4Ncjn8+FwWMoHFU1GQWEsUIZQQeHWABEZQqOFw4KKiyoojAXKECoo3A4Ui0XDMNAXNQyjWq3OfEgKCi8HlCFUULgdODp6grJoIrGdTO6cNpszH5KCwssBZQgVFG4ByuXjvUwmlzu4v7Gxn82qqgkFhTFCGUIFhVuAcvk4FAqlUqm9TCaZ3FHN6BUUxghlCBUU5h223dnPZnVd302ndV3P5Q5mPiQFhZcJyhAqKMw7yuXjRGL76OgJhlDRZBQUxgtlCBUU5h2WZcXjMcRFE4nt83Z75kNSUHiZoAyhgsJco1ar7WezpmluRaMqO6igMAkoQ6igMNc4a7USie1N7cHR0ZNwOHzwWPXgVVAYM5QhVFCYJU6bTe9QZz6fTyS29zIZEoQzH7CCwssHZQgVFGaGarUaiUTW1+/VarWBLzhrtWg3kUql1lZXTVO5gwoK44cyhAoKs0Gj0Ugmd2DBDFOKqVar8XgMNZn19XuNRmPmw1ZQePmgDKGCwmxg253ddDqR2NZ13TCMcvm4/wWFwwK9JuLxWDK5o/iiCgqTgDKECgqzwXm7vZ/NplKprWg0lUqVSqX+1xSLxXA4TNXEbjo98zErKLyUUIZQQWE2OGu1REd7N53O5/M9LzhtNg3DQFAmkdhW3QcVFCYEZQgVFGaGZHInkdgOh8PxeMwwjJ6/2naHBOH9jQ1N01RcVEFhQlCGUEFhZigWi7vpdDK5k0ql+n0+gqLxeEzX9YGBUwUFhbFAGUIFhVkC4bTddNowjGKxKMdtu5NIbBuGoccexuMxZQgVFCYHZQgVFGYJyDK6ruu67iaO1ut18QgjkYhKECooTA7KECoozAxnrRaSMfBC3WX1CG3TjN4wDNWPXkFhclCGUEFhltB1nRBoKpVye4SwSXVdj0QiqgGhgsJEoQyhgsLMYFnWVjSayx3gF7obDeq6vpfJ7GUykUjk6OjJzIeqoPASQxlCBYWZAYk1wzA2tQf72awcLxaLhmFomhYOhwuHBaWspqAwUShDqKAwG+xns4ZhJJM7W9HoXibjLqjP5Q6QXuO4bXdmPloFhZcYyhAqKMwAp83mfja7l8kQGt3PZs9aLflrPB5LpVKmaSYS2youqqAwaShDqKAwA5TLx5BC8fwsy5I/1et1GDQwZW5eQViv15UqjYKCB5QhVFCYNqrVaiqVwtodPDYTiW13FrBwWDBNczedXl+/p+u621O8Bp69eJ5M7pimecPzKCi8xFCGUEFh2igWi4iIGoYRj8fcVRO23Tk6ehIKhZLJnXA4nEqlbvJB9Xo9kdjO5Q50XU8md1SuUUFhIJQhVFCYKugpYRgGxfK6rve84Ojoyf2Njb1MBn/xJp9Vq9UikYhpmnuZTI/FVVBQEChDqKAwVdBrIh6P8UNPxLJcPtZ1PRQK6bq+FY3e3IcjGUk7p3A4PPOvr6Awh1CGUEFheqDRRCqV2stkdF2vVE56XvD0PWs/m41EIqlUKhQK3TyxVy4fU6Sh6zpu6MwnQUFh3qAMoYLC9LC+fm83nY5EIuFwuD9QadsdSunX1+/psYc3TBCC83Y7n89TuZ9M7uxnsypTqKDQA2UIFRSmgbNWyzAMGkrosYe6rj99z+p5zXm7jacYiUR6aipugnL5OJHYDoVCW9EoZYsznw0FhbmCMoQKCtPAXiZDZJICwVKp1O+Z1et1OlHour6bTo/LENbr9VzuQMoWVYW+gkIPlCFUUJg46vX6XiYTDodpPTgsPmlZFo0J19fvRSKRMQ6gVCrF4zGEbJLJnWcvns98ThQU5gfKECooTBanzSZ+HqFRDzuEptpuOk0EdYxjOG+34Y7ilRaLxZlPi4LC/EAZQgWFycI0TU3TyM+lUinDMAa+zLY7B4/NeDwWCoVCoVDhsDDeYUCZ2U2nKaW4uXLbzFE4LLwE30JhHqAMoYLCBAFpk7RfLnegadqwVzYaDamyv7+x4e5NOBagMgN3NB6Pjd3QThlHR0/i8dhWNKq8W4WbQxlCBYUJ4ujoyVY0ivnZikY9+C/VahWyaCKx7fP5JjGYwmEBwRpipPV6febzcz2Uy8f0rtqKRje1BzMfj8JthzKECgqTAjIxeGA4hcNeKRWEuq7j6ExiPJZlQRylkLFWq818iq4H0q6pVGqgRp2CwlWhDKGCwqTAMp1M7kQikWGpQWDbHdM0pU/v5OKWCf1zFHLE47FisXhLi+trtRoFl0orR2EsUIZQQWEioHQvHo8R8PROZZ02m7qua5qGOzi5oGWlckJolBisu/3TLYJlWYZh7GezWPSZj0fhtkMZQgWFiSAUCu1lMsnkDhURp82mx4sbjUY4HMbFicdjE+2jq+u6HntIjPQ2UmZsuwPrZzedfjnorwozhzKECgrjx342i3Y27uCl2TjTNGmWhPmc6NhIRiYS23uZzFjkTKeMg8cmsgPJ5M76+r3bm+lUmB8oQ6igMGbAkYEdQx8Jb3fQcS6CwWA4HMZwEk2d3Pp+2mxSpEHZ/q1rUkghCvTXcanQKbziUIZQQWHMKJVK0GRM08zlDvp7LfXAsqz9bDaVSm1Fozhq6+v3MFGTyOGdtVqEFmGojr1gcaIIhUK76XQoFEqlUrvp9O2tAFGYKyhDqKAwTlSrVaJ25Pzy+fylb9nPZiVph6+2FY0itDahZhHPXjzfz2b5LD328OZdD6cDdhhsMhKJ7bnKDp42m+Xycb1en2h+V2FCUIZQQWGcME2ThkeXVtALtqJRopSRSGQrGoU7quv6pvYAp20/mx2v31ar1eCOEoa9FdFRSi0hH+1ns6ZpXhpwnhrO223kZClKmfl4FK4KZQgVFMaGarVKahB/axQr+OzFc5F62c9my+Vj2gfSiUnqHMbL8LTtTj6fl8ZMt6Im3bY7u+k0htAwjLmyN9Vq1TCMVCq1n83uZTLzY6EVRoQyhAoK40G9Xtd1nTwf7t0o5eqRSERoNWLqqtVqLndAJaKu6wePTVErHddoG40GJhZXZv6dQjYZqVQKQZm5IouetVoI6VHRoTKXtw7KECoojAdSqx4Oh+Px2KUcGXkLHSd0XXe/xbY7IpNNAFO6CZbLxzdXhMGucHJ4PTOfQG+gvLOfzY6YeZ0mCocFfHfDMPL5/C3V63mVoQyhgsIYcNZqpVIp0zQRiBlR94vF3TRNLFy/l3PWauVyB1vRKC/DLySOevP4W6VyspfJ0KcwmdyZ84AeNiYej21qD+bNbMP1pc2Wanp8G6EMoYLCGFCpnBDepNbbW1lUcPDYXFtd3YpG97PZg8dDF/ezVktku8Ph8Kb2IBwO76bTNwwPYoaJ5sXjsXmOjp632xQOJpM7hmHMW/lgKBTi6kyikaTCFKAMoYLCTWHbHcnn8W+Ud5232/vZ7P2NjURiOxgM7mez3q+HhppIbFN6jwHTdf0mnhzS1fybZ/Xq83YbtzUej5mmOVeFE0i+0fR4N50eJSSuMG9QhlBB4aYolUr3NzbC4XAqlRpd7sQ0TWxnIrF9f2NjxLdAGMEoYhsikUi9Xr9eLSDtEvcymYPHpmmac8vygNqD7ef7znxIgnw+T7Cauo65GpvCiFCGUEHhphBBNV3XU6nUKFwJ2+7sZ7Pk52jbO+JnNRqNo6MnROGgumxFo7R5ukZs87zdxrQkEtvz3O29Wq0iJTOu/OgYwYYGb/VSt15hPqEMoYLCjZDP57eiUSSzdV0fsfK9Wq1ScwZN5qr18sViEe8TyTFxEKvV6pVOhT3GitMHcT4Zj8jC4XWFw+H5kYWD2SvVjU/fm6/kpcKIUIZQQeFGgMCyFY2iizaiIRFyDf7cNRJLaHqJJ4qrhGtypeqCXO4gEonAd71hxnFyqNVqyeQOTuGm9mB+BnnWahEPiMdj4XDY+uD9mQ9J4RpQhlBB4fqgDYJItIxI40QtLBwO03TpJq1ly+Xj+xsbBEi3otGVlbuRSCQQCITD4aOjJyOehCrG+xsboVBoPn0a9g17mQzl/zMfjwDmrYRt50RotFQqPX3Pmrdqy3mGMoQKCtcEiSvSdVclSuym0/F4rHBY2NQeeBROjIh6vU5oNJc7IExnmibi1KO8HYcykdjO5Q6KxeIcRkdrtRqTTN36/DAzRamOQs+Zj8dxLorFIiJEt7Tx8kygDKGCwjVhWRb2Ix6P7WUyoxe31et1+KKpVMrv94/F8JBFI9waDoehsOJ0JpM73u2czlot6DYEV+eQ91ir1ehUhbjMnLTLoPFksVjEFs6Dea5Wq0dHT6DX7mUyc5v0nTcoQ6igcB3U63Xcwd10ej+bHZ326TgXtVpNFLm2otExGh7EYkRKG+8QNmOxWBwWuaUZRTgcxhbOYWU90uR7mQzp2JmPB5TLx6lUim3Q/DRHLBaLVDRyj83h1ZxDKEOooHAdlEqleDyGLbyq8SiVSmjQ0LNwvAOrVquWZcFlJTrKv61oVNd1y7IGUi7hjmI15yTE5wbhPhJyc9Ir46zVKhwWpE/IzePb48Jps5lKpSR7nUzuWJY1J8nLuYUyhAoKVwaNJhKJ7aOjJ6iUjf5eWiARF6XN7IQGuZfJ6LGHtPbFkaINL70meiJmz148J8sYCoUMw5i3eBrtjsW7nfl4HOeiXq/jQON2z1UJJpFk0aedt2YdcwhlCBUUrgwcFMMwNE3TYw+vFBM7bTYldLkVjU4u3WXbndNms3BYIB9pGAbtnHbTaSro3UJljUYDSzk6xWaaKBwWcLyYupmPx3EuyuVjUoPIGszb1qFWq9GmAzutAqTeUIZQQeFqOGu1EJZMJndCodBVXYF6vR4OhxEiCYfDU1hAG40Gvd0pkyC6KAptqVSKl5VKpbXVVWlwMfN5dgMpV+K9e5nMzMdDHb1pmvQGmSt3UIB0kR57CIVqfoov5xDKECooXAG23aH2HD9gL5O56iJYqZwgEDrlNuulUomaCunxi8FDoca2O4XDAt3+8B1nPtVuFItFFnT2EDMfz2mzSdSRyZwrEXABxZe53MHBYxN687y5rfMDZQgVFK6A83abpIukrK56BpRCMaXJ5M6U16bzdpuAniidQi6NRCKRSATuD+v7XMmYkfEiqzpzq8NmiEK9ZHJnnmv1ztttyMDJ5E44HJ4TXuscQhlCBYUrAJ4LLImtaPTs/LtXPQPtI2D0zcrYVCon1IBLBQihWkK+icT2+vq9uVo0qVLYz2Y1TRtdMWdCOGu1hCODiMHM52cYbLvDpo0YuK7rY89JvxxepjKECgpXAPXpWMHRlUUFp80mPQXxwGbodZ21WuXyMfQZ6uhFt4VK/HmIQILzdpvVHI3ymdetWx+8v6k9IMU7P0WNw8BVlnzwlRjO3rDtDid/CZg4yhAqKIwKy7JYjvHnrkFJLxaL0kQwkdieuULKWasFA1YCaJQbQjSd+YQDQqMMaR6aEe5lMrjO81lz2Y98Pi9B71QqNS7WjGVZqVRqFOmi+YcyhAoKo0IsRDgcvp4ZK5ePNU2LRCIoZ87cEDrdKgvLsvTYQ2K25D5TqVStVpsHqiGarvF4DNsz28FQkEB4PBQKzdw9HQWiBchep3BYuPmNh4aRXJd5jg+PAmUIFRRGAo89LMHR29D3wLKsrWiU5WPEFr5TQ+GwsBWNwoYNBoOGYYTD4UgkwkpXOCzMKjn37MVzIrcwPmY7S+gnSGz8tii2kAY2DANJo5ufsFQqER2hjddc3cnXgDKECgqXgzTVVjRKpd1eJnO9AF0kEkHMbH393hxmVk6bTZZLSRzm83lIpFTi8yfLsqbpy1qWxaRhm2c4P5XKCfWX8XjsGiWkswUCpOwn8vn8TUxXo9EQ/9IwjJnTl24OZQgVFC7HabMZDodzuQNyLc9ePL/eeaToYlN7cO2TTBSmaUYikZWVuzB64vEYgVzyc8QDOZ5M7kwnXUcuSqRQZzg5z148Z/XP5Q7mU53cA1SO6rp+8NjcikavF9JwnIuzVmtl5a6u69S0xOOxeYjw3xDKECrcCLbdaTQa85BJmiikzIAGN9ejBpy324TUII7O5zJaOCyEQqG11VWWOXEHae2Uz+chChEYDIfDpvkhaXBywTHLsmg4jHs6q5lpNBpkiCk1mXk541Vh2x1sIW7c9ZzCarXKfkieiPm8ja8KZQgVrg/b7hwdPcFdKJVKtz1PMAxU3WG9wuHwtVdA2+5AsiDKOp88i2cvntNqmCKKarVaLBbRFodHgwmUWgvDMPTYw2KxOLl4aalUQlaG0r1ZzQy3OmOIRCK30QDk83lptkUrkiu9vVI5geSFmMCctGAcC5QhVLg+LMtiUYBHl8/nZz6ksYPsIAUPu+l0KBS69qmevmeJRvPc6l3RIioUCumxhysrd2USqBXJ5/O53AFu8fr6PYrceT0VBWNfGc/b7YPH5l4mo+v6/Y2NWVVeVqtVlOcoL7kVVRP9oBEm5NurRvir1SpkaZFVMk1zPu/ha0AZQoXr46zVgk/Byqjr+kuzQxSg4q/ruqZpN2xzWiwWw+Hw/Y0NEmzzmVmp1WqQMwkADgx60/IQCiKOowh576bTouI9Fpy1Woi7zlbVk6SgFFleO8E2c+xns0J+NgxjxKQGFhQZHTjPN6TbzBuUIVS4Eer1eiAQIF7EMnHbK4rcOGu1WDiwDTeMy5HiwqzuZ7PzuY7U6/VkcicYDOK8eqz4p80mQjkskbi5hFVpyDAWKg1q4BjC3XR6JlEH2vulUqlIJLKXydy67KAbiOWKqN4oO9darUZekIhoJBI5eGze9gr6HihDqHBTNBoNTdNInpNbegno1AKsAgvBDQ0hilzFYnGeFUmq1SqcIPyGUdxW+jBwA+BnSLVDsVi8oeNLv3W9+28msjIwaamnNAzj9rqDgBRvKpXCj/cuhTw7/64ee8g1FYXVl48cpwyhwhhg2x1xCODZz49A102AL4IJXF+/d8OzcZ77Gxs9TXHnDQePTWKeo1NCbLvDKom1IAslIbibFIrU63U8clJT03ejz9tt0zRpuTXz+o2xoNFo8IRyiT18u9Nmc211lV0Rrn8udzA/bUnGCGUIFcaDRqOxn81CagiFQoTLbiOzTmDbHRY+MfA3OVu5fJxIbB88NkOh0G46PZ8JQkC1OP9ftTEhJhDfN5c72NQebEWjkUhEjz283gIK6R/JG13Xr6HvehPYdufgsQk7ZjedjkQiM786Y8FeJsO2DL9w4GvOWi2ioBBEkXududDrhPARx7nIq38v47+n7007gFOpnBBCgUnIM3a71DfcKJePsYKswjcU06rX6ziXRFmnvKBfCRgzas6umvG17U6lclIsFiXyRiAOKk2xWLxqbum02UTkmoV7ypJmZ60WZgDv9qXJf5dKJeZzP5sdyNuq1WqkEtnd4gu+fBFRwUdsu+Pz+aTj9qVgUZjV/3M7sBEHf6VvMcrrhyESiSws3Jn+/VSr1UTJSfJG89y51APMJDSQXO7ghkG502ZTqJXJ5M48x5dYIreiUb/fv5/NXu8kpVLJNE2+Mv7lVjRKqOBKicNqtUq4lQqWKU9FLndAWcjNQwJzBdmWcaF7AvVUSki7Mbhd83zH3hwfse3O8vLyzMehMHbMxBA6zkWj0cAPEBOSSqVu3Vb62YvnkUgkHA7jFN68LEQa06+v39vLZOaTMgoIBmJ4bnLhbLuDJpnUwpPn24pGTdM0TXMU9w7XRDZV05wHymQBGbWZX5pxAS4umUIkEeRP5fIxD6/7EX6JfUHwEdvuLC0tjT59MxnlKJ977bHJG/t/mP63GNcwbLuDIaxUTnK5g71MZgqXSUB9IQQHqVgaloqYT0iLWoIlN0+N5PN51PpDoVB+vmuw6vU6QTMM4Q2/+2mziTQPhZisrZjDfD5/6clrtRpN75i9ac5DPp/HZ0omd/az2XmOZl8DlcqJbFjF1a5UTtDU3U2nt6LRcDh8c97vrcDVDKHTXZ2n///Yxwbcb+w5ibzA/cN0vstYbOHCwp2zVsudpBnLHTMizlotNMlY9XiubsuemnmT/fJYKD9HR0+Ita6trs75PFA2p2na/Y2NVCo1lpiYlANSZSjeNg6392C4hXRddzsuk4Z48GQHb2+q2wOoBGDscf2lAIYUbzK585KZ/2G4jkd4pRX/4nt/OOzXGVrB0Seoxybd5Ftf9UNv7hGWy8dUIktL9Guf8HpjgHDBw5ZM7tD3dZpjuB4+ZIrGHpKdGstaAOeQyzHngeJGo4H/SlhsvNTfcDgs2SkYiSSibLszMP6GN0mOcGqbuXq9TnEkojnJ5M7LJ5mEdp2u66QD8/k8hT3oyobD4cJhYZ7jFuPFFQyhe1JkZff4YeDr5fiw1/cfHx39hmfgYPj1vN2uVE6SXz7QdT32qU+Ew+Gt8MeFnPLOV/6fWq121mr1O4uXfveBX/x6tu0m8d7FxUXHuUAbDNIHe/BxSX6MgtNms3BYQIULVQ5EKafz6deDr/uPqvBxFfxBPdjLZPx+/9xW0wu2olG6TITD4d10erwnLxwW2BWxOUNhYG11tb/Lo213SqXSXiajaVoyuTO14kvb7iAtWzgsxG9ho4kRUamcpFIpojXcnJhGNDFe+rygG1c2hB4ZtZ5Vu98quKORw87vccIbDg/UarXCYaFUKj178Zz17q03vvRfvvl7jnPx7v7bpV/5+n/55u/96s+/+cY//xf/5O9ucU8UDgs9PoF3THUsX+fmIEdoWZaQ96DATZm+b9udcvkYBjbPG4m3+ZTn8Pl8zkc+Anw+n2EY40qQyNePx2P5uVcnL5VKicQ2rQYmkdE8b7eJy+HtSS6Wrr/um7NcPpZGwdNJM9t2R1j0pNBe1iRZrVajNMXdZZcKqJdMQe1SjGoIhwX9Bq7+w8zDpY/TTWxGvzvoPkmtVisWi2+/lcmb2Xg8xm43Ho9JAIQf3FGg83b7279bK/3K1995K/Paj/z9vZ/JuMMjHl+5fwATtYUDz2l3yTKOc3HabBaLRek5Tj88Xder1erUbHOtVjNNMxQKERkTgeZ5e956DOEYY5jYFT32EALCzL/ppdcLrgRbqEmEENgWkziERyq8Kl3XZYoI70vlyRS+O0lB0bJ5WUvIAQoYZARx0G+7Dsb1cH3WaE+ccGDY8HpWsN+VvOrw3O+tVE520+lHiS8Wi8Wv/7u8bXdoKOoO+CQS28vLy8NSaIjsfe2r737+k591a4Jc+pV7/nrtPOU1vrXbEPJrpXJC4Jdbnx/y+fzUivxsu0N4locNw7CbTs9PHsJtBcUWjuvk6ISlUqn7GxvzHxpFB4c+A2MhzXqgVCq5+yGQRiWGX6vVnr14jkmGcjXpL065J7WDdBqa+bWYHM7bbUI1B49NDOGcV7hODiMZQm++yTC/Z1yW7Ervdb8xlztYX7+3sHDna199V+LdtVqNnHCPsVxbXb2/sdFfPlwsFkOhEG//9u/WvvzoZ/ezWWzhwEkAA/3mG07OVeetv46wXD5GJ4l4FInDaRb5nbVasB5Y9dh3x+OxObGFEzWELO6ku65dpT5NcHtghG4iFjoKbLvz9D0rHo9heknOQTM2TZP4zW46PekbtdFo8CkyjJePI+OecwK/0lnl6OjJy5oNvRSXG8Jhob8eu3jz9X0YsWV0uN+IRLr1wfu/+Y3na6urEmnRNI0m4wsLd8Q6Fg4LhmFUKifxPiWt/WzWLbd43m7/Q+1HYp/4zNn5d/snZ+AkeDiCkzMAPR6hG6VSKZncocdbJBKhSV4yuTMd8SqiYcRIaeni9/t1XS+VSlNWz+qHZVk9odExnpyt914ms5fJ3Ao/IxwOb2oP2DlNZ32sVE6SyR1ML/lUqjgklxEOhyc6gHq9TtAC8zD/qdybfFMyghKoYIZfYsPvjSuERr2zg2PBTc4p7/r2tyo/9L//z+5V9bTZZFErHBYk/plM7qytrj578dyyLEruHOcin8/D5OY11Wo1lUr9kSsuZBhGKBQiTPqn59+Tzx3IU/WmlU5iAt2z4aEsg6iEaZo0GKN+NpncmRqBpVw+FhZlsViURP0MkxNnrVYudwB/Cis4dkNI8Rxq1LP6mle6RowWBipqjIQAACAASURBVOnUCCOi58L9KSXtBBIm97m23cnn8xj+m7fcmmfYdkeKWCjp2c9m2X+8TA3UroSP/On59y71CCe6ZLs/6NqfIu8qFot/43/8H/qXMNvuhEKh/m/q9/t9Pt/9jY16vc5JFhbuYOGcrqqFO0FimiZi1u/+/DuPth+NzhQd5YfxTqa3xBqmSNf1QCBAlDIcDuMrT/Qqu4HqJuXV9zc2SF4+e/F8JpFScqipVCqVSo3XBALp0ncrcoSOc0FyTtLJ0yTTVyonlmVRcgPJeVN7EA6Hr9oK40qQ0kns7q0oeL0GzlotDB5ZCR5AkZGbfxrXhHBlZZnJ4ebLX7FY/Ed/7+/Ydoe2Ke4/nbfbPp8v3tdLDFaYbXfYGdVqtWAwKOWDR0dP3OERrCk//9nZd/6v9b/5r7+YdvrGP6x20IPXOomlfxStUcuyqCJCvCOZ3NE0zbKsqZmifD7P04huiLQsmLKeBW272SCz8o59BtAWiEQiSItN89tdD5CbpBHV9MtdiN+wNRFZhv1sdhIh9FqtJmwRQoUzn/+xw7Y7p80mgV+8Xviie5kMz10isb2XybwiUjI9mAtDOBZ7UK1WY5/6BFexWq0Gg0GWm7NWy7IsNGRZ5d2f69azRwRrcXGRRkLl8jFPYLl8bFmWZVmVyonf76/VarncwYdyzFv/+O2f/YozyLYN0xAYGFsee7D0Uo9QAGdPxK7kIalUTqaTtMvlDohHiTHGQ52mPS6Xj6UH/YTMcKlUQjATez8n/CBv0HWBkpuZhHNtu8MVkVpDrFSpVBrvBJIjkPt/5unqsU9jo9FAuCCXO8jlDnjGC4cF64P3i8XiXiazn82iMvqSffcRMReG8Oaw7c6XjS+889ZfRDNQj7UsC8efq8uDLa9JpVL9oQDKvHCV1j/6f7Bj2k2n8/l8IBCgL5ebV53Y+sfNP/mLZGH/D/0SOR7GUn6+oVEc3RA6zkWj0RAlTIhkFDbkcgfTqfOrVquobeGXx+MxFJ/3MpnpZA2JDFPg2MMoHheevXgOKX8rGhXi8ZyjXq+LVKyu6zNZIs9arWKxiAkkeI4rY5rmuObw6OiJOxrx8jEnUdWgRoXVjKVPwt1QZvC551PpYtK49YaQNatcPt7+9Gd61i/TNBcW7rj3d89ePJfYpuNcBAKB/hP6/X55MQW85+02Z+hPHUUikbW//lf1T/8rOeIh6uYM4dQM/L//B9tTl6d/Wq7ahqnRaFBORBCPRWeavdStD97HDkUiEdJpDKBYLE7Ufzpvt/ED+MQJrYPw9LC4UJqnM6s3AT3K2SL0d62bJpg9MYSwq8ZS7d5oNNZWV2k/i524FXuUEXHabFarVWql6CgCHbdHTEOPPYxEIpSsvKzJUW/cekPoOBe23XnrjS9lfq5XfqlwWPD5fO76UFoi8DNivv1nY+U9bTb7PQNMC/GTYDAIlaBWq/3Mpz72q0fPnCG+4KU0Gbdf6GEgrzon1+hHeN5uk8RivRa/cDpxPNvuEMdeW12llWsoFLq/sSF09gl9LiUcfIphGJPze4i+wky+FW7HebstPZbnoXkIQrWIlEps5oZV9uhqSmHry1Q/UCqVDh6bRHpw+JDY7o/8W5Yl4ZD9bPZWxO3HizEbwp743uTG7bYQZ+ffNeKfLD/9NfcLaA/rOBeRSEQ4Mm5DuLa6OuymX1paOjp60s8k9vl8iGQWDguVyomQS7//naef/+Rn+wfm/sGbIDPsXf0HL/UL5WXXbsy7m06HQiHKink2ppzTOmu1YFeKeyqstrF/FvWUpmkSA5xc5bhlWbS1m2bI9+Yol49RImQ9nTmTolgsin/D/8znleIl7rORIEddbArKNVMD+3U2DZSu8hANnCWIAtJ37OVWlRuIMRjCgcG9yVVc9J/5j+r1L3wmUqmcuJtF1Ov1lZW7/Hx/Y4OIqNsQeghH+Xw+t7N42mzm8/mBhWXVajUej/l8vh9d+xFxPXtGOFCFbpjD1/OuHpdxxPm0u3Ug155k2oJDKmOZmHKB0WmzaVlWKpXC7UYUXxoDjfG+yufzmqaxZEy67wyi536/fysavS089VqtxuK4FY2GQqF5SCDV6/VarcaqffDYRAFxU3sgbUNGvxyhUAiy6G46vZfJvATuoG13KMxly0UpCM+y97djEmgY+QqqrF2zMa8z3ImZmiMoP5y1Wj/+Y5sUpUmOp1w+1jRN3sjdQCG541xQx91z8tNmE9UVHi3uhmq1GggECArtZTJrq6t8Iq/cikZ52W/8whupn/3FWq0mxtVDZc0ZlCwcpXVU/wx4TNFNDKHjXDQaDWlKRfX9RMOGw8Yg9QxkqvDvk8mdsSRycrkD1lMCwpM29tIhmc7v05zJm4BW5ihShsPheXAXbLtD+3j2arvp9FUlgRCR4epzn78Eq79td46OnhBAJgIPWz6VSl0agYChRneal2BDcFVcWWt02K8eLxgLvD8u83PGO2+9/tv/8ddZvk3TXF+/5y6NcLoNEDjuboWTz+dN0yREJvVSpmkuLy+XSiVd191VX3iW7leC3/iFN3507aPxeEyPPaTivn/kA/tSef8wrMHvpdHRmxtCpysNSgCKRrXTb0lz1mpZH7zP1oT+FQwplzuoVqs3McwsppwqmdyZQio0n8/DlMGu3JZMDO4Xm6FgMKjHHs4JnYSSgEgkcg2R2ErlhNspHo8VDgu3PShq2x1IMdDcpA4kmdwZsf9osVgU33FqtID5wV8YwmH0xRGtYH8ob+xT6WEkytbT1374h0q/8nVeUKmc+Hy+fD7Pcuk+SaVysry8jJNBJemH1dx9+aFEYtvn8/UU5rOQyfbq2Yvn7Lne+InP7m/rnfp//r1n39gKf7xy8vuMbaDpGmWqR8wgeszVzQ2h042RytoNrW76D4l0DF9fvyeCI5TlXTtrBUeOsDnrxRS+hWEY9zc2UJeeeb5tdOAUhsNhCVbPfEiCcvl4oCEslUrDnDxaO1EsROfq27vu23YHjVbp2sFDuqk9uFJ1/CvOl+n1CD3YLpcG9wZepBuOz9tCuH/9t9mf+6D4S3Kc0oijoycsmsJWtywrHo+Vy8elUunpe9awJkSVygn6yATc4/HYWat1dPTE3Qvm6OjJfjbLefL5/Nf2X3dq37j43h/+8XHxtR/5+97fYiBTtP/gMF/w0okdlyF0nIt6vc7jsZtO40yXSqXp9xE8a7UKh4Vy+XhTe0A5MJoGJD+ueqfZdoe8F/zYZHJnCk8+H8ocSlD9VsC2O0wU6+z6+r2Dx+b8VF4PNITs3srl4/N2231xEReUGDv9nmb+Fa6HSuUkn8+nUqlN7YEUlkQiETQHrhTExqHEoI4r9XCL0OsROkP8j2HxvWFe2liWlYH2byCLxHEuaN0iv4p1r9frH6YQnAunu3/cika9C7lSqZREPmu1WrVaTSZ3fD6f3+9n/Xr24rmbTf7t6n94/Cj25996H1v4d//X/+0/1f+kf2Z6xjxiVHmgL+g9yWM0hI6LOuj3+8lv5XIHs6qEO3hs+v1+/FSWZhEpHf0k1WoVgwpLYmp5L3LYhmH0iBzNFv2rXo/lYKJSqVQoFGL3QHKuVqudt9vzUArSkyMMh8PSsCKR2D54/BfV9ySbqS5Hc2Pmg78GiIUS0EIEAy06Hs9rPJu23aHEYhRmzcuHH/AIvc1b/3GP5dvDTbzStRl4woFu61fefgP9aIxWz61g25319XvxeAwVlWEN4arVauGwACnGsiyCq7bdKZVKqDodHT1BpHth4c7Kyt1QKOTz+ZLJnUeJLz5586e+/52nnZPCn5195w8++MqP/7N/PWyoHjHnntm+lHHqMXVjNISOc9FoNDRNKxwW0CZmyznpNnXD8OzFc6oMSREhEfkPXvvYiCtytVqVcknqFKc28k3twf2NDaKLk549ijLdR4LBoM/nCwaD8nSQYPP5fOvr9+RCr6zc5SA7S2ldmc/npXcPiy/0H8psxij1cj0Ia5TEBxkviRZCfyPALmnvqXWlHjskSINTS7c46iCv54Tg9Esm/lYIPowRvaHRYR3nnR9cf4e9bMSE4ohZLo8z9Dim5+32v83+3Ld/t8a97vP5pHbCjXq9zjPfEwyhcM3v9y8s3GHnu7Jyl54skGh8Ph9bJJJVSI/Ke/cymYT+OQzhn3/r/T//1vsX9u/++MdD3pPgeCZWPXYVo1Bmxm4IAfYDP4xuFTNkGViWxeYG6hNF36NYF3FxkJ+d5pjP220ShORjxhVhrlROCocF93dfWLiDVVhaWiKlvby87PP5dtPpYDDo9/tPm03aTnEn+3w+iGCapgUCAdvuUBd08NikcGJtdTUcDq+v3wuFQuvr9za1B0w4LhcctOlEmC+FbXeKxaL0coL2DCVybXVVPKfbFZ0GjUaDuDpKaSjDHTw2Q6HQzZXcUdTj0ejvT/ByY2hoVDDM/xgWvvPWRhk9xSU/e1tZ/to5+6/vJI2y9dRxLqB6Os5FOBxuNBr9n0WkdDedrlar9Xo9GAwGAgF3KMC2O1Ju6DgXZMX8fv/y8vLy8jKhFTrZysl/+z/++pM3f+rPv/X+97/z1Kl94/t//E3j4ae9o6PDJmEUt3uaOcIe0GCWVQZpj0gkMqt0EYSX/Wx2bXVV07RUKqXHHu6m0x6hzkajwRVk7Z4y7wNKAnyfZHLnGobQtjvkpIUHQZErdg6mtLuTFNkj7gdum7NWCwsXiURkH1AsFjVNq9Vqy8vLYh58Ph9bQ644RaVcdJJJeIRcAkz70dGTer1+f2MDy+p2LMaVMRkdohaEd4gLKxUFtyv612g0qOmEQY3CDt9uXHoXtVqNQCup95l/5WliKFmmf7HmSD+Jw9sE9px5xAs2StjQ/frTZvMrb7/x7d+tlUoleZIrlROqRHvueHx/DFsgEMDDe/biuTy0rJVyhp5V1TCMlZW7pKbRY6tUTjCEnZMCHuH3//ib+9u6cEcHfhfnBw3ksJ+HnWGaOcKeM5NfYR3EO/RQJ5g0SqUSoi0Ei6QsbJhr+PQ9S4QCCKRPecAsykTnLo3l2nanXD5238DhcJjw5vLyMoU6Pp/PMAynm/+mk9/i4iKvP3hsappWr9cxaY5zUSwWFxbu0HOA11erVU3TMKLc2/V6vVQqYcwo1xMuBpaPDRDWRb4OzoTf76f3SyAQEOXeUqnErTJlSR3uDVFQY5CMuUdvc24BTcy9Ad3LZIiuF4vFMbb0ohcVqmw9tWcvPT5i2x15ZjzCnh42aeBfneEJrdHdwYFnGDiq83b7nbdef5T4YigU6vHtLMtCposjxWKR/fjCwh321OT/3n7rw/uM9oRb0Sib94HtKVh3zlqtSuUEdaKt8Mffeev1P/jgK2II30x8vscjHD1iPHC6PGZj4BxOyBAy20SMoW7SHCAUCk2fSuq+ylABhUQ+sLKiWq3S9FwEGKc/Wuk5hQvr8UqEkBYW7iwtLblNHcY7FAqxXfP5fNyl9Xqd4ldeRof3YDDIzb+fzUITCwQC8XiMO2crGoUCtrJyFxNFFpxsIrlArCDbC0msUn7AbIulMQxjff2ez+fj5DQBrdVqhcPCwsIdOjBzhC9YKpWmoFh01mqhFwhPWDZMyeTO0dGTOSfLPH3P2s9m2bdR8cVtQxHXeA35WavFGohUyDwoJ4yCcvm40WjcMD89IDQKPLw67x+GuZLOD7qPHvAOxg4b5/anPxMIBAbuNyGOks/QNC2R2MaN69n1sJhKWWE/daperxeLxcXFxZWVuzxLsuz6fL61v/5Xf+vr/4Y04ff/+JtG/JMYwp5hDwuQDvT/PMoQB06R+zWTM4SOc3HebmNRKEkm3EcF0qzMYbVaRbQFTyUcDt/f2OhZ5srl41AohB8zK8YgvQ9Jskp7E/5Egb8wuXRdX1i4c3T0JJVKLSzcefbieT6fl8uaSGwvLy87zsVWNLq4uEiibmXlLmZGRAHdWjDkzreiUflE5srn88k6Qk8i6vCcrmSl2DweH641SzP/uAH4YXFxEd2cRGJ7aWmJFhaiWSjxW8MwGKG7IcyEwJPC9LLQC9MnmdyZQ1t43m6Xy8fSOFBCu7SPePbi+YQiGWxqkZGa5zYUtVqNNrGoB0DmuMkJB7BGB1oaDwGwS2vGB/5pGEaJHPb/2jn7r5mfM6wP3u85FXf8yspdCoF5EuC/Oc5FMBgcSB+FC6rrunuXQTNCaNmRSES69VqWVS4fl8vHsU994mv7r3+YI2x9I/pP4sPm8NLthYe3PUr5JpioIWQ87DBQnJG4WTK5M6tS8XL5GH+FLTNhPfHp7W6XV+mxNxOW49n5d/XYQ3Fb2X03Gg2sXSAQwG/jCkokY211FcVkn89HKYso4tp2hzt2bXVVZr5cPobVLFtDjpTLx/c3NnpuErcOSzgcfvbieSAQqNVqzBheFENlSjGNpDlFsRorWC4fE7zVNI1MvONchEIh8X0Z9tP3rKWlpVzuoFarYa35a6lU2stkJrTKn7fbRP8kTIqbu5fJ9CtvzAqkPMi5QvZhqEjKJSbZwOu83SZgjjzNHFJqbbtzdPSEQeLip1IpWrbdsAhqMGvUveYOXL5HMYfe/Ra8v61zWWS1/5xfNr4AmWVh4Q6QZhGWZcmSR28mSSD1UOdJpVQqJ4SAOIPjXOixh+RRuBIDM8m/8au/8MEv7hIa7fzhb30y9LGeMQ+cjREL5y/t6NQ/h5M2hAK62LizF8vLyzPMvuD9Qw7E8nG5iQFQDBcKhaZf/dZoNCzLgtCo6zoBRsK5MJPZgxeLRSyTpmlo21arVYl/EvbEHMok46K5b2ZN0zAq4oohxuu4SmxRSHBchrBWq8FwWVtdRYJc0zQ8VwKbPBfuMGkoFBIXnMYFa6urfr9/bXVVHjp3VJbPyuUOhI/GI+k4F+Qs+TfG1FcPbLtDq1HMObFfwzD02MOZV9bTdhFvTIScJPjE1mSiA6hWq8J7SgzqUjcTNBqNwmFBkut4I3q3gzf7s2RyZzyG0MNp805ujbiyj6K7NuxzR5HcfPber+W2t0a5USAZEg+BEWDbHZ7GUCjEGQzDIC7KqsSLodixH+kf+eGbb4gh/H7rG9uf/gwLgXuWerw6j2nsPz7KX90vm5ohdLrNjGCycb/OVkKMCM+H/2IPt6LRcvkYljlmcpphHyRbMSTUnGD8IK/KkYWFOxKj8/l89XodeqfED7nWZ60WxBZ34QqGxC2SwhFksjkCFaBarRJQdZyLTe0B9kYMIXkBOQJrjN23pAOlHSCuVTweO3hschCeDs3Q3VaZPaW7qInILSEcKpoobSKmStTU6d7JlmWN3Q2q1WoEh/azWRp+wfy64Xp6bdh2h8FI9r1UKnHbmKZZr9enQ8xGeKtwWGCXMP156AHlRlIlmUzuELbFF5Qt+MCueVfCgNDo6M3TL/X5rucLjpIeG/iCt9740i/+9L+UBXBY4KtYLOZyB5qmQfteWlqizNn9mnL5GHoCe2GygHQ2wS+su/4lEtuv/fAPffxvr/3W1/8NFRTfb31jf1v/5u/8iTPIfrt/vdTYX8opHTaT0zSETjf1pXc1O1ZW7kYikXw+P6uUIQuKlE6HQiHZZfOoT2cYjUaDAQhTQ3ofMhgW32cvnm9qD9bX76GFK2agUjmh7E/S1bVajZf1JP8c58L9vTgClYkj3A9+v1+OwCzTNE1aYdAFXhbBo6MnZM3xOHO5g/sbG6TY4/EY0VqhjPLK+xsb9XqdHnick25HUtQk34ISC/5x/ywuLrJ5wgN2uvtUojuTYDbxRYitsUkitD7NrCElXtIKCl6PUFun4AW6gRwuxkaPPZxJXIetDyUu8vxKLNRdCcN02Xbn5pUwg7tPeCfkBlqmS19sj1BF5JEtG+hu9pvn2D/SEp/95GmzWS4fB4PB/vCX3a0ULpVKMEg5yCIuCRXyLpBBHOeC3dlZq5VKpZaXlze1B6FQiP8h752327/682/+TiEtZJlf/Ol/2cNfHTZmZ4iBHzghHo57D6ZsCB3notFolEolUkcEWNi7zaoJrWVZErNFgxFXBur8dMbw7MVzvds9CrIJdkVER5HI2U2nbbsDVxN3kLez52X/y5FSqbS+fg9CqdxgPp+v0Wjc39gQLxxD4r4H1lZX8brk5OiSrK/fk0wBnvSm9gCDikwBlNFEYnttdXUrGqUwUdO0YDCIOxuPx9bX79Fq0TCM83Z7aWmJm/O02QyHw4XDgmmawk2z7Q57lPX1e2KDyUqEw+FK5SQQCOC2Sm6C2n9GftpsUgE8lgtULh/DJSZMipsbCoUKh4VarTbRLPJ5u00xD9EUuVcJ9w1Tv5ooJPXDvTHNWDFOhdzwxIR5avTYQ6aIg9SAQu8f16d7dZ8AA9dl75SVhz3zvgY9L/awFsNe/Oy9X3t3/22O1Go1qublxfRbweZxi7upg0dHT+LxmGVZjUaDQnvyJWfn35U4T6VyMrCTnG13vvL2G//fs58XQ/jOz3z+G89PBg5yYP5vlGkc6KMPvBum7xEKJAEjPHWqLac/EtvuSHUwO/211VXdJZs+OcCfcpyLYrEIXZm0JVFQAsjCPcYQOl0xs0AgIKs8RV3WB+9HIhHu2GKxeH9jo1QqIQTPy3w+Xw8LBg94ff2emEbLsqgRFH7dabO5vn7PnQ2y7Q4BWzxC64P3GSQLEF8B5wnHhWpCFk2MommaRFPlQ3l2/H6/pP2Io9LdSQIGtVpN07SFhTtoVhAL9XXbv5y1WgsLd+r1+mmzifbN/Y2Ng8fmWJZC2+40Gg0pquHrI53jFi4YL+AAS2mgZItxuGeVVrBdjR6nRhyt1WqVygkOH1aQCDyPyV4mQ5l/Pp+fXCDnBzzCYYJqHj9cypEZphE67DKM8ikeTtXF9/7wtR96TU5IBIn9IxQsaTfIbrpUKtGnQsBKFAgEFhbucElyuQNZmAhW9I88HA7/+I9t/vFxUeoIf/Gn/6UYwoGz4e3d9kymt2b3wJmclSF0nItqtSpVCjAp9B9s6zg11Go1bIloc086CWTbnWRyZ3FxcWHhTiKxzaez2IlfiBNAvJFgI8s9Ky8v5mxQOSiE5XLX6/WVlbsEfuVDRfdOfETb7hBOdFMeYNy4VeX8fv/R0ROpJHa6vJtgMOg4F/l8HjdaqLYolX94TWMP8XGpVGFuKSV0VwoKW1tynIFAAGFC+VKOcxEKhaiwdC929zc2/H4/SnjU5q+v3wsEAhCOlpeXxxhsqNfrhcMCky/q1fiI4w3vl0olduRMF4sMV6pYLM6cvFosFqkfnYLQWqVycnT0hKmgHGsvkzFNk1w1k2NZVqVyMmmC92BlGY81elh3WQ+pzIFLfD8G+knDfNNhVQRnrdZrP/xDRIE4goMipDtgmiakOKershgKhSDpQbgvFotP37OQqlpaWuKGYL8so+XtudwB+9P84zfdBfVSR3jpbAz8yt7510vVt2drCB1XyzfWR73b/m36I6nVauFwmLDeFLhwEEPI3iNdhAsoqWvS/gQbk8mdYDAo5G8Mp2mam9oDzobEOYsCR87bbZLWuq7LTV6tVrG77gp9v98PoU6OhMPh/WzWbfZY7t3lE1Kb4TgXsiSRJkh01WSommBvIXk+MRuUXnA2BGW2olExb7VajResr98TM4b1rdfrbkGM83Z7YeGO3++nvoIXM7f8NRAIkPsoHBZQnb05o0SaUePK46zncgfjasMJ25ZrSiaVa+Tebc8WhMfFM5vQp9AOXbpnsDtkNhJdkdhqtTo1z3hoQb3TtyL3/2nYEux42sWB8LB/A+OBA9/lOBeNRuPNxOfz+XwoFOKpEGVR98ftptOwOTRNazQa6Kjhobs/mtQxpVHCfFtaWhK2+qb2oFQqnbVa5+32b/zqL/zBB19BZe37rW98MvSxPz3/3rCRexz3+JoernA/ZmsImT2pQmOH4eZQTA3VapVQD87NJBKWe5lMPp8nmrepPZBk2F4mQy0g8UYWVlkE729sMCRMhW134CmwBnGGZy+e41u7V/nCYYG3uEskSbm5t/BQV9yFIhIlljfSd556PjmC9eIKrq/fg+9KXlDEExi27webH8E2DAQC4tY8fc/iQZMxVConKyt3C4cF91Cxu9wt7oOoO7lrpQOBAI0yKMmA1MZednFxMRwOj8V1kM2HKKTDdbq2LUTdBrYRdCRhgqDhMsZ01w1x1mrhofLUjNFDxbEWXpW7PoQUMoSsZy+eD9SIniiGFtT3h+AG+ise/RP6z+kBD3twpdYW/++v//KjL33BcS4o1NW76jA82JZlLS4ubmoPZC8JKNLsH5VlWZKyJuFfKpWwiBLoQ910ZeXumz/xf2MFL+zfLb79Of3T/6rnG/VM2jCNgmG9JkYJpbqnbuaGkGHAWIEFx0oqq/x0gFQxgmr6DTraDwPbI4TQqtUqVCz5EwV5GML9bBYeBNvecDhMOR0hQfGoetxWNuYrK3clQHfWaum6HggE3N0eCocFeFtiNiQKKm9sNBpX8pkajQZmONHt/kgUi4MfSnu7DKFELN2JSb/ff39jQ56vWq3G5kCeLI6cNpvEY2Xq8vn8WaslWjnu2eYf/oo8jLjFY+SYIC8ONdEwDLp8X+M85+02F52bUGpRUqnUHPa/rVarpVJJZPPGsnGE3ySK52jlp1IpYWPRw2uGdZxeyjLD/JKeXz0clxGtYP97vck4HrnMZ+/9mvHw0/zMyit/EgYacAdhiAUJUVta2LhroXqEoNbX71ELxYN33m5XP/jlzknBqX3jDz74yt/8n+4OG+HAoOgoJl9waVzUmRtDCGhFSyuffD4P73lqn27bHbwxHNPx5tuJujvdOwQvB1EVn89H+pk8ma7rKyt3cbDWVlepQ8fzWF+/h4d33m7TT8cdq8Ts4T7KQQJKm9oD2bBTATZsBtz3CX0K3ZaJeKAsediVTe2BbXfc+tqRSCT2qU8kEtuxT31C13XfoL7wbO1F46lUKpE+lH0nO1S3sFk+kOP3YQAAIABJREFUn2d+5K5oNBrMAFpOMnLI3nix7oOcCoIbJ2F4N1eOhk2K3eJ63d/YIGo3yttPm03dJX7LfgIbY5rjYfqMHeftNnsv9qw3rCRpNBqmaZJxxObRPUNqAaFwz4pYLvgB0W1nhNL1SyVOPMTYhsHD+F1qAns+5bTZTHz2k5XKiZCSCV1iFarVKtWXZ60WNbxOl08RiUTc+5FUKkVIjXsiHA6XSqVqtSoPQLFYJI3Pr1/76rtHj+Lf/+Nvdk4KH//ba+y7h03jiDuMfoM3cHLmM0fYg0ajQe2mpMqmxp0h5Gh0W2+bpnmTTFKj0SgWi8K6Wlm5K/tIVm0ux246vbBwR9M0RCNFmYWRiEAr0UvuMfoMU2VIiZ58KNk4t14PLaMHflmY5fwKGQ93kyNU5uGUcKRwWPD7/VvRKL0snG50FKEJLAr/RBCA8Q80hD3jKRaLRrdJiwwJQygfh+e6qT2Qqnku1tHRE3dXUchrzg8KwjndPou0aCb7yEXZikb9fr+0v7g26OMtPhx3r3vf4HGrJLpa5CTIYRjNpC7iSpAnhRTyVd/OXUotBBs7gjH72SzlpIZhFA4LB4/N+VF59VKWGdEcendfGn3i+k8ySv6s/wWJz37yrTe+JMkGUv0y46j18BjvZTLxeGx5eZk7lSR8pXKSz+cPHn+45dzLZKijECFNqHSGYVAjxQDeSRpP3vyp1p988ycjr+39TMZ7Gp1B2wWPrKq3Tvfc5gh7UKmcJLqKXEgTyCRPGogBwW+8ISl8bXV1cXERn69wWEDwjIDn0tKSrHGwOllK0GchOiokzERXupo5wS5uRaNQe3AKJSR4dPQklztAZd89mPN2u16vyzRWKie76TRxS45A33WXzNt2Z2XlLtkpOQ/RRTGNVDKsrNzFaLntHHXNTCM5gh4reHT0hObYwyYQtZREYlu8RkLHKyt3ZYOCB+lzSYGbponanDuPSHafZ5m0Zbl8TD2i2FR3FuPaGyDb7kAUYEeCt+RRjWrbnWKxKGk2Njqwf2cotzQ6SGfAVb6qmPV5u00/H77+fjbLPZNKpZi6XO5AiIrzAy/WqPuIc5kFGqVS0APD0pMeCm3DHKZ33nrdLbcTj8cWFxcJiNl2B2O2n82Gw+GlpSX5lQ37wWMzEAiIpIJtd3q2fgePzfsbG9BkHOcCYdLzdvv/vPOXv/CZyOf/6ccNw3BzZIZN4yg/XDU03fPXeTOETldK0V1LMB2/EOdeAlOGYVxvPWJ1xhpFIhH8FdM06T3k1rymNgAaJGpe0AWhCyW6is+pVIr+wLyeDTgV5bncgXujICbBbcB0XRdhUoC5dRcUUnvg7qqTTO5QFC/nXFxczOfz7nfBLxvo8xHoo4jiQ12Yj3zkwx+cC8wwfBanW5OAQr1cC9xWMeqU1YvwGycR5irASSU24/6y0ojKPVGBQMCt2kogR5hK176L2EBjz+LdTu6lUqnHvtZqNZK+pMSoqTW6Qv+3AjAhpLHDiA8LST5I0YQ9UESTksSjoyfWB+/PmwkEl7RhujQ02u/HXPV7DlvHnSGGYaDn5D5Ytp4mPvtJ/nrebiNJR/kqJfPUq9p2Rx5Xx7koHBbYBROTIYhHSMc9Qp/P90Hxl2q1GtxfTdM0TXv0+U882n707W9Vei7zpUMdJbDcfxVGccHn0xA6zkW1WiUxsBWNipTiFD6XniHU2+m6PvqeFDY5Wyv36mwYxsLCHVZzy7KWl5chRPBXSCL0arftDs1PqNKBPat3C6jpF0hBHu5y4bCAA2fbHbfGJnsv96JPuMl9BKK/r9uz0Omqw0i7Qce5KJVK3N6SLhUP1a3ZhgzNQENI6Ez0cXDIuI6YCrE39MaCZeO+B9wzTDwZhw8Eg0HDMHqqGy3Lcn9TAjOOc0HAVo4/fc/CKodCIQqfRBwDP9tNTL0q8NfhvMgP9J/hBcjLob9KhShWYVib6PmEZVnu8vZRnhQC4BI2gweQ6GqhHR09ubkK2kTh1X3CY00H3r+Ojn4LMQptxMMMhP+WhluG3Jdtdza1Bz6fb3Fx0f369fV77l8hvMGsq1ROoG7zsDX/5Hv/+T/9DmGu5rd+8+1Hr5+df/e02YTwtv3pz/R/nf6hDnOaryTT4+FH9oxhPg2h41zU63X21MhsUnA9hc+VwnbW/VG6T2D53FqXPp8PKyI8Kce5aDQawWAQjqWsifiO1OcIb1biolKcJ2omJKIkaElNjq7rkksrlUp+v5+YlYzQ7/dTRcev5+32pvYglUqJe0eYy22cUJkwDEPOIxE82ZRgcgYaQnKEbGVIbYpak9OtkxOWCiU0KABwpFqt3t/YIG8k96rjorZy6yKgI18TZ85twyKRCGJgCwt35BEgrWia5vLyMjUtjnNx8NhcWlpya+jf5C6CaiQBz0Rim/1ctVo9b7dlqkVatmcnfSuAzo7wZTwKHMvlY9M0qfnhHhaOMfnUs1Zr5hIBo2CAR+htbIa5NaNTY9wYJU54aZlBfyDx0Ze+UPn3v/T0PYuHLRgM8kiYpun3++XM7k3osxfPl5eX3XwZmtuhBfzkzZ+y7Y48Qo8fxX7mUx9znIsf+1/uvP3o9WHDGBZntu3OKJHegbN6ab2KYG4NodMtt8dLI1Pr3at9XEBRTNqse9tCXCIIGuIL0vwBn0M2uY1GA4LoVjQq58zn88FgkDXCcS56ej6zx8KQrK2uBoNBREepk4PwImlsGRK0SbcW0vLyMq+U2wAlUrlXqegoFovCtdnLZKisT7ia5dKdHNNIRRC3UE8WMJc7oJaD7f+m9kDTtL1MRhKTZNFkhP2GkLG52VL5fJ5IEqHa02azWCyWy8dyEloQEC7mCCUxKODIMm1Z1tLSUq1WI/otU0Q3Y+J75HQd58K2O4XDwrVbFrA45HIHqOrkcgf72Sx9T3GJNE07OnoynWjHJEBKj9DoQFoQuUApgUeihNakzP8tCgU7Ht0nBhob77Ceh4s2DN7+3yiiowOTiL/9H3/945uvJZM7hO8TiW1Jh5TLx6wdjssQmqZJRFsejLPz78pz+EHxl/7R3/s7X9t/3b0Tzz9+86/95b8km52B39qbLOo9aQO/47CXDTw+z4bQcS5Om01EeZLJHYKW06mpWF+/R85mZeWupmn9vDUJ70O7YAFlG8Rd1Gg0KKe7v7FB6PKs1ULuy90IyXEuqJonKIc0WiqVgoOgdwV3/H4/Yv+hUIh8UiKxzZ2J4mUkEnHXSPRwPil+L5VKUt6zvn6v0WhIozHIimetFlV6tt1By5T12nHZBtSxHecCc+J0JUyFNSplAKTYA4FAoivJTQ8mx7nY1B4Ui0W592q1GnsOyXfSWWI3nZaZR1zNTQ7qwcFjk6p5t82jGEZOctZqUavuOBfEdeTtSOcsLNyRhtuNRkNKpNx7iCsBGVXCgHTtlngDc3K7LEEP2IERseh5MOv1+rMXz4kMk/xjU6vrOuZz5rUQ18DQHOEwTcuBrkm/6boSvD3LgR9xaZxwYeEOgRR3DZNcY3RnNE2r1+tES37zG8/du5hqtUp456zVeudnPv/7v1V21xGeNpt5M/vLX3nS/9HDlHH6v9pAT9ejZML9Mg/LKq+Zc0PodN0FfCPiSPvZ7PVKjG27Q9FuuXy8m05XKif8fN5u93AZzlotTA6PcTAYlMXUtjuE2nDFbLvj9/uDwWC1WoUOw8tELdot2sJNhYl1f0HEOTVNQ1uE/ZZU90PypO6CBRRjE4lEztttRLETLulRx7kgyiftCXO5A25U6gQYqm13lpeXMZ+4buXyMeFT2+6EQiHcRPyVer3u9/tPm03Z+XEqHNZy+RjeKSFcyJmkwVgKuXBb0ahlWexpMDMMr1gsMgOymFL2nkqlJOR7f2Mjmdxxu7m6rp+323JdsJqixC2nde9jqJo4a7XWVldlL4IrCQKBgDimyN8wwuXl5WszaMgf0/RR7zYgQ1HvNhoDN3bTaQT2El0hXNvukDOC5IU6BMU5vGwvkxl728ipYYDo9kALdCm53ztl5Y1hAVgP17D/7T3vSuif+9pX33Wci3A43B8AgdaFDqQUV7hJjHpXW+jwzTe+/OhnaT3Kyalc/tG1j7791uAyiWEx0hF/8J5V7w2Be07m3xA6zsVZq4XHgFnCJbpSdVG5fIwqLGRF2Y+vr98TCY+eqgMYDYS2gsGg3B7UA/D8U6btDoQmXC0aiOyRH5IvQh5reXnZXbNPHsvo9nlOdDvLGIbBCKFdUEERiUSQSdO74jJ8nU3tgcwJpXJyr2LIxYzRYt5xcWoOHptidDlidDtAuakxbhVv2jD5urJnEshdWbmLc0YXCyH4EFCp1+tQWsiZcSrIUO68JpeJAl/5dKpy+fW83V5eXk6lUj0SFu6bPJncoZGIOJGVysna6io0RXkZBSqOcyEOq9N9uiWL6ff75edrbMLK5WPy3ISaMQnzUx53baD2jpHj2nGH4ARj9oiCwoWZoSjMWDC4fMLD3nhQFm9iCwee06O6f1iqTF78Z2ff+cJnItYH79N9oueDyuXjpaUlWHxykED/h3Y0sV0uH/9Rvf61/dcd52Jl5S5XmjuABk+Pth952LwRU5se33fg251BzvrACb8VhtBxaYHq3fYFwWDQW/+F74vzh2aVlKWzOu9lMsTrRJ+6Rz54N52GrslHQ+oLh8OSqlxeXpbIOQRXKcJxujRLcpxyToxQPB5bWbkrNoa6VfHeHBedBE8FhqS7UJ3bEiYOqw+pGk6IfRLOJ+pllcqJ8GU4IoaQcnWp+kDqBVKl41wgPYGll/UOnWvShKIvysAIAGqaJp00MDbEG+Px2LMXz1dW7vLEFYtF4rEQW5yuZAwxZLchJLYs9wOlgW7xikrlRJQQSGdyw4gLsptOI77zR92Zf/qeJa4tqj0cR0wDmTcirpZl1Wo1Wi2660xGhLRKwCl8Cayg41xg10kbp1Ip+nLoXXEcJn8vk7Es61ZwYS7FgNCoR16w/7jHy64Kj5JBZ4iV9Uik2Xbna1999+Obr/XoOFQqJ8Rq2FnDp+dPPGA8Wmwtf/Xn33Sci8JhgcCO7CtJUTxKfNHbcg+L7vYc8dYZ97g0tz00KiDrpnebtuOumaZ52mz2f7tnL57TOR3fgmgk3eM4CPVGjA0OEEXlcjacKj6IlZ0Of+SPT5tNmjnwYtwvtME4QoFguXy8sHDHvfARwdvLZNyMRz7Osiz8XbGXfHQwGCRriP3DtLDvPm+3RZI4kdhm8B8awthD0RWjHS63KLnAD0kuzkWtVpNfGdLCwh3kIPx+P1WMwWCQEB85P/hBmFKEAiTcp//gPwbJF+ELQvyR4DBRWY5jhqGtQabFMsHioZcv75IKEJk99hyLi4tuz57m2/Ir+wn3vmRxcfHZi+fY77rLOhI2WFtdXVm5e39jA0d5eXmZ2MD6+j1N087Ovzv63UsijX3YbeSIDsR+NstdJ+1wCSqQBTQMo1QqzUm7jLFgAFnGGWLqPFzAgb9eAwNP6M2c9LAflcpJQv+cZImkXznb//X1e9T2Hh09gd3nOBeRSOTb1f/wR/X6W2986d03U7bdgd2A+AV7n1KptJ/NNr/1m8bDT/f3l3CPsH/MHl+q3zR6vGzgmXum7hYZQqdba48DB91uZeXu0dETy7Isyzpvt227s5/NyqOoaRoChqSsMId4J6hX48bxV4j+mqaJbavX64RAOcjKTlG5z+fDJZKxwTdxfrCGj0a4lNi7v0ggEKCDWs8X9Pv9QkvBtBAQDgQCWMFw95+mafc3NrBbiW7Lcr3buk/Mj5Qw4s9hfiKRCDIR+Hy0pGg0GpZlLSzcWVm5K6MVR5DlDF9NzuN0FVNxdBCRCIfDeuwhP4dCIfwnJnBtdVXoJ2Kf2GVCn+EIn45PLB9aq9Xy+bx0SWS72WMIScIxA+70IYCAg4ilHIQF467T57T1er1arVK8SCzUTbtlokbP8KGjK6HCWyEcMwoIRVBNaBiG/MD9MIda4TdEb2jU8TRvHgSZcVnBYU7SwDSht408a7Xeeev1SCSysHAnGAwSgeFPaDBKtIQn5OCxWSwW/9pf/ks/+dH/TtiAENwLhwWufeGwgJ7Ixff+8PP/9OM9mqIeycJhvw6cumFR1ktdT/cZbpchdJyLer0O5SQYDIoBY50VygMxuq1o9P7GBj4f/9BB7tmx4eInukI2hE8h64s7qGkammFS2s/NQNCSgVWrVYq7e2xeqVSi4s33g8omcgncBBDKBqQqwDAMTdNEhZJqPPG9DMN4lPjisxfPC4cFcZQ5D4Uc9zc2zlotJNCIWPp8PiJ+BCFZ3KGY8sa11VXIk/wqrQSJiMrrxZddXl5mxog/s1cwTRN+oNSZYaX4auXysd/vp52ncDLd5R+Li4si/Os4F+FwGDapBEIh2nxYy9+dN8Mw3PJ1EIISrmZV8Bjdkqosa2Sw5NNFei0YDPaEyn3dNodMC/ZsFL+QCgpplTXzh2hckKaMknGgc719dcmUW4He0OjA+OSlHs94p2ZEy3Fp4NFxLn7/t8p/468suIUnwH4225Pdte0Oz/PvPfuGHMzn8+vr99zbT8kBHB09+Sv/je+bv/MnPRPi7fmN0jii51uMbg57cOsMIYBKmui2rtV1nSY4/AAvg3pwHI6B4VM3REiF09KhVyrZWcph3uuxhySuWIUJOXISzK10RRBgBkzT7LnH5BPdNeCEcHfTaeTaIfgI+2B5eRl7jPeTSGwjVESDCwaGA4rMdCgUwlZxcumg4q7oDwQCVNpB/3G6bYxwDS3LwoKKxarVapycfwzp/sYGZY4UnJCKu7+xQRQRcygmP9Ft2wn1hngvOw85rXuWuNzcqxC52anI3UtIGf4OR6rVaiAQiMdjHurVTKD7s9B8d/q60LBBcf9jPyS/enNKi8Ui3U/ZMYy3l/2skOgqwogXKNXxMx/bhODlEV7qC07OCnpnxUYJlsqfvvbVdx996QsSzuY4T1GpVMr8nPFm4vNv/MRn30kanfp/TiS2A4FAo9E4a7VIF7uLgfTYQ9a7Pz3/Xi53UPzK3o//s389cB5GCRqPMm8e7qPHxzm30yN0Yz+bRSFTfD7qBDASeEijZ+kxpULIxB0UAohE3iAiOs4F7H96qctJ6AhBLs19clltT5tN9zpIt4S11VU3aZmwhDi7cCMhjvLthIyQSqXofymWjwAgbodtdwhdrq2ucvUTiW2/369pWiAQQCaUdZ9gr8/nkwIG8oLuvkhQw2SQkUhkU3tAvgA3i5WR6mkC1OgDcBLxoiqVEyHZcirGzD9mQ2xeqVSCfSo3Kt6V41y4+7qQo3I3xzg6eoKgndwAMFzcKSuqR9yPAA0dfV3SEGAf4DgXbImoM2EAHIc961EXT1ZY8qY3aWwyDzhtNskIUlQtG9CX0gt0o9cjvDTsOVFfcOCZBybDPA72m8m8md0Kfzz/+M1399/Om9m33vhSMBjcCn/8y9tf/PVfzje/9ZvuT2dv7vf73dJNTnfn6HT7dbEEfDL0sX6D1O/8jS4Hc+mEDDP5/ab3VhtCx7mwLItA3G46jYa9YRj72ezT96yrZultuyMFbQD7p+s6Pg1rGXYIHyUej9l2p6eJDxRKDHPP7rhcPoah474QwWBwP5ulbo8jpDMxbxTLU+Xt8/koy0NuFGHSeDy2tLSEbRZPixjpebuNWvfy8jJlGz6fL5/PnzabxI3ddGjJCFwKymrJLLKyEzghKeu+03pWfJpy0IOX2HIud1Cv18XjFLFNbLmmaUtLSxh4OQkx4VzuQLovoRhOaYoEZoQMLF+KwObCwh1RPKjVaoi/uK/dXibjvqC53AHE4A+bbLi+DgFefsZaD5sxeqoQ33azWG8dbLtTr9elWaAUCOpT7Jg2QwzwCIcV7V2asRtlrr1f7+3wOcNt5DCfTI5Uq9Vfyf3Cuz//ztf/Xf6nf/ILb/zzf/FnZ98ZOJhnL55DR3Q39XWcCyJ1jnORSqVkN33WaiV/+u3+wXv7bdfYQwx7i8fx224IQb1et+1Oo9GoVE6unZ+gNZoU77NyieGhKI2kiEh9+nw+TEJP/I1i/B4XyrY72FF3CyTHuTh4bG5qD+g5xRodCoW4f1ZW7oqREAEzAnHSsxc9a7nZFhbuxLvtwza1B4uLi6fNJlWtW9HoNfrG9QDnhvxZIrFN0YLT3fnd39jw3n+QGuQC0bw+EAgsLNxJJneCwSDTAvMWRxbaJxFaaKuUrMTjMcyJ3RU1zOUOtqJRJhArS4tz+Whfl9Qjl7tnbPByFxcXZUdCC6dy+bhwWFhcXHQnSnAlN7UHtVotlzuQsplSqdRfkczkyPUaRcB2DnHabFIhSmksBFEyrO4Wyi8xBnuEzqCivf7XXGMpv9KLvV1AD1Krd9jwUeKLwnPpQT6fZ+GLRCJP37Ook+VPPJOUzrhP/k/+7tYofZeGTe9VIcbAu9rEubU5wrGjXq/j3JAaJL30obGJPcQcEhTF4YNOzIKLdXSvbrhc/JxM7ripMVvRqB57uLa6KvyUer2uaRqVfLhE6HxicsQE9qhau6s+aJsAE4Q7EKZrPB4br5w/qThCx9Vq1W1LKOwLh8NXSoBZlpXP5/nWpmkuLi6GQqGFhTvhcNjv9wuvZG11lXgpvYt9XdIKs7e2usoc8mWhdELblqsA19ftdsfjsWq1KnSY83Y7FArtZTLuHT+1AUyyW1pI1AZ8Pt/i4iLxbaRN3R65wLY7xLe5wa4tXjpDMFf4f0RfeBxQxqeP2MwHOWkMUJZxhrtck46Lejt2HnmygU2LLr73h/2vfPvR64++9IW33vjS0tKS2xbSwpRkAJtBx7moVE4omqb0AppGz5h//Zfzj7Yf9Qx4oF7rzSV4hs3VS+wR3hBnrRZsTCGdsmAJX4ZeObBUqGfA5ysWi0/fs5aXl4mFuj2G02YTOTfeKMeRVsnn88vLy6ytp80mfedFSfW83Yatw8I60BCSHMV3hIfJoixjGD3UOTpg0wzMchUOC5RMXPtDbbtD5T4uI+KfhN2wLkLQRdcN2+b3+wOBgDsourS0hGWlRoWDKIv2pAOlUoVPr1ar9NiT10DQDYVCsp+w7Y50dEIyu1Qq8SnEVAuHBanTcH874dCGw+Hb1W6JmcGQ0ztX6ohQy4PP5a1u8XJgKFlm2Ho9rnXcA8MMxkAHcVi8ceA49djDz3/ys5LkWF5e/gevfczpEgt5Tu5vbPSwMCAOsP3v502FQqF7/+1/z07QO4A5cJzXw6WuuTKEjnNx2mwSsCIFSIEE+32YMnq3BQQ0VCkGkLa61gfv+/1+FgW3k2TbHaKgFO3JcV552mz6ui0OpAxZHBS64rmDoj2GUOK3H5L4W61GozG5x81xLs7bbcoEB3qZqPDcXDzTfbvi/BEXxVPkT27SKT/L9J63274um1fcQdprOy7K0lmrtak94IIOGwlyCiLSDaimd7r+q/v1mDr5xGAwSNa5Wq1SbweBSEQPbgUajYZ0jWcjSKkYBS0o9RAsfVUMoVx1CbsN/H/gX8eLnnNeWpPgocHWc7ZnL57/6NpHv7z9xZ5P9Pv9Kyt33TxA4aOTRUCTd3l5eaBdCQQCy8vLf3b2nX+o/Yg7KuKRLxyjV+1xOZQhdLouGjkq6gKplMDMrK2u4gJyA5Dk0zRtU3tALSPLIraNE/asrZTW+FylcmiT0iQdliNMSMMwWF/Ie1E12GMO+RmCjLtHrmzbPaoFbghsjCTn3KAvxNrq6uQKAyBzrq2uEi72deXfHOeCi0I5LzsSWEX8FcEgx6Up6nQ7xLrJLxBc6cUtX4r6FreTvbS0RNxb+i3L5IRCIXTJnW4+Mp/P67qOntHBYxNu0X42e1v0xtBSJ1CPmii7QLY7sJywkalU6mVSkBmGof0IBy7lA4+MF6M4dj2/etuDWq2W0D/3o2sfHZgU1HUdoazl5WVSAgsLd5aWlviZBQ5JC/an7m4G6+v3ZOH4/d8q/72/9dGDx6a7CLd/Jgd+qfF6hwJlCKXhETtflkvSITiCuIkHj00cRBqpS6lAIrHt3txQ9tCjncYk+7ptex3ngrQWyUWOCCmmWq0ePDZl1/VhdLRbsibDqFRO8AXJbhKQl27ApVKpf7VFbAXNlEsLK/tRq9XceTtBo9FYWbm7trp6cyaONwg5BoNBsnGb2gO+Al8ZzRoopmLwaPBbr9fdzRcd54L4pNulw9f3+/3M23m7bZom9Bx5fqvVajAY5BK4rzjJwpWVuwSoGYZE2nGYdF1HRnxyO5Ux4rzdLpePCc7ncgeb2gOeiJ4SEVR/CU68oqzRGWLEOKe3jwVoJP3WG1/SNO3d/bf7PwvFih5ClGQFBMnkjjtetLS0FI/HyuVjCOVUL0Ghfu2Hf+hH/2aQLFHPznqgqb42X8Zj3txHXllDSEEbexeCoriAbNuxKFK3J9xR/pcjOI61Wo14uG130MlEqls+S0rspe0RltX64H2cFXQ14byw1i8tLUGF1TQNYg4ZQaTUxBfBnaUgHUkXooUQQ46OnrhVpDEYgUAAhwnCy+jmkFguOtTu41TReVeUjx2WZcGswUHEP+ZPfr9/U3vAa4hsuxsOnzabVKekUilx4mH60EnY/Snn7bbb7UPlZ1N74D5IdxrHuWAvVS4fI6hG+YfUs0I8Fu3GeQY3G1xoPfZQ13Xcvv6NDi+gU+btbS88OubLEDpDgp/OIPrJMGfxrNX6+r/LG4ax/enPfO2r75L47bFMp82muwpCYJqmXHXb7gykDj978Zx1B4lhUsoQ+R4lvvhl4ws//mOb25/+zC9/5Unl5Pf7v9pAWz72aPMrawj3s1kceugwZD7Yv0utN46FdBZFPAX2BCX8ZMWIm0mLeadb/EBCRewQhlAWX7rVEz9oNBq0Rye4hGuIRVxbXQ0EAqlUyu/3YwLdAShpmnjw2JTj3MOGYUDuh1SCn0oBH9SGpaWlQCDANxqR+E5PeZHMJhG+n8388SwyAAAgAElEQVQuLi7S9XfKFxEBdIromXCOIw4gIjU0kMF0kXfEL19aWpIvDu/GTf0tl48JccuaQHybxLCMgf2E41ywTWk0GqfNJsJGeIHcXdhIvds2a57BnoBhU/Oq63rhsDDwJiEjgLxDzx7ipcS8GMJ+S3Dpz/1mo1ar5c1sQv/c249ed1fOGobBlp9fSTkMfLxN0yQOQFV1/2tQq+LmoP7XzSdkSJ2z/1r597/0zluv//RPfuHLj3722YvnEi/tL4cfL5XUPZJX0BCapolbUywWsTRYO/3/Z+99Yxw57ztP1O6+2BfX84IL7gXgvrgjNnc8B+BdT8S2m8E0Lnu0MR4zON2FJ/mwjG02InfbYyNWyTkHxxY2a1CRexBa7oGaAtvHTkZlGaZ97BU7omIPZ6Ld6VLQmKE2Ya8Z4wq2wTu7jLDXTYAdsV7oBetefIa/PFNFstl/1DOSQjwYcNjFYv156vn9+/6+36Hgjh+TAnaGNxTzqDwxDeBXTKfTkhW4nLiCzdOHHNBwNAP6YBsJZVipQ6EQqU7hOQNk2Gq1rq+tzc5e9OckYXUYCfdwnD5LdjQaJWSBTZvqzkG3C2U5zKLsZLJWHJDI2dmL6XSaTgbOLhQKRSIRQh/YtiB5WS8U8vl8uVyuVrfPARtimqZKGkAbfrO5V6/Xg8GgnFq73Y4/9huO0+eOc2C2bV9OXCE9Lj0A0i0qnyBZGo1GxbmRQB8EL1ym2I/7BENLVyWvAJGeP7v46Ay0QZjeEFNgyye4OLINELP3EAjoZOMhGEIVfeP6bMAE5pSRN+Og2925uwuH1icf/3hW/5J555brDniYZbO33tyNx+cvJ64Qz3kod2XcvmleX1ujtqQ6SuVyeb1QQGH8cuLKL6arHg/e+fnLq7lgMPiJ3/xfN28YP23/0n8dxp3s6a/zB9AQ6ro+O3uRq3f7pomUEsxqfogmWURsCSIJlxYWdF1XWUVyuZy+dBVBDD6xLGsuFtu5u0unqesOms29QCBAJtMdphmr1W0QLsQu4XAY6whkhkEDBgl29Sxs2yb0mcDXtd/pwKkWj89rStO9unMgP5S4crmcv8WN7HE4HIZT1LZtSFNDoRDoMOEdDQaD8i88pdFolJ4KzIxpmu/eWskiTv87h8rnmB/y2HCf0gDHkdTr9XA4vHN3V43pXXegaZpH9Zfrr3boQ206O3tRtK6yihof6VAYWMioExQuZjL1ev1Rsxl0iOILEhLg2Uy+ZZs3DCQ1AAE99LN4t8d5G8JpsDDjgDDqhwh/L6aefOWFfPyx3/jk4x//yd9Yha/npK5r27ZHFcVx+qXSJnUUnGgalSKRCG8uLSxIPCFrkK7rMzMXSqVNJIGk437CKJU2SU8hBafrevMH391+4Q9efP6P0+n063/+l2rRcRzk1R1v+6ccmqZ9EHDP6gDiSK0uHA7TnUbLxEhDmM2uQKSJqQCTglHh+SdH12q10Mxzhx0R6JRKxLZRLALoYIeC3Wi328FgsF6v5/P5y4krHtCB4/SJ5zxnsV4oeCqR4waZOm0oIeQZB92uZVmcOxVE2uP4KyYQ8yaUZhwzdkXTtJ27u/V6vbJVKZU2a7WaaZow0pVKmzwskmq+nLgyF4u9e6gKeRZyQyldIRkHqcQBqw4ul8W27Xh8XhwFfFm14Q9VXlchjXOcfiAQIFh33YFlWfrSVfJAkjAk80wTungDfKgPNZPVIz/s9R4KoNQ0TRLmRHgYbNHSmTCgVeLpUIV63q/j/AzhZOTLyEYIj0WsVrfT6fTH5h6bDz+2kll+681d90HAniQ2GaXSZjgc9rRGyfriN7GqjItlWUjJqL52q9VSlT9HjvVCwZMhcZw+yB0e2o0VfTH15OXEFX3p6pu7Xos4OUV8rMG6nM/n37v8h1OOcrkszrtQd7L0u0PTNdIQzs5epIKI8JOu63OxGGEHLr/j9OPx+XK5nE6nBe0JIhToHQsKrYGXFhYkhGKapVIpkbn3DI5qdvaiGogwqPNNA9S8vrZGlXrCNhgD4jySpeFwmCgQHIraS+e6g+XlJWLBaa48IsYkkyl8ngOyRroskJ3iCT3odgOBgDiprPiuO4ASQb5LnK3WTXBERA3RdQeXFhZEWstx+kBJ4dXLDqUrpRUVc0hBmpCRIJW6Gl8B9ET8Oi4X9W4MuLHkgD1aKJNHs7kn2dFHNuV7huO8DaE/APKAJ/2WoNnco9Nz5XOfr7/6uqtAWjzUjsRt6t72O53l5aV8Ps8ONU0bR0xlWdZ6obDf6YCrxu9TN6jX6yOnEVIVYNY3bxgbxaKKySZ5AiIc9bVcLod71TBvP3n5E6t/9NLIduljCTaNHJqmoR4wuRjwXh/kBolOWPsOez1sSWWrEolEEPXFVqlWUPJaLF6JRIJ6mOP00SuHKW2/0wmHwyhRYJwajXtUp0SrWbwxkDIShIVCoXH1uVJpc2bmAmlb9fNmc+9y4orEtZMHjHHjbK1nwPSdSCSwguFwGKvvOSrynycQ3FnMZCKRCF+fXJU8wxEKhVgK2u12IBDAX5EwUVN0hskW2LZN24xcbVpI6Rnl5tbrdRQiXXcAsRRBFanCdDpNwpD9kG/E4wRmRSVVjKLkVIXMejGTabVa716MpSLCNopFyBzoCJw+KkUcVGz/+55l7aHVCN1RcY+n2Y4qS1b/kqZp/YO/lTt0fW2NtD5YahmGYQjNozqq1e1yuUwP6bijQuWnWt3eKBZHGkt5VGTAcB+NRmnBRgEHxAHItHA4jGGGmXfkZCqXyx+beyyfzzebe2pyxnNlTmALMQzUA+Lx+fciC+KRQ9RuXXdw+6apaRoVYlfhhiVgguda1ggAojjyBDSgRjGEwWAwp2jhLi8vkeySnGe1ui1BJ0TSTDxyoUzOyWsHHf3x+Hw8Pq9anVqthv7fNKcfj89D/TV5s/1Op1rdpgQwM3MhkUjMxWLk7TkLen7K5XI4HBYasxMMCqXs9nzCCNC5QHuwwel0urJVwT2SzQzDIMZVJX9dd4Dmtvag9ITrDvB48COJBYnqwFUJDx/ikaiaQNgm2ib02vMhRWikpIHYLGYyIH7P/IJ4vD1MIP0SxzW9y8tLYgvPltj2ERznHRGOozP1/NeyrD/6yjOLmQwtgJcTV2TSlEqbkv+kfiM/Qf/vSDQwJkrqAf6Rz+eBs4/8q4qdsW271WoROKruvGEY9Ie5Q60ZojEytIZhwFUoLyRvNE17683dv9n5wdOf+cLq6jXx0E+PoOEY8vk8TeJA487hRp/nwAhxZUzTDIfDolpHIkjarl13gAoEoR4NhSLwK+0TKL+TcAsGg8B9xZrKilmv10FtCJR/ZuYCTRdQX04+bAJWfagvoYo3sbJPoAeTQTSjKSzVIwdXQHKJsiDW63XKWuBLNQUL89I3CvudzsmCAFK+pGEnHNgZIkpIF2WzK7C8cthMDNcdNBr3ms29dDotROriN5imKbKUfIIKqSz68fg8dUEcSsI+wCaEerQtYttkM6wOjQryRTC3FBolmvS3dZ1yjMz/i8jisYZlWRwtZ/oPhvAsx4S8qJoJNO/cWl5eevkbBTF+LE/u0OWU/ex3Oh6VVNobPLcNS8Cb62tr/mlhmuZcLDYub7Bzd3e9ULAsi8wGO1kvFFSHrl6vl0qbzeYePRXiU0PFVK1uV7YqhmHwXVoveFo0RSm00bi39KnPX19bU+UsTkzlo2naeqEgzQMo6WDOHzVg2wkGCU/XHcTj85FIhLOTaIwNgsGgeecWyEx3CJLEHxc/XZroeSUSCUCGrF/YP5iy1wsFoWWHp4YfokEC8dhpkkgsx6FQqF6vH/Z6zAE6NGq12uzsxWAwOA2fma7rgUBARIJGjnq9jp3D/Pt9RMgHgEGyN4kRcQ6AF05jFLlibMlJzcxc8DxTPJ6Yh1wuV9mqnCF9F9oUlAmpCmezK5wRfnAymcSHdpw+XJq2bQcCATm7Wq2GaURSKvugbhf3Nz18MZekd0IG7hE+KD+6Xig0m3tIPhFQygQrlTbP0BaONIQn48YjiSXp3/c9y9rDB8u4D67L1eo2nqn6XTGEnq4G1x1gVNRPIKbizgFvUTHrtm0T7Ks/Wi6Xx/XDQiJDnaBa3a5Wty3L8rfnQ017fW3NsiyZNPSWqT+03+m0223btm3bZjPOlIYnmIhfeSG/9KnPq1fmBBGh4/QRFsYSi2OLtu17WmDMcfrgKjFOMGsnEgkQLvH4vDz5IOBxbC8tLEhDulAMj0RAEI1xXy4tLFBeRRKI1CKL3aWFBe4IaMzpjx+I40axSLi53+kkEgm695C39bcV+gda8ESE4xAQ19fWiMwuLSwc6dEj1wAoVMpsJDnnYrFEIkEy2T/5GRJ0Uk913YEEu2xAvVy4tgOBAHXKy4krZzgb9SHDTiAQYBkBshsKhSBDZzOZD6pD4wxFJRczmWZzj8kAopg3ApnhW4R0GEiKgsSF5BuWl5foQPBoM4HGFBjnGTYneKrgYghPvEPAg5TS36MrxvSh8MOJCMe9qdfrWf1LzeaeaZoqqaPUUfyFOj70OJ6HvR7LDQ+2Z/uDbnfzhoGr6w75Z0dexNXVa8Fg8NLCQrW6PSGhTxrN01ELTmeyu+c4faoppG5I47ju4E7tu8hiqBfnBIaQ92L7KZvDqPnebZKFq4V1REAl0ELm83n0zeXU0BmIRCJIClAC3LxhkAWlbEP/GZVC5PHcoSGkSsSuMA/1el0WfZpkNE2b3qkvl8s06oB5dofTlXMBz3kk+MW2bawyX9E0zROxtdvt2dmLmLEpdQQplaXTabjHLMvi3FUULoEsHeWeJ07dhnQI9KHhcJhZTUcjL5Ii2ewKdUqcgDNZah2nT+yFtozgaanJyWagRrEcslZalgU/lGEYpmmCl8ExWl5eWnrqU7quY/Dg9ZaoTmppYjs3ikWCRUJDD3So0bgnnQyEj6fHsslz7akRnmaf5AN40N5zhvCg24U9LptdmebxfAgR4TiytHa7/bG5x2SBUMtaMPq7wxnsGZZlZR/kRzZNE3VsfLeRCwH6ZLiQfsx3IBCAdlZEtyeMSCTiT/KAPZvwLcuyQLKNvE+vfecVMeGnNIQMyMN49ni9F7l0HaevqkKGw2FxYqSSRyisfoueM8fpq5K5or6mD0kjZTnDfM7OXrQsi99SQRZoBJIA0JeuHuu+QNcyEkPPugzog05w7cGX/JD0D5imCSpEDSL3Ox0YTTVNm54se71QQB3XfzqO04cLW4wipDny1Gi+F8+CoJMonfoN9mGvxwMIM4DUd89kJJNJVjagvIg9EeYSmwYCAbGCoK74vFrdLpU2DcNAwxmzRwi4XijAWIvNQ7gb2mFQaTxlG8UiFpHGfH9ieefuLl+hPjIlNmrcoD7KgglWltcpLyDrajqdLpU230OG0HH67XZbwm4SvEd+6+FEhO6oZf357LMez4hqCgJgrjsYyfzJKJfLLFg8VyrWwHH64XCYpgX/j5KriUQi9Xod9RwWI/5aq9WOXEqWl5dGNl35Gb3VAVeFO57/xXH6uaufg610ZA75yOHfM9gQokPeTAPKeNQGtpz3oVBIvI3DXu/SwkKptDkSBwi85f6FzeVEVyQen0+lUrOzF4UaWyQmAEAGg8F0Ok3vAesm70+wNJB+9FS1PYPIlYXMk/NUG9i1IRSFpII2lC467PXE/Byr+MRJjTSE/iP02DzPgfHTPLwEfJqmTQ5zZbOzJTHxHBVeC+/V5A1PPdogUK0CB9V1HRphyYti54RZhqqhyFAQUAqUhq4t+XVPv6ZpmrhuDwhyHf8cadgg9IH97qxaHYh62fN7xWnGhRUCINzcadzBh4Ma9Ze+Go172S98Rs0XyeDBq1a3wXog+FCr1dYLhY1ikSEAvHHLE6qbuq5XtirAPuVO8zDrS1dBP5fLZdM0cQmFQpBfWS8U6vW6rC9EGGqrtXo//OlWPGtSppqmkZvVNK1er7Nz9d9yufzjv25wC88kImRIACSa2uOAso/agCeFxJ02FOVh7ZaIn+tJGWZm5sLIwlh2qMSUSqWEI1TQfUIXgptCsKKm9Zhm4yrKkwfqlUd+F0UkUhpsjL6StCfOzFxQATK1Wg3biYHHohwXK08Amk6np8T0q+QyGFF58WzynlrdNKk/SN3I4pxh0n7n7q5t23RtynMkghWuO1jMZCjxCv+GPpS+wsLNxWJSS17MZEqlTfqRZJ1NpVKQMgrvObOLeBdUFNbOMyHL5TJEBCdOZm4Ui6hDYIANwzhD/prc8AX7+Vnt9l0aZMUFnQsjZi6Xm9KEP7Q+Qk8f/beLX/+jrzwjHcqeQZNfKpWqbFVwvjBXt2+aqnBSu92efNoH3S5TNptdqdVqkUgEZkh1glqWVdmq0B0RjUabzT0wMtXqNk94NrtSr9dpZ2R++A1hJBJRH+ZG4x7WVNd12DdM06zX64QIrVZLfkJ+qLJVWUw9+co3X1YRpNMvEOMMoTtEi+DhUsMolTYfcQqlZnPv0sICNglppOxQYjeVSkH1KVt6KK88qw/tBPjyc7EY9cJEIsESBrEy5avra2vhcJgrs7y8FA6Hr6+tgZg/2VnQyTdhTWm32/RyuO4AqjaIUVTOT3rU/PdUNUUnoNbDh4hEItPjCzhayTfydY/TQOaW0uPkvZGPYT+ekt7pB0kCanWrq9cCgQDc06XSJh0X64VCMBhsNO6RVUNckAwKJRJpqxcad8mC5oa6faJzoiqTyGwhXeE5MO0U8JZarYbrQ0Y0q9CIn8kAN0veqFwuP8qQgna7jdnDOkj7yvTNrA+NWUb98Cc/aj796Scdp7+YyYx7DplS3PvV1Ws0MEj8BHYUoMSRoDtypPpQSslfIGSg+ub/nDZ/iaVM0/T4+Kq8p+P0oftbXl7aubu73+l4IsXsKI0Ld8i8fPum+cZfNNVrNf3VnpB0xZwL/wX5mXOYAyeeOdR4qtVtIh4JyjnHUmnTU2VBF148Hsfpe8xPqbS5mMmYd26BOF0vFDCrgo9fzGTQZGB7XddH1qenH7VaDb2IcRuwBKuOoKA3A4GAaAk5Tn9kSUkAmX4zOc2wbRvczXFJYTaKRTF+sPOQCGVG7dzdpVp5pG2WR1Iyw2ebJs3lcqhKsfNQKMQ9DYVCNL+LVBZrQvZBZm0MIeER1k6K7uRRca2y2ZXDXo/qWja7Arao0bhHAdh/bUcawmmedCAOYnoNwzhZm8SEAagHKJBhGO9G+/9ZHafU+HFKsAjHmskPoUbo/7dsFBdTT7ruAFJEzxV3nH5lqwJ1C7TXvGAW9fxrmubs7EXg6f4DoHlg84YBGWCr1UKQE3pldcvJWBKw4OzKsyo5Tl/A9Ie9HkBNWbhpXRq3vTouLSwcHL69c/P7L32j4J4oOzpBfQJbSPQjPMKGYTyarKTN5t7MzAW5bpqCAcnlcly9uVjMM+9JTIkrE4/PeyK5er2OU5JIJGCiwnayqEmzfDw+j405JVUKLR8T/H0YTdVPyKfNzl6Eq4EP2+32SEPoOH2RfzoBw9lhr0fq9QQuEbTUEhcmEgk1ChdA7OSVFGFFbYhYERLz62trZ5KuoJVoo1iEFYiKHX33cmeXhwpN0mgPCYMUnDCHPDLSb87KiyHc73RA1lxfW9u5uxsIBISvAOcYRK4c1UhDeCTxxWGvd31tjbQHbVHvRkYHLejV1WtZ/Uvnxpl3rHHY6zUa99QbhEVUC1hTjoeAGnV9TeLwcPI+l8upK7hhGGDNgXVN+UOICXjAQggLVLYqeBCAvGmRqVa30SYltkulUhPcfxwlwsrDXo8ONlma0bDmPbdE5qhhGH78UrvdHkmazMn+pHHrxZVnuanHgsxMiAhlA55kwzDo/aAw+QjmSIkICfRLpU21A9odMslBNelZxB2nb9s2adWNYhEyTPUEg8Hgfqdz0O3yCOTzeeJC1jKiASpGpycMA3I5Lq162Ov5XUA6EOLxeRWQbFnWOEMoQeGUUYVnADjUhzJGxxq0K2C2PbloDpggbMKeLcsiJCV2XF29xn/RWD5D1OJhr6cNKfFYVWzbrmxVyDFi7XhDFE4IiGkEOEMXqdCt4TmxQ8ofzLHZ2Yv60lUI97km3CBaUdUJrFpBcnoeZI062CFJJmLQ62trxAatVmtco+cJBusV1mXzxiPXbWWaJllr6Q3jUIVk8VjjoUWE8qbVamW/8JmyUZTkCQUPniuBp8PBoTYXThjlcrnZ3Gu1WqS2WYNkflCuc90BbbPq4aFhNsHi0q2vTjVd16kj0plHqz65Ec/Tm06n/QQNomOnDpVS7uVv/XnjP9xfWTyF1cmXeho9QqYOF4TOp0cTHkZmSV4efk5AKLVa7XLiisfUyUVGaYsuCPE87vcgu4NoNErESWbs0sICXMwnA8WMHIRr4y4vJ+X5EBys9qCK4biIUOhPeZ3AcrMHrtJxvwtZ4LiAkkZbNhi3THNr5mIx8XIAo2lDMd6RPcQnG+xWGAlKpU0ajqm5EO0BRBdLgGOE8dvvdMw7t6Bbw1sinwTwqtncA7jrqdGQ+D3odvFv1IqM3DUOQKI9xD3kaoAeoBhGAMrRJpNJTAL/Sp7QcfonIFdTB722YE/OPPV6mtFs7qlIRhxWREBPtsOHzzW6unrt5dWc6w4AqdO1M9IUQSrogcypg2YaGqvJq4zk/4XtzHUHHiQFABlI1EiSCCGTbLNzd9cDs9SXrnL1a7XazMwF0zThMPT7sCMNoW3b/ogwmUzKQv/KN18mL3G2EaEM+plg0KDq8IjUC8Ex4UGzOO53OvrSVeRPtQcRwkBJaV4et9qSo3PdAW6+TCpN03DV4eBezGQuJ65AtEYP/pmcDuvgyIz9OMcLv0p7EHnfbrf9hUasCFNd4sLjHuFpDOH97N/S1XEb3L5pBgIBwcL4NwAclEql/DLFpEyh9fF7jScb1ep2IpFAsIJqH50SpMRBjVI7FCrtbHYFY8B9YQ0Rz4bUNAiskV4IqHXek3LwbCAoTR5DCvn6kNRGVxhKaUDEcoPrgdEGOA+ZHn5CGglA5x0rqgMfS0/9o8O/AVWQSv9GZHxKO/2uG0J/ccuzoD/3+1+4U/suxLjasJ5MwcC/t8VMBrpCwzAQlAGoBt6Mx6zZ3NvvdAKBwGGvt9/pgE8JBoOBQGB29iJbsp9IJEIyAWHVmZkLaiocMO7MzAVEJMiF+psistkVINrwq5EzGVkOOZYhlKv02ndeef3f/f3D5k5nCN3jKNQvZjL60lWISUEKrK5ee+jzXqpNyWQyHA5LfjgcDjtOH6/Z8xXItERBV4XVMISLeS4WE4eGDMRcLEZ8QBIsmUwCejqTvKg7TI2qpWj49iZbLHqHaO3nk3q97llD1VbCg24XNM0JbCE+hJ8gdMpTu5y4MnnO7Hc6c7GY4Et37u6qjwkR87hmHigy5mKxUCgUCATOanKapklRIJVKYU5AkOFMJxKJUmmTD+kvlAt1aWHh+tqaROoU3UfmVADTyR1pt9vN5h5QHc/BwIfFlKNWLYYZrDK1SRpXMAb8FRMo+lA0e5AqzA4FEediMcz5pYUFevz3O53JdZDKVuV+jfBBupKHOKDEwl0olTYFKXr6PZ+TIXR9i7iEhp99MkkXQbW6jeey3+m0Wi08UyAwvJAFj0Qi4Bey2ZVG4x7hP99VnQJPA6+oCSK0zTMP+fKlhYUjVzpqABD11uv1er1uWVar1eIXSXSsrl6zbRuZumQyWavVms099VFXDSRdcTTVQuEmZ3r7pglhI7Slf/bNF14t/Yk7xpmYcNmnN4SuO8jn88ywbHalVNqkAvEQcWIs7lxe4j+xBKXS5lwsBhG2/xkol8t8i1I/S4ZaU0SRqlarLWYyLATasBvdcfqoMUjIiCb7mYTILPSSa7VtezGTOVL/9q03d8kNinHymzcW2XA4LNtIovJYwEvRjj6W1ACx+IQ8jWfgrPBDUN+Zpim2fHLv8+YNg6xjJBI5faYOlloQMehXMP9FZRfzQ5pRngWq0dnsylwsJheqVqslk0kySepP0A+ay+WAAQKpZeXZ73SEcFjGYa/H6kSPb7lc5klULTTALkwClgBBHkToAM8LG0B2KKPIsdFaIM0e4PBrtRoH47GLSE9zETaKxYe7GtDbLelfkYSs1WpncmDnkRr1Gz91HX/8w4+57oBpbZom6YjNG0YwGFStIHed72IUgT/g+PjzkDTBeD4kLqzVam+9uQsYb/qzuH3TnIvFTNOU/nqgqtXqNla5Wt2+vrYmLj+TVZ1AkUhk84ZRKm1CgkcJulrdptIgJ1ur1Vji4Yz4dvHr1eq2X4/iyGt+LEMI2TwnAigAc3jKGsNpBgUn4eGU2O6g28XVwAdfzGRGQtqSyWQymdSXrgr2Qe5jOBwmfc3NEiQOCF7ovFnWG417aOeeftlF5wszRgJ/GntjWRawQw6VOMCzW9ZWP+xZ07RAIDC9uKAYwmO1o0lDwvQYDeIwivH3c6q6rmkabbuTvwuROjnSU96U/U6HxJqAPwUsgwGQ/8oPHXS7tNKnUil11hFdJZNJ9ZAgdnfdAfy0LEcYnoNuF9GucDg8sg6Nt80iwE3PZleo6ezc3W232x6jxcpw0O2CjWAZIaXJE43lwKxiCyUNqw+5+Fm+BNqDZeVbDws1SkoPp1auA4lfT+RzynHeEaH7YGjYP/jbpzOfdocRG2n0YDDIhBu5Q7xdVrGDbhclZf/zAzGx4/Sl40eyyVIPg+1aBYblhkxsDHVv19fW1FOo1+t8l7lCvdqzFhz2erdvmuwZvwyhu/VCgWwqm8Hwq34RUR7xGYXye/oy4XENoesODg7fLpfL5E8ombAKlMtlknj1er1WqxmGISoc7yrElCWeCCAajaZSKVnrkfsAJsBBejrwGK1Wi2RvqbSpIpPBxEP7mUwm+YnFTIbMGxRrPPmWZcHBdnoZGvCukjyY0sOQ7jqwcJ5wEK7akRlFJgCR4pQRnnnn1tcVQNIAACAASURBVHEjwoNuF3t2An4ifHyV1Nsj1TJuwJanjaIIVm89JS48zo1ikSQnwROEFeVymcgPoCaZRgwDCwWrLXcKYF08Pk/vslrOkChQvaerq9cQ1qDEuFEsqqdWr9ehDaIyOi6Ybjb3ms09xGparZZnUTpykLJqNO4BscGQCP2NGiwmk0mBoWI1WQq4AsvLS5s3jP1Op9G4Z1nW+RRNDrpdPJXskDqOm0WUXKvVzha8c05gmXF6vD/+6wa9t2DW6XqmRddTUUfSD7+AJnr5k23b5XKZpWq/06GIAkMpwWKtVqvX6zt3dzeKRTZLJpOsqjho9eELOsHloaYuGcudu7vUzM07t8DjYPkwwIe93kaxiBYPRWyPeQBTSsx6OXHFv2QQ4qifeKqGf1bdkbBy+jLhcQ0hQyBY+tJVIU7MDen2BTXAQ8ItO0NvEREJOkFddwDyiF5PYeGRjVutVmWrEgqFLi0stFqtw16PLmPPPnF0AMqLKaUuuHnD2Lxh4FeBEmKOSda03W6DID29MKlYpmOVW5gboGBUV4CBFRkHpZYIbxoGUXeo56cpggxHDhb04xYj1YGrx3HOzFyYMklD6TQYDHq2h+wC8p1QKIS9pPobCAQQkwIJydxmy9yQa4lHG7Ao+VJnqAcAVXqr1QLDJddTpKHVzijmKug5pDA8x8+R8D4enz8ZB8KxxmGvR7zYbO6VSpvCI4ghXMxk6K7mQ+GjBynDhzmFpljXdfJhsLOWSpuNxj3EnAkGMN4nOEh3SBAmYR+OLO2bHNK7kaQ919So6+sgLBvFj809xk1Sv6I9SOeIRwCE1xkKNsnMazb3AKTRh0sO/aDbJX2q7lZKMpWtCnGn/1AJxqnhsTLG4/P4knTQc7PV4I/d0pVP8WnczG61Wv5Il9XWHTKUsvDNxWI8sbOzF1UpNXc6W3iCiFCGSDACGYdpRagXs0Npw2x2hSsDpzkB+innibSuEwvKRYOyjpXa862DblflT+DqeQK4RCIBEp0l+6DbJR3NXy8tLFAjpDeGiE12ns2uJBIJyRaiEbY8VGG1bXuaFrfloZC92AyhzG007oFwGXdN+C7XRP1TZauCEZpwAFIsnOYgpQFjeqsvedHT3HcxhNPbbNcdGIYxO3sR+UZMGs8LzgGd7JAyEkMQ8bCIUwnGG2429zZvGJFIhDiJXDpIGcwnXjWetydL77qDUCjkcdG45nghnnPhCsPkPheLiaLOWUFhpxyO0z84fBsGHB5k2EoTiYQA73nMIazgeSdRhKcoYsVU0NcLBXJs6LEgAQukA1tbKm0SW5MhK5U2gSiSGjFNU9d16J3FEQE8Qb0WT2W9UMDffTeuybmiRv1wj2c+n66/+vrILzKZaKUY2V56++Z9h1dMZrlcVresVrfVBix1DcKtUNv1JoxkMjnBR15eXuKv4E3kJ0ZqHLbb7ZEpXyiPU6kUyz1rNJdov9P53rdOmBpFlOv2TdOyrHq9juNGCQF/bcISTOJIMvISAuISUpNfzGQqWxUi72x25ZShoacpQhsq23ELsIvRaHScCm6jcY/SkTQdyl0jAeW6g9nZiwRkPFqcO1MIOAMIVRUZkUqlBLeVza6QCaRzkaCET6LR6MgiGQYMlS6Oanl5SdhG/K9UKkUdSG6NCOtAkwsDjvqVCZeUSc5mR2Z3WcE9fAWTB1Sip0TViuniOKfsZFV9C03TIEvDM0D24VjHgHY8Grys8txWfoUuRu6O58hZhdRbj1i054If9nrg23EyBDVzejfiTIZpmhgkUAISBQKXJRoDpy097GwAUANUB4tDdihnRhopN2TBloZ3drg8FHFUE2yeGBSYBYWPdykQlPHQFOr596nERz1EAHAUcY3i8Xka8mzbJmVsWZb0nKqd74gSuMPYEawzbAtypyUCwBCKZNrk8ka73Qb0NfKvuq5LtqrVaqllwkbj3rJPcpPiltoku9/pvPXmLg0hfIhDKl857PXqr76uGkJPVD3uUmuapg+pROdiMVw2TAWfoDpEzEdCGGox0hHCNBaNRpmLak2UCc1XQNzRg0EX8MlmCE40twz6DzWOobXcdQcoyY0jhKNshqevKS1rWEfR1FWVg2jL47L4IRjrhUIoFEomk4AzkdrhchGC0MPDruiQkSyopnRVs2IKQmRm5kJo+JLOnxO8jmRAlQRpMBicfGuIV2ZnL06Z1CqXy1ivUxaNODycrSPNKklIuXEsEfxLZ9RkWvPJe67X6yzQZM65XJZliQwI46DbhTmWZVr9E/EK2gDqh/AG811RDBbH/aDbpTL3iPB5CnUZ6zCmjjZretgBta6uXiPsk0IS+CCMGZEfzd9YUEgANm8YAs3FrFJR4kNKM2xM3vV8cDrnFBFKjdBTLHz8w4/9+K8bMreIkWFeYLOdu7uAiWWxpuYnqNloNIqRI4OXy+Xi8fnZ2Yt496ur1956c7fVagWDQUn4QPsiiwKqPeOOH4Su/3PkWjyPHNVvdRs/4AoJC1ch715dvUYdsVTa3O90EomEGv47Tv/Pqjuq7XSny45iCPP5vKQXBCcm+ffcUIxJwOICH4DTnP4kcdzkXMB5S8dFdkjPiLE8MUUvqSdCBHqt1DQdaViOLR6fpw3UdQf+hS8enyfyVlssAINwQ1FFzw25rEDKXE5c8WQFwaqEQqFwOHxpYSGRSHhyA4TayEqo9sl/a2iTnZm5QNih/lC9Xn/rzV2UfqXhDBuJZj2LPgk9est0XefzKXOeYmilQokT1mq1Wq0W3dYS/dRqtVarBUxjv9MZN80EsHqCGy1D+FEdp09IOheLjbTETDkJpllePQgUoHbaiRhTaWVOp9NkOLRhT7NpmqFQSK6bbdszMxeSyeTO3d1WqwUijz+1Wq2RbHDU3q6vrUUiEb8sM8oYlxYWQG+dHpZ1JoP6CJUCaClpuXacPlAJiFuxZOVymTfMYVYMKpHEjphAVpvLiSskQoGpiyaa4HeWl5cqW5XV1WvTqHed1Tg/1Kg7KrP3+IcfoyBHEVvoFsc9XY7T7x/8Le8tyyqXyzRjjctKgXTQNA1/H2QHF13dMptdGblwW5aVz+f9U5Mcwsj7tLy8pB4MbQnqqmfbNknUuVjM015Ni5W/B9yTGp2yRoghlEkmBZJsdkV0iPhreqg1ioGU6iCPgcj1jUxQkzMEeJZTuPlzudz0j3Sr1YIvEeF4ibcqWxXqFurGcIIsD6UYXHdAJ4znDobD4VJp07btZDKJvWTN5a8csDtEo/BzHiMHaA3tp2Aw6O9ZBDmM7Re0LSbHg6Snl5w7Mq7IcXD4Nu4wuxIgu3nnVja7winIdwHra8P0L0AwWowxYxgwx+kfdLv0LIqRFrgTCTpVR0leJH7j8flEIqEvXc3n8+Vy2ZMyxWs5shVy8n3nh7Bbomvoz80i+cRfCcXG7TObXWGfx6IFICZDehDKbH0o8R2NRmEHJUYhiee6A8MwMIeyE32ozaQ+71xn1LVGLjJCPQpf6zRy6ucwqtVt8pPZ7MpkDSbH6QvIhaQdiVY0N8w7tyR0Qd6O1g66xSpbFYq4la1Ktbpt2za4wvNn/z8/sIz6r8SFS59MZPUveVhCUCAat6uf3zF3bn6faiqTBm3CkfeSzDU1XmQwWT5AIgledHX1Wjw+7y9OtNttP7K52dwb2frDyOfzHgN5+6aZy+XwKKnb83S9kH1a3cyyLAi91DlHg0f+j/9U2FLc6Qyh6w40TatsVVgcgdryBtiRIMEobutD+SHsGXlREqFkSCYjCQ+6XaJ2MYfgMKexhZZl4ayQMpLzAvePQoh/ZdwoFlluZFnnjSpMqGnazt1dYlbXHaAWy2NGWHbQ7eZyudnZi/H4vHrX+DydTtN4KuZBnQOEZZ67QH8YG6tKI9iMCcETQCExeEeO/U5HpP5oBVHNGOEjKA86IyV5Ky9AWBhvTJ1U3dKKuhDVWcIsWOnJW7juAMUJymaHvR74/mkOXk7Zg7VpNvc4Tk+ID2ETW66uXpvcGcluI5HIsRAogHKRKEkPJSdzQ3JRfILcUPQRr1Ffuqo+FOl0mmAdiDIf0r3DlVQdIEBYOKPaEOUA+fuEteU8B+dOF+OZMCu5isl0nD6wRz55FBLC5xoRqp3gfP7ZJ5P60lXBgjJG9oQxDnu9eHyeRm/xGhBy82+MWBKoPFha6KwAniT82pFIxLKsWq1GtZx4iDl9aWGBQtrlxBU+kVIEVISzsxc9Zo/n0H8koE9rtVq1ug0UMHf1c7IBtj8UCqkWnY7aer1ORKiWBqcpEwKwPOh26bYUwjl5zzWxLIu8B70KeAagGelDoug1zY2mHiC5VioHR9pCymy2bd+++UAOikQZjHrIfI/8OiKFcGSDNBOnCp8d7F80GqVfkERcJBI56HZx8EOhEI8ivTccuTbMzWo+AXHLsmivHPcAk+zCFsJAdGTfm0pTcuRQ1eGxW9BQGIaxXijcj+CXrlIYXl5eohOGmFuNCw3D4PA2ikWhW8JXQFS9slUBbU81SCwlzUICFwLbHA6HyUhnfWLII0etVsPJEAdUpKBUY2Dbtty4ybwzMnA7jmUIIatqNO6JTr06wSQJTzYY+ifZoNG4R8Vd0gzqI4yEnDpVarUa8jgERpwaxfhQKHSGEvOnGQIv0BUts/fxOO+I0PPfF7JPf7v4dc/2qVTKExrvdzowf0aj0b9+/f+irKiOanXbn7nSdf1y4orqiG0Ui2qEhyWYi8Wy2RWOB2QgnQBwWNDK2mq1sKPwO7B88KKuQ0IAX5Uyp3okwJRzudxbb+66Q1SCGMJG4x7yLrQt8iErMhfqlW++rCoxTRMXnqZ94jTYB6H6FZt0fW1t8rKoWohUKqU+daA9c7kcjSUzMxdGPpNUjy4nrkAhqzahNhr3CA4syyITuN/pmKaJH5pIJOZiMZx9mhdlfQ+Hw/e1KXxycZcWFo7EcAtGFGvEDkdeWLikp8kFUSETGQdelDlhOcC9g7cPw0b3LfxHpdImrhVf5KwvJ64Q9MTj8xL75nK5zRsG/tDmDUN6bStbFR6BXC4njfCzsxdJqpNalBoetcZx5yLqg9qDUTJAGEFWO05fNlMR4JNHZasyF4tNL6Ss6zpXg6Oai8VU780wjEAgQHCPIVTvSCgUikajCEbOxWIHh2+r58JMUANHlV220bgXCATq9XqjcQ/9L+bVQ5dCAxdDz4P+oNjO+3U8nIZ6WRG+Xfz68yvPezbGELbbbdpOSd0Ak3HdQb/9s+YPvutfUwCh8LlpmsDQN288INw8jitIRD3oORVQkyc+86NAGYSk+lDV2lVqnJQkl4e8nZqmWZZ1cPj2Jx//+GsbX925+X1WZ9kV+bRmc08tyL3yzZflLKbMjp7GEJ5yUATlatCbtZjJTMDEkx9D5VEb0n7KEAMGfSsYGdcdqCkBGeBo1OuPzyF3TVNA7WSAw+EwLWhYOHhAZJuRhnDK60Crtbw8vpFAH6fJHov1Iv6D+I1oDJAC9ZhyuYwdWsxk6LUol8tA8vDYarUavZLsKhwO83xRbZWIEJN52OsFg0HsbigUAtfHlIashDQmyZhsduX2TbPRuEeXTrlcloDVn0B2FV0tT8pdADhcLjwh7ZikqTQWT3mnuBrhcBjKYq6wGsDhWoHyZR4SfEM6KqGh9iDL3czMhZE1dW0o+6VpWiAQ8Jy+qqV13OfuDIcQLgLgf4g8i+c2zptizWMRv/XScy+uPKtu32q1gK5cWlhwnH673fasIJ3/543tF/7AjyujTAXWmWfPtm2IsGWbyaR5FKtwPD3ypxKfTXO+PFrrhYL/WzQYtVqtV17IN3/w3Y986Fc96yBxjzZEK/BaTD05rkb4bkSEZzKWl5eAMolY2sjGSs6LZZ3wgqvnhwywdErcz2aeLv52ux0MBvmQpaTRuBcKhViSWGXkguu6Pjt7EYcd9nb/4Z3GELrDqiTrLMYGiuqRJ+gfdJ2yPXF2s7kn9LbsllgN0mecxZ27u6SLo9EoCOpwOJzP58H+1et1AaZyMZFHWMxkJAMJf54Ef+6wprU8lK4VIWtt2DGC8SNfgkk2TZPITKYxPTmkW/ncn8Vxh/Ba2kb54nHLZs3mnse/HDd0XU8kEgIGNk2TpKVnMlDLoMdUdW5ga+M6qG4Z7EiidilTnc3G2XUaXZgY3PczeRKPOxynXy6XSYoSFz6UwzjncU4RoR87yr+vfecV+RyijdXVa4FAYIIAb7/9szt/et0TDeCiQjYhfhkQRHVLXN3JhwoIuNVqwXFASDdSQW3C4GEe2foNxtp1B50fvfWf/uMb1AkEOg/sULXWhmHEH/sNlm8/4OiRNYSuOwAYnVXIGxczGfFLBAeoNk3Se+S6A7jR+fCg2xWOOi4d+KPra2s0GJB95VJge+jAoc+MNVd4PuW36EA4MiDTfDXCKQd2NxAIqHAbbSipMXnYto2lRzAP0yJEr7qus/giEMbkzw050ykHIinQbrd37u6CYKIMXNmqwFrHwZBPjsfnK1sVicaI+WgQSiQSFBrr9TpOg1hEKXxiiamvS1cZB2xZFhk2SuAe8FF6lGynRIEc5An47UzTJJCdjMLQdV26WfiEQHYCNkQbdqbatk1OO5lMqqeAosVcLAbtony+c3d3LhbDNHpOmaoKQHRkVVx3oLaQnfNwnD7RP4TdJ2CRfS+Oc+0jlFVb4sIXc8/wRpoK6DWZsMP9TudO7bv99s9cdwBPj2iRMMNw892hG0tACTMeDZtHHjNPNeTrgGs2bxhTNgOgegERka7rHlh/ZauyecPYKBYtyxq88/PP/tZlVCwgveRQMR7qPl/7zivNvR+776mIkAHPPesmRE2zsxeh6ge9sry8FA6HxWNASp6ViCrdfqcD/69Kigaqk0VcqISXFd0o7ARoPbj3PMkAaY2YXP9wnP5vf+IJWbgn+GeeQUiqaVooFALRKvGWpmmUpcfNKChyOH4qc9T/iF2Y7ZgToO2EeuDRAQknk0kQvPQ/wG4F3S7Lbi6X4yfi8XnMDF2tHB7JjMNer9nc44vU4CF9hSxbaookXbB/rVYLX5Y5jL4xlUtUyaDykihZTKmn9Ks2e5ygnWC/0xGhj3G3VTKi6qwQlNO472pDlquDbncuFlO/q7Y7oxSmfpF7HQqF1BrBQbcLKvty4gr9i1wNMMmBQOD8H1h32P28mMnQR/iI9DW+2+NcUaOuL1P62d+67LoDHiQeyOtra5NBSlIjhMkFjIm6W7xpsjqhUAhSb/o6oZtiReZR9x8tiykoRJm1jcY96l7+M5IBvvH62hoLvWmaz2ef3bm7WyptclS46tK0/kdfeUZ6ImWwrgH6kA9f//O/fOMvmiMv4CNuCB2nv3nD4DbpQ5FPrv/MzAXO0SNOi7YA7E3pdLpU2gSviEygZ//8iftCcyGfwz7DeyJR/4Hpuj6ZTgwgMctiPD7POnXkKcMqQtFxZuaCCE20Wi0yTqo59K/yULIFAgEUAIAtgOAgP1Gv14FvaJqG8wfagqgCfQCUemBYbjb32AA0LwZyWVFBqtfrPICXE1cAQsN+mc2uyA6BjMGzCvwnGAwSjle2KqBtr6+tJRIJ3FmOHItIfzRHLnxvxPFYDumwlFrUfqeDnVbLE9MP+hA0TfM/4O12m0AHvgLP9T8y+qeMzZXUhrVY7trMzAUyExAsyLxynD7oXNcdqFVDcEDpoVi3YRgE9EyzaDT6sOCjgC2EduOhHMP5j/NGjXpCw1/5J9qrpT/J5/OS/YBeecLe9judl57/KqQG6ioGGp5YnvZVkAKLmYw0HrEB7q0+FB7DrXOcPp+TYgJ7TYqAoIHok9WcVJU6rVutVjqdVsVWDg7fBodWq9UuLSwQ88n25p1bn/2ty6Sw1LMDqN1ut1Umtvqrr1OTf89FhBxJo3Fvo1ikK5EkHugDFj70H9SCPPk3fekq+E+SgUQ29L97wjhp/LqcuAJjn4ruA6zkv1CEOOPSbtDRaUN0pbS4TcYuQlkpps6fhz/odrEZAv6UaHi/0wG8Qy8EUH4QPaBduCyyCmuaZhgG0GVMFIDYZnOPynqzuUepDyOaz+er1W2MIi0B7ARmzmx2BWnfdrtt3rlFXpRAHBPFPikHUgCmlSidTpOeJRys1+uimIM8C/5ftbot9U5AOmB8RHAbnrlsdgXrxWWkr+YEsw5z4gG7lcvlVColPZGeFKg2XT14vVCgTVbuMh04IMmFCEK2J+aDrF/dD20tdBzRwsjRQjLFckQW5DxBpJhtTCBr7Ln99MMd54oa9S9GmqaBZOO/5XLZX5vNZleAtoscwbeLX/c0awOry2ZX6HtDOgs4nDrdr6+tCbUp3XXlcplExPLy0uYNA1opQKQcMG0b8lt03ZHw4dkmEEEZw3PkLDesCJ5o5s6fXt9Y0e/UvgtnBx82m3urq9cISUFU8/kb3ysLNfmjjxodOfY7nZ27u6hcAc2gYiStBcj+qRYOYQeiCvLMuM+oLqhrHAgUrCxtoHju4XA4GAzKxuS6EdaARiAYDI4sgSxmMtiJZDIpt56GgQmgfLLigsmcXNna73QkAUhrLDHWYiajKlFz4vl8Hj1F5IEkh4mhSiQSCHmS8yCUNO/carVaO3d3cSAowGNimbHCwMJjVa1uU8kDOkvjfKvVwo5eX1uj19ayLHBPKJoJKWU0Gs1mV3bu7tK/0Wjcw/Si+IiB55j5JJ1OkxLfubt7fW1NSo9EwzgQbH8svKgMDJVlWZWtCg3BcLpSpOTUPF+Z0hC6w5UKckdJw9JwDJpUNqMFC74O9ReFoRcFjEbjnmf1YBZdTlwhsX+ezympL/icz5Pk7OGOh5Ma5d+GeTv14QfgJMKGRfac5BL+EUlL0VCVr4jr7bcKPAOqd5bL5QTujL0RFLvnlqvVoFQqNQ5AjLOGjykBhIfchEwvYHpx7so3Xih9+Xc5ZuGdwWeXnW8Ui8SLhmF85f/8hjsqtp5w2R8pQ8io1+tCM18qbUI9BVGn6w5YiEdC7fUh7T151Gx2hTKbbIN2hPbgiwY7oiK44uiZu7SwgN1l3ff8nL50lVvp19LCcozs1AapKH0O46RWPUOUdTVNwypL097O3V2ALQLeI+yzbZv0qaZpuSEdvBhO8urV6jbAFsfpv/XmLsAWMhb1et0avkCjQACN+wgxG+2G5XKZW4MpIkHqugPUS2jqxwBzLps3DPqXOEh3+HBhfsTkQ0ZPBE8mMJfLceIULwnmxNinH9TmnHJwpzy8cWg2jfvKsQwheSPe43W5vrWO0weapEZ1TCEixXG+rECdWUPODbrJk0JVYsK1ev+Nc0WNeuKYrP6l2rfW1c3gHCIPNq7z7K03d3/rQxe+8dwfUtWYAK2GmYnHmB+lNwOXJ5VKzcVixAqO008mk/KLNEWpu5IuRv9I+8QCaRigSxdCVNmJ2MgXc8+Uvvy7YsxgkNkoFlVDCE/m8vLSY//in//uE89MuJIjL/gjaAjdBwVoiGboGKG5guKuJxcEpaeQZrXbbYI8IirVAacixXvsJVxCiDvSGwqUCeWzeHzeQ5Up/JkjF0GxQJ41gmYbaQKbMojZ73RUOH4gEFhdvYYxwBmntEYSAryMZVnV6jbhTiAQILybmbmgL13FdMEQls2uQBYBUTLah8woqEcdRcMBZ6vVapG2JQvKlIazFKI79iN/5U/tdhstOm7l89ln7wv63LnVbrdVfBBWsLJVoalpMZMhE+u6AxjRKMnDAyDHpmlaIpE4AQUX0qTsYTGTmVJYSpsaIUzPJRg6zx2Xnhm0FWdmLvhzm3iE6icHh2/Dyi0nTkbBtu1IJDKyJfHMx2GvB9Pe6uq1RCJxVsxq74nx0NQnXHfwVOKjnR+95Q7zjXCeqWW2keM//79/VfzyEx/50K8eGbYf9nownYMghyMNTlE/FIqVkfcjn4HFTMafTtnvdEb6TYFAgGQUyUAxouRDXHeQu/q5rReeU69SqbSpL131nBQlscpW5d8+uzZ9gdB9VA0hrMrQN0OAKUyhmqbpS1edIZMIauCw3Yv+CzVXd4irBOU/M3OB8Muj0Ds7exE6YwjER8b0ELAJGLXVapGMmrAIiiEnD+8OwT6os2pjeuP8dweLGwgE4Pnku9B0gQX9RbttmiaFNybnYiZDKlKAl5QP4X+RshwTrFTaTKVSs7MXkTsAwEK3H5NfUriYJdyFeHyea0KKBU1E6oJ0sHBHOGsM6kG3C2CHWNa2beCmlmWJmScbyTOo67qI5eIGYadBTi4vL2HyQbrx9RPEQ1zeYDB43GZw1QBP3nKjWBT9LGQpSVoIyoEkkOpAi6ieh8aaLSUPv3nDAEBULpe5HdMrRJ5mIHLHWRyLNP99MB6mHuHTmU/THQxH8EaxmEqljsRK/c3OD2L/9J/u3Py++iHOKQ+ncJlDpOvx3yloj9yzKNqPWwdTqZSn8CMdx4zDXo/wRd2GRfz2TROSttnZiy/mnvnaU09AtybDtm3/5Dvs9ZaXl2q1WuZ3lv1oo/ecIQSsKJdO0zR9+KLPgfQgrjFqOO12G7AMlgDOINcdNJt79Im7w0YLBARmZi4AcdI0DSM3YUbRRSArV7lcDgaDR/ZiqzlY3H9VfXCyG+cqXDmzsxfx/+g5E7OEtwRTmsBVTNMEgwrCU9O0SwsL+50O1qjRuCdwaw5gdfUa8iamaRIp6rquL12dnb1o3rl12OvJWZCT5F+h++LCYtWIMnEpwLZIHhUmWxF5RhaU6rvrDiDPBKcKcAYqAOSRgf9wAfP5vGVZy8tLlxNXVlevIfRDMVg7UXYUX2Ekh8ORg6ROOByehkMDB4hkAwXpjWIRaBh5YNlSyooe20zXIzimylYFktjDXo/+ToiEjpxUZzKgVhDZmXP4xUdnPDSF+l+0209nPo3onYRBajWO7j3kI9RK8hvfK//Lf/yP3vhe2XUHoq4AgoAXeCdKUEDF1IIN4f+4PCclGW28zBvZNvmvpjTtCPIdCwAAIABJREFUHnS7wPz8qJlIJMKzgd+tadpTiY8uLy/93eE7sg04PXot5EOACfV6/b/9lZnOL9/xXNL3nCFk1QDKEY/Pz8xcQGOP8AXBGmAXYvYQakZIYb1QsCyLCM91B7wnptQ0bS4WExIs5ANJTU8+pGQyGQwGwVVxayBPmTylMVcYEqmBeTgqxw1pF0ODplrdphWdzzn4fD4PxgQxEzopwWdiMLShgoo0pTC7ms09EnGmabKU67pOEY5HA8S/8IADnJGAkusskTf/Ai9CGRTmB8LWylYFuex2u405hOPUcfrYyJ27u+Vy2bZt884t4k7atPmVZnMPxSjRY8Fk8nhSJpCLTJpx+plG2lxtaT/W2LxhJBKJadpGpUDoDvOlOA2eIjFYU2a4+qdyuRyPz3NfRO/Fc6bAm+EEf/eezcNeb/OGwdOUy+VOhlF6747ziwg95Go7N7/vz3hAjlyv12FDJueDPyswzud+/wtZ/UuIP5A2NAwDyDgIZnYFNNEdKo2pZQawiONAyazLdLmiTObZAPj4fqdTKm3KX+v1+jiFQvbpugMqPZs3jKc/84UXV57N6l9SpRJYZVRYNtSazP6vpD/x79/8ifseT426Q3wvloOyEMsxlk9SoJZlbd4w6I0DL8oSSeMg8H12yB7ojGZV2rm7i4GcBm5HpEV8BkJvZubCNEUpx+mj3yT3axqs+f2Snq5D8kKdEnsgFTWME1RkmBxYHynmiYIuTQi1Wm3n7i5yXcwWicwsyzrs9WgoJNmIRXScvnSOc4UR4BUaP8/pO04fFVbpLSN8hBcGW2jbNtoLtCoS6bruAPw2zyaC2EJiSURImpR0CIIMaCsCC5f87ZQ5ZxkYQiHvPsFIJpNUYSdvBg8ODhDnrv5188b9UjQeSTKZlJQSHDRYTU+jved5oUMRxNO7FxrSfi3h4CMignFu41wjQlcxh2WjqPKrMcgwlEqbJBLlc4qIiUTi8Q8/ll3812+9ufvKC3l8z3G/qynsf2Dq5E/7nc56oTDuTvPw2LZN2QOgM6vwzt1d0hTN5t5GsTg7e9EZcnxPnjrAXuSCPPfFLxPRNpt7SKWD4sFIqOV6sazbL/zBy9/6c3c6Q0iw+KgZQgL3w17PsiwAkAD3KZDAdAXWn9wgaxDYRToikskkTNDV6nY0GhUHWVPoKC8tLDSbe3DWTMmaj/wyqy1UnNOUZNYLBfKHNIlP0/pNfJNKpWgzYMWxbRs1KKHlpB3CMAzUjujqAY3J3BO0J/DOxUyGTvZG495hr4ewBo+P6u2pcwZcj+hPjbwm19fWdu7uqukN6rVACmEqbzb3yI6i25BKpQDUsGqvFwqHvZ7j9EXvnrovtU+ShMwEnizMp2maiGZQm1TxI9ObAS71iSNCdxjeTaPlJL9F5Comjf4Q7gs4Z8+8gscxHA7780+iowmEig/9JN1nOMBy43idc/PiozDOIyL0xIKMV0t/8pO/eWBaHBy+HY1GJ7jVB93uaxtf1T/3b1x3sJh6km6kkX4iyW75LwKE6gb4niN/JR6fV49T8jzCQSxanUxfrOCRF0EbwsD2Ox1RnHeHfL6kwrTxAO6d//t6/o//1H3PGkKhFJEuMXe41rjDRkCinLlYDFgTcoCsuSTTFjMZcB+01kUiER7XSCRCzP3Wm7us73DTTH94MKIBLZlGfQ2qMLmz08Qr1OQos9EsD3QwGo2yXAroNBKJgF4Be4IVwRDCWCQJQ3rVqeT5p4SnKq8OIkJkNRH0wIbxV3LOyWTytz/xBIERiV/J6SHw6SkBULwMBoP4K5wy7C2IX/IoYf84kWp1e7/TQeCXlg8qpqZpGoYRDoc9TK3TKyuB0zkl7lEbw/7jGXgnAMHUl0wkBDVVeAHFUdcdZH3ajRLu0/2pDQlyHaevjS/ZnH4QgeCAfnDaB2WcN1hG/i18Pac67LQM42NO2MkXE7/+0/YvXXfwR195htZ45pz02jP8gOlkMulZDsYBc+ZiscmO598dvoNEFD895YIL9NF1B6988+Xf++0n/BuwNo0zhP/fnW+prYTTC/M+CoOVjveACORPkAtTMSqVNgUoSKZUfB1oRfGRgSPSOEiuT1CU5CepqUyQGfEPcqrQggjlwoRbKfE9ubsjs6mCjrFtG3ZZYGJgIuixYYawN7iQoDcjvIPVxXUHyIRpmiZNt+6wL8J1B9TqQHuOOxiwOYBRQXZUq9tqWxvCQ3RuyLcA5QrCixIG5o3sqDvEy1S2KlAlYLyFLIlcqOg/05iB5ILrDiKRCBAh0KemaRJkY/WDwSCwmikbNDGEp8zv0dgzJc0Y1IDcBQn9ZTJ7tgwGg7Rsqp8jkKmuJ1hEmdueVe4MB3g0eJ71Dwy/qDoegjAv75/PPstUQEee2Tahdd11B50fvfWxucd4v9/pPJX4qKw+19fWxCYJ+aQ6/OZto1gcSZd1pCF0h6TPkJ4Il8fkfBrJT9cdrH+t4DeEUh0cZwgH7/w88zvLEy6p54I/UoaQqE7ulF/zYaNYhMQZ7XhN0yCuJNtGcQU0weXElWp1u1arzcxcwLqIZt7q6jUuyPW1tUAgcCzJAupzhmGsrl47UgBW7bQRAppxG1uWxc6z2RWQk/Dz1YcvAF+0tEpJjGCCChxIolQqRTTA3NM0DelKwUyNJM4VZQOhu3TdQblcvrSwANXn6uq1fD4P56cHH8FzFA6HhR1GPU2aHyKRSPyx3xjpBFDLkOYWjhMpotnZi9KmVq/X1wuFVCpl2zbhF5V+DpK6O9fk9k1zMpW2DCoOpzeEgJD9lH4jx+rqNUmPc4O4O547wvyHm1TtDkRBWtf1anUbHhxtWBlxnD5N7pKdOs1JjRxI4ui6jiTAPxjCsx+e6iD//cmPmt947g9/0W7zQIrzPoH70XUHjdvff+6L/0Z28mLuGfWGOU6fJWOkgDjwBM+H/qw93MQTTse27Wp1m0kvv07LBM6jKIOr/5LwIXv2zaXkYupJdZ/IRXEk2viW3s8kn3AVsOhka/1IGULWsvVCgVwo7fP5fN7/SEM8RmzEWsn6y1NK1hSoBbNFfORAICDGiYBp+iQSWNZwOEwcFg6HJ/g0tm2rsgAYuXFBg2malxYWgsHg8vISYkkgX7BPO3d3yeFfWliAU5R8ICysMMgwn9EXFKoBIV0a5zXSerFeKHDpMFpq8hYFCREOpEFwwiWS3KZ8QnSOwAsqEyO/KKVK7rVhGGBraZXTdV0E1MgKgCQiRyoE3xhC8D7axNKmnN3kZtApx+YNIxKJTECyeCaGpmlAncnqy59arRaYPmjNK1sVT2tgtboN9Ang7sg1kJZi3IizRbIc9nqgjkm6fADzou5D0SN03cFr33nl+eyzlxYW/CAr1Q61Wq31QgG4Nl2Gagtg9gufkSxWq9UCzJlOp8etSv4HY7/TURMRmFIPpwy4GI4BDDrz1dPn4Dj99UIhGo0C69CXrgJuZLA0c2DP/i///cfmflN8TNu2E4mEumpLJkQ9jHq9/snHP65ezAntE49aROi6g3K5TOobjhihGhh5CsRGrN10BYhmAn11NJLH4/MyH2DI5L1hGPROTHlskmnkv6qL4x+5XE4c+Xa7jec+MmKo1WqhUAiBVtZ6UC0wv8Bhe2lhgVIQjRCoKdG9zma0T3AdRHNRpORHrll0UzBjq9XtanW7VNo8Mfh+3ByjDYnHDcZ5Xdc91pR5SCAovYaIhhqGgTGWbtG5WKxa3b6+tpZOp+msaLfbZLklwQjtjqZp8fj8BDJucRROOWlhOdY0LZFITBMkGYZB/ztfoVekWt1m4dJ1HRj8XCzmMeTIw9EPM27nc7EYySeAzWcIZsEbYwjX8QdtnLdCPf++9I1C4eu5kXedZgnXHZCxKZU28W2xcy99o/D3O3n+q6+W/oTnnC2xNGQY3GFjn7i9pEooz0h6il5sZAJJ0YhpvH3TBBnIAWCScdaAbPgPHtWIkTzO1K5cd7D0r34t8V/9SudHb7XbbaFR9i835XJ584bhKBQVT3/6SfoOpwkKHxFDSC6IBjg5YPqluMU8/KohgZuRCEkk0bGCdHbTYrG6eo3yCYAabUgV5g7Dyuk5opBMEhd+MmpUdVAsyxpnCAlKaBFjxZ+ZucDEgKgdV8m8c4tZt7p6DTaWg24XWKZhGG+9uZvNrpC0VNd9YbEBw4wcivxVLpE0/KkYaXWZk/lDZVHa4V13cHD49shcq+eTg26XJR5rPQE1xt7YuXCpV7YqdIPw8NIxJcIU0FOo+oX1eh2kJY7LuIylyqF6mkGfK7d4GggVAyUNImaOExlIAFapVEq9sHJn6StV9wNJLNUBsGYyB451PEeO9UKB0iCURme12/fWOL8aoUqu9o3n/tBDDaMOOlosy/JMdMgsZIevfecVTdM2isXbN011mdjvdOZiMRxq1Eqhw4BAD9+cFyYQHKNkL+HZgnrUvHNrpH80zhC6Q8Itf9GInjDH6T/5P829uPLs0qc+n06n8/n85OADlx9YaW75MweHb6uX9BE3hABiQ6HQpYUFFHbkc7i2gdFj82inc5w+/XC5XG529qL0rtBoiNIsuThMHQrjwhkrgxScCnScMPD6JRUxISKMRCIeuSjKk57tidiIexBdgnDEcfqczuzsRWYayxzIT3iRaLaDTSYen4dr23MYwl4WDofRjp+LxcTUCSl2q9VSfSYJzuQxIeMKEQEkYQBuw+Ew72Fck9agkUbUdQeQRRDdqhv4L6N8C9Qot5LTAUmrL101TRMXgU4MMXvLy0sbxWKjcQ/BCvjz/I8ASB9N004prY4BJpMZDAY9BmzCwBHhPQaMHIau64ZhqAcMyYAAlNSdLGYy4JXQ1brPQajr7lC27Kyyo1x2eidUMuQP2jhX9Ql5JoGGj/sKmQ0PGtNx+hTJXMUQEiD6h0r3oP6u6AmohkS2zGZXSNmhNVPZqoyb+hMMoTsEl6sxijssIdi2vfTJxPe+tU0NY7JbZ1kWzhpu2teeeuKvfvhLdwor6D4ahhBEKOdI27t6eNXqNso4mqZhe8iIEgNt3jDS6bRonRMCEnyQJ6SVRdSS/QOSNo8E+cjB6i++cCQSGbkchEIhz+qz3+kQLqjWUehFaJMA60g2lYwugFjkW9kGUCV1OBBkFGxw7/yTkKVQVsZ8Pi8qxzID1Uvt+VxIG+BzgD77oNslCqSeR4880FDS0WKP+dyTlkCbVw4V4ReEPmq1mjAosbFKxlStbgeDQV3XOXFRnqKnsNVqURijIEqfCaEzLfN+AhTQm6cpELbbbVpKNE2DmjWRSAQCgSnJVnBueD8zcyEajXJJ/ah1spGarz9SuI1waLiS4AF5Has1aPKgHo/w4ZGIv/fxeAio0f7B3/5vid8Mh8Mjgy3SLO5QkE9Wsb/Z+QG3X/bTMG9/7akRfQiLmUyzubdeKHjaaQ+63ZHoPjTEG417zH554IlU2JvnK8hwH3nW+Xxe1YG6fdP8SePW7z7xzM7N77+28dVpLh3rJu+LX36iufdj9ZIO3vn5hDLho2AIZ2Yu8GiRmh53tBTeEIZk0dF1HY2ky4kry8tLNNvxSTw+DycZogfj2mAcpx8IBAhuJgNngJ6KIfGDWl13MBKhcNDtegwhPTBopwgpKFqVoVCIHn8Ig+ZiMcMwkGl03YGA6Sd3PrjugHQFHSm8xvEjQ9qHzoNcQOJI1bjSI7uYyaDRcWlhAX1N0JuO07dtm6AZj0FO9u8O3+Gw/QeM2+cO1YaBwEw+L7pEMKjQWaAMKsfM3YRMGClg6oWe2qcgb082abNDQWaYXfkQ1ZEjabgZ9IMCevIsrZZl7dzd5Qixgh6Fpv1OZ3b2IjltHESRwZI7dSSmffqBbDjUd9Osae/jcX6GUN40zNs7N79PnUMWF8fp12o1aO/V7+KnuO7gi4lff+Mvmq5SIbNt+/d++wlcV9JKNOiIHj2LqVoI8SvMOU6fwIVUqv/gqYJ4fE9/RAgVfSQSmZm5YBiGbdsCnl4vFEKhEN3QP6ys/dtn1378143ns8/CtTGh5o/GDbGp6w5KK4t+lrUJ1/yhG0I0S2dnLwIb0Ybk1OM0ZUA5EvDBKUWACEaGei2t9FLbJ4M6DmnsOP1LCwug/Mdh4RynzxKvGksCLNZlkRgceaeEONRVlkugwhvFIsBIDDw8nHCeIWlL5oC6ILJ8PA6S/x95iwGXSk+9x5sk5SgMatj42dmL0Wg0EAiwNF9aWIDrRLjCgR0JSQ3kgjMzF6SZnTJeIpEQZUHEFkSe6bDXOzh8Wz1gZJgSiQThYy6X8zQmyTTmFIhKEYbdvGHwYbO5B4ldNrsCDQ2WEs5uy7K4DuIHEMwRyR1rrnLdxN57GprhG/LkeCYMyv/CiTM7e7Hdbkt6M5/P73c65EXVb+EsrhcKiURigtGVCvHpi6CEg9SJphE8eB+P826fcN1B/dXXmaag6lkLyIf4v24YBkpvj/2Lf+7JEQ3e+flHPvSrH/n1/w7/moZcz9dBUki3rxoR8kRlsyuRSIS0/mTRLzwmdpXL5cQQ7tzdBa0jW8ILRbximqbwEEaj0ec+84k3/qLpOP2Vz30ePpTLiStsw2qi/qI0lkBIuP3CH+AKuErJZ8Jlf+iGUK450HCiLtu2wdb6M37QV5JPo3YFmhxE6PLyEgQoAEqpXbHZBE5RCsbY4JFhE7FLKBTy2Dn658Lh8OR+aopAiUQCQSjRRYJFEwDI5cQVqNjhiBFdXAztQbcbDodBmnhadxynb5omorXqJcUhwIyBXkbCt1arLS8vYb1SqRRN63Je0sMA0TnZV4HdttttphMNr2wpzhwkamxZq9XWCwWkHMVsSJr39k2T05fdUtn1FDLVcySs5DhJwwC5pIkCCwRMtF6vv/XmLp0npA0bjXtkekEVEIL7/YPJA80/MVrUXz3zgarklEGhTKFLCwvitaCyBKUA7UCeyc/VSKfTfivOfWS2iF+iHZN/1T/K5TIE9x4VnQ/geAgR4ev/rlx/9XXXHbz15q6u64FAYLIz0mq1aMaSncgOUx9OTBZqd90BJpYHg941aPLhvJc+JwAak3eFIAZCg0RpNGyNAz0f9nq0LYOidpz+V9KfQETihezTXATXHZCXoLVZ8EFwjsiZptPp7Rf+4M+qO57r+cimRhEGUhGhwIioJKXTafrbWMHxvomWTNPUl66K4gTVQdhHpR0FE0gQT7A14Ugsy7qcuBIIBEaiJ1hZTkxnTAULv4dVD4paGNSur63hM11fW6NlVig3wWfSgQodJc3UsmfISEX/yN/8gAEgOXxpYQHS8LlYjJDRVdgBIWDj8nomyWIms3N397DXQ5iX/GQul9u5u4usBCZKki5q2bLRuGcYBk0UEileWlig9ZPu7PtJoMY9ImP5aTUX4iiEAEJWgIovnTBSHgbNYZomzVfLy0vC5R2NRkUdcHqYDJSqWEGgnrVaDdCph2WUqF2bjlqd05H0LKGeqE/IDZIBxNR1B1DteJ4jVjByYySK+RNu1pSEuiOfUFhB+PVjMTG9/8Z5k2677qBsFD/5+MepAAOLmsD8yah9ax2KUY9N/eyTyZ80jiDEcocd67qiMlMul1XTCxP8NNxC1FGAD4wsUYy8AqyJtm2nPpyQi/Dyak5Oh4WGS8FjfHD4tkcF5rWNr8K77U4RER72eg/REFISA8+pYkzq9Tp0ISxq4AUwae6QlwCs7M7dXXD/BOtCsUYISFyImSSInHwXNm8YwWDQI0Yva7SmaVCVnmCIljqCmuA7CAdRROE9JLr0ipARRZZBX7oKsBlBWvYJhI+Ip1arMXU9nqJt2yJ8wapKkQ+GM0D5jtNHXL5cLsNmUKvV6BriQzh4MTzYPGcobYjALxUpEVqSvK4EKNhX5i0qskTnPHH3y5m+gydPCGm4fPh3h+9wR8rlMlYzFArdvmnSYwcFD2IOs7MXgdoCpzIM46Dbvb62JsZ4yiwfZC58RU2ebxSLBIWe52vzhkG0PaVQsDZsHYZNxkNZx0Bfc2Q+wHUH4IdLpU38EukfJUWMSsmJS4ZoQ9KSdKQc+vt+nFNDvUor8+3i15//w2dgl5cNKPyMA7tnF/817qTHrL6QffrV0p+M+9HDXq9WqwEEgIUEyLU/bYKKL0+vp2FLGtqkJRamGCQC6vU63cr3N1D66GkMqtfrt2+a5p1bP23/0nH68+H7FHE/++kPX3r+q/4joc+ax8Pz2NRe+tKxBCgeoiGkdQEAPcV/+VO73Wbx5eGnqsqy1WzuQRyKIC30zXisVA2j0SjtB0K9BqYAo4iOT7O5RzEJNCYu9nqhQIJUerloyUilUoAaEGDiqAzDuH3TnDK3RoEZfx/FPvoZWq1WvV6HixlKLSIPAKKHvZ5hGGT/mCoSaUnbH3ZFTkr90fVCgcQ7Sz/0rWCCsFvLy0u3b5riVzFpYVWGRi6fz28Ui+VyGbNHnErMR3KCC4jMp8SC2G9YQx2nT3bXcfqrq9cQmmi328jJ0hThDpu1o9FoPD4vyXAId8hqejxg5vPlxBUytGgToqRI2hktM5zRRuPe5g0DkSPR7lheXuKGTr5x3Be+QsVRPYa5WGxm5oIf1M1840iOnBvUjOdiMWCx6p+Y5ySNN4pFuoM8sSB2DjDL5cQVFhz6LCn9qsi+4w4UeERF4Ehawff9ONfUKDfglY2XPLoTbEOxzUOzwkh9OKHKNci/b5RLK5ll/y9CRELZj157+oXxIv2RH6qHrjtABMB1B43GvWg0OheLUahjmVC/RV4uN1SIbftetNDyDJMgff7pT33qf/4cXz/s9e7UvjvSjDlOH1yZ5/PXNr66Xtj2XIRH0xBqSiclAjSeJxaIBFcJmpXDXg9nH8wRIENaLPCI8/k8Cwr9FRjCdDoNYgJIZCgUIgqZi8Vo1+NfBqBH7cGXAEbkv5CXhkKhyYR/DFHVuLSwgMgq7Y+iKERGlKCQ2QJL36WFBcuyiIDlPlqWRfVOmso99piyukQ8ApnB9osi0kG3i5AT4NX2UDgXA6biyzBvq6vXYACnaISQIdCV2zdNoi6CPw5Vmj0Q1cK5JA1LEAwHYSgUwrVF5l5TyDOFoS0ajfrBisBxXXcAiAmjC90MjQSgScUgye2DnoarNIGiWkqJKghWHWRBR1o7TmTKYqFlWRvFohwe91TTNEhnms292zdNuUoygNXs3N29nLgSiUTIGUhAedjr4aac5glFABIeA13XP2iiS/5xxobQE6x4MpmuO/hFu102ihPcbcfpe7oAf/bTHz73xS+PDIMcpz//X/yXmu8lkryena8XCsCyo9GoGqZIzc8dwq9Zs6SBXR23b97X/p6ZuWDeuTWBTcMzyjdeWP/a3zPjvLLx0oR1doIhnCYidN3BQzSE5HAI5nDSsUCTE1ZyRsQ0HH+zuRcMBvGNUOuFAxrsjCq/gI1U5etIeZHOikajVGhyuRySCwR/MFiSkPCbSfUn/APfXDWlRDDUrmzbpuHdNE24wl0lp53L5SKRiH+pJUTzYFybzT0iHmk6gtRG6Mfc4WyX2ht9CyyX2DzesIy6D9JTVKvb2eyK4/Tz+Tz6Eoe9HrQ1jtM379yi2JnL5TZvGMRw2F3XHWSzK8QTBIvsU0wshydJP01BeIp0tjZUKFMHKFbbttlGRIZbrVYymQyFQvl8HrJy9fonk0nIMYT22n/XxHeZwE0jHQ4j/0oiYcpmA+CykthUn0oWOr9JI0DXJmJhEAOZbO8nDBGvlrvwAR/vVkQ4EiftugMAohN6BmRomkYlSZ0QfhP7L//xP5q+zKsSfK8XCqxT8DouZjKyLI6TOXQfVDpEuZBFRACl6qA9GZRduVz+Px7/aOM//P0Df2lh4UP/zT8DROP5Il62Zwk+7PWeX3lersOjnBp1h8rdVAqFBl3TNGKLaQoS5XIZqGetVlPFaKS4eOROzDu3tJOizJvNPX5unDQrMzObXZFjy+VysLtRXSO1td/pYIMpDRIKE1odWZA+7PXox9cUAAjZZjVxh9K9BGTAXuhixDIBs5SGDTHGNNGjTU+IJhEkJrPdbrMBtUPbtnFuKLHvdzrmnVtkqjkwoCvSHGkYBjOfcibzWVMY6Sgr8KFaCODOSvoUFQ5iTdcdtFotdtVqtarV+9wUwJ2gtC2VNsGn+OM2mUWT/VfUIcQZ9cw0OLKDweCRxcLDXg/Faf6rTmP/zFQFwwOBgH96S7jfbreB/qJB7XeaJ4+DbpeyAnnRDyybjDrexYhQ3qjAzkbj3mImMyXSidhuv9NhcowMNx//H/7rfvtnUx6bf00kI0efQ7lc3ijej1bBC3gM9u2bD2jwzs5e5ERg3yDHxZ8gVBPxGgjePjb3GGKKslk8Pk+vsXnnlvpb0PJ6aKNt237x+T/2X4dxJ/uwDKFIkMsnJMpgSKetjcWUhkvXHSDW6hfSg3ZEWIwpm2GcpuFOIyKZUkZn3AzURum7YqRJxOHXg+8H+g/unxWf7Lp6WThBSTbYtn19bc1fpDFNE2YvZ0jBhWY9ygYYJ4yfZVn60lXU5AXqyWKHrITIxPMn3rCxiMUTGRCZYQuZxrzBvHGzyNkAu8/8zjJAFYzuQbdLex+AWKEygGubCwILK9badQeUimEf9VwBAF8QE7IxkwTrjlgjOUy8EKAA1NXK5bKqgsmQltAjDRj5TLwNasnoBsuBQSkXCoWka3ncY8iWuAiapo3bHqQYhOP+VBbp61AoBKsATwRpAxWeOuWg/ipdE/9gCN13yRC6o5RjeV+r1T7xP35kGiRCq9VCPub57LO/8MG+5d8Xc8/oS1d5rlgFxu0Q3UvPh3QWj9yeuVKv14UpeOmpT6kbiCFkoCoui+BiJoMxIKZZeupT8cd+w8OavfK5z9+pfdcd9ngIbQTLHyh82f8v2m2JCOXyPmqGcOfufY14nG45vHw+j2o84QvJpblYTMhUaV8hb0lRSuoW0LPJf8lYsvJOPhgoUY5Ue54wAIUvxhr2AAAgAElEQVSiHCQfAmhEewh0DKdMnRKGZRKkyWSSCJhMJg64++BzQT17dvaipzROwpCgUHoxJZ+PCXSG7Xe1Wi2XyxHzSUgHhgXEllhHZwgNrWxVckMhVhryaHy8/7Acvi3mh6MF1UnO8/ZNM5tdwXsj17q8vGQYRqvVMu/cajb3BAqEc8PVg0WWN9FoVIqOdAWo16SyVZEA0VEoUglnedhJ5BK3UZBuNvdWV6+Zd24h7cS0keSz6BpOkwk079yCf4CvCBGguF+2bZOZPHJv7XY7Go1Kxl6mIskk2P9Jn5JLUNns3GE9FdgU60mjcU8Ug7l6xzWE4KRAS3joTz+w4+xTo+OSovy7c/P7H/nQr05257EB8fi8CGeLK+rf4X/6j2/8yj+5r3qKTBIU2/AwqQczkmItkUhMsMq0GTFdhOBRpl0wGJT9H/Z6q6vX4vF5EMmStmJBpCPwud//gucSlW+8ILYNN40UK7YZsTeV4/G5L3555FUdOc7fEDpOPx6fh8GAiogaSxH64IcKFlQMP7DeuVgsl8sBEUwkEsK0Qss5LW6aptGDcSREHkhnNBo9MWWGSLyqAEIgmoglCWkOMSsr+Ftv7tI3jZYQzDKQZDJ55K4xN9whTlL+BDqR9RGeP/HcabsEn9Vo3CNQ2ygWZ2cvIrTLqGxV4vF5DCH4QHo6kWTZKBYB0Nq2TdbUdQfYTsAp2BuJOG3bRkyRB43NsEaIQ+FQwg6PopBATAVZw+nT9BmPz6PBK2ZSrkllqwInu0wqDDCJUNcdEAvyOHPlwR8BgoVJn+StNmyMabfbmCJVS3LyfYcIlxQijzY3WhXholo5DduiYRgwm+MgmnduAfgCYZ7P53GjPYkB7hGVGioCy0PVwFwuB5XBkWle/5BYEHTxOawMj/54d8EyrpIXdYb8amWj6JGVkYGfgqoAKm7ZL3xm/WuFccbVdQf7nc7TmU8fdLu0TIHV3Lxh0IalL11NJpMUG1x34G8XA3Y44YyANRIZeCRzqcm7w3gOgphlRTGRucsC95/v1fSlq56z+Ms3vic4UgbACnHMLcvK5/Ps4bDX+73ffsKTdn6kIkIYOsRyswyNywWBUeT4WZcB6wOEcd0BuSDuDnxglFiA45MenHw8sD6mUqkTS6yRBFPXGhZfUFfoJXFU0HZTHiODR+ACewAMYfCLys5Z/lx3MDt7UTW0AAsTicTq6rVarbbf6WBKSU6QgZRcpZQDaeGHoICQNJ1OU6XGUM3OXgTLKsQxBBmkWNlyvVDAfSS4JC6E9gx3ELyiNNpLJlZMnT0U0CDFJ+Fps7nXbO5lh5rJlmWhk/V3h++oKhk8TVxeVWGb3spAIMDCDZaH0iPmgQPD+UBqWLLW5XJZGKsnZzJlQLOgVi4ty0JERXXvKBbOzFw4MlFP809lq0JRE4yx3G76mz0LEasKmojii1P+dIfRArKOx5rSB92utB5Nk1b5gIx3Cyyj1gXVJZtsBlTIUKPJCIVC9AlpCrTshezTr3zzZc/OPeZ26V/9ml8RlH9huRU8t1+PfrIzRRPhfqejWkHVFsIuLzxqrjuIRCI8FdCmiL3/YWUt/8d/6jn47i//6hMf+YTnRz01DJVt4KnERyGmUYPjkbbwYaVGgeSxCrNILWYyoVBoetlrmvFxWSpbFbopWJWur62xqtKTcGRKh+VvnPzvlIPFlOoyljWZTCIhW6vVSFJpmkaMSOsbhhDBIHKP7XYbTSXZbbW6zdxTsaPMWOAP4FZcd0D0A4eO6w4oAWBlmXUcjDvMHDLonhQjhy0ktpA6ZTa7Uq1uC9yUZnz607FAv2i3HacPT7TIAmN9CQdV4A9vCCLJbfA5B0x1cHX1GinKdrtNS4kzbKRR+6MolVWr25LCIYWw3+lAyM4xNBr3QqGQ8JjX63XLsjCHO3d3K1uVVqsliWvtmKINTDnVQTns9YSuT3YlUh6TbSF9rryXQ4JJnAKBOkW5re12m97TWq02wZPTdR0utynPC/piIIH/0D4o4+wjwgnRm+P0n/70k5WtCvX2Vqt13/HsdoUIUdWI/9lPf7jyuc+D5/b8irrbTz7+cboG9aWr4zB+rjvQNA2uptXVawQTKgTUP66vrckKNdIQgujzfMu2bXABHk/tf4//mhhCuUqDd37+sbnfVDeDUUU9qna7LQjJl57/Kixr/osw8nzhvTznJiFJWMF1wimoa8c0A5EdtahDq4DrDnRdD4VCk2nVGCxSp9SsIRmL0eJ4iKvK5TJYEj5EvW9m5oK+dJWYiSm0mMkc9nqRSETFIWOTHKefSCQ8wI10Oj0zc4F+HnrspFYnLhGWg1tfr9fJQ7pDlLI8TRjvw15PVJBcdwDvPFMCiQlMGk8EBQV3qIYhHxK+ECnKVwRTw78EhRIHp1Ip0zQF24KBxLBxSYmkST+6Q6pxDmy/07m0sPD/s/f+sW3ed57nPLv358oHEOBcd1lg54iZHe4MjnvyVkasOwudOW6hOCw2QLhJsattKu+1UuMspmGuW2SoYDMBHVVGmZhCLB81K3VsxkXZnNxKE2ZT0dp0rCeFYDPT0lOmWE4z5WHCXOkpCVAJH6ABht/74+Xnk6+/z0OKluWkv4QvBIoin5/f5/v59X6/P612m06Hys1D8nXcEQw26jComYfDYRKzEGYwkKvn88KXuC3MFGlML6eeu4yuLKmaRCIBOnpAVzXmM56N+FXiT+ifRDCdS7pnAU9oHpZlGdi6AfOZ5Kpum3897kpEaKzREh02Go1P3X+vcjnjvtnRcDgsX3zp6xepivluXzZ74czTLD2UTJj0xEN6MYbFAsIZYHT61PieAiwl+dPXEAKO936XSa+/w3zVmyjJgX3iyMf0TwLAMZqz8ORTNfncf/gT/QoPNoQiIJBOp/edHtzHrZeBthnJUmEx8yNUaNJ6KyurdVflS76Oy8+iQLaKFZaIYc+DIXV2h81lABDS5oLDxkOCryb90zkRpFVQnbZtOx6PO07XWHGgWJRKJf19QCjMEwGXoiqynMsJq292dqZQKEhqFHjI2qU1kpC8g3+JkwdkFGlTmEui5UaiUmQiZOUlNarDatCzxgRynDfp87vvypGQI224P/V6na6/4H2E1BGNRpUr+cSVlAqr6ORJ3Amnnqyg3ItoNEocQ1J6fX2D64YHvLKyKsIFmDGJ2KzbJNIMSKXSMJUfVCCkXDfAFgrp0yv157jUstHRw+PjRyuV67FYzPtoV6tVg4Bhackza4ieG6BP0anhibuTR+OXadxFsIwXOPqp++8V4CU9XIzvGvr0f/bMExAG+u2CUXzhrG/UaFnWkbExfTWRL5JkC4fDvqewsHDa23PAurVGSNVQP9rdTgdYR6vdHhk5JGZ+YeH091/+L5+JPyiQUf0UyO3wmpwSjrCXau043VAo9OILG3AwvJvyHjDARZDxAM/2TSTYc9TdzuDWrZIc6+sbgUAgFoslZ07CYV/O5c4uLUkEIJkifoLBoDjCwCu4JiKzgCHcs4MoaPUBTZqGPCkWOIkFkSe2r1yuVqv03pIFEQ67UProt3BsYsIbvIKhlfehUjCjcL8wPBg2NGJwjITPLn4SBsCoHCtXq09f6cTu0vLXcbro3+p1BAAsyo3PbjSba5fWisWi4+I2sZGSEeVPScnyPkO59XWhMCqXJKAf//bVnVgsJvIrqJw4LmMkEonQolk+z4SJRCIc7dmlJZwApjqiwcSIrGzMLuRJvUZowH0nrOw3zaBdSf8NxNKo+AywhThzzBnmSTqdDgaDgUCArhck0i2PqA3CAqQK5E0Ca1KyIIP2rBfC48IfOru09GtDKONu0Se8L+r1+pF/9k8kdVksFr3GRlfZb7Xbz889KbfWFyTC73w+P5960je+5FGMxWJkxlfP50ETgPfzTSbU6/V+T4ssiPwJnB2FaKATqdQcB0x2FLzAyspq9cqL//5fnzCOnxe/+5ER+NetdluHm4bDYa/RWsxmbzSbXn2ZfkdLhw2AZ0SHiUQCxbiDnUaE+AR/LOjGwW9f3aEyQa1LtFfId52YnqalO4EF2AHdPLDcYCToErDnIeG232HPNp2pBtgBoVQktkXfMhAIAEIBmMOpOU63Wq1SCPBeLlmDeMGiRgxHfRH8F3EYsE8eDZB+pVIJpU3JnUpSlKIg85PcOMrdJ6anW26TP/RsOTY+TC9r7IpyDRVCXCy+7EUqjqK4LQUCOQBmF1eALRA18qdky28yIJNJ4phy+Rqb0qsbaMd4y2+IACPTKuRIoHbol6KPIRgZPCdSNcPQJ+AkWANpCY7bJAtYHznq8fGjvq1CGBgz+inqxA8uCDVRwwRuX92RTizSNYkKXzKZ5IzwEYc5Lx5Afg8pHf4rMu46alRWgVNffPTlbxakNS6dS42vx+NxyUX86PvlU198VNbTAVum862XkOs4XSjYIjRFI0pE9uDDGl+Bw9AvbHKcrsw2BLSwskxo4Oby4ZWV1fHxo5lMprX7bvXKi1/64zP6iciLU5+5jwwtTCwx/AhReo+BtJL3mniHZVnFYpGyKKAVqMHHJiYwvQc4jUhkifrJyMihydhx6GvDfB1NS2ijbAQ5NHx/Fke5ifTt2rPwyRfvsAqCQAlWcGVl1b5yeTJ2HEq7NP0hPYCUjBiwfq4GqTxjJmAFwQ0yizCBNBkAxoIbsdvpcIngSJBCF7afGCcYOAsLp7EKa5fWeKxuuI05sRlrl9aAuYqllHBT8pPLuRxa85hAsYVc/2QyCa1IaRUvsXnsCDopUTKMQ1GugctYLl8jfco7lttksd9UkXhxOZcj3G/tvgsqtVK5vn11B8UASUWGw+ET09MQKogL95w8cn9va7Y4Thcl9H4FF90zQ9IPAXScVPThjK/k83mk/LHx6+sbtm0v53ISqkJJGrI5VDqdBn+rdzv59VB3qUaoQ0Z5Xa/X6UAkBAZfQ6jripW3Xjk3/zSvB4SDjtMloZrJZNAuYUA8mJqaovGNsSPaO5ArB3K9tWnDKe5XS2OWr6yskl4g14euMSIpCwunje/SMGw5l/vS1H301PUe//PpxwGdopaibwG2lr5B8PEif6PjbrxHy2Ncq9UIVsiOorFJV4fbBV4PGESE4XAY5XTL7b5GWX747VQq109MT8OpIqNVLBZh37fcPuYnpqej0eieCU/LsoLB4B3ae+kGLuQBElB6vROVhvHxo+QAIfBgS4z5sL6+gZ64XgwTbVsMnlTssGfKRWkq1ZuamhKxXOKt7as7y7mcwcOrVqt0glSqt5zLiWepH0+9Xs9kMufOLMEpJEnANFZuOFir1fgvAFQCO6V6Or4jFostZrPIXfL+bqdDKI/KDDwK8q5cEyyfctu4v/7aDrZf4D8P3Peg1ae7GboBEqHyprA4qERSjLRtW8DGApKEgmnt1bAQ3M3N+z5z8ramEFyIB+570Hd+EhGiHh4MBnFTaAlikJ4dp0vM4DhdCJqDVbZZ6wbXCKkxYziNHli/Hnc3NSp/PvOlx8tbryjVE4lYryEk7yR//n/f++sLZ5a822TotpYKPIkd3onFYujW97Nq6+sb6+sbN5pNAXOTgjs2MUH+0PjBBFqWBVwQJKfRugXuvKz7lcp1IBV/8edf/eQf/rYgZQxi5QvnTpH54XnQDxKSvjhu6HGsr2+8+t8qr+2835Sq3xB/1nFpXvD98T0JEw/wYajX68BJyNUEAgFCBMjReAlSWFKqt7Vp+xZgiBsIxTDVgE6Fbz4ZO46Ay+CDIRS4kySw43SlQIjuz/j4UWgAFJBIilIYHv/Y/wbfLpWaGx8/6uUpt9rtQCAA1VJieqwgMQqpQqwCyEyWeP4kMtOtGpfx7NKSZCngJIilUar35hs1yanqE4bUInhOeUYqlevSShcozcLCaSkNoi8oRjedTq9dWiPLTd9E5WZHJWhLJBLSPQ34D6EtU5oV2XG6VBA45Va7jRQDDdGMZWQydhx/VKTglItlJXSGoahUT7LWWBEylmeXlvL5PO29Btx38XKEGHNbj8nCwmlUk7xxp+N0iVNHRg4NOIaFhdMjI4fkXvuKrunPvugOWgPV43Y7HeHR65Pk10N9MMoySvVQjEQmincIbvQvQoFX7kM+MnJoe/MVY1NeAI5SPaYU9T+lemi9D14B0QLmNdBEEhRUOMC/Gb+V1hGi1W7Tp8177sVikaSKpEe2r+585H+w9A/rj/d3X32RwBfdI++hYnH1jhxbmzbd7QekRh0/HmGr3QZft7BwGsgJImEHe/eJY4il8HWocuGdSDFD12ThJxgM6g+n5JEouLLAsZSMjh4evDY5Tpd85p2ciw4OXD2fj0ajgJPlTVotyhmBaECUBM6GPgmPTUxUq1WRmS4Wi/gNxyYmgORg9VHR3HVbwGNazi4trays8iagUMcFrUCTAPuwsrIqRSZmsuN08/n8A/c9KJBpvkiNQC9Xt9ptOi5xtCemp3U5N8elalDAYylfWVll8SWZIUlR5fqFUESkE0XLVSIlLwdYg+iN88LqO1obMvCuMsPBH91oNmUZwYXN5/PbV3dglYAr5gYhecicBxZg2/aRsbEBTIOVlVXsH9LB0v14+MeEGE40Zr1Dn0JYdGDh0k6EM7L66ODozCLLpUjKwQeDwX46SggzkVT/NVLGGHdRa1Rer11aS5/8PO3ZWN0o+fLQAgSwLCsSicRiMQQbY7HYYw8/9NLXL+qbNVZ8/iQ3JaizSCQyDG1OBBoYlcp1kGaDvyUTDvGLwZ/E7QIkGfutj3zntTd9z+XNH1aeSz1GD/F8Pt+vO5qe0N/efEV4Xf2CQl9DKCeLaAWViQMJCintWJoAlVK9Vruto73Hx4/Cs5ZbgHAGxADl6pmxeiotLWlpfXyU6lWrVdCAAwJirKxOxdnHkL3jw5VKJQSO5cBgMijVQ7QBewBPy9jU6vm8tFkgbhNAI5DLUqmUTCaxE0r1SGZgBSlAKjdfqtzUpePiXPgXiUF8Dh3wwt5TqTn9uSiVSpIelPfpAKX2Epqgu/X6+gYQ2e2rO/pMo8BZKpXAqvjOTPCrMnuJF9GhJaBkoUCJyQiGwKPl83lsIQFfIBCQVKQQWuCYQzFEng0CKKl131PDIFlaJU9I9NZeTcRk0ISSr/h+IBQKIcAk1A7kcAHdwLb0xevRTcW4NZyvTPuRkUP9Qr1Go4EOZTQaHZwc/hUcdzciZJxIPPTG9reRYx4dPQwkZDJ2HGQ2v5mp+qSvXnkRTRlviCnvAO5azGZZp2Kx2DAVYLxIcYhoiAGUbrDfx4Sj8ffgXbA0wJue+eyn1+dndVkZpSVIbzSbjz38EEEtnDBjUwhoCXtXqV5565WzX16S1dD3mquBWqOFQuHE9PTCwmkk6O7wjtM7Df/G8pPYEDTj9tWdE9PTfGA5l8MWJhIJdIVwROjHbds2rq4heK1cAD2QhH5ODxEhYM79nRSZcIktJmPHdzsdCjwCKaThs1K911/bQYSTUrGxqWKxGIvFGo1GMBgkvkFdjGQ1+UlgKaJ+II04CN3kpMR4CJ5FcCsySCrqfAOutn5fEHkxpg1SJkg66FfSqE0gXkG9QHI8xJTkbylEnV1agvixvr5BypcyJJBFClp0HUGRB1gNH1Yu6w72i058YoYAN0VKBsY90sSS1cTPAIoJwISuirSi9fWQBBg1Pn7UuKQEYcMEhShix2IxChC+eDfLrYCitABGhvYUCwunoQ/d8vjsvrt2aY38ATntQCBAEScQCNAIDJ7JYNmKarUqymq/7r5kjLuOGq3X63PTs6TLcHNEB0Gfi41GI5PJ6EWjl5af1sXVJMTUs6PJZPJzn5xUqgeY+EazOYwGLoprYnQtreuYqAn7fpFP6oozvsObeKleefGB+x40rhKj2/qJ5UpO4KfrDyHwP7zdydhxPvZ2vf7iCxsGntZ7IwYYQqDkFAxQSb2Tmz47OyMuNjhPxB5vayPbV3coJVarVWAOFGt9iVlbm/bU1FQkEjGXDDf5JiLLhFnSr2D442EVxhxi3Y9NTDQajZWVVXzwYDDIUo4MCjD6qakpr9kmUqQThXI1JJkni9ks8isoiq2ezyOfRvMEEicLC6eRW6OeJ+x1PUGqm6vFbFbSp44LkLnRbE7GjsucgRBplA/gQmCzvdOJJZ4Li+mSW4xzQ9QrjzCuDMAiafoDC5P0L03KQHEr1Ws0GnCQ2DuQbPRmJVfMKBQKcEhQXCLIq9frU1NTyMHwnKJ9uNvpkIsCNWbbNvfUmFSIt1lupto4feHwDJ5CCLqGQiFUdeLxOCLyxscIqev1OnB32Dijo4dHRw/Pzs4YNph8SaFQWD2fh7wvAgsi1UvYSsZlcD6MAuHKymo6nf41WEYfd11rtPStly+ceZobJktztVpFelGcLGBsuiH8i6+eevGF9wlz+uCdt+v1F86durmXUonFhehkgIqK43T19rwrK6t6ZY56zMLCad8SI8c/OKuAr6q/89rO9TOnnvrcJye/94P3mxHKScGx7bZ+wp/oSsh3M5nM+7Trdpuawdv1+oUzSwJb2IchVKoHtv7E9PSead49B/QvikDUVGZnZ46MjRl4oj0HVp/6kGgnYrC9H6Z1Kj4HYlrARpA6s279CYVCuEpEXcMcDOGglAlxwIlgiA8CgQDr7MLCaRbiydhxL/wH7wrG226nQ14EfQBWSc6uXq+T8bOvXE6n0zwL1WqVYjadMnWsqWz85txwuxsy/bC4xsQw6sHr6xsGstFxuvRv8T4+NJSgtR60lqmpKbm5hK3okcpXWu22LOstV5hUjhYhbJgbxNA4MYvZbKFQgHdPrkJ0APTToamsaEYXi0XuTio1F4lE8Dxosk1ZF+RaoVAA04sp0k+QLGUwGPQFYW1t2iT5BxiPVrtNFDs+fpQzXV/fYNoYlpVG07R5GhzAidoiLSf3ZP6RXRvwARY3btavDaE+7m5jXqV6F84sieyLvjRDpAU7QHqHNjHy3899clLv3eXd+JlTT0k2fH19IxqNYr0gtvfz3UhX8to3FckDCeRa3iRyslxFpQFzaGHhtLG+QLH4wVp24ZlzyoMadZzufR+/p/vW93lTb56HYdBpZ2SQHKd77syS4PFUH19hsCEEiZ5KzdFlZk+hlsE3HWH+SCQSiURGRg4hHAPJEkE7cmVcUqojVOxZ0RazWb2wMRk7juhPo9GIRqO+iwUJRlY0XojNw7km4BgdPRyNRuW/lmWNjByC2rGystqPgwGWGDoBK+Do6GHQwuXyNdGuhMyOYUCpQGklNxl0vuU+wuio1WpHxsboVnF2aQl0MZpkoBi4GvDwmGwE8V7T1XIFshuNBpcUlIr3pAzyaL1el5BCuQlnejYZtT0S2vgosVgMi8im5OuzszNym8TmAT3VRUQ5fkJn6c0bi8WYfjgZrAxgdBHOjsVi0haUUavVKGTIAbCSkFM5u7QETSsUChWLRTC38Xg8EomUy9fobRSNRsU+weOk402/SY73M0CYBmyz0U0wGo3Sl9s7JYB68oAod6GArEKTSxLIxNC++QyhY/InZhifrx8TGgYqgfiveYT6uFs1QvmdnDkp5R/ZkeN0Re6LFFAsFmPSTE1NgaB7/JEpgyClUybWLq3prEHH6bK08We1WoXBZkwIYJM8UZlMxhc8hiHEUUX3hD5hQCQ4tnQ6PRk7Tpnk7NJStVotl68h8wir2rbt0dHD8OFwUT91/72//08P6ypr8mLp2fR3X32RhVJIZhyhMVkRpFCq99LXL0o3ln4mf7AhpFAai8WgGN558ZylnF48iE4BuEXBhKavggomt0a3PJIB8Xh8MnZc1ibEGwG89AsrEQ6GX39sYgLeN6lRpEwA5WNXCBF08A5dUEDPGlvG6Vlf36DBLJ8H7UKFhvoloERoM3IB+wXoSvVOTE8T6VJm42RBcFBfJBB0XDZ6rVYDQMFit7Vpx2IxCK8YUZrlyvWXua2DomUYHRyRJUOrSLmOqXLFw/QvsjSn0+lIJIL59Oa9dZAaR8WBUQkW2ityECemp6VzvdLytKRPMYqQ4kly0rRPuSo8vtfZcbprl9YIVWlXRHjNPATdQ3YazrFlWWiWCoPFiBG9zwvJ9n68HTA1htN2bGIiHA57izXIVyWTSVBmlMkxfrgC+AGg2b3zf+3SGg9IcuZkNBpFyS8QCNB+KxQK9WuFAb2HHR0sXPwXfdwt1Cjjb//mBxeXz11cPscSoKOB1y6tid1qtds0rMFxrtVqvffeEnFO5bEcjtNFY14HelB1l0+CPZudnUGXQWZ5IpFIzpzEeTSqcdT5k27XSgQ/4VTwGctVDoP4zA8LEPWM8fGjgEUJ3UDQIWfVarfX52efeHJVecK4l75+8Wu5Z49NTEQiESD4SvUWs1nfaHVh4fT8U49/6v57YVCoPrZwz4hQuW0/cZaHVKbwHSsrq5T39Hzvci5HwUaPxvDTIYrpBgknmuWpUrkuCUkvoEO/FLFYTLqt9oOqe79FckxQMBJHRiIRUVEPh8PBYBBV4rNLS1J5QnCk1W7L11NuC2Xv5FeukJi8ZlmHOKHchKEIkknfFYmoiAh1qAjaKJXK9bVLa3ozOeJvmaiOJoHEoA+DbAdoK+gS6kb6aisIHcuyEJ0gCvSNh4ACGRVrQXIRp8p9rNVqiURCegpy7jRLooOV43Zuwh2k8SQytpXKdfoj9ru5jtNdX99AH4eKg1K9YxMTiMxRa0cBiqAZ6QZJfe85ech29GvtOzJy6MjYmIHYtG0bTSLjw6nUnN5hyrpVQACyo2+BhlmEhoOcNWBmcV9It/S7RBRlUQo8QEmNX/RxdyNC+8rl+dSTonxoaXhig1DfaDQQwubPv/+778nN9uZFL5xZQpey1W7rqsd6/z99y47TTSQSIyOHQqFQNBr1lkBWVlbD4XC5fE2g/PLdSCSCpww6YHBPHy9FnWCI17333jr6j/4n70ltb75ycfkcqwZX6UazOcCMEdYzjIEAACAASURBVHItPL+q+sQfajhDCB8rOXMSVOqQPUuNgUONOxyPxwdUZ5Xq+aaUWbPAylO/wT1nFe63KdFXhLy/P8qgbdsGK0ssN8QS+8pl9CRlmtHxDhyEZVmlUol5KEBNuSNQweDgK9U7MjZG1GhZFs0U+SIrII0zUcHmfcxhJpOR0F/dSmzQFzJKlcaUlucLwoxkUGAc8qS02u3R0cMG/Z+MCCeLAoPjdMlw6B9DR5Ti6+DrTAvr5VxO+jY7LveDiwNbX+YD15MjwfrSr9s3lS3xlvEsUJ+bjB0nncMMAYNDBlXuOH1d9hzgDyw/UgQK71BF9fe5jF6N+FKpJGoPcC2EpIGd8wb0PGg0Y9F7nvBDf2D8cqt/LRPEELk3HPR9PDW/lOPuKsu89PWLIpOmVI/2Arw2DCHQbQzhO7vvffX/fuTcV17QNyh50bfrdd+gXkDtkUiEJga0PN3atAk36aEK5liSSOTKBqNFcNmkgVy/j6VSc9LoEtc1n8+TmQHPFgqFzpx6Csls/Yze/GHFWEqIcgYYuZnPfvqJJ74s1lSwNvpnhlFKJLsrSqf7uOOW2+eItYAAerA59B16uxzvxo2xmM3S5psdERcOIzrcb2ARRZRLXKuFhdNAugSAg/ctYniiq+nd5sjIIcdtNwZBTbltVJXqIYzpOF1ygPV6/fXXdoTmzHoK4lFHvhBSc4X1FCUcG321FRDKbqeznMvp1iKZTOqfpGSr2xhYtrgak7HjLMGAMPWgH+FK5fqIvM+x2bZNv0bUqCl/CouUxC+5H+XCashektZWLjBYmkHudjocQMvtfSFnPTp6WBiH0geKlDjiuvaVy6QB8vk8KUfib57921r9MFpexpFt20C3vM9sMpk0eMDq1lYtMuFR8NefBS/LBRMo+Q+uBq9lig4mdwFTAhWFsN++n5pfpnF3eYQXl8/pFAhEZiW3o6f+Wu02gDHu/W//w3/g3eBNp9jemvnsp9/uQ4LRi/bKFc+lzidZR7xgDmYwEUKpHnWa9fUNeE6+4HKOLZ/Ps4qxiADNgjilG4b19Q26zMsZdVs/eWz6YbGLtVptZORQPp8PhUL90BxXit84++Wl5k/fL8Z4xzCGEKTMsYkJVIn3cbstlzhInHpkbCwej6MR6vt5OHOEO7Js6f8NBAJ8F16X17elWhMKheTeEXvdbu9f7wCxZejdjI8fHR09nE6nqVZGIhHaQlEVRnWaWynQTeZhJpNB5VWp3mTsuDTJI4Qql6+BsyUiRG+WCaNrqYBekami+2EYG/kkuFn9dPL5/NqlNTRc9CvsDeBo0uK4sgalUomWwklXoZ67sL6+QYN7pXqlUkkqEel0WhQeSEJS8jwxPU1gupzLgYbFXgq1w3EFazKZDJYbnOTapbUT09MomJfL145NTOx2OsSmSlsQbjSb2CQdfCBD5hUURtu2wQRYlrW1aWNirf6NlnwHM016ZMoADOz1kgFD+KbuHae7mM2iC9FoNMSMsTTpM1Bq2CASBk9gg3PpHUTnoP90dvKv+LgrESFrOlV3s72t24Q9mUxKX5hCoYDewfj40YWF0z/6fvljH/1NfYP6C2lY008gOx6P055mYeE0gv2yd55q6WwgAVy/ATxBPoYfJ8Bx0jtsXyAnyFyhD+kL3vub+k/l2ZOCyjNfevzNN2pygiyay7nc+PhRr05EuXxt5rOfTn7+P/crTamhI0Jw5ygx+orG7TlwUSk0WpaFw2FfuUy/CxZB9IMwbwQH0hQt5TbJkpCCXn2p1JyuMqMP2BpGGhYnmlj/DufwsYmJaDRqdEBFoh2gB2EcflU6nY5Go8ZBSoEqGAyC60MWYDGbPTYx4Thd2gi0tK5GFMZA9Mha5jjds0tLMgFIZcu+qF/KTknh6keCGQa1K+/3Q0mA2SFg4t5xg4zwwrZvKo4KnUO53dNY9L2VJ9m15D914iPFKuUSSIA1xWIxvCtomhyMUj3Lsrav7oAnkum32+mMjh6WyVAuXyO4BDZVqVyv1+sktAmakRmTqOt221WSWELpTd4kHaU3kJJBPmmAl4lQA74dh6SX1a2BKB68Sbka1D7Hx48ODgpJdQCckd6fv+LjbvEIleq9Xa+nkl/43EPvd1ZCC43XCwunA4EAtgphQ9ZipXqXnjslDqa61bi+Xa8/NHlfsVgkR7GYza6vb4hgPzA/vDZdkYTOLLQfIlBD2WtAbQAQGl3N9Pe3r+4AyWPhyGQyq+fzSCKtns+La6xUD7yf78b/pv5To/BZOP8cO7rRbNK0gU/iX+u2EC/7zep3LpxZokPvnRhCUlJQ14fEm3hHJpPhkq6vbySTSVHBF6/z2MREPB4nO4SDT6IYRvzapbVkMjkZO84VwM4RaPp66wBVvHAAgf/diS2kxIKqmb4wASqZjB2Hl7bb6QA1ov+UcQvAgyCtwvUhVmAdf7ter1arCwuntzZtxwWIyhyG6SxEINIJ4m8J3lJmo8jrYIdkyi3ncnRWoSy0ej4PERtL7D1x0ozApPFH4eSR9tR9DmTk9H4IhHGAnHXAjv6b96micdZbm7bw/5Tq0buKXB89vJgtkEQjkYhI5CtNdw3E0OjoYSGcSM9LtgkdE27lYjYLVYNmSeLi3NYMkTK2nn7AO/daLOQURkcP96vG0ZAkHA4TEQaDQW8P+mg06tXI5tIB7hNdAlDQPEEDcl18l9kFyHbfz8svzbiLPMJK5TpUP109UprCEy/SWFmSP8DPPnHkD3ybubNN2jnxSNi2Dek4kUhAjS+VSpT6UQQGHM9s45Fgg+R/wuGwb80PpLiOypMBfFzqkbVaDQFAY5oOqCaCXjP1I7ZemZ+bV6o3Pn60Wq2SvuBfJI15XBHRaO2+23PeEFDZHRpCYll8kX34hpgEfb+lUml2diYcDsfjcaCwdO7mjDCW/KTTaao4ygXEHhkbCwQCLAq+jA46thuyA7JrARHc7uqm3x3LbZCLOjldq4rFIqwYDCFpTADDhvcNrsRxupZ1U2md9kkUF5lC9Aij8w6Vwnq9TroYDS1W81RqbvvqDu9za1Ci0XdH2EcrFbQR8NWMQiBaP5lMZsCVAXK5ej5/bGJiYeE0+W3H6SJLps8NoiudCQoaU78IcLfPLi1tbdqSpQSPisoX6muL2SwemABlIZLDMqzX65TbU6k5kFPgV5XqsUQQntKIja/DaeGaK5erc2RsjIRNsViEo4XVIY0xfEl7fX1D3CPK/7yPWaVUqY8bzaZlWegteLfG6ocBY5uw7I2IkB+yC1xD2shAFqrX6zRqtm6VoZCV1jscpytVW6ZEP7rFr864izXC77764plTTynVo9CtVK/VbuswZUr0FAOi0Sjkv5GRQ49NP2xsTRIpV4rfkHfW1zdYYRezWSpqej2JJYb0iJRqjIF1RAOFdzCZlmXpao36AGyGVOmNZvPI2FgwGPRGfsDcvV8nc1j61ssSzHE6b/6wkjrx72KxmAQ61q3gtEQioXe+/Vnrx/Nz8wMMoRqiRkiqDa0yPQM8/FjMZhGmMrrGSwlNbgEZKqWVMaSQg/UKhUI8//QxwNXwnhor14C+82ILB3QYGDBwnqirCU6YAJfe8aAwoCtUq9VwOOztuIRqDBarXL7Ga4IG5VZJgbA7Gn1CAjtEWfXmOzJPKpXr3lD4RrMJRYHggDJeP/fI1z8j90g4SFrb6PlgdMolSuM6AMaR+ANpm+TMSehDaHOLHWXl3b66I8Ef91Q8VLIs4gHgJSA7YFmWfeXyO7vvWZZVKpXYIIEpUgAcQKFQgLQqym0rK6ur5/NIOuA3o9uJNDFpyWHmRr1eF4tltH0OBALAzr0zYXT0sK9Lh+ki4MOGiYmVJl/GDzwlMEosCMFgkKo8cqOhUIjpRP52wLngNpHB4oLfiaTGL8G4ixHhS1+/eO7MzRrGielpUurShkapnq74XK1Wkb/63Y/+434d2AWXSLN1lNISiYQUGvtlA4AteN8XUvP21R1EnKUbju9g8QILqlzKB7ZEuuQolyzl/bq0y8l85c+kPaHgZT51/7163Wt2dsaYmhhgzFXPeePMqacMwQHjRuxpCKvVKhkSkB23i6UG2EIecjmXk4dw39MmnU6PjBySjVgua1MfR8bG5I73G+RIWeBuC79Kko3k88rKKlpF5Amr1erapTUiQgwVcZiXMbKysspCplwTxWyJRCIs3wR/REuO0+WyCyCT+I8Tl65G8oJoqd/xL+dyewojeGXBYRSQR8W0c8B6dd+oLFIplD9bu+/imqCHmc/nddyQUr1SqUSuFQIlfc0ct20TINXdTmdqaoqgTR5M/Ccasq+ez3NVJTrEcC4snEaSRp/VSvXoYYksJwQGJFeExooCA9Kjw0wPvaeEtLupVK4j6UIDTuMraP55iw6giFEAMMI+ydl6f4hxeb2YzbbczidCZpUjtIYAAZF7ADQuJJnhH5ZfsnFXaoQ4sKVvvazTbJlAjUYDxXQBFMggayGm0XtXXv5mASF5431JApBsMf6r97Y1Bt4rZEEvLkA/HWyw3k8V31B8wHw+Lx3IfHnH4XAYX9i+cnnhmXMckg4FWno2/bXcs/pODUeVy0Wk8rPWj5+f/8qdGEJKSvF4HPmbfeQSWVB4Dc8Xvzgej/eziIJ9b7m99HT8NzkukGyWH7sLCTeW7MHHRoaAjfSTm/IOZD7oG066mBUW6BOBLDAZaBWZTEbKQvV6XV+GWIluNJu0QAJVSMs9Lg5KmMq1ClSU0UNZPZ9nBVcetQQstO/BY3T3hH44Tle3YSA1IJYJDIQjZH1njumd7jl4w7MkrSKrszEorxo3Qu+bQS+UhYXTN5rNtUtrhULh7Xodp4HaHt+lWsbclj71IyOHJmPHdf9gampqt9NBqIiYG5psPB5H3Y25ip4Z4OQ9g8JK5brxyMsiQGHPy/Nh0SBVK2+Wy9eIbkWTAYEkS6MShsNhAzjKD/Jpgyc/6u1DTvhCoTAZO87Sl0gkfItBvyLjbqVGW+320rO32BURDyPDgGC/cc8SicSfPJnVt3PLbcvnAIzBG0VLvlgsHhkbq9VqW5s2wHrx3EulEhypfgw5XbhZ9VllHKcruG0ZUJRWVlYN8LGUqdm7JI6gQGEmwRDqOsKS9X35m7fIf+st9xqNhrgIpA1//58e3rchpOgCLDCTyQy4RAMGMlGIkgCNo5aGkwvckRSfEKRYasVkUj5E45GVDqCTdWti07Zt+I7RaJSio+WKfw6OQdlUIpEY0tUl7432KcrXyOGCDYHkJ61l7SuXp6amkIgj1SarFWIiqNhI/wo6ElD3ctwOfJhDJCVRI6M9NTgjb4MRmif4HjzKYXueqRhC1JG4tsu5XCKRyOfzZ5eWkELlw9TRdbIg8Es9/6Eg7M+c9F1DHacLbAcjjV3nvMTGn11aguCEEQU/xWta6IEq4oAtyyKdvrKyStxZr9eNEheCcKRMlaukv76+QToKCQVZKIrFIvd98FQXKyVvwujAEHJUhhPAZjkGqsLAkZgMNNYQq8yct1zIqLdMGAwG+xUv9HvhON2tTXvt0towDejBH7EUIDMksfiv2rhbhHoD6q1UT+gE1Wq1UCiMjx9lQde/+/gjU2/3X9yDwSD8B1COYAoo9kYiERYvFhHL7R6OAghZLMGXKrfEKO28ZRhqC9CZvSEFpXhkPvRE041mUzq6LSychid0bGJCOFVbm7Zt25+6/94nnviyoTtatrcK+Zx+4qRhlepRSTWOQaQj91EjJLVFKYt81P5uNHcwGAzSQYbHG2eF0uPo6GFkX1iq6NtH0YhOQ0r1djsd+rct53JoM+qJnUrlOuWQ0dHDdKvh7uMyx+PxAQLrdPq1PAqQ/QZIGbS2YeujTsmpER6RyeDnxPS0rI8jI4co2OgLEJnGaDRaLBaBopTL14rF4nIuR2oUeIt3joGOSSQSRqF6t9PpF3Bvbd5CKxwwbNsGbhqNRuH1jo8f1YVdQNzwJ24rLRSgYBtHKx0BfWvqgIRxIJAXV24JmTgbEfOzS0vccdxcoTbp5ApyCVJRrlSu05HKd3LS7hQF1Fa7Xalcn52d4YbSagokF4Ve3LgBgZTozXpFz7mM4utAjy4Wi2h+wtBF1kogYziLcFQIuwXwLCZQSubyppfwZ9s2YCWktOnzGovFAoEAmx2m7Ndqt5nhROTYwl9BGdL9G0I9mvH+rlSuo4Khj5GRQ2hBMTUXs1nLsmhNoFSvbG+dO7Oke1X6U91qt2c++2k6txnT0Su3j34x8AHihrVLa9DnwcEvLJwGEZdMJvW9gLRWrpYVa67wfBk0iBGbKmLfPFH65MMwM18tywJ3Hg6Hv5Z7dn5uHryMnOaPvl82OD3kytiO17978YWN/UWELDSSDxkmjPAOIIj5fD4ajQJaUy7yE/lsnF8ELOTRYulPp9NQTRAoIDCipQOmYnZ2hoOndS3rNVR3IkWEQrC1ON1eN5abhb0MBAJ7+rnUqCA14qhxhNB7SDZUKtcty1K/8RsM3WFHQU0sLmATFlBUs4kCSUfTnUMoE1LoYq13XLKB733v1w6TnNsw944GinRDxB8Kh8N6vpSuETIrWu02d9N7MGIFfQelUJ1CR6teYm4cDih9JEWFXwjsE4AxzQhbWiOn5MxJkCl8xdcAgyQ4u7REwbVer+NK0vOZ9AxxcKVyncR1vxMRtns/AU8U5MVuCfITQxiJRCAfkzrWnRiguZg9voX2llEmDIfDundu2zYNkJmcGF2WtWg0Kioc9PIcZj7sdjpcamY+XcMQub3dZeEXd9xRRNjPCirVKxQKuiA9g7yTbuqEtgVoTZdVlN+8eLtef+nrF30PAwSU97ahmaIn/ZLJJFkIKQdOxo4bCQ1qCQgS1ut1uPn6jzcjSr8Yo98bZX/5Uy7y2qW1busnz89/RT9ZzuKFc6cogvImrDI8Bm/p5eKfXtifIWT5YwUcRlXAOzClpCupu2DA5L8I8axdWoMoAp3Ld1NkZlhKAoGAgODJNS1ms6BXWu02Xdx0j6fVbgOggIalF7F0F5ufYXK/yZmTxyYmCNHWLq1RrcRTBpalW0GxheQbkJlNaa2IyuVrInYjKX1o9fDtWNyJaWgo0dK67YB2Zr1ePZ+XzNtup7N6Pu8tFNHMb8jbB/4edBgyRttXd8RiUT+W7mkM27aFAyODu9xvR+JW6veFq9pyG4PsdjrwnSBQyhUoFouTsePcU6GNizCbrCSCbjV8UHleBHlEOHtsYsK+chl6ElgVAjj0g3yfIynmDa69IWuOXUeXbmHh9PbVnVKpBOXGeE6hz5IoohWlzqlH6hbTqPsfIGJwKGmAA4mwUCiQdI3H4+xoz3yvPlrt9nIuR3sy0hXge4f8+i/BuNOIsN/rr+WeTbldJRl0I/Kyj2dnZwQbJm673oae8Vd/+SrATqIZvZUz67JxeLudDq26iQXJISBUwZyj5Gbg0ZkQ2InhLwXpBUvTA5udndGtIC6//pX5uXmB3ctpptPpmU8/In46FD2qR8Yef9b68fNzT+7DEELdw5ekNLi/cJB22MlkklwldwT+GW4N8HrcCCoxECi54AhRShik3BQcV4nSCw1GpCME+StfeTBJH7FMe62gNVx2FNgqbAGSmQRDTKGbmXyPIVTuik9HCLkjNCuABSHqmsrtuid9iMThYwGSWilkO5bRrU2b9r/YqpWVVW/wh/ro4MD3RrO5srJaLl+jIkjEiShMpXJdd4l2Ox1RZaJQhzdDxx/9ig3Iv8Hi198x+kPh5rIXwmW5LPiRWE0QRqwSHCopR14rt/E6vGR94yLcg1eRTqfHx49SGeXawo1ZX9+YjB2PRCLeZ0GSopLbHDyF2Kns1/czBNzUCOwrl6E5UkEgHSKiB3W3ewlXnpMlvURj8+2rO4A/6SWSz+d5ZHhYbsuScc1TboNSEjkAm293ffhFHAcWERqm69QXH724fI5lC98ExDPZQmMj4+NHI5GIEfAZEeHjj0wtZrNv1+tCTRNOj1I9FEr1r99oNgUJ5i1045tblmVfuSwgT6Q0WEp0cMqe40azCepStKmM1QHCov7OfOrJF194Hzgq3oPkGGnSTUbFu8e//7vvPZd6bICyjPKrEWJf8fuQINjfLC+VSigVgDSj/xSLERURiRf5GBBt+S1yNiSfeROHVOyWfFfc4dnZGVQOvMfTareTWlc5X8Sd5cdKNAZRKWpBwJ0ocUlX+n6GEDMP3IBNQZ/PZDJAPMjvEeuDEV09n8cKsti13HbQMBTJ6RmHV61WySXWajXfDwzWzqUSgU9gWRZupXiTjUbD0NijoTRsBOklqVyPxMhn+A6vVSZ57ossBYODhYDhp1RPIGZiLzlU5gxERg4VgrkBfsYscYUlJ4nKKy04iNvo02R5ZDFk3QAAxes7RFQUCoXR0cNUWFAYJ21A7h3EsnS7FJatdO1QrvNhJMDkRhSLxZvs/tvXV3KcLuiBpNtXDt3zOznfX5RxABGh94VSvd/9yIhynxlk+OUzgiGUr1SrVQj16lbDoG9wQJhvuSIRIkLYaDTwW1OpuWg0KkZIaM4yyM2KNJH+r3q97lsX0QeLhd4tiD4GCNzwTjqdJsOjn5TIketvFovFH32/rG/K69YRl3zuofh86snbUpZJJpM078YQDllP8g7IAwSUdPpGQQ3AC4JquOdUnihB0Xr0xPT0+PhRoAowN4hQAWsgGROLxah2AILXj98a2GJCFvp+P3vWPDgY0JvsEeY79RvZjmEFlQs+koYPyuUeKNeTc1w6oFK93U7n7NKSkZHmA3gY3iyufotvdtl0ox+ZOWn3xxf4t7KyOjp6mD5lAEkMqDCG0PjWsYkJyQfm83nJYZAx3t/88YI+xDM7u7QEO4hwCv+AegS5cSYMAJ9AIEAqFSMH6dMoSWIVeOrr9bpQC0qlEpR/tDhIAFhaVwelenLHZcrJBNu3LURAUSd7iMyCcnMbsViMibqcy0FQpo0i5vADiM/K5WsALMiOMqlui4/7izgOICLUG8fzzt/+zQ8I3kdGDnlLUKVSiW6Z4OhmZ2fi8Xj65OeNjegv/uovX/3cQ4PiM5hndIcnPiBBp3exV27/Uj3eh0RIDT+ldZOR//LAGLtDoY1qvLF8EPKCyuHsjk1MoPENdDuZTG5t2tubr7z4wobRefhnrR9Lcky5ICDdsyP18c7uez3njfnUk8NrjdIEg6DNC/y73TteKpXA4mLniFxPTE8T81Egoc5KgMjqTLsPiR0pF8l/ERXDCQWaQSgpzYZOTE+DTR1weLZtG62Uho8IYYXj+uDNQLCTr+NsKZeVYVmWBEm2bR8ZGyM7yjt0sVduWwm0VGq1Wmv3XUIfFnFdX1upHs0i9HtqQItld8lkcmVlFVwDiBKJeBy395P+FRJxxLXJZNIrh/T6azte2ybIXsZyLocsHIZWV8tD51pcDZ4+47nTDymTyaBNr27tUkldnNohtpBoj8d27dJatVoFeWtZFuqpbLZSuY4SrJ4gJcSkDxSHzb/oD7Wysko2m8K85SoWUdzlFhtx1er5m0KjwWBQ1G2GHzwOurgPzHrSvxjFYxMTpIj5oZfLgP6C3CNqDaSOJZ07PKHQ+5ifXVoC1EaKniz6L3Ga9GBQo8afZ049Rd6P6oLhnzpOd2pqCuADzvL4+FHp1iQb1HOtn7r/3j1dEgr+yZmTsCwGMIvXLq2xhLGgw7dVqkfChKdL/zxPIAeDF8mK7/W79b6pSvUAx0oqA+8VmcpYLKY3XJSzfmz6YeJXupiur29QG1fuAseT3Pzvr+oRoXeC6oZwt9PJZDJo7JKNHIZjZNxoBMZoEwH0EawNOUyMIuRcrCDOO/V8FjJwlcLfxxzSn4g3cSyw/RQyaY/OO4SMe5b67CuXzy4tGdx2y6XxDQgKW+32+PhRTG/i1v71lmVROyRBB1SdBVS+bpBQLbcpD1kKaoTcWepAjqsgKjcRMTB9+vW7s8jqUuvqdzqL2Sy75rkAHox/5v0wQBtjXxQ+9Tchb+TzeeYPWTtJkkMO5uBJ7okRxczIIwkD1bq1J4PjgkIh/JFAprRPAI0MDU9Qo9HAuZQas+N0SVRAoOKwqfdTN0GWk8ooSO/J2HEYOyRIjk1MHBkbI5S3LCsQCPhmBbev7hwZG8MckoUa8jkqlUqjo4e9BRdSHWQdmGPLudxk7DhtQLzrGDBj+nMltH6i1E1jsRjhB+bwduWi9IEbQVach33PIvQv7jjgGiHjU/ffK68BEOr2khIRy3oikXjzjdrz81/RNyubku3H43ESqrDUfQ8GNxkHCljBgHuGwAQTnRVQ9si+9AmEhDzxHBDHfpsV4KuMutZw2BgXXviv8gzL76Vnb6L1LMtiiSRIqlarCOfz3eYPX0+7TTUH1wiBVsK2ZFr3k//wHSiAwzRKugr3EnDDCBQiGnaRqJfLJXZRQgfIW8wBPE0eZrGRVKSi0SioXXKwpEytobvH1ev1lZXV5MxJWdcwZpAmYcETH5BYQ0WanhiGCaRLBmKMfJgMnq5vaeya2wcLEIlt0dTGl1o9n5f2xWIAqtVqPB6nEavR7N546IR1N/jG0UGTEAQDT3VK9us4XeRvJHuvj3Q67Q0pJHWpVA+nUz/xkZFDOG3STkGU0nQmHJBykc9WruSQXAey7vaVy4St8I4kTGw0GuQYY7EYQj9yoVKpOfvKZUQeFN05Zk6Wy9fYFwnGPX8CgQCgzX7XttVuL2azYBTGx48Ow7qDDjsycsgX2Qt3aHT08ODugBJA8xxBPQLbQkpAeqLxeclh7HugzQ2bE9QezMs72ebP57jTiNCbF1Wqd9/H79E/abDubNsWKcJUau7MqacuuJKk+pMvr3F/oEnRthDBJOOGxWKxUChEFaRWqwEM81bCsCskRmgKs9vp6DomwP2pVCn3ycfDSiaTAx4P5UoAG1dpOZfzMqCRZNMtGb+/++qLz3zpcT30IU+ChRDywN/9AYPlCwAAIABJREFUv997fv4rhnK3sV8MIXw7SWD6gix8x41mkyBSgC1EgfF4nBiOOIClFueD13prGCwicp2A2XDkJS/KVcU+CRZ8YeE0Ku2cCCIsxyYmAoHA7Xq4jUaD0p3e3Ybu9tDzCTq9CdVYLHZsYgJvifvOQkyWDxvj699goljXAGsI84F/rZ6/KQQolEH+iwqSnkLsZwhXVlb3NISO0109nx8fP5qcOSnc7WMTEzD/EFWBsQCRV1/ddjsdio7eecuCLrN9ZOSQ7syl3P5HCMSTala3GkIyQJRUR0YOCY9e4AIs7jqmularofGG1i6kUqJ21GpEZByVjFgsRiDlOF3U4ww7x2QQp0dnr+PLDpMDRHbHsqxgMLhnf+90Oh0KhXwBLAj7UfjE1SMa1r0QOPj4DVxAfCaq/iCKcSuJBIAIWbcJHPUdkEwERwrh6pdPofsAlGWM5F6tVvujBx7UQQ3JZHL76k40GkULzfi6kKL07egTcenZ9PbmK8p9WlBWE5DFkbGx8fGj0INWz+ePjI05blsDGHisdwAxjoyNra9vbG3e7K8GlUepnrdTgW3btLY/u7Sku5yIxSxms7JBAOVI2CCAwpscGM8hvdZYSdkORtrbbarb+kkq+QXdx8QUgWtgOXtn9703q985N//0YNQoDxX5ExKVRqZrwMAE6kW7TCaDKl48HmdtFbf02MQENgwhUHjuPDxcIhx86A0opY2PH8WjR/FZJE/ltSFm7bhSNfvGCyBikkwmBQro+xONRiFHQ8EWUTESm41Gg74iCEPLEQqfQY4tGo2KJoAEMRhOZO104oRyNYkkiSeHLVVk/VJAKxx8vvQXpMktqyR9uxynC2aE/3JseJk0oIcRm0rN+aZe6vW6lBKTyeTIyCHRS+PpgI0XCoVWVlZpQpTP5wkWxTgFg0EuHZ2e5Lzq9TrqCmRB8RLEQCZnToLwRCIKIAwUF10xioZZ/KlL31mWJXMSORsk5YrFIlhcejvcFtgSqUVcqwHoISiYQpM1RjgcZrVstduAgKiy459FIhHKzyTkuRpU7PQbRLpYuWln7LpOdLmTQSUV8iLIZGSTD2TjPyfjTlOj3hju5W8WLj6XkfY0lLvD4bDcKn303nvrE0f+wHhH39qNZvPi8jnvF5nKOJ6WZVFqmowdR82S7D81p91OB0fV0RDYMoj9ddQ1oST+l94HVdg/BEPIY8oCR1jDY4nN41/kMdgUxQDo54vZbGv3Xa/v7zhdelfJAE0uR759dScWi33so7859/lH9ByX9+5YloXHQCw4TJIEQCOnyWGLFkzS7VcO1oZLynkBMJPEpnyer5BUObu0dGRsDMA6WVMqOlCXZt2e9SLi4ysCzqIwoNn3MDOWqI7VH9llsgLQFhcWTq9dWmM1Hx8/Sk10++rOjWaT5RVgJ61NuSmL2SzGnmUOVw/v3nG6LFjYgFqtxqmlNKGiZDJJxglDRTbCuKHFYpEgifoQFPt+5wgRG41T2j365u6Wczk9vYHP12q3IU32Sxs0Gg1JS+gRIYNKm1I9EcZcPZ+HHhcOh7k+0OAkC60jRwR6Jl5C3e30pFQPmTeeRDAyR8bG4BNL/VUfos8yMnIIGB3rCfEitcNSqQRbl7JLMpnUQeZDDlQdrP6iDfgHOvVZHyMjhyRFzLSRNYdHu1AocK2QxRnmKdZxWAcyAEaRXGGtowh9UNv/0McB0CcMBmEq+YW3rtjbV3dAakGM7beLZx691xczIi/sK5fPzT+tTyAAY8lkksVFV7WncTwf8K77IyOHfDMY21d3HrjvQeWSZ5OuOLhSvVa7PTp6OJ/PQ10CAci/9NZONFb0nXbIlMiftVpt7dJaMBhczGbf2X1PD+nk63/2zBN6zs0whIzqlRcXFk43f/qeo6HzjWFZFmaM3Oae9oNWCYBfqKmEQiH+BJtedxsKgnw5MjYG84kXKKsdm5ggd02JiK+HQiEiRf6LzOORsTE4EiQqCShFStTXmY3H45FIRBAZBzvOLi2Fw2GaeVmWpVQPbLNyec2s+OR41y6tSdIpFouhkC7WznG6+srYaDRau+/SnIt3UCHBHkMfFJ+GdVn8AIIkquzr6xukT0gj+y674GYzmQyKJLVabXT0sDdYweDpgZQAQwb3cnKcriTtiQjlXtxoNmVfgUCA+dZqt2OxGIRxDKFlWSgn4BNYLpoXp016VpPtfGf3PfjpiOyAPruJv223SZBAujVCZ8Tw+FnO5ZIzJ4lQIX6gw0J+ePvqDm2eqERat0J4hhwU52KxmDdbXq1WJ2PHJ2PH+5XWAI5SygWhQ8aVxAkvBkNUKpXrRkUGb/5gOQ9sEwgFCSF4Yge4iw9xHDBqVKneYw8/pFRPpEZwYdDgNrbws9aPf/sf/oPBW55/6vETiYfoJoGhOjI2JiKNurUT4DV/JhIJcve2bdtXLoNfX8xmKUvAbkYCW56ZftRRIjlvpohg9MT0NEuSrzVazuWMBavVbk9NTeHiSQlTt2dfyz0rbSiggiQ8HfjerH7n+fmveLsT6IMKAaWawawD2HLM7GQyWSgUuH3UY7wnzkoNlgyTCSiRpDEyj/C92CZF1mMTE9DXiAiJBdGZlPCRCIkMmO+hjowcSiQS++N+DJ7MEDyA1COTa1nW66/tcPfnU0/iBrXabSy9fp2V6kWj0RvN5ju772EFUdamRyMzM5X8AjkSYOjpdDo5c1JOhBgIG7Db6VADI0XsC8lB8saL26IWAOCQzga+uT5kaHSPXucOoU/d71mQBB0RoaT9odmxEWTb+Ip95TLPF7gh61Yei1TOqM3LpRBNMlyQSuV6JpOp1WowDQgBKf6x4su3IN4p1WPiOU6XqrZyO14lEgkUErC7JEgpy+Xzebqa7GMKcY4Gz3W306Hjro508w5QtSMjh/SAr1gs9oO+g4BFc2Nk5JBUPSdjx4V0SEC8j64ygx8TNI9AfZPSoNHKAe7lQxkHXCOs1+unvvgoTo2R3fI2fnx+7smzX36/suKVVXOcLgK7rI/iUuEUG2gFZA+NXVALYVGmvMeBxeNxuohRMUomkzeazUwmwzooe0cardFokBnAmsrGa7XasYkJrAW4bZ1Hz/AaQnQFleqdXVoS7Rv9GtpXLp859RSO6uzszNamTZ1S38ib5csC/hwQEYp5G/AQktcVRIwU6jKZTD97wxMIKT4ajXIvUKwm4AMmLn9CCkzOnKQuSB6Ve8rtGB09TBJvyv3p5wIjSbxvgtSAOYxyTT6fx4DV63VQfBK+1Go1aY0iT77jdAOBgNKaYtLhT6keEAZFl6JkstFocBMFHQOaF59a6mH6rSQB2y/BhZMkkOz19Q2KoGiskKXw3neKgl6BJ7hoyu0+7zthqIw6TpdnZGHhNA8RRanR0cNyX46Mjen2GwcUTWCcDDnTE9PTXECRthEMkeN0sXk8LPR+QjtUj5txUil/ZjIZKmr6RbvRbFKGoPQIzCSNXPWVy7hlNBMFCzpg+g0YSHMYQWGtVkMpPhQKDZi0qGTQmGzAowrImacgGo2Gw2Hom7ZtS5NL7LEuxnawTwrzVgoiwgned1Pun5NxYKhR/nz9tZ35xz6NN2dMR3TNlUsuXFg4fc/v/Y6+oPBCN4e2bc99/pFu6yeykeVcDm0UkeNjsOIPOFrgAOFwGDIDa/dup4OLSvTTarfhYMD8KxQKqdSc7pQRrGAvAdDL8UMzwEXS0xSGIcSRl21+6Y/PKE9sfaPZvO/j91A5w0MEHq2fzhvb35aIcIAhlPJbv7QMGELKeMRtuPyC2es3bNsWvXxSTNDGV8/nEaxaX9+AqIDhZ7mHsbB9dYfKJXLDNOFDHwurCbjUd7/w1fYtizNgMgOvt2179Xye2JTDxq6QGBcIqFxw0hK6IN/CwmkJKCEvogOpVI/8OYwFlvhSqTQ+fhSYouN0W7vv6pOhWCzueaYAT9DiEYYMjY3YIw4iFbsbzSZ1OJ38zqhUrotpRLXS2BF3TX8HWbhK5TppFWNrBtaJCSzE/1qtJmgLCYOooZIdpcrF1d7tdODvttxujq12m2I5/gq5XJL2QKz14yFepOsT8DHQbcKu8dIqIPzcFkT5RrOJoL/uYcDJGR09HIlE+iWcyuVrlmWtXVqr1WpAz0TueDGbRd4B8QRU2ZQrVQ/jiEGuEpxEKBRiZSDXdYCVQhnMzHQ6TXTBcnpb7OSft3EAPEKlmcOXv1m4cOZp5ekryxgZOUTJcDGbTSW/IKgQwxLI6+Vcbn5uXqZLoVCgEzStDUXYDJXqfrMWf5ze1tiDG81m963vYxpDoRDVmng8LjN4ZWWVVqLerVFjGB09TMd56g2AKfgAkWXK7WJDw3H5er1ep/q12+mUSqX/88HHfa+AIaNDvwL5s1QqPf7IVDKZbP70Jui0nyEU2gPxtG4OSY6x4pMm4sNDBlup1BwLEGIle34e90XYhAtu5zOI89JnznKJzEbrGRk08j3YhA+DBC82gFw6AIrZ2RnoaCTliCrkW1DgwVvyDshk5aamtzZtQo3dToekqJAXMRVbmzYPoLfc620E7x2AqC2X2E6eORKJAAUS9XCOkyvvG+6USiVJR+Mp6pYS2S39875TTpCxgwcAEN8M5GI2y/PCdqQ3EzQPoX5i1UZHD7/+2g5oT+UKR8BsEbfYcaXaWm7nChBhOp2GH5INupZeKBRC/XXIKUR1eWpqSr4yMnIIE6irDRhDV1kD3wBKHFcb8wbdNhaLSY357NKS/jiT47WvXK5Wq4C3SfX7gs4OZKCviyEU3btf3LjwILVGleqdOfVU6VsvKz9DCK/Fsiw8wQsLaT7p3ZT8vvhc5q+3X9u+ukNYo2dsHKcLiGNh4bSuZWoMJpBBkH+7Xq98+xtK9QiYeBNdD+YZM89ogCID8X684Ndf26HDdTKZFDt6o9mk8Slrq77rG80mOTS8+Mcefuh7P/ip99z/6IEHjd6nIBQoyBUKhQtnnp6fm98zNUp4Nxk7jqlDpIMWEBhIEv3InlFPHebWo3guwQqF29HRw9FoVChciEOSMgUSQn8rAbygfoeQdCgUCofDrNek2o5NTPiG+GAHDtbJBYfJKSDitb6+gd+AxhVIUTrBsoxKwEGX11AoxKpk2/bo6GFwHORFif9mZ2dEIVrKgXLj6DvhvZV6g8MBI+32OASaJDgyXZqZPCopU7DNxkaowMmfekUf588oCnjNWK1W02XcB1DriJJlC7qSDsI9UiCUEBy0GtEhgR2PA9UQy5V1BVuERpp+7uvrG3DkqVPaVy7r2kPEZJgf2FBw+/g5NjExQKZKH/Q1lMwkhB8aaFNE8DWEkEygC0ciEdrqwrmiJjcZOw7FYrCouox6vQ6E7W5rhN4Ekc6cZAEEBD7ktfp5Gwfcj/DxR6be/GFFufKy8slarZZ0JYxxUp750uNvvvH+g2ekWNnCp+6/l4mlc7b0vcsz4HtswWAQkoP3v5Vvf+Oef/nPw+GwATaj6R3eKAl3I6noOF2vtgJe53IuFw6HZTWhMi+6f5yXRLG0uXnh3Kknnviy0lZAfhfOP2coUIC0BDWgVO/N8uVzZ5YENar8PHSJCIm9eDBE7xTZF1zOfiIp/QbIdTlCyhtKU9xApZMAiwW0VCoFg0EAjSSWQcQJ50lW3snY8UAg4KumRl5UuPZ3OFrtdjweN1qBj48fBZlJhMSSDeuDeA61yVm3FTDBisRSLAfKLVxRpaPzF0k/x203QXDZaDRgr4vVJzsqFfd+5AflAtBAJCKjwzX09RJw19gmBVo9dMNJ0j+PGrVyhdaMOK9cvuZVSMHKyp++7f1qtZr4poaSHJlhpXHqYTryGfvKZRhQ1DjBlDKHudoC20ZWBtEMvvv6azuUtGdnZ6DBCNiEWI0t0JgwEonglLS0liaWpzFFv0F4J0cVjUZRNp6amgoGg/0yGeQwR0YOnZieJiGMScYoAmsyUhHGuBv5z2EGpQRqrrCAjHLSL8o4SGWZ3U4nlfyCWCzqK4AkpYKCMMdn4g+Ka2OEg7LBN39Y+aMHHhR6lu/gwfMVFzWS9d7xxva3f9b6sXlfr1y2NB4PDCF9y5D3B2wWr5zXqIor1UMzjFIEEBJUu3rvvfWH/+IBdaszoTz0ylRqjuZ2+sGfOfWUHhEaTwK3lQoWLIVYLAbOkxwLmikInu1DMwkDryv0W1oL71qtpveC6Jffk0zaZOw45o3mWQDt9J4enBHu+W3Z7H6DBcv3R5JORKtoiko9eHZ2Blki70kBxFhf31i7tIbithhLHMGtTdtxoaEtrbV6cuakYe3kX4VCQYJsfVQq10F+RaNR+8plwF/9CopEsXr2nuhQdqETNvTPkBn2wjfAtRq2oVar6VWAtNtcUMbapbVIJLJ6Pg+qRRdx1uVpisUiWXfEwxYWTtNwg/vOrcHLRL5fqV4gEJCKIxhdSIG8Qy8nwinOhT5uKFZTjRZDiOa1HDNq/vwM85hIKAlqXbwBJDgGdE4G5DmguYp3ADjQpy6nLFKu1t0pEHonAwl5qoYkmdYurf1iQUkPDDWqVO+v/vLVuc8/IqUUJJTC4bDxGBeLxXt+73dQ1OwXzSjVK33r5XPzTw/YL3AMXhu9aWjdMviwrxS/8a2Vr+rvIMZBJzl5czGbDQQCPPOoyehfOT8/4y2KNBqN8fGjhUJha9PWw2L7ymXvIi5oQ+NS/Ov/5V/wOplMAqvTj6r5319dzGZZ2rqtn/heQDGc6JWQuIjFYkIuHEY0bsAAIaI7NDrowKtdPngKiU0Nh8Pl8rUjY2NGFghlosGQqGF2RB5MfugLr1zTTnMikgHl8jW0hwQzrFSPD0xNTXnTyDAFCUewK7RKIBeKF6JUDwFSkZBmXon8mNzKtUtroGwEdKrvK51O08dua9OORqNUxbav7viW6IDC6pOEhtXoBAGMAjysf4u2R/2uJNZFv8W0JJM/iaj0z0u9DfCL76EiW6GvoaimEcKS29eLEZRFJIxTbtEkn8/Lo0o1C5vKTdzatEulUqPRKJVKYggpoIyOHjZQLbVaTbj5vpBO/iWPG/RKpiuwKaV6i9ksMn6+F9OyrEgkghGlxCg4WH3qSr9fvTmGnvESuwhbA5rmnTwvww9qYSQSqG72q0b/fI6D4RHym2YOMtA2E14tSDDH6V4pfsMrLqqDRfm99GwajZjV8/nXX9uRviRkRUhSGdYOYXgSWcMc/3Nf/Lc6PFLcZAMDDZCkXL5mJOWKL5z9u2v+aSsSUCLhxjBkwxgf++hvgnkxTv/Clx978YUNuk+wStL5SHb9xBNf1lGj3ojQ6EfoOF3IJMinAUi7E6+tVqt5mbyDB4xmoCX80MheuQhy4OO2bdPsnm/tdjrITQ1mQw4eu51OtVoVza1AIJDU2tIqt/EvMASwBsQZAsljbmCcyPrKvUY7oly+NjU11Wq3Q6GQUBFE1QxSCnR1BGsQf0hpKtj60U7Gjsvk1Fk9BEOFQmFlZVUkzlm7UUfzzvNisehFMVAglysgSBP4tShMDmDU1Wo12gS+/zgUi4beDTQnKIAEgrIvQmrOBeHsVrtNxhXmu6izEmfgyZXL19BNxHsjrHecbjKZFJ+Y8xUpGeXSVLjyUrAAnEynM5SK0TQGIGOcbLl8TdRodVvIvRanCv2/cvna+PjRYDBorKtI93krNWCd9NcsntQX5XaACeL+7nY6rC18LBwOk0EFmqAf5IB8zIEP+kECZxXVpA+XcU/dYWvT3lME52BQozfX7jNLV4rf0D9AGR8fAW9uMZt9bPphgBJeuI1uDudTTwIrldYH/KTT6dXz+VTyC/1SlJZlDQMxUKrXfev76dnPCD1DB7zotEXusWVZxoJy5c8Wu/W/7bdxStbiU5Nr8oZuX/7sg6/+t4ryRIRvVr+TevQzhpnhTqVSc7/70X8syTpfsIzXEMpgdd733GKg4wX0bkDCR/884m2zszNoLgNiRKeNPCrSM9hCDJVSPVoIhUKhE9PT+3AwHadLhhN2OZ67gWBSLn2Cxm8kopVb50ul5mSxU6pHr3BohXwXCw2CBt21cDhcLBal9cRiNksmkGaH1WqV5CqYUlHgVG6GUKleOp02jBA45GKxOD5+lCIfl9F4wmGk6Oe1nMsZeYjdTmf1fB6JNf0ZhOBEYNdoNKiPVirXATrpSrlK9TBvujaNr+bW1qadSs0ZrfvAgFAIRGMBZTvsvUCKlOrRNYk+jvImjEAc61AoRLGwHzlBucptLM3ckUQiQdRCMz9gccViEVfed1PbV3cEaCqnSUVA/2HlQTJUkj3KXVIsP9maVrttueUYOpkfGRsjcpWWLLS/nnX7aeOm6IuDbds0QVvMZkOhEN4VMnsfZFhGXgEtJBFNHFLE/GAH9QhyOch3DE5Q3ZEhNCjwZ049BRpTqR5qJpT6ocJsX90pl68V8rnUo5/RHUkvTIbxuYfiXredj0E2PzI25gUHE/SQh9nz+Bez2Y999Df/6IEHlauuIsaPRt7ySRYI1G1wyrY3Xzn1mfsGb58ohxQfEADvZ958oybWV7eFu53OqS8+anwYIsTZpaW/+POvXjizNEz3ibsxbjSbdGagtwPnCPSGLkLK7ZqWTCaJEnC9cV2lvyAoPkyUVJEjkUgikUC9M5/Px+NxmCr7MN74pHpzXSak72MphnAxm5V0GdruZKK4niSdhNFFY2fWYsMQOk4XtWKhgQLilRZLcqPJlKBKozT6oH6cwEzC4TCRNKAnrzAmQZicLxR749JlMhlZdnVLhkKh/kkgJ7A88WMcl+BLcy4JQEFBe6/q2qU1bzkAKhQ2icvCOkX07Lhy2wjAcqjCBeSAIciLIYxGowNKIeTrKA2QmjoxPV0uX6OUSCAIY4TQ0Mv7ksMmR0p7h0rlurdpCY1WRkcPh0IhI4EBQMxX8peU5onpaXqcpdye3iJIK7W3YVx8HkmObRgn9WDH2/U6VQBpWIEn9EEeQ71exwSQSAB4NbjEewD0CflzPvUkUBGeH1/wd+lbL5/z5EV9X9z38Xu2N18Bb7Kcy3n9GlS+9NmGEAyvl3M5HHDvkePRI8y9vr6xPj/7tdyzJAz1j8H6V6q3srIqOR88r0Qi8dLy09ubr2AM+l2iUqmEyH0ymaT2IIqdMnY7nT95MqtutYKsBRfOPA0EV4Ztv885W3o2LViMwTXCAx+VynU6dPMnhT2I27OzM9JNl+eWhQxRKxz/9fUNpgdTZWVlNRgMik9DxAMoiV6A+3iYad8oyxPiRDSF9/38O7vvEapS+iIsMBY4zpdMGiR6zotnDPoB6LBIJEIzh9XzeWSdRQCMtLDcZYHMyE0kc+ALdabFx4np6cnYcbR4jPACbqhlWeo3foNh3Qr1UqqX1loPci/kX0Y/euWaTPFsOFlQstgqAehzBYwD3u104F8ak8dIjegsTGNwKYitEbKnvIpOOrAapXrktOUZMfaIEBLCCCQVRWWtWCxSLi2XryHRgnvdL3pAf8OyLDxjq88P6UojIsR9HB097Bui4a5JJYV2kigVQ+m5rflfLl8rlUofFsO97tpCsj5Y8Q8yQ8seAUOQql3O5QaXgQ6MPlGv17c3X6m6P0r1DFcUv0/vNW8kAw1LEPutj8iJcVmNyt+J6WkSX+gMKdWT4gGD8NyY05ilUqkkC4TjdFkrX/r6ReOCUpoyFuJy+dp/uv9fVa+8qFSPvXOtfVtbgGtFzxdEj2TP8ZRb7XbqP6bUrSaQrz+ffnw+9aS+QUSVpqameu+9dW7+aenl5ntr7p4h5OKPjBwql68lZ05alhUMBkVNkTIJwJmRkUMjI4dYN715M3HwKY2gzkwyhxYfYFJuK6+CNoIkM/H9h4kmpamIHkEyMVZWVoG9NBoNLI3gM5MzJxuNBgsrkwEx0lAoxIpcqVxn7SYAIgcrj4YUwzhHejt4+RJcJQQeyTVJOCUDTWTdCootlM8QyOruKTU5XhMb6duEGqi/Yzxi6XSaaW/bthezCvrMmJaExfInL7Y2beqsVIhXz+epCPJ1rhIWkVovsaMgYiTluJzLodWnG5sbzebapTWYVABoOQbWAdu2C4UC1p3WHw/c9+CANBr5RkjrvlaQxhrEjsZ36dTmxQBTuuaRGQYU7bhNlVHG5ykjaS+3cgDx5gMYJBigHqFTj0je3c6R1ut11MdYZskE6PXpfuPAuk+USqV7/uU/F89lfX1DUH+p1FwgEKjX6ycSDxmLvr4F/c1Wu/1v7xkz9lgqlUKhUHLmJH8CTFCqh87s2qU1L9tUf86VywA1PhOPx7/76oszf/j7XgeK+oHhwRVfOPvS8vtwVtb99fUNmc3yL9l1LBbTOy5RdBElQK6J8vgE25uvkN/AA5AXUIYLhULl+o/Uh2QI6WbMk8+KLM1i+CHP3C9a9Y56vY7WIheK9hSxWOy2ZK7q9bq0GxyyZ40MX0IFizuKJHIuckYij2C5HZfggSGLI31whAEmLiCdnqh+oU/LlBgfP2qk+ByXgkaFCWiMNw1ItnZr0+5nCIGASvSWTCaBbWOVsSIG+EW5mk3eCyWvFxZOYxexJd5JYgR/MCO9F58CGAnzxWwWlT4BAcG2JKrmRhBJk/JSLqDacbpnl5YAghp9hkW+AGcFjQ4QueXyNVHk57sDIkKGIUDj/SEh7yW8Qpk3eEFkMnkNFxkIlS/ij7OgWhmPx3VTVy5fC4VCAG3kSO6wQ/2dD3L4SGBiEW/rqbytwUUD8yW6/0PKMd5iCCVBr7TQZPALvthqt9+u1yk+8w4zEs1Zybd84n/9n2VHvDAKhPL+j75fhonlHcViMRQK4Q3pK4u3u4VcHQySjqiW4ThdIM6Vb3/jsU9Mvln9jvwL3S9ovPJmt/WTE4mHLMs6NjEhesf6AFbj/aEa4Z0E1q3kId1y/O3f/OBruWeV6lFFk48RlNzze7/zIRrCfQzHZUPrPOVQKETGUsAsUM0kQWqAAgYM8sZs5LZSSY7TJST/wZ9KAAAgAElEQVTVf5QGTbIsi57SEo7wxdbuu6QlWG62Nm3WUFRyaKeAGBh0b1Q0OZ3dTmf76g65fRliSyRMJCxGVxN4SyAQgLgiH4btRzTgawj5om7AEB0VdemtTZuFAz1VGFD41K12Wy8lGtyGrc2bxXhKhsaFZUHX56dhA2Qcm5gw2AJK9dDusm1bNNKkPSHSM6TflWsIqVNyNYwcABOP5k2TseNcQNKtdDYF01QoFKC+DDaEaMEM+MH1F+6EDOikIrUv81YMIelWlJ54IuD7CtpZbnomkxkfPyr2WFY//DnuFyTIA2/VclvDcbqZTIbIjEwv4f6B7wgEmSArZ2dnlnM5UJnDDP+IcHD1znjB/ZtPPam3pyLFJB0SlOpdXD7H+ftmRNWtcSFeUj8aU2v3XTpNc48LhQLzpl8xCdBgJpMx1scbzab4p7333lqZOzE3PYvWDF+Jx+Or5/OCZFOqd+HLjz2Xekyp3ju779F4CDku3/0SukHdpWwr1W9YTfTFfmz6YbkU+sW50Ww+n378zTdqtm1j+2XLr7+2k3r0M+W/eB9w6B131RA6Tnc5l5uMHcdC7Pl5yocQm4jzbka9LhgvEAig1EwQfGRsbPV8nmTp4EIsAxQr2xm+NAJAQ1/CqA5C3jgyNob6DIVqAbDIbUIlGbKHcvuV12o1BHSU28hQIhJUY1pab3p8WMfpEjWuXVojUGPQaQiMzMrKKhlX/lUuX1s9fxN3c3ZpSectWLfWCCGo2LY9OOeG3DywQ/Sd5Vkul69J6yWvXgwiO3oWtNVuk5siDCUPvNvpGOIY+gqQcqXqHVd8brfTQXKPyrrIbbMpnkeyf2g3KlfNH/bU+/2tXKUerjBwGKq5gPjAedF7EgJrPB4fbAilUtjvB30ly4/DR57DuBf0aaJCCUAa869Uj9uRTqf1YiEBlp6peuC+B0nJ8oNXxNz+0Ml8N5pNinbU6pJum/uD2n69Xpd5y7XaR0nSjAhVf0PlW8xTqgdrBzC0nB7IeJmOu53Ov4n9ARho7168u7hw5un51JPLuVw/jTTH6R6bmDi7tIQVVKrXard9le6q1erq+XwikfAuBJRV5M+//7vv/fG/+98rlet0VBFMwXIuNzp6uFK53v7p92K/9ZF4PK7rqPVD5bTabYTkjfdrtRp8Kfgk6XT6mS893u/yXlw+l0p+IRaLFYvF5MxJ/ey+lnsWntmHEhFmMplAIECHesuyIHgh8SwHgO4zZWowIMLix8kAZk2nYsnhgJ1jxcfrp2XdAFuI22RpvSr3HK12mwCOL2JE6T5BowNadlSrVYiDiLBDs5MLLnruglqi/0MgEKAsSmhF5EGkJYawWq0uZrM081Oqh/sFbQ6iNxeHBVoXq5PLWyqVOB5v+ktWZAGzIJsy4IIYSrP6c9FoNOjNolTPN7EJyR1WKFr2kiyBVk/CCtujtAb0DLRe1a3pEJGdKxQKAJGoFNLNiisZi8W2r+7k83kS1IDgsJ26JSM0xympVqvHJibA8YEo4TEJhUKQO2kNfYeGkJ9gMOjbxHR8/KgBLBJvDOgf93QydhxZf7qyiJuy59yOxWLYWh2D9uGOG80my93CwmkIdSi7Dlk3GbBZhP1SqbnV83ngtQgj3O6WfQyh8tgnL8NB3lm7tHbm1FOV6z+i1o2oPOLusg9QYVIJ67cpfaenvvjo/Ny8bdvgxTFORgEDgoh+pwF565dA5r1SPfRZjC0YucrmD1//s2eeCP6j/9ELfS4UCp848rG/3n6NJkEGWyudThtaxqjleq+4rLN4LgsLp5+fe9J7Bfhd3nrlvo/fAxSotfuuvuS9cO7Uh2UIoXtLtRXJbJ5YeIFUdwgBRU9EFkTMebVaTafTyZmT1HEty4JGhksr84eoizXCt7pQKBREnsqwgkzIfD6/srLKC5mfiURC0krw3NnF9tUdoJIQvaEfQF6mTS5pNP1J0aOc7as7FEr5jCzfaIVIRwXA+qJOrt90/oV8ObnBVGrOG3aTzkXOjSYVhqNAuwY5Nqym7910nC4ECWPC6xvE1JEv9d0IVT1yU/pTgIjM9tUdLjvJMW6E3E1Rp9QNIfdCue1cyJHS5oXrSc4tmUwGg0Gh6MBUNqzF1ubN3mqlUulGs7mcy5G7ajQaIEiV6hE6A0P1bTujj2EMYSAQGB097G1nBmvQyA1CH8ThE9tZqVwHX327uU0mLbbz56cdBPE6tjDl9oi9E/gMTCFWUai6mMP90Rb7RoTKQxM0/iShceSf/ZN/E/sDNA5gLlsu6k+5IXypVHrsM4/qjCXfrel/zn3+EbxgKPk0lEm7TSABxeKJG+6w0Qrk7NKSxGRAHPUPe00FKkefOPIH3opFsVj83CcnlepB0uTA5DPQV0V0ig60RrkbLh2Nx/T39aMyrsObP6wsPfu+hDykY17/+Z8+9+fr2/3u692OCEVFjMtoWRbYJccVoQbPxtPIijY4ViMBSBdTAAty1kBg6H1odImi9wjJKIPujR8t1k64gPpqNT5+FPcF1WNsHkAkiG7QHHmAsUwwwQecyPr6huXCmigoSmNYrkCtVkNpRWmKo3pWHLJNJBI5MjZGz1hvTYXmSvrV0y2Z43R5XvQL0s8QEpgabxrtJiqV66xcAxpVUmYznhqMDcezfXWHSw1EiBrB1qYt9S0yRu/svof8gnLxoq1227ZtfH/qfFzJRqNBIpGvI27M/ZLr4DhdMlWUYLkjtm3zG/+V/ieCX9sTtzmMIYxEIhg2IDn61/WWcMqFoQLZjUQigxWS5Uzr9TpB82TsOP6Znh6nR8eQz/IHNriP+HZEt9iwfYh0w5RLpeZIqmEFt6/uDC/raAyzRuhbAvS+WavVPhN/8M//9Lm33YIzrC9ZXyzLCofDk7HjTFkdLGoMX0P72PTDkBkcVxoDZxlhKrBegmBG0S0UCi0snIZg67iMDkPkXgfLCFiOYds2mL16vf7J3zv02s4t96Zarf6n+/+V1C8jkYht2972T9LtgePUDSFYcO8tb7Xb1AiNAiG/u62fXDjzNLVApXq7nY7o6bz09YuD2+feVUNo23YgECB0IwACBRCJRJAUh4qALokvg4cmwLKaS1/TkZFDsFb0a4vKmmVZsD+V64dh2PR6AGQGA9rOlvU/l3M5SUsq1TsxPR0KheCVEmmRN0MGAUOYSCSokB2bmACyYdxHiliO02V33HTScfyLMFHCQckQ6jpnym2HSZaPS1QoFPS4k0BB3zt0e9kIeFRdQIdimDn3dt/NZDK+1ZSkp98LYta+UEY5Bq+DTxCZ9ghw8y9YufxLmCT5fB7WE0hRoWCSdyHaA3xECYNnlrAJUIaO0KZAhSIP2CXmpON06QsGfKZQKNhXLhNf7rkuD2MI4RHG43EeE/0i00lGbgfrGK+xxBjRQCBglFSF6Q9dG0AiAuIIMEUikfX1DbxDWrjcvRVg3wOgFq0qCB5EpWSYweOA5SO7wLS8Q0yQvyHUf3vzorVa7VP338v0Rf2BQpEkvpPJpB7lsBboG9FtnhEa3tzCzMmLf3qB116NqGKxSI890YlQLgyP/q5oCbIiozTIZYKmKrNKsDaL2Ww8HtflCk/9x/9LdtdoNB77xKR+ADiSN8nL2vtg8zieltaREYyrrx8ghtD34jtO92u5Z/UnE3awUr1z808PCE3udkSoXPo2KXHeARJJYaxfdqJSuR6NRrF29OPGlQkGg9FoFCeDd7zfhSzFf0XvSjcJ1WpVZwHqlSdHawHoPTbLsqLRaKVy3b5ymepgrVZDxoEEADk0y7K4rcaErFargHqks4SlNT+hrMXHqFSltXav/Au7TgxtWRbFVHlqlnM5KUJTefVeHDDJ21d3RP6N5DP/Xbu05mvwMpmM753K5/MGBCydTpOkIZLzFsXJOhpxPwop3g+Lqzrz2U/LNHZcUDGNKTiLVruNA8EVQyaN/25t2oFAAF0YXw+eE0feKJlMEowSlb7+2g7BPYQKwD4i7LfnzN/TEC5ms2gQHhkbi0ajo6OH5SIAFZYErLS2dpwuJpATN7CpuuL8ci6nU5WkjgAaFtcQDNGQYpMf8EBslgyf9OseBkoKNRx5PEkQ7i+mNIZPalTvrKS/77hQxpnPfpqeurB/gLoVi0VZHbi1CGWx0ukNdX3nq7GXxx+ZEkOoVG9qaor3q9UqTeqVq2evPL0m6KWiVA8JD/QyZmdn0OtjhaIwrlQvFAqtrKzqqznj4p9eAL9Xr9cfm3745W8WBL6hVA+qitI6Qux2OuTiMAP0DpSJKz0OfYfBI9RDw27rJy+cO6XfZpJ48Xj8vo/fM6CY8QEYQuWpkA0Y+lNNuVe/IELPV6pXq9Uwk76Y4bNLSxIyjowc0tN3KGARI96WpgZQBXL4kCUSiYR95TKJB0pf0Wh0fX2DjsT0RtcjQqpQxWJRYNJyGHX3hyVYufhMtFEEAKncFBmUU8RX5fB0o0hDR++NgKRlpDSFNXH21obmyn1S+iXiDHuwmM2ur2+IKcVcpW5tami0YcICYdX6XXmw2clkUpKZdPzA7Ekt8GZ6ud2u1+trl9agc4iWJjQt78bxe6TEy7cg7BPxk2g9NjFBkh/iwTB89j2tID/RaBQTBV9IFLd3Ox0E2OTWCyU3kUigkKcLKZNLB2Im3oC+JhgNVcSiEBoO/yB8kAM3WnRnYKwOsIXkPFDoFb5p8lZF6DsZgyJCL88d5YvkzEmwBjpjlBAVFFZr991YLCZSUs+lHtNhHb65UCPuNAwhj9PCwml9jyKotnZpzZC9B3/h69yR1sBihcPhfiisF86dmpuerdVqX5q67y++ekqpHhM0EomwXKJ+Sd0iHA4DodQvo2VZApbxEgAct6mKZVnJz/9n78XhxV/95avPz3/FSFIt53Izn/309v+z+PJ//W6/+/oBGEIeb4AqLB+UwfS6KWJLuBTEWFNTUyMjh0ZHD0ONIjokEcRqSJydSs1Rk9P3CCePXJNQBtl1vV4nFqQL422dCI3FwXZTNRwdPUxcRSUG+T2sGhyAqakpfcqhTy1SYazdlmXl83kWcTwGUWWjMZ4s98qNC280myR1dRkHuiXIA+/1D8Qs+S4KiLaACxO5TpgDhES+aFKk1FhtEYozPgCfXSwQSBOBsJO2ov+X8UWSk9CKYCXyggwqVGg5KnEUpMKKrDP6YczA3U4HcNM7u+8ZKWv6IaxdWpOeZY1GY3Z25sjYGJSYWq1Gwy86ihybmOiXydDHkIYwEAiAMMdLPjYxoaOLxaqh+mbdSn7PZDLoxQQCAeB+YGcG1MCYSKvn86LnQILh7q0AdzhuNJs09YVNgWEz0I4MJjAYWkoVWM0D7ADsjxpVfqEbrDtwgPLwoC5Pwnd8/Kh4drRBoVZx8bmMUc0yNu7d17n5p1EXo75KSzCjzCCGsNFowGuWfwm1yGe67L4LHQJOAg/J9tUdA3fXfev7sd/6yEP/xxGk1PSRTCaP/P/svX1sW+ed5zsHmD/mj5UvwAXndpfF3h1iZ4Yzs5c78oTaWF0LzQ4nUG0ONthw4twpJ7F8byu1TrExM7NFlypuNqDjyggdy4hoUIW0lRkHYbNyK0+YSU17PCsdF4LNNKUatvfyNhn2pgxKtyIgNTrABFg+94+Pz6+PzzmkqBe/tHeJBwLFl8Pz8pzn9/b9fn+RCNrqNEf1THAz3Ukl6U7x+toaED5c+Ewm89KJF/TD1/2D11897zDn8BDK5RtXCzN/vbDU5b690zVCv99PWJwcPdrXtwcyMmLrgE3GxkZJUGOrJiZO7h8aclxEmRgkBqPRKNr59FzlPKP9USqVINIBcIeGQYKI38JN2QZrimg1ZTfgnc7l8G8QosT6Aq9Qouq+eFlPOtGtaWHhYnL0KIiPm80mmXlmI0w4KltIBhIRin+p528d653Dz9MjCXmFviiOcFC/Uyi8Aaqk9QR23dNWVSorZFnA8XYKkgqFwuxcnqCZMiq1TNk9/IZb912rtbBwkbNHSobSjngAlrVx5ZIJEZBGntLHGAY99UJSahMTJxcWLpIhl3gITo5e3SQg5hjxPNBgQx6d3Bpnr1gsBoPBXvri4uP28sDbw1fIZDKhUEgiHlihrOPM+UQiAVR4hzcm55wqdX//3l7s+j0cZOworsGpQJVN6gXSExTgd3L0KJTKTmmAbQ/viNBT8yyVGl+69KY+w8DCompB6Cr9RQntM5lMIpF4eOAhoQl3qQvqP/fGNwrHRp5EUIMlyd1QQtI+5IWYfLzF/BYNNn2sr62lUuOUcyqVFXoc6vru4lZ/MXHQ0bmXwc3M8y6AcvYKPqV4LsB8uZa/UOtwyc7JmTn/1XOjT3xe99kJi69cMl/JnerCDLvTESFVfVnyyPwA9RZhWOq4lLu6K97KoRkaI57WE/uHhujNRKKJ+0Q8a/AywWCQ8uG2xRVJRoHcI47v69tDLrRarQJ9oiANq8/R9weoAig+KRMeGRkB8iOBskSBonakbF6pTE53evzM5KQukOFmiRA3r6+tuQt7+oBA4n4dXsrS9WW5HYTgZVkbdAd0f2u11SL+owG1Uu2bzaZDa4nMJI7F7FyeGoTcCywpWDg5ZDHk5fKNaDSqvwhwKZUaxy4q1eZCVCoresEMi8huFAoFFAlwv+r1+sTEyUplBRYHmjLJ0aPcjIaL1eA5QAX38tAFEJC1Ek9ldi4/HD2AuqlhV44EukyqsJMNIxomQJT2Uo6Qnbd6uenu+QDgKlB8NGDBG4pMDIEW6VD6ne36bnSMCPV/6/X64498yjAM8uysUOy0/uGHBx4Q59GwFQ3I4+tN12RgDj15FN/7ztV/97/+Kxp56PJOemglcqa3TKAtpWHYJaKklyojCkzkphxvLV1fFv2X1Vbra89/yW0IQToI13611err29MpXwGwhXZClrUBVsoREsXj8S996Sv6scup+KBeP3f6ObJzovQGhWBmZvbc6efuIX0CaVD4lDQqIj6m5MMTaD3c7Y6vg1CI24+ZmVlz8fLg4L7BwX0w6LmxYTIAtoat7w74oAD29e0BFri9w6Emh3ImhF9kPogFyZGiEKRUm10SY8zZgIyPohgjn8/39e0BoHjlkilaITebzSuXTH6CDkETEycJrfTLB8WeaEaP89xRi7hirCadlj907Nyvm6ZpLl4+ezpLL0OdsLu+tkabhUajAbpEOgvOX5h3cA3x7vUVGU9F/Hd34qdTdy1OICR9/uVWQsXJsjbA30lpQ0Te5YEjDph5OHoArx1scDKZxKPi5N9sNglVDcNwVFg8hwOB3OUBlP1We8X1D2HFCI4pFouxpst6hdbacPQASUKQpUvXl2ljAnVHqTbpRErF07lcPp8nomIGKtUmOOnlWO6rQXZ6YuIkHBjueqJ21BhIOdwhWohHROhYjpVqp546fGzkSTLy7KIjB7Wx+pPXp59LPXVY1IlSdv8dpdqf/dNhvU+Ce/vKZQ5XW60H/9m/cBiYRqOh1wjj8TgFP4e4oggN48/q6wscI26PTtqkjUYDEfrcXz7mNoT1ej05elTfeT3gcwyKSfMX5rlLHagBqizxeJy+VO6T873vXEV0Rqn27FweXCK7TSZw4qXZTtf1LtQI6cTNolOv1ynV0IQZCWZP/4CMVjwepwRFznN2Lk/Ok4CGTrzyFQFNeO4GsSmhJE19t3EslPSQtgI9qFQbQg6JWTD3rMKofOlfX221aECRSo2T5yT7TcaYijJWChJxKjUej8ch/9brdeD7LH+6sScc1Ek+nlGdaFdSR9A1eB3jrWvLnYIelLgdfgZMD4I5wmIuVrl8w7PdCs2Y9P3PZDKE6dbtRBH+BTe02mqhvKUrAPABKnx8DLEekRudnctzTxFGm4uXWZrEDiFU29+/11MjWzo2IOOHv76pNKW7E2+XBxBQOWRABlw+xMe5Fsx2EqSGYQQCAc4YEfDY2Ggq+XQmk5m/MC/JeZFSC4fDg4P7uNzQKEmcgHDutMTdtwP+MTl8AkRS7tQFhXR7J4Z3RKgDR9Pp9LnTt5otcHLxzQOBAG5XsVhMHfn01dcKSrWJALgqzLaDn3zwcOwxndmjOmtt66/s+0f/s3t3Aaoom8CgvFSG9dYzuvp4MBhkIYPIwpLR6bxgaRyNmZRqm6bpANp1x8WdmZwcjh6QbIx+VvcPDXFdPfsRKtUu5HOG1vHH0NqVKdUuvjwlxUXPcb8BxkDlYQLT6TTtY86ezkJCNTRpWVyuHjfLchaLxfA2gsHg9jJCMzOzfX17qP/BgaGjEzhVqDWWLZyttEmLy8/RibgXESH3i4itwKOgBCIkQgisyq6IwPYBx0hGUd9JhwQ8ww2T8SwKMDo1iFaqDSZTt4UwcZVq67gYsDnEyu5foRwgH4av6f4tywaBs9ZfuWSutlos5RSEiE0RUARqgD8kWqPJ0aOE7OwDkkB0WOzUIKnLA0sJsqHTDGFa9h4RDg7u0/W1Z+fysViMaw27UbLcmEBII/CLDMMgO6UfC7c/Euog0VCbMwwjHA5DgqRCoewU7q7cuXdn3Gw2Cf5EkvTs6Sx4Lt27ukNjE0J9sVhMH/0cjhiMY+b6mcnJxx/51PEv/OWxJw/Jd7kw4jRh/Jo/eOul8S8zWXX76gmT0Q3kw3/4Wz/8btm8vc0mN6HSbv7uhlCptjQ6l1cwS0q1odN2OjV//dUXRz/zhP4K1t1xSeAneV5XeOWiEil9l6D3lss3MLeS4ZSsGs9PpL5MFpTimVLtvr492G/DMEql0vmvnusUJ92FiFDZyRyjK13JsjaIlngO/w/8N5F3IBBAzwWzgePs7vLqOWZmZmEW4i3iCLvb3/QySPaih0mEqlQbYA7i0dgzuBAsx9ILnnwg+EC2ttpqoYDKLUNylY6G7KqQC6eyWVAhyg6YKpUVbKHjJOAae+6826XrhPtw9CN0nwSdYi+Ol2R92XImkyFUTafTuiS9XBTS4/uHhkB4On5FVMiV5trq9gzBUrCjdGUSvKtw4QciEeEUKlsuUQQ0sB+hUIjKXL1er1RW0EMIBAJnJieRIIbw7rZhgUBALoqyW5P2aP90Q6iLLFarVRhWStOhxs3i8zplAugTt0kvjh2FQ7Ym0n2/RIYQMbJ0Ok3il1KIWEG8wzuqldNNYq1er49/7vP/sPr3NASR75B/OPeVY898PqHsXmhEsqxEIOBZ1F5MHTt3+jZErDvu9DSQL6aOvZI7hVgMCpZjY6PJ0aOgn0nu82GmkV4jZOdJ1ExMnERJRH4CJWied4EXX3jx+IN/9HtwVkB8iHXXh3TAkYFrgwq5uXh5KpvVk0WGRlljik995RepUXny+qvnHx54ALSIpLPw/iTjMTFxEoyie9wFQ4gVxM8wbEYKQCT4vGhGY/Y4UsPVMF0f5fINViV9Reg+UqlxOMv8S8dKY7tJIaK6fD6Pq8TJDwaDEJ6QRGDRpzApD8dBsRaTbiWks7SmEzrEHz6J0nKGjGKxKNqJqJlD2BVKkmN4Hq9blMCyNjbFJd5sNvP5PHecThycmDiJl+YA7A1HDziAzeDa2U92XnXGh5N8llfAxOmWtVy+ATxK70pI/VVyM/V6HV6TO2ImzAKqjbGEfEZ9JJUaB95FtAeNp5NhI5sqvJ1NHyTG9Z2Jx+N4wNVqdXBwHz/K2WNlgDzQybvddEC/AadtbNcjvMsDiDJAmFRqfGLiZHL0KIhCURAFYOzoXrK7o2NEqFR7Opc7/2Lm/ffekd4rpW++Qb0wlXxaqTYzo69vDy2+SPcRbOHQzV+Yf3jgIXKYjtSf+5ZwPHkld+r8i7c8Ym4DygN466QdsChoajD58GeBv0OQUDYcS2wGNQ+e0yuLjRTtB/f/157/EtU7QXMp1UaGTb8ejohwdi5PF2IkSDiNnIFarSZLjGHnPN/9QeXcy3+jXCvFw3/4Wyw3AgkjwqA1ATfY2RPPvVf/med1vQuGcDh6QCp5xMp+v5+0BpIxA5EI5W6CG/ftzbHAUsASCCOiF0tGt0vj9o5r07kcS1UnKZ8uo1Ao+Hw+KoUE4qAo6TTk9/unczniEoFmBAIBT9kUy9pYWLjo9/v7+/dCAiMiRGwa6gKr89jYaLVaha6Om4VwEmyB6VwOCA+l62q1OjFx0h0iVCorJBj1UyF7DvCVKiDw1+7nAQKMPhuBxqgOnehB9HEekLMRu46chWxKb0cjIjsi6wrhiiCPW96yNtBWBleCAWO5p6IsjilZR70eWamsDA7uC4fDExMnkXNDew/Ti/ooM5OdRJ8B9DtyekH70d+/dyASIe/aoxU0DKO/f6+joHtkZOTRg4/NX5hfur7MUkmOh3f9fj85CcHFuAftB0TqAclZfQYSlgxEIp1aP95XAzIo0A2uCFRClj4hVDD4pKMNy26NjsoyMzOzx//qKcvaQB0VUZwHPv6b5Stv0o80nU4PRw/AB/L7/bREYTv1eh1XOpFIPP7Ip/Rcoqdj6Amief3V8y+ln3HvMUpOkg/h3A0O7gsGg/jpgI4c3yJtwrfAWfE60QzyRQSd8Hln5/LQJ0zT3D80xJWgPoRc0+xcXnI72EjwtJL3lyUDtrUQB5nEgC1TqfHf/fg/ob+ufuw//dHbI38xxnO+RRvVYrHIHQK35vkvPtPJEKo7XyOE+cdNSD4coHM+nyejC3VEXH59IOKcHD06OLgPfSK8KNo4Y1Y99RD0kUwmKRA6Xhf4jPRk73HcbDbZn2KxaC5epqkQvZZovxCLxfTkv8/n09OMtVqtWCyKDYCpDfqUJISIvwCZQVdlKpul3wUzmaUBBX1PQ14sFgnO9BcxclhumfCFQmE6l5udy8uj9yurbx/JGM5koVDwrKKRwkLaW0gs8xfmk6NHBWgqf6vVKgRqSIHYOXBAet1RpGS4d8Cv1ut1yLs435Ji5STouwSsndOrVBv0NQhYWnMggAC5gsmsfx3PA09IX8FEBWbTBz019W1Kx+n5C/PwCKFfo0ZiGJAXZkUAACAASURBVAbpB0o5oIfIQpOCVpoWj/RmQv5e8LdCV931+33XB7UhisQ0UXKrMefzeSgTgp0hOhRbs1vDOyKcvzD/Hx59jOr9wsLFm81m+ujnDn7ywT+LPgRklI61giY3DIOrJQ27aWf67g8q51/MAAT3hMmo2/OiOna0bF45ffxZx+7SisjRORNwHbdflxu+VCqRF6JzjVLtmZlZylfIQ+sfXli4mHrqcDgcjsfjuLSk4HFgcVSplSrVHohELGuDCFi2gCOvVPtms9nXt0cCFFHCbTQaFJmaP/vF+eFv9lSa/lPcJ0A2lGpXKitcLMvayGQyx//qKTGijkGm5Y7OYxxzkcek4x3TlBDBTcQGfIGnAiZCThHWRewKOfYuv95oNMi7evZmAgSILdwS0iyRSPT372X1rFRWrlwyyTfQXBOJALGCyKDI2UBpQbSKZufypFIgegtNmHqhuXg5FouJSbOsDZR3ZL6t2h19dWwOH9N1pRnASZR2W+mBgmV3pnVED51mDk8wSPV6nTiYFz01YJVqA5e9culWZ5xKZQU5HgqK8xfmOQq6MJK2oTVVIpG4csmETHaLadBqEcJSHEL+sFarVSortElKJBL4keineO4/YnhKtdHHbzQaaNkA/cUdmZmZPTIygtPj8/l6DKFgHPb4cExO0MWwSOPxOPVOitxHRkZo3U7QQ/oXz4lmc6xvHDj5MMQrSBfzyVRqXMR7Pe+L+2fgfLDP9FT3FLBVtgeDn8eSSNC8u2xCb9RoLBZ7/713lGpTlvvsodhi8euH/njgx4smnvvq+ofv/qCiVHt2Lt/XtweSEEsGyI5y+Ua5fOONbxTOnXYmUnSL6M6LyqhUVk4ff9bxOsuf2Bil2jebTYe4u8Oz0wfFHlLS2HLJopCT0T/8UvoZAXYy1tfWuJNhJtG5Gw+Rgrz+9TOTk4C7QHkRuLi5Fg//QVg/A/zFpnI+k3aLhtVWq/TNN3Ae+coruVOorHk6gNgVOGrudNauDETmeld5IHrOZDLRaDQYDOLPIkh7ZGQEPAJxmGE3Ke00pHNhJ+cXeP1W40KB6kC4pthZq9VokaPsgjTKRChVckGJVPSUACghopxQKAQ4SMj1q+sfIkkowBk0ZTByli0RruzyoX6YZPLlRQl6lC1S47hG8i26U3UB4OltoSDag4ip1WrgXaXoBYATJQ36TvA68BZ0D8hwwiohtAJTqrdgpGJn2QoySrWhl6BrI2QJ9MqVre5LdK7r+TkGRZN0Oh0Oh4lBaT3B7AK+IKLbsEh7j5h7tIJCB9IHyad4PE70D/xCdwG5R5hgJEvQmKa4wFSUpGg+n+feQRTJMIxEIlEu30C8d7du890dVARSqfHk6FHE1fCWurePQEeMDBOFw4mJkwgq7cpeOSNCxsMDD/z0R29b1sYruVMPDzzw+qvnbzabiU/+S2XLNVnWxoljTzAn9AMoFAoAefv69pyZnHz91fOeBUL3fri1bD6o15//4jOOsyOtqFnZ0RNynAt3A14ZTEFRktTfMu1mgfLK9HiSxI7ntRR6E4UHdyfo2bk8+m24ZugeudcgcbFvM4RPHeZFXcXm/ffeKX3zDdrr8MqVS+ZrL//i9DqGYRjEZzjpSU3aeHcHN2qX5RWFPNEL7uvbg8DHaqsF/ltaNUnL+O41QlHZ7w4uJe+Nm9LjsVSrVb/fz0JML1mi20KhEI/HwbX39e2R1rL6Wc3n84iEyV7l83nMJ0IBrMjEZ/hewgrAr0eEhQMEFQLKRqYo5HqShHJudWwR+Au9uWtf3x72kEnitpT6AK0qsaDsAA6B7k8IuVOGXBokdfS7EiotOST5PB8gly63AJIofIxdZYZwt/b378ULJJ2oT3V9wjQaDU67z+cj/qayK/II/f17qaqiIUdasvcJ36Mh9PTA0ul0LBY7kfoylciBSASNGEODXBEfc18wE3A7Ot0LzNKxsVGfz8dGEDHu/Yju2iDtQdIIWCyYrF5c1XL5BlxbkqgiB7ZtPSl9eEeExWJxX/CBg598MJV8mtDwSPzQt6++dm15hRl27ivH/t/Fl7m9lWq/W77c/MFb5KOKL0/9t7/+L/A6j408SV5UdYCGdikZrrZax//qqfKVN/X5J0sMdQLPoMHTENIVhdONx+p5OggjeP5i6tj3l75FPKd/hiI8c12uH+BS/WNS8lH2DSDUVxntj378b//Vo8rlIpw+/iwURr296uvTzy1derNSWRGD+r3vXM288DXVNSLEClJRiMVifr8f0f2dTx2GTlWm8krAjS+MhGNf3x7RFO2kci5DKnxdrJdpmtIIvvvWxBb23o9CAlOyN5w0dDXZVDgcXm215i/Mk3c1bPUGoqhKZUUSU7yCK4NY7s1mkwWOu1oIFUIxLBQKugz3z9c/4uICoiNcQG4DH9lBYyUskOkNJ2TTcy4D4tq2pbnQLywUCpL0ZucJlx1kYqJA5ic3cq1WA9iy2mp9UK8ThmLJCK851RMTJ4V5qVSbsFtPrAH2AXxBd8ZYLIbCEXgcSm70awSD1j394Bg9GsJQKOSOCCkoSJlQFnHDMMgxbLuvXl3ru7QlJu5dG3Q7kSt+ZnISpFjvW8CVJDWK2BDLWu8zvNPoRp+QUavVDv3xgFJtcFM//dHb6aOf+/n6R5zryre+njryaaXaHNv0eFLZFL1zp7OODToqhY6SocNYnj7+7Fk7swqgXNlZcloWeJZ/3IbQIc9Bk4Eua2ggEFhttf7Do499f+lbSrWj0ag0XTI0kfiBSETubTQR4HUo1S6Xb0jXFWX3cwdFov/Qj99+9dC/f9p98q++VqAlBWkiPjAzfgT7R0pEqfa3r7528MGDnY7CMAwQK8Q0SC1jnsmf7HDqKDuRqD83DANcOHzBWCyGtArrguPrlrVBW3AWa+guhq1/3Wl5Wl9b4z7v8RDw96nj9n5QlI3JSxNP4/309e2hEbZlbSQSCQo8cuGEFSenpV6v9/fvRWPz1v1SWQGyj4wn6FBcfi63KLERFAKp0CVX8vn80vVlbLMDHEs9ScILfpQ0r0gwQ2hj6tKpx7ChSSDguK0EEyQhL71luJSs4OXyDea8YRh6aIistuxVtVqdmZnVk72CRcCTBhNIWpVcC1+U7hzVapX7GoV0wUpI0WFwcJ9UBxE2C4VCEkMAP7nZbKLeALQS4A+Tc0vTvpd+hIZhSFtyx6AeRoWSHhQwbUKh0EAkImKBcj4laQz2mM/LQ18DBTxvuOjO93xQ00mn09O5HHoxW7WCMgBkwE8jrGSzO9m9bvQJ+ff08WeR2wa3U3x56tjIkzMzsywuA7/zTzOZzOOPfKq/fy/2koD3r7/6ogT7bhPbqTqof/L89NnDscdA1vb17SHpD/VHqTbwTvchkTuWf3WyBIP7zR3q6SORSBx78lDx5amJ589O53J0WXJUEYgY5DnGEtqGvkyLFrlSbdF9YLyUfmYq60wdK9X+3neuHo49pmxdQV4cH7mFI6XSST4kHA5LzO04jewDiDuWckrxgGNJTu5k6qjbHU9WQ4AStCAAAOnz+dyyXuix0VMbk5DJZKjzC5jozOSk8Hb0Ua1WqQ72aAilQ1MXIrk+WGppSgCkolQq0TQKgyq6o41GY3YuL/1++Tq+Kve8TABQWiRXSdMhnkIsCGyEShggRtY7mi0cGRkR4CWoIn0KpdNpvbULwj1yXarVal/fHvSesFXKbtyIvhLa4izErCxgRpLJJHp1xWLR7/eDfjRs6YCpbJaOjOB7g8GgAxhVLt8ggW/Z1EMiXe5cqCPKpgaxVwL3wG8D1wNw1LI2Bgf3cRezn3zl5+sf4SqhUcdP0wcU6K+cLhzBm83mmclJv9/PBc3nb52WrXZy76VDvWEYtLlwfJd8CTe1aZo4Fn19e2iLyOfPTE4GAoHk6FGq++R1lGonR48Gg0Em/0Ak0t+/F2023b22em4RejfH/IV5xFG5vqDqdgLnIfcwlc3Ozt2C0WJ0gFtvY4Obd6hfbbVOpL5cq9Wmstl4PP7wH4RTRz79sV83ksmkZW28Pv3cSydeuLa8ggGAX8gt99L4l/U1ukv3QdWhH0Xpm2+Mj4xRWKZljL721et1z6VtfW0NNxN8nUMRX6l2tVoFhw0pQjdvLD23RA2OfLp85c2l68t45QsLF90wSDEDiPGDdiM9xUboeiNeG+qjtVoN+2QYxtvv/Mx95n/6o7cDgQAclVvcspenxOUhBc2/J449IVtwDKmWI0k1f2EebhzLDVm1HdpCVgQWUGQbpWg6NjY6HD3g2Y4OJy4Wi0HG50TNX5gnUgdXolSbCor7RzOZjM/n673sp2xNbTlpmw76BtTrdTAI5uLl4egBtoBXDuaFSyMOu5xtlLqkarW+trZ/aIjsDYYHbLNlbeDd1+v11fUPLbtFpahMkUQidfHz9Y+g6krR3bJxXrpnDQBPqTYsW4w6TFndECJEh74zXzQXL/OLJDwMwwCJDUudm51/5y/Mj42NojZMCOJ5DsUQKtWGLcq/kuxF40aQQautli49QSoYwKdozpFZkc1SNK1Wq5JskC0jTArTCa4R6WhCwGg0imwC4eBWLUcvhtDv93um7AqFwuDgPnygiYmTcF5FXJRsCgwKVnbSgNgMTj6rP+2xVtc/fOvaciwWIzMMTFfYZffJwKHEv+FmHxsb3XlGCj+MerkodBP9b+Pwu6VGebKwcPFI/FAoFMLqPP7Ip1LJp0k1rK+tfTFxUKk2SaTUkU//8Ltlpdqzc/nk6FGJw7oEgg775/j3e9+5mnrqcKcua0q1gd66X6eCmr69P4a+DxMTJ7FwafsBVlsUYVKp8c9E/0T/1tL1ZZ39Kj8k1pE2h+K38q7P5yN6A05CIzQYllPZ7IO//9s6t0RWt39Y/ftHDz5maHL4h/54QCo3EIF5fuzJQ55UQsuLUA/kjOwZKOSd20I04/UWM/qBuAcieTSdcNS9p7JZiMZAww0vGRrL2oBM3SWa9xyS6Ovlw/gopmmyhk7nckSrfJ39p+BHyKJsEhvJTAI7PfcOXAiwhmEYsCZwUBhi1aSFHhorMgEsa0M8PweOlNia5/F4nMWXihGgbrchDIfDLLuO00g5bX1tjQRdLBaLRqNQobhZEExPJBL7h4YajUYXQ4jt5DmhmBBCJOnH9MMKQqaEaE/GD3t2ZGRkcHBftVotFos+n0++S/2VNg6OMod48FwmQhAArpR+CTenslniqq3O+V4MIUx8t+scDocx/xB1pnO5UCgkzI31tTU4c5SZuC/Gxkbxfs5MTlLlIc2IW8ChhUIhv98fCoXIdbtzMPdqcAfRVp5jEd7drgySK5D3JFMKYnlL29m8MW/2VPrsieeY7u9W/+6Rf/1A6ZtvKNWeymZfPnucOzORSHz2UCz11GFZuQxbjcwdYnpWIh0Gkr8bqz8Z/cwTqeTTnbjVBH8Ohy6TyQSDQVrBdTps+t1bNvp8/9AQDgu+Fbmm44ed5bdb9v72MBQPGokgw65ecLqmslliRCCpzGPKSJXKyj+s/r0u8ObY28EHPiERzE9/9PbDfxAWcDm5Tezi4dhjnVKjnfDTsN/ERxNgy06GpXWS8xxIS/MZvKi81pFRH3CoWU08meMwybaKKaBht6EBSboPwzBwpCgBsD901APDPTY2CuZztdUi/hsbGx0c3BePx3WWt4x0Og2xJ5PJBAIBhEnlKMhn4s+K5FitVkP7W2p7ulyZDAJ9ZRM2JAqh2InQF4aQ1+HYERHKikkS/szkpESEGD+2T+tdw8ajVqvVgUjkZrNpLl7WDaF+8+rFS6Q1yfdyLYiAgdUwJ0HT4FuIrCjbwdmlrKATK/HqxJYzCSUBS2CNnq0wYTi93JIUU7fqUSm78rqpIYTp6Lj1BiIRmIsSCFJxdNwLjkvcpdGb0Af9fj/fopB0PzQjJBrBosMrnZmZ3fUdY3bRs5BUCv869O26j47KMsq+Z048+8yxkSeZlA//4W/p+fTPRP/k/ffeQV33/PTZz/7p8Af1ulLtf1j9+z+LPuS4qJ0AMu5iof766ePPfu35L9Xr9U5MXlZ8qagHg0GcvmKx2L0mhDamz+dDvwofE7yyYRihUEjXE5dBQkMvOt5sNmkItb62RnsaaI4OFAOJL/YTYtnv/84/BhEj8ZMeSMX/dVQ0ayrf+vrBTz54IvVlGJOVygoL3yu5U//HY88o123D6EIkIruVTCZh76Xs7nrbGyJ1Rh2XcyLazdz8tCHFQSYZ6NiIrJLKJlEkNSVGGaigbSo64zmIMmHgbDr4pGma5uJlEDH4dhSc8GYk657Suv/4/X730XHdw+Ew0ziVGh+IRHixWCyyYi5dX5Z5KF+BrSTnWaw4ASKNr6l14WRA0pfPsOcoWGLaqYqFQiGiNMMwAFiyLk9MnGQPOfmw2g3DEHUx9ocjvXLJRPyW33Is+mjxEIQ5pEDEUSAQnMpmBaEjKz6Hw41PK+NkMunIQq+2WpzSWCw2EImEQiFdFM0wDBQNSZOSFzUXL2MUkddwEIV7H5Js93xgoZFJ0r+VTCaj0Sj8EMNmLsKalbZQW9VM4ZwQmksjFJ/Pd88NYTqdhvMnzL9dAeh1Ogl5u6Mv0SG/KxjsTccvDGGnvOgruVM4ia9PPzccPTA+MoaZMRcvP/Dx37SsjUAg8EG9PvqZJ/78wcjG6k+Uap/7yjHht3lGmQzPqqFuhpVqnz7+rOjLeLpvsEdZgBwLuggkeo5kMtlJlNayNv6vpa+6V2EZsNSVLW2lZ1eoyhidU3DxeJxJ/7FfN85/9VynM//wwAPKZnqcPv5stVrdF3xAoq5ryytnTzz34B/9HoR6z0PozqgFQYpOELNn29RUwzA4AxRHqf+PjY1S/yA9BYDIc5dAY/p8Pp2JwVvAFPX7p79/7/6hoS35eo5d9fl8vaw1rHTQVzgQgNqrrRbGhjKnul2AWwdDURqUGchlNWwoLMlhkkVU+NHbFH79aqtFkRvqGxshbJJQnoKlUm2RhtC1JpRq12o1qSCyVlKkJFGpbAFbw9ZAQRtPAkHDMGgEzdbQkAqHw9AhUD3FNlNBlL4HSrXL5RuBQADoEJAfHUCkbDEwBDogKfIXTWoiQsEZsRt4k3KniEnu/tg/NESRkgaQCLxh6d2pyx4HEXanBygEB3MX2QFJAon4EQ/WEzZL7lT/udVWi6bE+lxyDJxR0Nq9iwPciYH4fiaTQY0BQ3gXIDxQZXDxydmgnNDLdzehT0zncpVvfT2RSLSt7z888NAH9frBTz4Im3VsbPRjv24o1b5yySy+PHXs4eHP/ukwhvDPH4wgG+bebC95Uf3J0qU3X0o/84EtIUFVnEwUBQzMPjeMe36gtej4LboisIIMRw94zqqvPf+l7y99C9FUz7uFZI5hGCxhUq5HEMjTEM5fmB+IRAipG43Gy2ePy6KpB4VKtX/6o7cPDR9UdrLrcOyxn/7o7VgsFg6HkZYvFAoHP/lgcvSo+2TKBjeVlgB9itw7scL2vGNxRSEyO7QFsCieRB8WVgfshbPK81Kp5PP5HIYQvOI29pNddfvpXT6cHD0qxUVSCKzUUACj0ajerCAYDOoqnYhLsCDqQZ4cMpI6Qp+wbKA86vCWtUHcSc/uWCwmGmOw8vVddes53P0hmVul2rFYDLVF/QMgq+EMAKCn+kjmRrLrq+sfcqKkkRBQCPfSYVkbAmKiR81AJELjT+yB44FVRpMlEAj0iCL2HN3Vt1HwCYfD+kxjjcINIpvX17eHy6rsDAQHhZGWB96D0JP0h6N2QN3kjrYr2nRQdUJIj4LRrhRfeh9kOMCUAphP397PxHN41wgtG6udPZUm+fnZQ7FSqbR06c2zJ2416X391fOR3/gNLB8R4fNffIZ/o//8Y/IDnqFe91hQn/Ef1OuDg/voxTwQiQxEIoFAgBIRvrNsE+yQO6yBn6TslQWMhv6B/v697lzWzPgRkfF0iIgqW9FGdBzq9Tr9X+r1OsbJ0EDeDNM0gUvIK+dfzFz924rychFef/V86gspPlaprHzpS1/59tXXjn/h/1R2fQKZki76ar0YwlKpFIvFmCh0Y99eOsUwDACKqdQ4YLlgMOjz+Wi9q9fk5BjpI0i0hw7R4OA+6KFnJicJH7Gg+sWCAbm9vKhcSkNjgnYf8Xicw2GRQvGOrBprrqy2rMLAIOUcWtYG0mL8VbaqCyR3ao1gakgLY2XBzpCipzOfKHACSMaloL7I+aTvvHsa6G3/HAPrS02uyxngbhJhFxme32o0GijjUDtg7WMHRING2Y2W4NjwRTpMsUvSYgKlApQLqavhKCjVXrq+nLJbssgWlGrDQZSPWdbGmclJQTnxoFHw2NioG/i2pSHMB/ejr28PsCaoinLCCVaYAMwo9k38vFRqnMVN4GPwRyXW53UkjTifiUQC3BP+953LPfZ+WkAwZDIZ6V5wlxmNlrUB9xeQlHR0ctMH9NGtRliv11868cJqq5U9lWZVff3V8+enzyrVfv+9d1468cKR+KHmD95Sqm0uXk6OHn0ld8qyNt4tX5ZoRt85x5NOz93m8OyJ5zZ+/F1lN2Oi+OfpYiCh4pgNgMToBRGLxdzngjPAMifX7AvRP9J/AhqGslNAaVuY1LCReGJUWCPwN2k+QGrIgePiuHShZP1vOp2++tqtWyiVGh/5i7F3q39HQRFDyD18bbmbzHwvYoOFQoHdBqXtVp7rZSwsXJQqWtLuTi7xDfC/pevLpmnm87cAYxS0x8ZGAbIr1QaCKNuUOExPdwOX3Unah9RTOBzu5TB13jT4JrKUcOzkLVCLoN4dhRDagZE+EQN5s9m8csmU6t3NZvPn6x9hljAGUkiW7nSyuCvVJh+gTxgdL+a4p2ZmZt1HCuhc2U1wOk0h6SMGDVFeB7jv+S1AnpSHaXZvWRscnWULfyvVpqgphlzkHeQkKNWemDhJvh2LYtlSc1ADUUriFZY5KpGU4X++/hHWlMrl/qEhoYHuHxoimNs5rlIkkBwP5icVE3HawIpz2icmTkqhmny74266RdcuFicmTtLdEyUjwtl0Op0cPUoyDEYNqXvI+DsRBtrhACCaz+epCNJx5V5pf5fLNxD2g7wopYROn+9YI1Sq/cPvlk+kvry+tva971zF/i0sXKRggOrr+Oc+//8sXVOq/Uru1OgTny/MvchzkYPxrH65ZUXdZlIPH89MTh578lAqNQ6pFgtPCxLMPn4HH65UVgjGlX0zA0eWFITnMBcvQ/kE4JTJZKL//GMf3O7IlEql8189NzuXPzM5KUvz0vVl0kEghmQRNE0T35N2VJ42aeL5s52AtcnRoz9evDWBXn/1fD6ff/+9d4g1qf/H4/GpbLay8sNOq1gvEaFMXxo8cZZQOt7SnLOsjXL5xnD0AD1aibkXFi4Kf2hi4uSjBx9j/RL0ILdKl80Gg0FAEFD6yBKjD7KNG0MGFoi1tfsnIVEYhgFbo1AoLF1fFpVkHvjjSrWpszKF9JmMbgPv8golQKS2DMNATgySPkkOZlGj0RizWwEzlI3VYnHBNHLh+Dl4CPLrKJY5su5UDdkCV6HTNSUkBcApW4AE6Th1/Oj62hrw1HL5xlvXltHBkKhUNHQsa4PQma8wSXhXIub1tTVCcJKckuYRQeCZmVkmD5Xa9bU1ahxCaCGqpsiKopN+1XqXGeoyYKE4rOBAJMJ8gE3LatloNJi6vJVOp6WSEovF+vr2sIhtyWaQhUokEpSosaa0tnboh9ydgRfI/McQnpmc3OGtuvMhUB1wND0ZQuUySFDpk6NHj8QP4Ve+8Y1C9lRaqfbrr543TTOVfLpsXlGqXXx56vkvPoM85oljT7x1bVndvrI7IDCeSVG3OeTJYvHrjz/yqeypWwoaVFCo1aMyhXUkpcBdBBacFrjS0nNTH5CbcHYuX5h7UTLADNM0iVHcol/xeBwMd6FQGI4eEAccJobwlhxVnB9+t3xmclKqQY6/iUSCUJtzu7Bwsf3Rj1NfSM3MzOIms0ZfW+54XXs3hMoOXJL2Y6vkBPkWGyFuo1LN31RqXIAhfNJ9z8PVg7UWj8fx4omEBgf3ZTIZtMp6zGqCDPTMFFGYRHa509cJlGV16+/fC5dc78EEEVNkg8CDEFVLGKdUu16vJ5NJwPqSLSTuQYcPMwY2BLyMSJCTk2eGEwUuLFyU2htBErZKftGyNmAmKNUGrcARSZQgMiUoy6RS4w7ZP31QgNBfkfMvplepNvxIcf95i0Yx3A7YQmltgVj5/IV5dsaygUKkASGl0KWWHLKyna3BwX1L15fhTWP2wLiGw2ExOfTE4JYHTACejkKjXD4HdGB7Q/IW8hAXPBQK4RmTLZQ+SuxkOBxmnvMt1PnpW7mlHUCb27Bl8CxrQ8dn3bUBCh0HBdiBZyringxEZekG2gUP2E1ZRqn2B/X6mclJDJtS7aVLbxKXLBa/XvrmG9lTaYL9pf965qUTL5yZnMzn8+RFHRtkeMrHdPpXnuBPOfYbgNDN2/tx4x3riVBQQ0BmyE70IlX+3/7LcbgTAu9OJBIzM7OVyoqDhYZurGGDO9K2FDoMen1aR6NR6c4zNjb6ux/r413PyFhyzkq1IRor1X544IFwOGwuXpbXP+jchmZLhlDZyk9UJmKx2KZdUWSstloAl0DiseIQlHPSWLYQqIPITygvcWe9Xsce0HMOR55giw/w+Xw+PxCJbMr6wgFCtjEQCAwO7hsc3KfrOdEe0jAMT8hMoVCgVCnrGh43Np4XacGIRh3L981mE7Uguuup26toNJYzTVO3Iiz6BIVYMoqFxEz1eh27ixIbND4mG2VCptn8hXmBGmG0IJVKbc99N+EpYpaoNeirA6xzxzkB6yjb1N9CsQh4JDeIfiGuXDKncznRjlG2nAIAd+p8whoknOVXCLvpiszW0Ailf6FU3282mzSmh5DOOSSxQfIWc0tq2ly87IgLu6SFexyrrRZYTR6i67s45QAAIABJREFUso3WvPRVH44eSNnCkEq1p7JZ6UG4dH2ZZh2c21gsFggE+vv38l0IlPMX5qkgQIJ0N59CTRecpFCY7tpg6RBZY27Vex4L6gM1xO67tAl9wjG+952rx0aeVKpdNq9M53I//G4Zu1iYe9E0zUI+9+Dv/zZ0e/f67kh7ut/qhJpRqj0cPUCC0SHc7EkuZBUT606ymEwdCwpqvJ6nA3yEYRgf+/Vf0ABoIsoHqtWqLD2i+CCC4Eq1WUZp0edQvcFbNAwjlXz6xLPPiCfuPhWppw4vFr/OeR594vPNn3307auvPTzwkEDbWz97++zpbPNnH+2wRijDsjYoxiRt1b4eZZAAT9IULRaL8UUJDSU6JJ07EImgGgXHeen6MiuIZW1gRQTXnhw9yskn9qX/zkAk0gXwicwbhsrweoRCocHBfetra3jijkhoKpt1fFGCIYfjL3qeFJWpCQnUBRujWxecNp/P58AN0VrBsLF/xFXERghHlcs3eJ3pR1sobA/mJ5lMIshJFNj95u1lkMd2X2KwKp5fmcpm2c8rl0zMD0Ew6VzCPqw7bP3ZuTwRG94JtWGiQHwIJgAFCJawK5dMrCCCnPoxkvwkqwxEBYnE5OhREKo37d6/YPpxO4T3uRPglQx9YjBn0uk0MR8oPx2mQTaVmSY5TPaHLvNMA9K54pQAxcR7wEsIh8P6HOM2uftWcDqXA/oLBB3nZtug7ns4uoFl3BZrtdU69uQhc/Hy66+e54Z5/JFPTUycPBx7TLe3npZPue5P9+v6E30jL6aOvfGNgrKFo85MTsq5NjS1T8rXOvbaM0uwvrY2MXFShDOUapumSTmdpX9jZd4wDPKWjgHumZVRoKTk63lXSuLKlh+T75JY4/np488CGVVehvDd6t/9y9DQj99+9fFHPvXayxe/ffW1P/hf9irb9eNx7uW/6XJdtxoRKltnldkMy1DXfuw0WOkIIrFbiUSCLCgUItZWhHUIpEgmkzWiY6phGPuHhgAWhcNhbmbd9gAN6EQJsqwNoKrBYDAej+sWDo3c/UNDOsavr28P7o7nA9qZvv1GoyHiMqQZKFYhG8QKi99A9EPrgEplZTh6gBmoi8jIPhP/QYYT7Wm6zDCFMK6S52SvJCZjcQR/JPcLJLl1ux18tVpdWLjY378X6uRw9IBujIvFIu052SZ6FIQ1q61WoVCAws/SrFQba8RUoQSuH1GpVCLfCMtQzj9yoLhBchIajQbSQrKwSKnVsAsQes5gbGw0EAh0sVvEf3RFRpJt/9AQ0qnTuRzgBkMTXhdb2KPS0KbDsJE45Ej8fn84HNbxd8rWZuPqFAqFvr49eoQtmVt5MA1kV30+n/RVhhW6KwnebY/ZuTyeB8EoRah7uD87Gd1qhMpl0pRqm4uXH3/kU0fih8iXrrZaR+KH9MvpzoW6N+XY/qbwmfffe+eBj/+mbOpWrsM0lWpPZbOFQgFWnwNPuNpqJUePsqw7rhCsZLgm7m7Or08/Z7ikePHNHbeTDOm9rlSbvmLKLsPAr8IeoIa3WPz6SydeEHfPfZKVape++UYikbj6t5X333tn9InP0/QKCQm6U0kpyHNswxAqW52AwA6pSeKeLj+EaiIAGRABJIKAxhALCoJmcHBfKjU+HD0AFk6pNjw8QiiIHMlkcv/QkNQsDcMgzvP5fNFoVDLD+kgkEoFAwOfzdYkX6/X60vVlv9+PRdT5f319e3w+H7ksz+0rrWMwMo/c/NO5HMLToldXLBZlcUeyJxqNuvn7utgYPAHDMBDApL5C7pRkKbY8FovhaxMyCrh0di6PVwHKhjSy3keJrtH8RCo1jhOgNJMDQY0cBoyXSmVFuOqp1DiIFZQE8OQggwsnBGstXV/Ih4vJJNbnbiILSkp2ZmY2kUjwL64DlzsejxNN6jnAm7d3ppVbRto7m6Y5HD2AotPExElOGsn5YrE4ncsRhOlXQdzKXbGFg4P7pAub7vLqgxQIz2Ebsz50ql058J8USrmmlrXBfBYXTdps3YVhWRuCiGY13qE61T0fm3ef8Czavft9ZyFh0y92CTQ9T7Tj3d/9+D9p/t9X9Q9QnoXU3KXHca1Wo2mZGxRQLt9AKfvIyIjey+b4yCfAmvIvRGYsBAu6G3dDVKSLhHF3NRoNghUxe+l02v+P/ie4EJ6nDvwq6Axz8fLp489SWaHC9PLZ4wcf+vcIbevZMPcJ3IYhVDYuERuGKaLs55kmZb3G2gGWgRGRsoXzeUK9EM9jbGwU+5rJZMhVnpmcJHFKw4r9Q0ModmL/CA6gbQldT98BtKyi0WgvGAFWf0qSghDO5/Od7J8MljbkHKk6Y+xZgoGMl0olkQYl1SzSso4JGQ6HBTuDAYNVCZWFYJF0n2magGW4FogeNBoNvsvSw09wLDzBEOraSeB9eI4kobT9u9lsotejtNQoyzQLtF4jBAMSDAZZ8ZmuxLvS2Cttd4YSSyawHQ6N8wOACKFtEKoE3HgJ3dd0KEmWXelk0p6ZnMSv5YZdWLh4s9kkHMTmuTlXeo50h1YkGAwSiSL2TStg98cAfBWLRUiE+4eG9g8NhcPhLVEAk8nkQCQincvmL8xXKit+v//u6CrQaQf5bDzX3pXM7tvhNISew9O8KZep2zQX6v6Km1nvsJqy1p8+/qwgOWu1GqsDvmp3OChSVeg4K9UGS8adhv/Ix/D0i8Xie/WfHR/5RPnKmxSoYbyxlPNJYhdZjqvVKjIZpJLkd+ESgFlyZDCyp9LoxjkywEq1C3MvJkePnv/quauvFc5MTp4YPzGdy+XzefSaTzz7zLHDT6Ha08UKMrZnCJVq1+t1vOnk6FHsE0IhSDZQssK9oK6GkYbqIPVFosBEIgGWki1QOATdgOGMxWLg7DOZTDgcJmSk5E5AI6yDYDDI9sVBIYaAPtULuVDkxLaKzbOsDVYcmiCKI0wSlRQf0SogeJZy4PUAuPRlDnvJXywZOJFkMgm6B4t+s9nE5Zq/MP9BvS7xH4cvjHghJ9DvrVQqyXIvhnC11ZLmVgSgxGF4OdScmN6YW6Xacr8o1Z6ZmY1Go7dkX1otgjbeWl9bo+xHY2rsHMeFieLQaH5E7MjJ4S24E1IJpkMZdpG5DeLaMc8Ro4GyRnFxYeFiMplE5oJmbWicon6wsHCRfqKeF1fiwmQyuZPiFv6ukAjRVXd8ZmHhogjeAqWWsx0IBMBAgb2SQ+4UZsGoDoVCgsDK5/Nbbay4jSGFACDTZER/GYuCjtGTIVQ9BHxuM6mHgJ2CS8f2lVc2lbFRfx8niLAjaev4VavVM5OTnoh8UUREcoLeMeS1CoUCRB+9cxC16Nm5/PGRTyA3zDLkhhultYbIwWCQZe7M5KSjQyZON/1uZKV+/713Hvyj39NNo+4BnH8xQ0/H8189hymFmlP65hvJ0aP/+cuTunBJ9+u1bUPIEBUeKnyEvLAgaKbIheB+4C8KUpQG9w8N8ZzbJpFITEycpNTHEkAqGw1xIACoZuBPTOdykCj6+vYQfhmGsXR9mdZ0koILhUK9S6YhBOPZt2vTAbwTchuYWHrPknmDGIfPBCAWqgBTiGVaz/JhsfL5PDOQyOZms1ksFsng4UyAv8fO0deeNj35fJ4gjOogtcBkMqnTUpVqJ0ePYggta6O/f6+Q1pE+wQvBlydCVaqdtJurUAJgO/l8Hn1RpdpjY6M+n8/v9wtT4pZawuJltKQJ/rB2UrwEG0kyXCB8HDUnlof0KOYQhNWjCwjARqD3HjYPPTMQ3bBg8UVM+4Gp6yIwKwraY2Oj24Y7IvIihtCwpTZkgGDgeJmENM9Bcr1er8/MzEJowXHkkKPRKJkVwDKOVS6TySBvS1Jhe3O792GaJvkbQG0swr8CVlBtIyL0fMVhxjoZvF7iP/2JY2u//zv/GDS5Q2sRkNjsXF73u1nE+bDA+WCONxoNFHeArgWDQbFqbJaIECkmzxNCy9DpXA70Iy+yQnl+XnqHsg+njz+Le+4+UZa18Uru1Gf/dHjkL8aWri+z8W9ffe3Rg48JnqKXsXNDqFS7WCzChqTjLksnFAiwDzqDEENIUogYEeMnHzgyMkIzNuwiXwcKSCwuyWc+Dx4ylRoH2NLfv/eta8us6dzzONc94gVM00T1bXs5HGEQ4hul02kKk7cy2KZJIAuhivYaxD0cGqdRtlav14ejB3C2RO2I4IkEA5VR4LgEFhgVmcYAtZjYq+sf0iCMV2RhGhsbldTo4OA+5hIRYbVajUaj+BMgODCE5HuVzbbku5QPgIBS0CWs11dAFmtcGaVBgfAbSNviPFEWhWqFVVC/9msMQ0PqIsJQq9Xo2MWLN5tNkfwWQSIoE0hMEAICr8W6gCUG3N5l6PXCbQsNDg7uk57SjkxsvV6nhk11zbBxeetrawsLF2OxGCK6+GrUg5WteIC9WVi4KNQgHXAuEJvBwX13ND8JDAK4Aw7fneipdK9GrxGh6lDqU50ToZ0Sp+633B/z3NTzX3yGdg2OQVqJtSmZTKI/RI7F8cmFhYvBYBD9C14BfTB/YZ5kRbFYrKz88PjIJ0rffANP0/NUsB13sEjNw/MrUPIzmcxb15bPTaR1BRD3sd9sNk8ff/ZI/NCRkZHh6IGRvxjbKhxrVwyhsiXzOb0DkQiNC8QZzOfzRGyER5LxIxCcymaj0Wg6nQbQEY/H6T+3f2iIIC8cDrMycjNnMplbqtM2VJIBNAN4y+Dgvnq9TlxIWrWXo9DRtoBLA7c//H5/J6eHoRvC6VwOW8hqC0AGUTHIf1cumRISTWWz6NCGQiE9V4YLT36Sn8Z4YOoMu9GKVM6I9sjqz8zMBoPBpevLgg7F+qrbE+Z6jTAQCDAzyW2yEY6Iiin5UjAyoIXFEM7O5dEzM2zEPyRuAfHSdQj8mqSFlc3p5DZBDHPp+jJcN2GqiBUUW6hUe//QEHZ9IBIRbDakPaXaw9EDRH7AWSuVFfgkOBbUmzGfqJIaHTijjiGZ816oxo7ByQEwAotjIBLR/XJAnnJpjNsB7WSMwRAR7IqMFBVZSd7KyddZLixiO6xxbnpyBF1IgRCyx537xbs8thMRbvqkF2PZY31Rv7rf+85VaeXsHuQ3yCp0SoNY1gaLr+e7ABMMwzh++CA3mNsQWtYGNDhWfMfkW7q+7NlmQdm3ytjY6MbqT86dzko3XUeZ0LHB9997x41L6nHsiiFksDqHQiGS0v39e4nqAKrhDcxfmOfc0iKD9Z0ID70YYkSeEDIORw9gA7rrxehC24bNWpHqYKdly9jZw7E1MaU+n4/4b+n6Mr3CEdFA84VZgd2SuJDDFFMkQ5r50R1Qrj4JD1n4LLvHAqaRjOJb15ZjsZh0UyJMB1wac3Vsv9MDgrw+W5StuSXTm8wqd4FpmnDhPQ1hIBAgyjcMQw4EGQSuu7RcwHgwA6mZxWIxc/EyjhrKnEy5Xo5CgDOdZOe6jGQy6ff7WZ2ImN1TKBqNUmOGagzasxepP/1GYLPgm2KxGMmSXWFDdhqWtSHyaTQ2SCaTW62y3/9jCxFhdyG07klO9xY6Pdc/6X7rzx+MvP/eO44dW19bm78wHwqFZE0kttPDdm7IM5OTxCLdj/T44YNLl950GEKk8Q1NLX44esCB9eL2RnBED0nX19ZoqxYKhWZmZieeP+s+dY5/d+jf7VZE6B5Urdw1fMAdUC9QLaANCuYQVgCpUdYpMqIUCx1XM2lruAj5T66soancIfatI3I5zzs0gfpDWj7VajWhHvr9fkKQfD5PRLiwcNFcvIxncGZykvQdyH6KXiixAWzRryyBggQHP1//iOIfp5fISapxwGihVeCaIGAk0Tk/US7f8KTASreWLkkXz295zi75vFA1aHBdqawAARW+R61WY4eJbvkKCXBPQ/jWteV6vR4MBiXdgtA2tWTCa8wewLel68sIEpGKKJVKhIwLCxdRBerkmzrGmNZNc6u09GQy2de3BxeNgrHD+uosflj2XHRkZXqP53D3hVZPftLYDQ3xTkNiweToUWZacvTor0xGVMbWwDKMLgGf/uFOMZ/nJfe0Ae7E6fmvntPT/ZaNcMG2ifCjUm2u3PyFeRYOAO7MVLAe+q9zI0EOW1i4+Kf/9l8sXXqTzimUOqjBuEPJRCJB9CkCbzRSSSQSxE+lUqler4dCIcmF+v1+txarIyDeuUW8c4aw0+B0kQKVsqKoTME0EkoGfvqRkZGBSERPsKAhIkw4sCF+v3//0BD2xri99IKVpVKb0trE7+6D0ghLJAgdwzBisVhy9GilskKmXRBAhmGAWhQW4K1gaP1DaQ/U6c7SB2YANMTg4D6mbqWygmgArAMx0sVikaSl9HngifwoCiyUM0lplss3prJZTn6j0SB+IoqV/Vy6viyy3SBUGQCG37q2zE4C1ZmYOMkgdCiXb+jtR46MjNByYen6ciAQEJ6JcXuN0DAMB/WeUyF4S8MwAO7vHxoiV4/q2JnJSfKlR0ZGeJFOIz3iR8gVGYaBgpWhVSt7GYFAIBgMincILk8CNdIJNKBmpaJzJx8ggw1ShgvE5YOb77mrCICIR+gZgO58WNaGCBgBjPcUHvrVGFtIjXZ/om5fuHsU1Ha8uykB/4N6/Uj8kGWDC2A4ybtkJvWfyOfz9LfThRAd6hup1Hh//16caz72vw3+AUJxpVKJmpAsze5B5Q/6BOAO2QHTNCmwSU7MsjZOHHsCFqB+dJ4qrDsZd98QKltMmcwneF3MIcVC4Ayp1Djin0dGRgYH98liAeQB7CitaPkKKp1jY6NSKXHE+j22Kd+tB4tdKjVOlQtlRYIAVGFhiQGAZDk+MzlJtlOgkp0uGVU0/qVupGwxo4FIRGAjZKfT6VuVZorcxARC1RdVGmwbmhKWtYHUi5SyEGmqVFYAJ1MBot7G7CWNyW7DVbCsDT4PbwTa68zMLKUj4jMhU1Jj7u/fS0akUCjAt5FMKcVIefj9fjCxjjOj7KqE+4ogZkbxGJcFFOtw9EBf354es8SYZMqlJKJ7Z9nX63WgLvIKSjpsAWl1nA8iVD6DhDLAY1IjaNiiSHez2cShxINHQkj/0UKhIP1Nod7u+u08MzPL7gERYKr/amBE3WNrEaEnF75T+OJ+3r0Hr9tYetrFV3KnCNJTqXE3D9oNV6F/PRlRiOE3m03EgZK2/q+Da09qVKk2RZdOQBWSeGxBqvF65zlQPOwqZOdjI08eO/yU57HvohVk3H1DSP4HLmB//17hFOpkRCInVMSWri9z1MgOsC5gC0ulkkMPiCxiOBwOhUIOWv2dN3+/eMiUI0lgGAYVPtIMIsBPNz6IqkAxsUOwfeDFO84eGQUWHX0KYTOACO0fGsLTAvY5HD0gKs/SxkFYeoI8QiC3bpMRZ2ZmSelLJ2Fg8VhHTBfSWRA2Vu0uibIzUCDo+gJrgrf09RonEnVQ7i+RsJEUMTU8YEc3m03OsGyBhCoHiCVOJpMEUu7rghwBPAqRFe29sRH7tn9oCLgKtNGxsdFegDMTEyeBQOsvjtm9M69cMqUJMOZW1+6g/CbsiKTdRXw6l0PxCreSScXR8cV6vT4QiYi+we6quqy2WmREMX7g47o3tv1lH1uLCN2jU5q0U16001sO09jpX6XaS5feHPidf5rq0FwK7TSqArDZeF6v10V3m5uEbJvnQR0/fPDd79eYwZ1otpDD8vn8qt0dlLrC7FweoygFbSCmcIBOHHsi88LXlJdjsbvjnkSEnHN0rYSDCOuWNig4uXge+lm1rA3aMAkZznEsSrVRkIGdHQwGpfCD/37XHg7HnPwbCjLkJ0Qs1DTNK5fMZDIJAXz/0BCJO8JiSkQYIUIriJvk2KPRqN5BybI2KM3CiqOPtLKJ27FYDPwOmBEiUQwY1heNsUplRZSpiVAJoZRqT2Wz9IhXtgra2NgoFUdoG6JlQ6EBmW8sN78oCmoENzABMCR8HTdI2PEgSsbGRsnZQsYn+clyT3WZ3VhttZauL9OnXsxhKjVOc0T96vj9/pmZWVKFXdpLuSctX5c8aqlUIgPh8/mYz12UXyA/pF2dt/FaprJZ+uWSzjUMAx6Ro3LJWRI9BJQEhHOCHMHS9eW+vj2Ozs/zF+Z3FxtFRhTbjC+r+6y/qmM7hPouZMEumU/PaLKXTcm/vFKprNATscsQU+dgHCrbU4OfBB3b5/M5JuUDH//N0c88gTaEu8lyMpmEEqSXMd66tkz2HCULRZcJW38PqIVS7S8mDr79jjMveieu670yhKytpEaplKBECmQun887/Er4IUq13Q0jCQENw+jr24MkumSruD95LpHE3Xm4l1eW3XQ6TUUtmUyCjWQykCytVFai0ShKs4OD+2bn8j6fT6Yfc1XZzYYwgSBvpbSMf4AREsSEsoEnPp9P8qjkQuXB55euL0uG88zkJE4kdqtYLBK4EP9Z1gbYV6Xh8oH8EFyu2h10MVdEh+y8YWcXpaXiaquFp5LStChBiECr4DCZEvAUDcMIBALURCE7XblkImCNDzR/Yb5QKJB2JgmJKeK7YJp65NVcuWTKF+Fm6HcQmVj6IiHESHpfXxCw8Vw+x6D/jD552GC9Xgc72oscEuApeLe8YhjG2Ngo/RrdonE7HLhNJLForSWqzr/aY5uoUc+4rZco0P0tx3PPqqHjk9L8oVJZQVpCbnul2oZhzMzMIgbtOITVVksW0+ToUQk+3HWmjfr7vGWaJj9UqaywNHciF9KEbGLiJL6kY5aXyzdSyaef+HefU7ZRdwvu7OK4V4ZQ2WJ15NZI9IG3dmdv0FTjK463sC5yZmSJRMfA0FrYqLubGtXzWvoOhEIhc/Hy/IV5gkLqRmBHQQa5ewvoD4AkykZI8i8ibXpNUaSoLbuXIfHB7Fwedr+sWZhDZTcOI81IORBEJW4cHmFy9Gg+n4ecblkbpFt+vv4ROVis6c/XP0LiQKk2wSVBsPiautihpRG9eVEc2b6+PdyDU9msoz2ycFSotoIDZx+SyeTg4D4AllBTiI9J6hQKBQrJcj57gTWKoIzh1XCbgWNHPZi/g4P7BMzM3O7r29MJtKlf4rjdpN4wDKXaq60WEq89GjOc+2AwiHElU2poIPZdGXLPkrMdGxvd3aTrfTs8uk90+iujiwFTt6cxu2AgeykTdvr3/PTZd79fkzqfo2YgH6NUIP8CWdQPpJOpyP3lY9lTaSkiAgTlhzadFgBAfD6f+60/iz702f/9P3c/t7s47pUhVKptLl5m6Qc4qjffQURtYuKk3+9Hc8Rw+e/xeJydR/IUzruyeVSGYYCy01cQQ+Na7Pqjr2+PbNzzeIVPjdCMYRiws8GXdtkgCSgOlmiMDQIhobCtyx4JBJR5iAOH46Ufvt/vPzIyguYfAZ90byBxykwW4QI6APMr1D7FrRTEDQYP+4pVm78wPzuXJyJkHyiIsg9SvJD2FGII0VLR0Sjra2uBQIBqGV8XQjr1Tu5EsLjVapW8iyB6mAyZTEZvKjKdy3W6uSqVFWna0PttQhtkgrPh6IFoNEqHFuqg9KvSP0+jJZ6zRgmbyLA5/jMzs4SwwWAQPFE+nydW1ueDDKqMcur0C7fzQQfHW61URo9ug0/5yzs6GkLltV537yDRJSL05Fd4/oRnrOn4xddfPV+YexH9KhAWstqO2c1yGaj6KrtToOPg3dRjtv8fH/mTQv5WDzNSH724RbVaDcGFQCAAxg8PXZxTqb17poJ3d9zDiFCGuXjZsP3o2bn8/IV5n8/X3783HA4jF4mOor7PpmkORCKkB/1+P2GlIwhjTSGjpSuGlMs3oNjv2PDd9hgc3Ef1zjAMEWphIAFaqayUSqVO3YB5kMgyDAMSdKlUWrq+PJXNDkcPEHNMTJx0L3zUU3U2KtZLl/FUqo1kq1Lter1OzyNSeWIVMGyi6dVoNOYvzBeLRakpSnaan8jn87D0eMAO5Kc/sNOtGMJ0Os2FABsFEgrgq1shSC5TPB53xDF05CiXb4iCD1dWWm1YdqMJuvgCKqnVam9dWwYjiv+BZLleNgaMgxonuDl5l2Ym25vbS9eX4e9LRxpyp2Dx8DnS6bTDEEIjAR3NRAXEgOIjC4VpmgSdIMvS6TQVX/npYDAISXG11SJ1vCvLBZ3s4PsCANy27Oov49ikHyGjewq0S/Gv04fd/zospeemZHxQrydHjz74+7/tqRlxZGRET2qj0eeZ+lhfW0ulxmu1GmlPOlosLFz8Qmwv0EfgfzTHgb3rTrlAYRYMDlkdpDFQfQOVblkbx548hKDMXYgI77khxHVNpcbpz87SwxoKy2U4esABVgJ0CvXQfWUBNBJpse5zwh0fKxQKuirVth/oiRONkYzltwhqidVk1XY/wPQTKxDVsWNUAcnsWdbGwsJFitaiPStLnntiIB8vwtBiCLE35Az1oji2lp3E+ajX67NzeUTqAbIq1aaZDmdYpEonJk6SHGOVJ46HHwkhBJFebA9cQxHLJkYUagc4qU6rquxtPp9PJpMQSQ3DEK1gEeiBL8gMQaWI4KlWq5HkDAaDHBEsJon53A+4mDtMKpqmuX9oKBqNvnVtGYweME4SIVwpboHZuXw4HO7v3yuEWi4lq83S9WUcetLXYP2o0pGlRMteTqDwIwcikUAgsCupS3oKwgEFxPurR5nvPrpFhN0VtLuEfd0znOp229bFrHbZ1GcPxUqlkltlhuFYRplJjs/ALEYwnk5ACwsX5y/Mv/E33/5Pn/438Xg8k8ngDtdqNcoV6InA261UVlgOzkxOQtXnLiXE1BdotLiaP3hr9InPdzl7uzvuuSHkJAhM3+fzUTgkuSSrsIxSqcStjtuhHwidKIajB8CUi+YIiUHP9BHOOE43y9Omlg/tddxzUdFUdqGOzySTSbdyTTAYJBpARy0YDLKKoYQJHLRcvlEu36ADH71Y6/X6B3a5ixUQKGaXbAGIUxB9UlUVCySibkxO0qdEmUiBB4NBDoR8gDyLAAAgAElEQVRem2JOgHdO53KAI/Aa5UhDoZDf75coUw6fe2pi4iREe5KW0lZCqTaa9bBs4YM6jqharRYKBUnYyutS6qPVDNYdpgfbwelENJw4j3DcYdjIGPEtBC7Y7FQ26+nRbmngQ/f17RGCOecZq59KjdOjQyaJz+dDageEarl8A46K8CXkipNgkPwkLrVI6sjNwnd3DpZpNBrUmBCEYkHrZV2SFLq8Ql+8Hn8XDYT7R63UOyLsbtI2FQ5VHZKo6vbbe9Ovd0nVnp8+G4vFSG7QrggHWSaTIGW4PLVaTXRK5y/M9/fvnZg4iVAyiC89+fAfH/mT7Kk0JQHyrj6fbzh6AA44q0Nf3x56WQgqfTqXEza0YUtiynh9+jnmtOzknbOCjHtuCP1+P8ln8kJkET+wGd/6kL4zSrX15Wy11Roc3IdAD6/LKpxKjaOT7v5dy9pI2i0SySPFYjGfz0fGCQgr1JfpXA5GDe1E+Low5LAWnsEljj8RCVaHq0mQWiwWaRcAM71QKNBIhKWffCM95bEfMhPW19by+Tzq5IK6lOOCC09wgMiWLEN6aHiz2cQA0zSYOA96HK6DriyBJA0KBv39e4lfoQPSIYvoyrCJekSHCwsXMbR1W1scK8huFAoFTKxpmnTOisVijtuB6i/ae+wzPEXL2qBoahgGKE30wfcPDWUymXL5BvXFRCKRyWRWWy06+ekH5R6cQ6k+7srcZg3phNukmF0oFMgbU0oUKRloXUTAKbsvh6dJoNoiFBfKQEgv7cpRrLZa4EKxf8lkEuH7Xr5LmkRHXfT37+2iBe0YEFR2F+mzk7F5jVB1NpA9JkVldP/8pu189Tjy/ffeeebzCSCjlcoKkscJ+0GbGHhp/f17gbqgydTfv5c7SpaYWCzmuPZfiO3FuDLtotEoxSfkY2BNAcYTTULoULIdCmD6Nv8s+lBl5YeeZ7XT2ImlvB8iwqXry1Km6iLeSMABE9+xnAGgkHZF0npNQjSHtJWyfSCEslBiRHcDVVKMaDAYDIVCTAbmyUAkglY4vSnclo+6byo1Tugvi7574CphRQj+ZmZmsbgEN4D+qS+yjJJmpLlSLBYjfeoQDZDLypTmPCSTSU8DwL4JvEUI7/yWNBlOJBKdmljh2CWTSTp1kAWBRKE0XI8+mZn8FCnxDukDhTyCvnGu9c1m89GDjxFRYaqhZ1CO5UHwxwbxWQkKufEFJddLelDy87sytwkHPQMggE6U7qCUoBdDjhrYF1RROUzSCXTiFECvnFi9X0c4HCam7N4spZdBTEb3UPKxPXJOGNK9RE4+UlBKtfW7A9QPzxuNhgTQqMTJ7EURQt8+ko36zOGHdhEcpI9NaoSeNbzuFUT3k96TqI4Pe3In5HnqqcM/vVHU39KDQnIXgUBA0NtKtSuVFQdbSNkTV3e9/9On/80b37itBA3rmTq2XmAHKGhZG/F43GFN9bxB2/r+wwMPOXa1+4XZYdR4PxhC/UjX19b0wi2KndizUqlE5sqRrTIMA1oenZ4wJPIuDillEsMw5C3cbX29YwcWFi4ODu5j9XcDanS0oVg+ll3+7Z1KxdpHw3r2pK9vDykE6OG3atKLl7HZ+s6QnyQ4hqszO5eXgqL8RLFYhKApfeeVat9sNvHMyOfLySR0A/Ciz6tarTZ/YR6z3elBOQAdbSnUUTsE4APpW+9FwDLNlYXj7zg/aAtsehpFB0cOxG3yLWtjSyFFJ3vZu2yYfJKLKEoCtVqNEibvOjoR6ichk8noeliWzRCFL7i+tsZ3BRVFlMy0IaMu26zX69VqFRwTnr3MLl7E02LfeJFX9L8kJ/gAeQty+DxZur4MHKlcvnHlkqnfoUSQ3CC8wv2iVHsgEhEDBuRN2XAhvEx+ThxfstbcI9LAy7ABccyWarUq7u+dQPE4eYSbNk7q0bY5YrjeY8fueFH9b2HuxeLLU93nPWAN/UWyDe75jdYU/774V3/+2su38aZ19GlS6zYuF9j96+TNLGtjtdU6e+I5Ok50MvCeYye28D4xhAwdVFKv10VoA+cOl1n/PJ1py+UbgUDAcbEsW1GaJB4vYmmUajcaDYSpPHeDK6VnU+kcS7N4sPiOsw0Kw91vq/ugyqXT2rCjhmEA8SCXiJmUx1Q2y7rA4ZNLTCQS0lPXcR7mL8zrr+fz+VAoRO8Ln89HTKzn3Cxrgy0nR4/i/s/O5WXBsmwRVN1a0ORBPkC4lkgkpCldPB6HwqjHRlDd3adltdUKhUIwRx1M8//xuIcPysCIF8oDi8WL0rZTjwGmslkg39LYXCJCNID4WCAQmM7lyMkzFWGVMP/RWhKyGUl1tiCrcTAYXFi4WK/Xqb7foTXqF4awS0Z00xyp+3X9jnU/dzzpDpDRt6z/XOmbb2RPpf9761qnY5uYOCndUGv242azSVctUIjCTALwAnBmZvyIo+EWilD89OxcXhgaxO/EhY5fv9lsUt+Kx+Mf+3VDhLbl0LqsrZ2C4C2N+8QQsvhyfnD90uk0+bpisajDDRzHaxiGfhXQ84SDDAxBTBqtDZVqz8zMDg7u65Q8SaXG/X6/I2XdfegaLlsaAs3A6vt8Pg6TVG1//16hZBiGAWNkYuIkHYhw7ensaFkbaNOIU+XJSVCqXSqVoJ1IUdA0TVR5+UCj0TAMA9svcFCSn8oG3RDi0OSdbB5nDOvYaDRIZ6EeZy5e5m8sFnOnWAlE9F3dPzRENxjP5cyySYqsgDgojuQwyKPpXG4bomLVatVRp+wyLGuDiEq6WxAnEYTB3KjbrUW4KBzslUsmYX25fAMio0SEuoidstu6ifS/sDOFJEoAx2nhycLCRUiT07nctsE+soTyi2CdtrGdM5OTmD3ELpRqwyRRtxtCv98PBk33aJGLo/MMHCrWXtRIuLhcaLRTlq4vf1Cvi8j4nRhOQ+gZ/6nOkWJ3moRn+NhdWabLxxzb2Vj9SSKRaH/0439Y/Xv3gd1sNgciEeJ3aSYiD8DH8i+pnlAoRFPfc185dvaFlx0bjEajonclZQ8SrUjFO+bTmclJQXOkvpCSiavnb7vP11+NiJDOCZKfNAyDoh18ZAfWACCGsiF/8joMaEQ1WREosQAlMAwDgoppmsPRA106xRiG0d+/t3esHYZwG9gEYVyMjY0i5oLUHKgf4JQi7pXP56XZHgrLXEEBiQiRQyZP3auDXaPRAITC9AYNqK/+g4P7wMfTvd1cvGyapu4ZTOdy0WgUSA6UiSuXTJ0qjhIejAtgRxygPvGo6SYSicEHPiEQRGmnQLN7MBpiUer1eiaToXCL1ZeQkTproVDAb9gehVyi802riVReuTRo++0fGgKeMzY2CkpL1OGpbQeDQQAs4HHgSBiGEQwGzcXLhUJhOHpgfW1tOpdDWI7Lh5oE8FfaV9HAGQzRcPQAlR3U4/Cno9EohFRHUqr3gfgtoCeWwW3zBQHvsBu6Yr66PTVKB1YMoewzNh4e0XD0QCgUAuEBxhjryEzgpMGi8fv9uy4pJ8M7NeqZlvR80v1dzwSp8jKWPX7MYRsOxx57t/p3//2nb7sPjOnozobJ0EF3DBSNa7Va8ezT7sV0OHpAjFmpVKINjfi2pmmyFvMvHF5aBDz/xWdItHbKKjuG49z+shvCQqEAd8I0zXA4HI1GOx0RPiY9rfTXoa/QexZRK5DoUIDJu9KzkLeIPDx/Ahxp76AAUjqs3Vs6aoFCsOjANEUqExCsdBQaGxtlz6Gxz8zMBoNBEUszTRMsA4AXZM9AlgJa7tI4t9FoOLQICFyo/AHf15EsNAYCDUtXWxb3HjHxtVoNKwv/BJwLSzaNgln9KQlDB4xGo5SpqGmxTJMN1j0JavOBQGB7zfBqtRqcwu4denFwCeXpmEiv4+5faTQaydGjiURCWs3wVn//XrSTBHxOA0jcbmiaGPhkMkmqGYV66USBcj12VziF0lFgq8OyNorFIgBRwIOof2w74YQhlH/xGwj7BiIRbkB0gCmCBINBbqKpbBYZZ1KjKM+xEVSQarWaYdOiUGm+q4awUx5SP5X6kx5Dxi7fdfxc7x+Tt64WZujTu3TpTTiq3IGxWGwgEoEXlU6nPZdF/A6HLSyXbwxHD4w+Hj132rlWOlZD2mHLv3jK7BVWkJ0Eqyap1PZHP+4CjnWc7W3PUXU/GUJlZ0cNw5Co2jFqtRoFhmQySXtx/YoMRCL0LyQwmpmZ1TMkuMkoBRt2v1yIfRMTJx13Dn1ue281B3nZ2ApYhsG38OI5cO5wvGNkskmKku6DYigLH21yRUFbKOrATQk78NtisdiZyUkpFu5kztDgM2kLLheLRUlUbjo4/xh7VAKwspJ/s6yNUqk0EIk8evAx0zTJDKdS4+biZcFogI2SLhx63hjR7W0clGVtMDF8Pl/3Y8GjguRA3LbpxuFKYueYXf39e/kiNTZCLtK82PhoNLp/aIjup4i1SudqHHdRc0zZnTtx7zilOECFQmFL+UySKITjqdQ4z3vkC3YamUxGd2pJ9mDSyLfH4/FwOAx427I2Bgf3AeDnbnrr2jL0CeazkJ1YKqkl06I5GAxCOza6kmR2OLrRJ+R5Fx1R1Vt21P3EMxOrOljfLgbygX/2G298oxAKhdAeRPURCLJkMpNezX2UauOYO35xdf1DwzAcWF6l2uQ3eD4zMxuNRh1zEXj3owcfczDhRHRRdr57UNjdG+h93D+GUKk2hSV1e+iMnwg+k/AaoLx8a3Yuj8RPKBSancs7TgWEOUOT49o/NERrZYGrsHzomb1wOByPx3t0LS1bPDocDve+9EgizrI2RFinr28PKSOOlA8kk8larQY2D4xJMpkkC2qaJrg+ModMYBgRdDxGQWm11ZrO5dyoom03UBVxmR7PD4k1UlvUaFFTEtwjlwkiHUjLlN20kpLb+toatjOTyRDl42LKaexdmdpz4rERR9XfMYg4t1oPpoEUZ17I8sFgkBo2110oQHgJtOygnThtIPcPDc3O5XECsE9YRNLpGEXMIZlD8LpbOgnSXBCyBNvZiRVUqg1/VH8F9TvmHuhC0zTBMCvVpsnUVDb71rVlpdqr6x+KChIAZvpXs6larVYoFICDgeGwrA0KpTvZ5y7DOyLsxZJ5fkV5Ldydeha6f8LRtslhhj0/9vgjn1osfn1j9SdKta9cMgOBgNtr6GQIGYlEQrYM2vjEsScAeeoDp69YLHIP4zLrH7hyyXQnkb6/9K2XTrzgUFaTQ+s0PM//lsZ9FRHKEKDaQCTiEIhidXAfBcRbR1lICkgk0EQqUw++G43GQCSCUxkKhUgAyg700nCVUSqVYDiEQqFehDBo8Wrc3qXkZrNJaEiDIVnfiQVpzQHzoV6vL11fBrGCnhmNwMDHIzsJaiOTyQSDQZ/Px8kxTZMEnfh/+lza9SGKmhh7ao1AdWp2I3tsaqPRkMInHgAmnIMCd4NOm7l4mdCZNsIUBfv69uxETpON6AUq9yAdKr1LexwinaNUW+fAoHgQDodx+ND9QDiUUSgUiPjJc2DtpP+iHh1KUpQKJQPgce/7CTaKWJCycUprRfA/BmOTiNDxYvei3ZYkuR0/1EmVW/7t9PUffrd87MlDQGZIZLmRRfMX5vWy0Or6h8g+UZ6lxM1EYUY+PPCAu20mU1w8KcvaAEDMHAWegHAJ/7JxveuYZSMdulu4XYkI70NDKNKglrUxHD3g8/kIE6mWubllhAUzM7P6tQP6KJUYGrPJGgRmQc+hrbZauMDYIfVrv8YwtkKsLhaLQjTsLtMs8iWe23e0ToSHNzMzi+dLUDKdyxEdYvNuIWhGjyLswtxGyUzZXnnK7r5JQe5ms4nj1QkQuJNFEH0c6aAr/XhlrvKL4r8jvV0oFKLRKHcHLLpqtbp0fZm3DMNgs4SM9DJMai1ltoHaZbBx43ZxdscQB8WdBOoyVlstimSivMNR6wKBvFi3W8kT7QHfI/jjwzRqJp7miZhMVGqpp05ls1Ji6P0K6j8HOaF7ZPz/2+HRj9DTjCmXrfJ8vdPnt5Qg7cTNcL/F+GLiYOtnbwtATugm+tcfPfgYeG4cNHKnohGFFy9YrKX/eualEy8oO/NzZGSEZVpWNwBd3MBELYFAAFwDSpjkst66tnxs5MlryyvuE6s2W492mBe9Dw0hWHyec8LF+XB8kvy2W3dqfW3NMAxqhFPZLCowvCUaxyLAoX/xFsLbtoLbsIU3m839Q0M4/tFo1AG0g5MgKs+QGjsN4o9gMIjssshOJhKJWq0GdqBQKGASSJaClR0bGwVAiLoNXCBKAFcumcRhorI2O5cfiEQQ9yIUIPFIZEy4ZtmkTCFu6/ONYB0RGfRxYrFYNBoVVyOdTk/ncqvrH/K7cDZkx4SeJGI6wMeweUSECwsXfT4fSUIqRqSOOUUUQbma20uNbmpHk8kkwntbsrWQqQYiEXxclIx4i2QpzwF9VKvVhYWLtN4EKAv+aDqXk7IfoSEYmYmJk2BnkF4DnfsLfTh76mIOuXZWBzwBGOB0Op3JZMAx7Twj+qs6OtInuoiF9pI49bRtDjunOhvRLiGmcpnDl0688GfRh2KxmKybkMny+Xw+n5+dywt8htS84xTQF2Zh4SLy8OXyjZfSzzw88BDt1qjb80m5ObG4lB+Wri/rS3k8HhdsTtm8cvwLf4l7rp+9ThPXffidnI9exv1mCKVRH6XBTtBNFNQkQSSv12o1IJcTEyfppeBgbQMoUHbUKLqvcu12YggZyNxgbvP5PGu9tCIyDMPn83XXviK1IPaSOgo4GhRQoUBIKwAo7eR4r1wy0YiAtFAqlajDAblUdrqSyZNIJJB5KxaLhUKB2hJMStM0CdS4KJSOCD7Al0HnYDs/X/+oVquRvkNiFGwnKyw2jx/F+VtttSiCzszMwkokfgW2lkgkJiZOos76Qb0+f2EekNTg4D4YewBEpY8ElxKvqPfLpIfdA5FIJ3pAsVhEom9LMwHuB1QHziFxJ9exv39vLBaT/Dw16SMjI/AyQ6HQ/qEh0vL4AaZpSqRILIiyHRwSyDCkTByzlwlM8gmxb8ppkhgvFoskq4gsmVH35Mb/pRi3RYTdJc3cZsxtBT2to3vR75Q17Y5W7fSji8WvDw7uSyWf1rWLgNfTL4IG1p5JrUplBX63Uu2pbJZGcYf+eIC6VKlU0n/dMAyKOvyLx6f/qLLRU9wJL589PvWVrOytbt7uaDio7suIUKk2ZE3snCNrx0IJIgAlBP2+RQyM215PYVnWxsLCRb5oGIZkofXn8srODaFS7elcToRykDCVBddtm92DOcPRoXoKsBBtTyRV0dKEihePx4vFIt3vaAHPDCTfRUmbFChhlgACabKKZC6y2jT9gXTB1ALUEI1G8fkKhQJaEySTlR0OIpvOdrB/9OlcbbVExRTSNyhWUJeARGiOjSAcX+zr20NeFPAIwvdT2SyJGVpk6Go4BPp+v7/HfkPG7QnwTghhy9bw5Gr2DkdkiqbT6aXry8Jj4ZqSohDSoXwFa8eLMqtLpRKwIBpWcB4EGgO2hUpNF0OIkSNwRDyBTQn4iFe4dvdbLEj+4J7vBsMjNepppdwWUf/rNmCemNIuH+sSQTpedL/+Qb1+7MlD2VNpinadQNLkHPRXYDHLxVi6vrx/aOja8sqLf/XnZ2+nT1Dwl6WT9mOkL9xrH6HP2RPPjX/u81f/tqI6mLRebOG2x/1pCJUmk8jSgCIJ/cpJFU7ncoKillEsFqdzuf7+vbp5W1i4iCoCCwH5RrJMhmEgXqNvxLFEbhuIaFkbei1wIBJxMDq6DJRI+/v3YkhQLvb7/YSGlcoKGTO8gXL5xpnJySMjIzDtoLVhPsmnke0nA0kcKbHp7FyeSJGmtVPZrCTHOPPMWyQDSVCzpLJuxuNx1iliR3r+8XPk4uByiDkUfD/UiFRqfDh6AGXX/4+8949tLD3v/XLa/kv9QYBFDfqfELcw27RsNA1VixcjxA1jKLMMajSMN9dhE2sAW0pmg3bP1te34BgwDK7XGoTe1cDiQpNSvrPHG5jx1TSUzdR3ONONZ7iFMOI6oRwmAJtNzoVDw1QiAlTCA8TA5ekfn+Wz75xfoihKI9uDFwPq8PD8eM973ud9vs/3+T7kDkKq5CxUGsJhhRPExB0KzSUSCcfkaJomN3WizDTuo6fb5E6g2r5rRCKRaDSaSCSi0agbn/d87ne2tq4uLaEwgEMJzqlpWrFYhBCrr9446vdZEDiO0Gg0uItOp0MpGxJnWUCQuAmUDXcmm82S0OJnCKkTwmAg3xSWDRyIYrFI2v6dra2pWcTn1/B9L4l5DirDFIxP2l5RQz9Xz323wcn1fhfj3m6jc3bjd0hakBxez7slKZvPDitoj0dqLBZ79TOfcLw5UneXD4x+gjGOZYQc50Mf/MBvfOxXSCW2vVYPP52G0LZH7XabCQjJaXIn+ArsTrWCsK5te0Q5X9lere7CwOTP+fkr8A6oFoJRdMd+xHrFYjFHsvnkjeJQcii3jHtAA05fSCbVjA7imsvpa6j3UT4ex4J/O/d2Go8ekGyAQilFKpBlIXWPYSnJ4+xDSis4Jw1uLZe9traK74VSc7W6C4i6WSpJhQ01CiUmkMifRASvLi01Hj3odrsUgaHSITJyrdYB8QXuUdM0ClnzcwrgSeqC3ypWSCILyaTbdet2uyQhIMrsthYsNVQTa5omZ0SxTPPiajkaUkdgEiyhgIv5FhkH3jvhx2lPVylS2/FggAu4traKWETj0QMJIhIUgESDeSMxQ3s6RqhyamjYVPkVVvAS+oI08i8vybX5xghtf3sWjH/6ZTvYCjzoZyD9DuX4yr39Kzc/Jz4cc43fDW/fNVhZg0d57vPZ3HPN77z3vonYBOs+eHrq6ypxckf76z9vkuwvNx5AAnK0mQyOS2sIDcOQQm7iWoVCc+FwWFXzooHwOPqE6R6NEn6u2kg2WtYQ11yFUuG1k+c+dS00JtxQaA4yJxjphL+t1Wp4hOptAlHK7IZBoopTOp0mzQB7JhMijg7OFuCkYRiImgrB1bZHrdZBJpPZLJW6yj8pSPTeXYwna+J2hPSoGCWyL8CY3W638egBdFZQWdM0d+7tELslBr9918B9JJDJM+VGOCM4odhFuQY/DVWawNGkYzLvk5vI/UohXLch1HU9HA7zpHjlIU9dX1k5HgxarQNkiQKeGtxjeExiiSloxWdN00Sp7rDXo0Psce0nNUHLfWQoYHTmQjIJwRWqgXjqhBjlwa2v35Kqk6ZpksAnaYKAqwiMQLya7fvL+I/FYgSJms19yruyEQEdUVVEH58KzAJX8BU1unFV5fnytgIDcL/hcFjWu0IDTqUWZ2tBPWKEdqBV8zRdk2Oe7q88LZyfzfCzvt/6+puv5l9UL8zPFlL7Rkpjq63T6fCovvjCr/x6+iMsJCHsSZlfd67b7Y0N1eRIwZq/fPzvX3v5856ddmKC4Nmf8WX2CHfu7Swkk7wAJAL67ckCnCiRPK/DXo+XhBIW7l/F43ExfoBF6rcIeKLAMMXFy2REYpxYpglTu5iCE4mEZ1Ehseu6rhPYhudJQqFkKGJ32+02cgQUbYeZCelGbAylmnRdx5vEmavX62o9EDHAIird6XQwdel0OhqNptNpmcL4d3Vp6QdjyWnLGiIEWq/XUfpGS5qJW6oCwayWI0SjUSk+PGEDVfb7pxbScoeBGTPSdeqcS25MKDTndzEsHehJ7GizuY8iqKOelxqPZIWXSCSq1V0UazFIfkkaXCqrGeBluHuwxqDMAJaysvE8CEwlwzAAEiQT3zCMWUGj2pgUfWdri8Dtw/sNbZxWRDYwT4r+BPAAySCxxDAMpibwW9seSd00IuibpRIfeFiwLlgOamONJ4o2z+SOaM4Y4eQhOs/Mv4D4op9752lZTzy74+eNRuO5X/zwu3/5/ir79saG50yHoKKKmB0PBo+f7OmrN8iEte3Rv0r9nAh5m6YpzA60S9zHBNwHlyCzMJPJ/Bf/maZegOXii54rJnCZDWG73aZePBbOYcysMf/w6tLScvoab7J8Syoenazanm63i8CKzEqWNXz8ZM+NjhLp0U6SGvFrzH3qMQnhRKPRSdLt8fyW09f8nr6aep/JZAiObpZKjUZDME/SIpHIsqwhwCCmCEaoCGYClGEjQSMhnSJxIkAr/0KhuXJ5+3gwwBxWKhXW3fiIcsEkknMEdILQgM3lcszg1Cw0TRO2WrW6KxkRnOUsgwegFcV2SCuWNSRrngixrQDg6g9N08T8z89fAZaXeofxeJzcFce5SOpPp9NEQMEwtu8a9C3FclGJ46ZQ5VYN6uMneyiHCfyA6hjimapxAr2AQEsvYUdF9A71UeJ/d7a2AgYbCTk44uRgQJY5e+kGSrfyuqGXjXq7dHWtVkODiaxW3g5e1Xg8ToCZV5gEEhwMTcmMRI3dgeoRaYY7xhEoXDPDAvfeMUJpAYaNFpzYYPvbP9vLTPq5j55/qkd+5+29D33wA46pDcVbdaghgAvEhJUCK0PJwrZHD+831tZW/8V/+p8Mze/b9uh4MCCzgiN4GkKihplMhgqWsv2Py1998w/ekNvhauX6zxsZn9oQWmNBEJEIkQ8zvDwS5ubnr7C2bTQaLEGYeuLxOD6fo3oLPyTFWF0U81ZcX1khrEXAhtlECq2tr9+SPm80GtFodArxYmye1PaSxrSLwE1wY8o+cTHb6XRSqUWwvvn5K5RlFxj2B6a5fdeAU5NOp6nWRpYFbgfgFWXeTNN85+09onqAlsxf6+u3EG6VaZdbkMw/qDqIR1OOLhwOY54pacTcRJYtWYYQYbB8h73ena0tiQ7KukcbO9OzapMfFi8NcFVdRWleqZ9H/T4oOh6VDB5tXI3ENM1wOMxcLMbAjUDY9oiSTLY9gtsCHYwOcQAJAAw4PdyXZLasra0up6+RID8JbwjFIop1wJAiAfQsriHI5Pz8FdJOEokEGVUCK9gAACAASURBVC9itKgF1u12CSTZ9igSiaCOxEoFbi0iRFRZeo/iND4FsKp6TN47MkmoPMq/XC53voZwQtvmZx2DYcyA9ES/07lP4d7yve++lX/hk7c3NlQGxD8e/6hc3mZU4V8LOwB6HrRyWd3XajUmx4/+/M9a1hAJRBVVsJ6WLa1UKijEc3wHUfvxv7utFp1wpEyctyG0J4sRwo9Hu+vh/UazuU+kAVH8q0tLKomRyXG2JcHEKcHFWVtbZTqj3rojli7xA9E3t8c+Is5QsVhEt4ynSb42+XnImshJQVwn8eGkidaJG5gS1bQTAVJ2m4SjaNujx0/2YHiKO4URNQyD0CBKXfg3kDZJ9VtOX2Nn+pPUQMrwUvhNQDPxNuQUiUQCXxNIFrcPwFNkUbPZLJJMO/d2Go1G49EDuIssPRuNBpMvc19eKXABPimFCM7emGFDoblJljWt1kE4HEZnQC2LBvyrDmzAz+X0tWKx6GAXa0ocKxqNopxp26Nfe+7juq63WgfYTk+JcJJk2AFfjUiq7FAub0ciEYalGAPgcTI+ScC/s7U1Sb6HZQ0lg1AeN3p+0/U2TCv5k3iw2xDSk7wOGBfQGnndisXiUb/PQsoep6XxFdfJiXjHjwcD8sJxuNntqN+fUBh9wva+IQxw3exA++T5rZ81dR/EfTq/g7h3lq+azf2v3PwcNc/U2Q0NiM1SicI96nGQL6E2G8NOyl3+T//tf2fbI6YVxxv78H6jXN7evmuw2hKPE+6cGhX/1p0vSJl7udoATHi2LcAjtKwhPEMWp5JPjTgcbynoMbr45PnyLZPmDBdilL0mp0rTNNIhmIMKhYK6ekVKxrZHDutFtE9fvcHUrDrlcIDxNUG0ZLTgvkw+HUto0C/Gg5kUwM2z8XqzRj5VL6GbyowPIpfJZIrF4vZdgzjiO2/vra/fevxkD6MlIUBJJuOZ4r3BJoVhgWw3RfjE1obDYQgalUqF6GOtVoOtQ5UJshtxzXVdj0QiAKSSO4FLSilBdw9oZ1BNU1u9Xic0OOHRms39aDQ6P39FVZoF5iEyxxZ5lwUosu3RYa/HHM2tkRypaZpodFjWkGAeawtCetTm9bxyXjTE5ISC8PjJXjgcJvOB5BP5iWUN8YowbJMXGeYxGYbBQhM26dS2kJ7hjUPxB7Sfb6vV3Xg8zkMH/ODR4F6n02nsGUZO5IWJoZLDykK20+lQ0RpPA1UEAofXV1a27xoU8TgXQyjdzQdPobUAnov7W8dGz1+5oU5Po+iJiKp7vvP2HmSZVGpRZs96vc4615NAjIgGMuc42rLPp9K//J1vftW99gfuZxaAWaB+C3NPEmbf+NKLf/J//7+2y/6JXsxFGkLQTrhkpCiJD0FGsGQg4StI/ResC0L4ooUPyXsmFynrPtM0GfrMvw5dmHJ5O5FIUKXTUYOJLO98/qZkqtj2CI2PaDQK3cm2R9dXVoAKbXuEVIrfJOVuzEqapgXMPqyLw+FwQLUgEhyDBdj8GoHDbDYLsI8eSjQapRCxMGtgRAu3hRQ6ZhZQLGauq0tLsP7EHDJLVioVibMKvRa5JZwSqZGrj3Wi0Z2QAgJMf2ppVkcTnvDkU7lf41CTp68Q4nLnO3HBTN8skqh2IjtAfaRMijYOvjJpFAqFWCwmCqvQO8n1JDkECoLnzTJ6uQCZTKhBzYzvGJ/goryqkwP7clW3Nzak+sT2XWM6p5zEU6myadsj1G7t8Zt1Z2uLpSe51zIbQ7YgKYgfMmK5RxAFkaQgRkj9bRxEDtJs7pOcE8D5n6450ycC5ugAGNP9bXBw0U/O1HFYx1d+emy2Pfred9967hc/jGoGA5SpHGIb0Ly6P7Ot/EmuPVKK8Xj8oz+XGP3o7ygQY48tXDQaPez1WPAGTKCGYYB15K//5t+Y/+DoBHcfnl/TNI3cO15IrJ1E/lHJwkvgA97eQjJJKlgulyPiLXXysIuwivCzz34X2riGGeEHT34TeBHLRpHLAjBh4i4ohSEhAaJPLWRrJnd8qfn5K2h7ZjKZSd4lEhZPdDussQZKAAeHmN8UJB1uVtM08cUPe71W60DcOEKk1eouSzTMpDYu87a2tkoV9XA4TKU38W6JHWyWSne2tsh/UJmQpAEQyqJusGEYGDy2vPP2Hpke2WxWeDcyu/l1FE5VQFLBJI1Ar9onJzayVN0BWjoKPtFy+hoCfg5MXsKB+fxNkIl2u51KLbKMUBedljWUsSfXdn1lxV0YB0c/Ho8TUYtEIlTW5Ct355DiSXbgaZMi8LdEyw20/FShAbWp5CnbfzZzg3mOH6pNzZ8Rsow7qYZQztTDxq95KMvYiokKoI8GwH2eFivYvJ3oCAZ8Zdujd97ee/6XFoS66Xg3UG8SnAGUQxyL48FAFpWVSmWzVPrEh5P8+fjJHtJZEi2Hdxf8ArNylyRC9WothTh63raQuZvwAAIlpF2zlod9R4iUjcBoeMlQ4cmy4gPQCq4AhkQfV847S5NycZorcoZTq411WDQv0X2wFPkTBS+mm6N+PxSaAwcmPx0jhMuSTqclMzqgUXVrQmYN8KmfveS8nndxYnv8ZA/b5jlzkSzIwVn/ARheXVpqNBqUtgDSZ4IW84lgm22PKpVKs7n/+MkeOeN3trbEHLLOQAgUCujD+4133t4j3FWpVCRvIRSac8gN+jUI92d0CultycOZpGE4HReJHAzyPWtrq5lMZjl9zbFCKhQKiUSCB9dqHTCubHsEV8i2R+FwWF2N0dDlASpAFYELcIwlKUEsAQI/ZxpVZFD9KaherJwIT7IUFnXJy9YcZJkLaN4J9cGWzPafxN37TEgHVb8NXl94/qTx6MErn3+JLd1uV8XWpSFrxEJSxa8EMZP20Z//WZmaHadDG8wh42u5WKCvvPhbqIxKJ1wkLkrj+nVdR/+QV2g5fQ2/UCB74kwTHpMcdpSFoXeeqjSaX5MnC3gidauloDEFemR/xCpte6Ra4qN+P51O12o1ESJRX/JEIiFTFTbp6tJSsEfY7XaZuSZUK2429zFXnvYVN8g9XU7ShBgZvBvQsSwsltPX6I1isUhID5dCqD23NzYwZnh7KJRSNr3VOhC3koFUre4Wi0WUe9WzTN4/agPVFJt92lmv3W6DH06uESrxUfdTi8fjmUwmlVoEGlHfbrA+uB7ERLSna5tA/rTtEasQEivdZ4cOylIP71B1azSlUFQul/NLE7Ss4fz8FbRJC4XCdOXaWeyy8GVpO/nr/xPcfLVGbS8TOIkr47eP+7CeptdNK50kg6Lx6MHLn3lB9rm+suJwCikQCmSqbm82991c5I8ufCTgBg3DYBlIasFmqYRaDf/jejpebIfTPIVHOIXhxDuBC1MubwNnkV55FuYn1TZwK1lazgSpME0zkUhEIhEB7iCpEg9TXQfLGpJA5rgLbpYghOruk1YVDodZHiGbAJsxwJmgQCBJzRPeQrO5z+zsBuvECZuuczCEk1yJZI6Trya2itT7VGoRfUs2Clou8WB9rCgNp1ocTULjkqqfSCSuLi3l8zen9idESUf+hcPhyQcSPxfv/8RWLBZDoblYLObmOrF8gXyRzWbVtRGIpQRc0YvXNA0ZHTk1pRahEUFOZiXkfmcxh7Y9evxkL5ValN4LheYAiim94ucoi74MT8qvqsaJDTFCIo7CFbiApfllbt4xQr8/PZ+u2tRv/YgwfrKifgFFv7OrnzGE8idS+nxmTQew3mg0KAxNgRvbHmUyGfds+IkPJ9/9qxYCB+57BG1Hax/UiMRh4o785LkPP2c/jYW6AeTJR950Y1TTNIY7dL4ZrvuofgCtDh/u7IFrQnG825gNick7Xvj3eD2rN1RpSl3XCXGp1qJerxMBhdGgaRpKx3wAAySdwPGgYdPgM03e+ceDAb9yxG+OBwNMyOQ2VW2Ci54ohSMn0jTtsNdrPHpA8I8cDPmnmrd0Oo0NgDnJEoGsQfZRrSmg3EwGkkT41H+Ta4UQgQtQ2FcbGhqaj2w32EYqtaiv3nCnh+Lsku3OIE+lFnmhri4tievf7Xal1jxMBcakm1NGDJtvZTw0Gg3Ctyw4ApYXvHEYwrM8iO2776fQSCngywmTXkwL8ggdf/qZMUfztGrun6gJ5u5fuTcGE1Ybjx68mn/RsoboDtj2COkpYki4/7Izqb7AniJ2p7aP/Q+/8G7zQS6XW0gmJa9FvoUlxYzg7ofNUulX/8d/8frvf81xtQKKTlFlcApDaFlDbVw1+zzGDTr6cErRfTjjATGEvIrv1Z1x7XPU70PkocmtYYHg9aicYXS8bHtETaKdezu4jFCEUGmCIXV9ZUXMrWmamAS0KE91F5hwh8XCsdAUps+pmlB+Tpz06TfNFYVyN2yhPlb4PB4MyCilmhLhQOEY67ouotizGj8qtXUKQ4hrNQkka1lDWNCeF99s7rMCyOVybudSHiVaSKDxoq5CmE3dn/HJkKPaBvxGBwWaJCXSZDGHqPwgExE8SMjoheJ7Fua2ZQ2Byh1q3VOXZPlxb0GFeYPjeZ6da/v4lCd6e36eqMNm+OXjv/P23upvpIHOiSRrmgY9V6qvOVq73Sbnl/oy6lcf/fmf5QPlDBnxUrmCBaabtUVCt2EYv57+CFXpA7zA83YH7fMX3d6+a0AW8HzbT9tM02RF7OlUFYtFiq0T5XKnEJFlr2KSKDCVy9v8kOU8DMlCoSBzEOaQynDU9kNs5VRZhtLy4xIl6uPTV29M7Q7a40n/RI6loK+TJNVxj7FYbEInQCRVZ5L/x/NS1d1wPSechY8HAwz5JAo1xWIxHo+T6ejALVqtA1kMqf1gGAZ1wTRNi0ajgiLILAEH+6jfR/TLcUYsGaI8iURis1QCrlAnGckzYXBOjvFK2U6Io2eJSmALr6+sYAV5C9bXb81WMePHpTk9Qj9uy6kwPfcOAYmA9tPW1306vz/VD83Gw+vZ51FTRBqRcF3wdeq6DqqJHD6rv95fvfP8Ly04bqfb7Tab+4Zh8Paura065n3SazjCV25+jsQJ28vkT9KBwZ054a/O2xAidcFEA8xyxleo2+2SmgbmQ+KHbY+wfKhDkRuqpgym02kprScbwY6QoqjX63z18H4DgTGxf/PzVxCjAW5FLY9ckem6HUOoQnDCTJmO2iAFg4JJSWB3kxsqUssdNju4CaA6k4my2+06hL8nd74RPnSvljy7BVVSEi6lODBMUbak02nVQCK8QHUk1h8kvaDvI2hkoVCIRqOo9sjUoTYCfvC2gDFjsZjadevrtyDX2OME5UnuHZFIMu4NY8pcQPUiK5UKLub1lRVoOLoinvXT04K0Rk+MzHn2LB8CMh889/TbLeAgATFCGqlOAVerpuKiwZZOp7/zza+++NFlv7uDa6MWsmHqwSTwMn/l5ucY32L4AzDe4M6c2h28AENojzN8AUjX1lZnuJZ0I2ZH/T6hMnU3ESpU2YCkZDgY2HAZ1tdvwX/B4KFWRcYk2SOQaKa+bCY+1RACbDry0iZvzMLhcDjYjqp+1YlWkzYhE1UaYLs2rSCAu7FoQIv5VD8UNu+JHqHEg48HAzw8ErQjkQiRY1BK2f94MEBWTXoVP16U/9TuktgtWQ1+rxs6NeRfqT8XgTF5FpPc++Mne1Kq8CwCMWqrVnffE4vR9fX1W4i/XMJCvufagqpPuD9MgpEGu3HBOKHbjqrQqN9V2fao2dxf/Y20ruvqXAxc5jdWqtVddxrcPx7/6NPPZ95YL3iG8Q57PQyhZQ23776XWYhqFHl1LDkjkYjbIwwAh4N78tJCo7RsNrtZKsHtnIncjD1Ob+Cz6je45/dQaI5EC3nu5Kihnye77dzbAcLFUySaCCIENoVaSoAeyiTNGufUq0V3MU5T4MbcFz9PJBIBiwzWcNrTxBbNJ4tDmlrC97SXNHn9xYC2c2/HccHRaBQYk0iE3w+P+v3l9DVAgoDjw8dRlzWdTod1Gwqf6EWoZpjK8qIpI6VLOp0OkkZSOcjRJ+KbssZyX0kmkyGbWZYRPDUGpHYawAD0BYB0VmKHRFKJK/HBrWvzk9086hGeyHMJ7lDbZc+CP7i9JffpAi6JD9/77lsv/vbzxWLRMV+QR+V5qQ7UXloul9t99d+4t/OSyJ93traYNO9sbakv5GGv99xH/mewO7Uf/MhBfusDxw6nbRfjEdpj+hk4ZLm8PZNUikQiIVOte+qxx4krTIXa0ywSjLEKtaEPx0XynjMbCtkHLBQSOWHIh/cbUxBbSFTVNA2zJ+V2mQQnP06rdSAEGXUFcDwYSDEQwpkcFhCPwYlCGH6kpmnL6WsBMyySKFigCa9QRK5nUkGCQJoUE3bYRcAAt2sCDCCFYf0a9+VZsZIbSafTskCBLkCUWtM0LIGm5LaLhYtEIm7zQ2Zhp9PBu0qlFgWQpxGEwylstQ44LzJYkUjkVMICqGQgajFDKjglI2ARIriRyWTOQ8PlcjZf1qifJzdhgDA4Nua2lH5HcBtIT/P8ztt7r3z+pXq9rus6VZuhxbMW03Wd9AbDMCqVyvZdg6IHnsPoevZ5RFgqlYr6Es7PX1F3a7UOcClUBRnbHv3z0d/mr/+m40YcHyYPxE7tFF6YIbTtUSKRAKhBr+DsB8R+sIiJx+OOORdMieAfQirylWmavLoCTlKYjWAhHDk4ooiJQN7DWcQQInmFx+BpG1BtRai60Wg8frLXePSgVqsBKMViMRjwrAwEmiMUTWWGanUX3U7Rs6Y6HWJdUm4JZW1MGnFTIFzJOkA17frKishAq4MTsI49b29s+M1ohUJBdmNJJynh6qA96vcpWy/ByBMrAU3e6A0YqsSoeEw4rG7dg263GwrNBSewkj7v9xDhqggfCm4dS6VQaI5UVE3TSDURW0iaQa1WA1Z1m8NqdXd+/gpDC3KyCjCgXxiPx6kONjlTydHgi+G9TVdcOqDBFsbWwj2sVnd/GlxD7xhhMLfFr00YIPT74Oap2j6W0n1Vzeb+Rxd+gZpBV5eWsHnbd43tuwb10EUdEZG99fVbFPdy+IvNh98urH3StkdUv6Ssmm2PkNtwXAMGQGUDdjqdTCZz83d+13FfnjWY/Myh+ucljxHSYLhkMhl99cas0FHoS7FYbH39FhKv9D+Z0bz/Dmex2+0i2ivzI3mEmCWcQjhypNOhoilaU1AB0f7XNI2CiO12u9ncN00Ts7dzb0cf1xagKBpWBIeGMopqelwsFsPj0U76Rw1F2ZPCJoe9nqCXwf+kT9RWqVQkrZDiTZ5dvXNvRwicodAc9gNDLr4+8VSp7qRNVUPjVO2w19u5t4PD5GB1sk4KsMTdbjeRSCwkk55hke27xvz8FdF3tpVYoK0Iu9Tr9eX0NVIzZU+Shchw/bXnPn57Y8PtsKIfjaVMp9Nqt0O+7XQ6h70e/TxFz7BAxFxtlkqzDeZZ1rDx6AE5FeXyNpKEd7a2fuJDhr7pE7aXobJPmpqDp3s/XHSSD5aP8KkYwtVP/Ra1wfL5m47gHwW+1S0YRcqgq3psr3z+pW99/U31h6D/bpSAyjW2khi7vn4rGo1+9OcSYjId1+yoyqvqrnl2y49FjJBewuUKqDszRaOQLKL1WIhsNhuJRFBIQBxcfT+FAo5JkFU//AgcvnQ6jdkmNsO8lslkqB8Uj8fJoAeZRDCW3XRdJyE1Eolg7UhGJF0dFa54PL6QTFIiBykDbSz+yZxCtgl2JZ1OExKjbrDYIRG2xWxTdwkrS6Xv2vgfLiaYnh//nio/Yr38ODuHvZ7o0gX/E3UVbVq5uFM10s+1pwmiEDgDOE23NzYoOuj+qlgsssSh7AZY0fz8FRRr4ejK4ljTNI6mWixE/BlUGEg1CVW6nWUErAKZfHgWfK5UKsvpa1Ngj6ZpZjIZGJ5uucezN8sa4qCTsyjLxNlWe7hs7QRo9FRzsRvM9NvH8fnEUsCe3pJ6ih+Y5qv5F9/9q5Y9HoXq/mK0aN1uV3IHD3u9anU3FothvV7+zAvNxkPZ0zRN5PlVPr1lDWu1mmjTdLtdlt5ra6vtdjt//Teb3zlQL9KzDx3RQfeHHyOPEKwSj2om0qNqMwwjHA5XKhVJJEilFgGFVCvYbreZm5idsc25XA74mlU8LEFxcfi8vn4LUkm73VZZLZqmATDkcjl0WTOZzPr6LXKfWdQ7gkAON4VSR2oeN7AqSCNYKJbeNM3HT/aolFSr1YD1VPMDo91v0iQzPcC9QFWOQyEU4NjhsNdbW1uV2n4sEyWhXux0rVYzTZMsFw513pOjZQ2J1alGlzHgF6TE9i8kk27okjpE11dWNkulxqMHVCPRxrFJCRAKqrFZKqXTacsazs9fca+k5ZKQd3djIdg8UWS0x1rSyBxq0yZlknnCvRQKhXMK4xFmKhQK4GfEPn6CQ4a+EmtuuubkAUL1s58nF1y80A8j9bSItj36/t/8hVr8xdOBk2FnmqaDedxqHeAcvPyZF4ZHP1R/yJBVWX9ASY6FGH9+/2/+Qtd1NctNrlN1BCehzEze534P4sIMIZWnYJ0EkP2ma8xcfMZrcQ+DnXs7sViM5YhlDcUw67oO+o3GB4ZNSpRks1lhUkg9hHQ6LVUCxPVBMUDwIscVmqaJq7ecvqaihanUYiQSmZxU0modRKNR1QUE+9JOklBhfyne7dfy+ZsSDkTccn39Fos50zQJ/nnKr2zfNRzZ6Ie9HqDrDEs0+zW8c30sf4+X7NbOlkZc2Z3jQd1K5FQsawhgbtuj48EAjxPqiq7rqdSiWDXihaZpMsDUA3I9wMWt1kEqtRiPx1UIl6kDSEPqwgvF9yxBVtInwCrOTwuGWuUCleu6DlZ83k/8mTSnIXR/mHwidmOhjt+6jdkUGKnnKb733bcqxlNwqDsnROZQwI1Op2NZQ1bo7Ab85bCgBCTkhaf6hN9oePUzn3BXpbe9/EJLEV1z7zN5XDbgWVyYIaR8DGDjqcQ5J2looAgX1MEgBX7ENQGoNAyD7Ah9LCgciUQgys/PX8ERJCAnQTVN08LhMHVExRxqmhaJREzTFMFrStlR0RDAk8VTLBZD4drhE2DMJmQPqbFGtYQ6rI0Aayo13yecW6UurqZp0WjU4dJNuOS3xoki8Xj8vL0EBsBmqUTlExSuA5JJisXiQjL58P5T3Q4qQOa4bY8wbLK8EI8TGWH7adYxPVat7vKUPU+Ke8ezUJ1Xiqqr/2bSJ6zncNRmFZX3bCKaAUMH6/sTiZF6k2X8UMpTYaS2j1H0/HPC+k1+FqLT6Xz4v/4vVSKo1FpDxBJRXU3TcrkcfxKnkX/Mcc8vP6cauWp1FxdnIZm07RHTonscQKj7gWm+uPLbmEx3DwTclPqVw2SexahcmCGEjQn8OHNo1FbkCxionU6n3W4f9fswHtnn9sbG1aUlOOW8rkhb8fZulkrXV1YQXmf6kNlK4k/FYlHFz2X1c9TvJxIJxhUwEbMqzEB4E56GCsdlkieIA7qQTKbTaXWKPx4MFpJJQSDRSyI2Kf3caDTINolGo6JpcOJUBQBbLm9zeZPIv9XrdTUM2el01tdvLSSTEiCY7QJImmEYrBJAMmOxWABJp9ncX05fk260rCFFFuEKEVxkIC0kkyRgYOf4ebvdRo3v6tKSim10u935+Su3NzbK5W2JJjrul/RE2x4tp6+pv61UKlLLMBSam05pjyX7Ya8Hur6+fouw9CQ1Nc/YcBukEClL3p886RkPjzDAAgWM9RODXp6H8oQ63WcJqI/In4hu2/Zoff0WSyToXo4wLzR0P84xKJyscA3DkBmQoLo7WxbOAjPv6qd+66MLH3n3Lzu2l+VTQU53VULVF3TgpdO1i/QISb9jIjhLqdWAdjwY8MLjAkYiESZHKn6k0+lIJAIFFCyLHAmqJZAjSKaBKG5juhKJBOUY2UHmlGZzXxvLjTIRQ7FBH5nCxZVKhXK1fol6YKonqu1cX1kJh8ORSMTtO+JhYKfReqZ4Ot6YI8dOnZvcpbaD2ySeCoFSv29jsdg5zci3NzZCoTl0D05M5K/VakjA8+7c3tiIx+Pwj9rtNkW+SETB75eSVTJuxelxA79ADrY9Ouz1IB473tD19VtsDIfDYomxHNKHkwuLMwBIKqWCoNCeid4xtmeOwbgbRZiFNUNkYTrJwEvbfCXW3DZpku72I0B6cmfcFjGYNhnw4fH9b4vEGgw6wgAOmlyxWFRl1dRbw8j9cfmrRPso5C3r7sNeLxSac6yDWFbL+uh7333rlZuv+GnKOMwbH/wsol+PTd4uzBB2u11IKOCQZ5TePvGmNE0rFosou4bDYTBPnDxmCsk1plaiMGX4DK+9WCySF0HpWhEQse1Rs7lPxgV0FRK/QCw5jqZpE6KdlHsNjqmQG55IJDzrRQDh8pkrka/A3Hbu7Ty8/34JFBRxHz/ZA01lO+Lyqqd+PBjc3thQ1SfEEJqmKTVVqtXd9fVbcrMLyaTwq0miFXElOCDE3viWp8DOR/1+u91ut9vUAT7VEz8eDHgQnnl77uFxe2OD5S9VQrPZbC6XIyHYUhTO6D2mck3TkKoR1FQG1UIy6YgLymqMxZ9jwLdaB+l0+rDXA7dkIwspJPu1icVdsX+EuuXl2iyVoMnAPWbKmmFCZ3DfQp+hCik2WE1V+nFv7xvC4EqEJ1pBT5PpZ1nV7cEQ6InGkvYn/1el9OX3wK5KpTI/fwUH7vbGhjryyuVtT6VEUtDeeXvvO9/86rt/2SEsIVMYah3U0pSf1Go1B4Xh+3/zF2+8VpKR4dlvnhcv94U7OKELfuLjuBhDaJpmKrUoJc3OVboeD4nPwkRoNBosRyROCXopkUK8VXYA0qTYTTqd5kHL2pYarcws8XicbNR6vY4TyT5U75vkaheSyUQiETzxkcHt6ZCpsqWdTsctaMI0lEgk5NrwFQgBUPQOzYFsNptIJJbT19RbyGQy8/NXmNm5AAqAMKp1XSdFJB6Pcws8ZXsMxmazxMylqgAAIABJREFUWcoZ2mPsGl+nVqvhnZN6yP4Uf8/lcqHQ3KlqOUFgSSQSk7ByjgeDtbVVsnspGYGLxv3CPoX+TX1K7p08OcsaRqNRXrfDXu/2xga4N0soh/eDLCdxYtJv5CsoObc3NhhIjLR8/ub8/JV4PD5JwslRvy/+n4Q2ZVWHEdJ1vVgsst1RTPhc2+Mne4hRwMomKPCTETI8WXT7VDWYggHVCSmg7j9PPPgfbn0Zsgz2T8IqDrlRcDP3xScSCfDSP9z6cjgcLpe3JQ7RbO4Xi0WWt4VCgWWjW6e0Xq9/+L//r15/rfSPxz+yXVbfYc49OyfYCZ6iXYwh5I3F5Ozc2zlvlAbPrFrdpdi6BO2oKcECWSrLLKevERSkpDjQN2RRYdLLghpWOoLLeBJyUpb/fKa2DplqwWROTEVAaUBAC81LZxJjpo0Z9pSw8AzMCJOW7Hum2lBoDlcmEolwBFzPnXs7rdZBKDTHY5LiWcCAsgiAIAY0slkqEeLClnBMbgrj8fjJHs4WqjQi73k8GHB2cGb8RSDHyQcJeRoTxtXa7bagAlBXOB3Qjgi5kSMhMK+q267GehuNxnL6Wjab3bm3445K4n1eXVqi0DccAhpIAysDuXhSZYKv37KG1eou4XaRemCIQsmmTJKu66zhZGzPRO5uwgZHGp+YNWWxWDyxDMjlbx6GMCCGF/wU+TC5Xqj6pzuiFnBYxxGAev76z5vC8FRviooq9hgD0V1FRtQ37d9+8f+QJTw0wmw2q2ZKIFXjcDSP+v07W1uffj5T/+M/kct2m23LFUa1x46gIzSo7jxduzCPEF+wUCi4c61oyLLYEzA4JmnMqjAece+YNbgM7DG5wJIsiEfIyl3SBzudDsLcclW1Wo1KTNrTWQRCJXXUbSe8FDBHo29yfWXFL5rSbO4TrFI3wtfApRNVP9xfxu3xYOAupE4nh0JzPIJQaM40TRID5AYRY2P/UGhO9SS4qUQiAQoCaZaSxbBLEEmhW4TXI9V92dhutymGLPdbLBZTv/AvKfmkJmg64GK/tQJ5LOl0ehIs2rKGyOmpRBWGJZ9xFgn64pxJkC+VWoRnFI1GHWHX+fkrLHn51nHSd97eY25Rpf4ok4JtADSeUIIH9jWr7XJ5W1+9AcQKYxZ1WcsaNpv7JLyD/2+WSqoZvoBmmmY2m8UW8g4SL7/Ia5h5C6pQr+J4wZOypx9zot/jmbPo5z5Kc2O2w6Mflr5cWEgm1VmpWCyKrRK/wR4r0MtU0mg01F/9/X/4s4qxBR7CoHRYzcNeL5PJOJ46y+FHtT8SVRqH8XOkRvhRQwOc4NO2izGElUollVoEn3ErWoHwsJ7F22CunMmpoUUUi0WRCS0UCuQ8iV4MclnQJYQ+AwWOpbeEBi1riDe5kEzKtEthAV3XcQ6gFuNAYNpx1AIeAYKZjop30gqFQjweF8SS/hShUYeaSSQScaCsy+lruKSI7ADh8hVFiY8Hg1BoTrB6VOv4jCqmpmnM8tymyLWg60YN2GKxCJEEayE780Ld2dqiKzCEtVotGo0Ka6Zc3iaxXRXIdniErDOi0agDcJZ8uwmzzi1ruDauKyvZL9wUp8tkMqwDjvp9cOO1tVVxZbDunNRtd1n7UqrQ8UrGYjHxqtnCWo3VM2uRAFRAffSk98CCKRaLKB77YcKt1gFPQSRgZvJaTdi63a6kS3G1alT4x7H5SqydCp3zc+A8t5xWctrvTzkgLHPH2pyAhz0eNOqEBfMb3WRHxOI73/wqUJUfBQ5VNvVcogH/VqXMVGWNOaLuNEHHlcvO0jMO+HTqdjGGkCL1IEgqiZG5Zm1tVV+9QYCN0EI0GuU9P2MokeKCGDx8wVRq8erSkr56I5+/SaFdkWFjN8wY1nFtbZU3WaY8ktkdKJOs5VX1ZPxIpifmzaN+H51u9wTa7XapReBJHzUMYyGZFNAVMoWAmY4GziZWjSoQnBHqx0IyKXA9hhDEUjyVUGiuUCjs3NsR04udsMeTuLgvEDXZp9ncpzqdxAhVxof0DH0CNCp9iLDO4yd7KifW4RFCMMEzJuhIDQdS/gMS5+3xa54fl9hlDQQFt1rdVYXr+ICrallD8k+AGeVFoyYXtGRHFhAgdjweR3ZA/ZXUP8nlcnLjPKxmc//q0tIkEWVAXWGBEvwL1k6zrCG1x1F7mC4r4ywNBFhUT9GvPyfS+AU0jzJMtpfXFXwUx/webMA8v3IL2QQfSt141O+vfuq38vmbqvcGsZCJo9PpZLNZWf0BpT5+sucoKGHbo2bj4ad/1bsqL237rsEMy8ir1+tUn7CsYe1rmzJdunFON7QrG92Z9Q6R7unaeRvCTqcjpiiXy8k70G632YI/gRXkbUkkEkTmEGNzJ2NN0oSVB3CNX8ikCY50dWmJJSq8CVxASTzg2pA0Y3jgTOAyirkqFApkARJWZE/TNDFXsVhss1Qi2kTAiWxr90TQah0QXctmsw5LiTgtS7HDXg/c1Y9PYVlDgSKRPFULDGmaJq6PbY/m569Q8RyyCfMU7iC8G9AOSRuQZSLcIs4Vj8epn4e3gedt26PNUikajeqrNxaSyWg0Ss9Eo1GQVZzatbXV5fQ1yGWIuPoZQhoFIxeSSTBnXNJJaDVUC4I/wlpHjbli0nhSiUTi6tISXUQFCUhw6pKXivbQNS1r6FgNQzDudDq5XE4SKG17VC5vh8Nh8hFRS8dwxmKx5fS1E7NKKF6Pe4c5nDDW3m63yWrg38xFnU5spBgipSu1DOv1+tnnrotvQdDo5E7hJBbOz2s80Wq6zbPjh91u981Xi0iKqFfSePQAuwV2cWdrS2aZdrtNzTD1Ljqdzh9ufflff+yXA+4UaUrTNKm3sn3XkPfhm3/wKm+722YHOLiO/z0d4inaBXiEyHtifoRo0Ol0oBRinHi90b/mPcc5I5wDE2EKBna9Xs9kMtS7ABcissJnCRxiiZnBCWbAxIODLkdDleb2xoYjod62R/F4XNws4ERCjNxjoVCIRqNqNJojtNttdTnfbrcxtNy4KsEcDocxM0SzVElbzyZMisajB+p2ekP+bDQaVL+jr3gQckmt1gEdIo6dAGudTkfCAbAh5PYfP9kTmI7EISljZI99GhBgYl3SmRQPUX1Zv7trNvcTiQR9K9LYASO8Xq/DY2IW5qQkfVrWEF+NI5DnwPCzx7VFwfRyuZw6AiuViowNcD/HSWOxWKt1wChSf8UahRTPydVe5FDY8kmyRKShcgyhRm7tgttRv4/wsprFdK5iN+fUvKFR1cOb0Ap62r8TcVG/PU90JdUPPzDNVz7/0mGvR+xH9ux2uzyYH4wjNLlcjiV/u92GcCVvWqfTubq0lH/hk//6Y7/sh0yS1SQHR5lQvq19bVOWooKO+nWpn+ia7TKH07ULMIToUck7DIlD13Wg43g8Loy7o+N/Qsdgff2WvnpjbW0Vq4PFmkIvUbRhpZQSNBn+l5xCICN48JJuz25u+LFWqwmho16v4/SLhXh4vyEOn6o0K56WPaZjXF9ZicViQuCU0VIub8NryGazDEJoXPiUgKtTzCDHgwGhysuZ4Dw5Bk7SwnL62nL6Gg90fv4K/lmj0VBHSLO5jw2QDFExBsDveGah0ByxQNseiZaQ+L7dbhc8f3391tWlJfU6ee9EisgxVNrtNk9cnW3QrJHP7lx7z9Zut8FLIDkXi8XTEsqazX2YNaz/zjWL169Z1hAlZzwNXdfL5e1KpTLzshjn2jw8Qncqd/BDDbBqjh1OdP4cP/SEE91H6Ha7ZNMDwqhLKhKH5U9Qe6IgR/1+tbor/AIqrf/Hv/+z3C/+N0yjUKHUoYnMEp/r9frOvZ3GowfEtJlekZVxXLyfT+yJBvtVqzhtO29DSIiiUqlcX1nRV2/gDpLEhv1Qq7jJT0zTZP0o2UjMX1SOPFXgEFuIebuztSUALA/i9saGpIKxXEVkS6pPqBLt7igOLEc1rjw/f4VZL5FIiHWED8m0Sw1eYnUUhdY0zXFHx4MBVEwKP7G//TM/Y//Mz7z32etOKYcLvFmr1RwONFBngJtlWUOcobPLYp1WcLla3V1TKj6qb6KjgTdGo9GFZPLxk73jwUCUvfDCcfs2S6VarYZV408eLq85MUJd16vVXfo5FouxthB6p8p2Oer3GaiGYbjLxNdqNWq05fM34/G4+ighBKlZ82trq7IeogrKJP0DUZkV+Sv5z01nxiStEFDkWYli0yH8u7O1pa/e2L5rXIAm+6xaEFlmkhnZD8pzzPV+pi7A1XPbV9vHfex2u1/87EtsJE0K1IISS7qu8zwymQz5PSqGAKQjmlv/fPS3v5e5QnEcijWHw2FZp8tURUVyPnc6nUql8kr+cy+u/LYYQsd9OZBPNx03ACCdup2rIcTbZnYuFosoOorOZyaTCXBQwMry40LeWC+kPU71GqMmmlcqDkLMkXwJgYz4oI+T61XyC3Ac7Bu2EHeUnELbHiHKRWaF/JBkfHL8ufFarRaLxWQ+hXjZ6XTgl8u95/M3F5JJMDSsoNhC9z3mcjlEcREUhffoaCcuIBA3Efdo8oYTD7aczWZh/eBIOeq3eDaqTUlFyQDaiOj9qp6fZQ0F/cNNxNkCYycTlMUQBBMBAxqNRqPRSKfTeG+8RwSMSTJRT03k77DXw/qqFwDPgLxVVaC8Xq8TFBTo2LKGZLxQPGQSA9But0HX72xt4fie9unQkBGQsvXP0PaAq6NHura2SrbuhDJMz7x5k2X8EE5H8wsEnigNOmGbBCC17VG3230l/zn1h0hdkFaVH8vtH/Z6/ApXRnZWTeN//Ps/+72Mk0GTy+VQFxRnP++q/fv3/+HP3njtC+irSSeonBfZaCmcUke+4KxMoH3+HmGj0WDqQciRoP2dra3tu8bVpaVJ+OK2PZJcKCBNyidNIhmFOcFrJxbIzyVemB+XTGK5vX3XIBoEXVAFYzVNowaTHFwqXciWtbVV4Eex0+XyNrUpHI6jCrpqT/8TQ4tf6LCCnrYQORKEVSmqMCGFpFrdVVd7ZDVoEyS0AXPd2dqiaLBQLoV4qVIxY7FYNBoVSlpwQynN0yslLeFEEc6jfn/n3g62WeZ96tPyxMUcMvzoTJ6+PBEiWI71hDyaSqUSj8cdmB4pClBa5MVsNBqk54srb1lDqjRM0huHvR63gLt8FoMBQYk3kYpj56ruFNywhfQDpFYpfnDJmy9ZZvJKQAGGKsCSTdL8DuiwqYe93m987FdUZAPYk2Us9EXHkZm47TEshlzC4yd7ox/93b9K/Zx7KJOZJKeTur7S3v2rlqqvJs3T+XNYPk/K6CWHRslKBrxCsVpUXXK53OTxKpb5rLvJbYDFDnaKVnKzud9uty1rWC5vU0OAZIlsNgtvHpUsooYAWZhGmKLqwRGgEW+emKVnQQN1NsSJFNOCBg1rKU3TJAJdqVQk417TNMBSuHx4k8eDAaKX72nFBRpCLlvlmlJfGsEwBIz82kIy6SjRTiqnmrOoNkklwtbCsSQrBgGdWq3GgCdiRw4GgTG4o5lMxjCMo37fc9xa1hBNdjc6CqP7xDQJ2Cj8E1UERoskngsgkR+XUrLtEZCp2jPz81cMwxAGqdpFBLwTiYQjJEl900QiIQNbrc7mVkU4scG4xqcUyGrqhvnBYD9bp5CLQfWGB8Tny59i6A2N+qX6uZtfgNDPWfSDUgMOHmCY+XzU73/xsy+pGfRQGdVDuWEZCSkx5RmGsZy+9sZrX0Ci3v10mehFBtCxw/e++9abrxbxGFSDpzqC6r349banvZyinbchhKogJY2EMzbFArBa3YVIQoynXN4GbkVWEWdRH6tmCxFGAkJAYbY96na7FF3CLSN6JOllAOAoMsszTSQSR8f/pM5iOJHq8vz2xoa+eiMSicjkSC5/o9GIRqPC3gSh3b5rwH2QNHNJ9YMgylRO1kQANLqQTC6nryUSCQcnHpcFY0CmoGeXFotF0jnIx+h0OuiBqfn1h70ecTgwXk3TIpEImXyAgSdqhei6juPIJUWj0XA4vJy+hsi1Y+dW68BtMABaWEW5j3/Y69HnqLrACcezZJ3EkAMGEDVOeFh4ftFoFPke9XrICCyXt924hYDtakDEsoa5XO7O1lalUhG3VfUdSS487ZhXleLPzish6SI/LkD2bIkqj5/skciER8j8cMlTDJ0e4al8OE+rFqAX40d+Cf7ffRzH9sNe7/VXvvAD0yyXt5vN/c1SyZ0gCLfKsZH4h+rGffGzL33iw8nrKysO/p7M75VKJRKJFAqFh/cbpml2u10Q10e1P3rjtZJ6bZIj6NdXqs1z9MwZS0/Qzs8QHg8GJKvA+8DG4DZNF+qAhI15wxEB0uQVEhMINU426qs3HHUVWq0DmQdFbga/AdyVMYDSXiq12GzuZ7NZ1dhkMhmQOhUFhe0pISJy166vrMjSm6IHtj3CCspNaZpGAHIhmQRJQ/l2bW01Eol4kmWoNocL6wmXwbAgarg2LkDobhSIAINF1ofMNqkekMlkSP7TNA0HCymvCR/Zzr0dZLvpFll2kMnnxrdJOU+lFlW0gPKKhULBbTgbjcb8/BVEunVd1xStOGIZJKTKYBCAlICZrusE4URRQZ3KhC4ORKmel5UuqxyZBGq1GvWbNE1DW7XdbpMuSfjwRI9WbZY1ZJTe2dpSkduztEajIdTTfP7mM6cQv/P2HlREQBfu9zKnVXjECB1W8ES/JJgR43kQP9sW4C8GuKpH/f5XCi/989Hfbt81wHY8r5ny5Xw+6ve37xrURlErso5+9Hcvf/I5+2l2mWmaZM3b4zfn8ZM9eInwFeF8q0se1dR5GkW3a2gpORWTdHtwO1eP0LKG23cNYhLMPsxW5fL21GVZrLGIolgy1uZMlIVCQQwbaGqxWKxWd1VTgYwksz8/xzWUCVqePrnktj2q1WoqhaTx6AHugsNXME2zWt3liRwPBsLxkR00TTvq9zdLJUmNAPFbW1sNhebg8uB4sT8qXIlEAieJmR26DZ4NfpVfXx32enilfjI00qrVXdLUqOEQCs3F4/FoNBoKzUkqZKFQaLUOTvXgiIeRIqIO1FbrgPAk7q9jDOtPJ65IAoPqe6mVoVDIw7KyhiAjU9M07othgGsFebhQKGSz2XJ5u1zeBsoGD4fjo/pJx4NBrVYDI3UAPDwCBPbEQjcePYBqF4lEltPX6vV6s7lPdd9T1dPgNhkbrKhmVeQWJ4yUj81S6VnRR6VRRuPO1hYWGoz00vqFHoV5bX+dT0dzz9qeRtRPp8btRLpP7WeM1S1H/f7XXn/5lfzn0uk0QLkfqiOo5vZdQ/ZBcQ3B5X8++lsMYaVS4Y0ld15WyvV6XRwIyKXV6m6xWPzSpz7+8L4zm94NcgbYeHtsF08lK+O353lDozDUJYEBeGomUXGW263WQa1Wq9frKIMAmTYaDbL9Wq0Dx3tuWUMKdkMNxVGQJGu2kO3EFHnY662v34rFYmpmOr5FIpFQc88d4GSn04nFYsw1sg/iW6rXGA6HEUpOpRblGYHpCUjI1WImsd+4L0TmgrsI5IOShyd2KQkYDN14PJ5KLebzN6vV3akBNARrUqlF9yRuWUPS1dGvcVwGv7Lt0fFgwPOSfPZW64BwI/kMsmjAD7u+skJ5em2s5SalD1ApktwYTCNhYxYTuNdQq9TrQfQHBSKHMePdYWzLcw+F5srlbVZLhFoEvD1Vg8EnBJ9ZWSx0EorFIqvzy5C6cDwY1Ot1El3wHDZLpcsZL/SoPjG5U+IJinq6bu6d3fv4ndfTjjrMZMXYup59Xl3yY5YcDZoDaWSOdxiSN2QHDlut7pKfpK79eeXcR371M59wnDE4R0K9I888+svsEdJdLJxZtoNNzfYU0g/Hg4Ewfv265ej4nyDZ4wJKvqCu69TKwbEQJuT8/BVd0V637dF75NXVG6qXQ6YjbBG24EXlcjmZaDCK8/NX5GhXl5ZY+ar0EBldXICICfCBzpSNxDIlDKYrFcnFUYarclosmlJ52ODpfBGQPbjBfpN4p9OhkK/D2YK4a481o9H25CtN03CPUqlFopssVSHo4rNqmnZna4tAHfE8ohuSR4ghpPYIXceDg9zEY1Wx0KN+H/1bRHFlOykQfCtPWcCDdrsdDoenhh83SyVAUTCVM77paqMmlENQ/tk2yxqapkmW9mapxLVNkntzwe1nLGvIw3ZP0PbpbaG7+VlHP3vgeVj3Do7Lq31t8/XXnlq5+4Wvgwuj5PX/7RMffn8xDmlepjzLGuafVjS17RFxJqk+4/AC3YWlHHfneY8TxgiDn855s0ZJc2ayc7OHLrhRPhvPT6oK4FnKQ+c5Qm1wrGZisRgJ16pcyPFgkB8XIle7utPpqPMXw0lmTKnXA/jJRrUEkj0eh/CAAJnJZEWLTkRzIIZgNefnr+BHoiQOeWQ6lw4WSSg0t5y+dlpYzx5XVNCfljN0t6N+n+tcGxe2lTAe/SxRUihFqpkhXUQbp22I6aL3NE3rdDqgmsVikdwYwlGS2MqYlKpM6qW6ZwaeIN3OFnBRyxqKXow6b6ytrZ6l8lGj0VgbF7eZbQlPBNtYbZBbMqsjn7F1u10qeLBYgeN9qaRnvMkypxJX80wiDDCQJyYdBuixeSKutj166xuV11/5gnoWanI6DB4lBk3TXEgmPTVq24++8aVPfZzPpIhdX1mRC6DMheMna2urpS8Xbv7O7/b+4Ufuy3b/r0psq2bSepoyc8Z2rh7hUb+PR4JDM0nm37k20zSvLi2JErfbKkO+x32hVoM6MMhw54NIdNpeKKhtj9x+ADkS4tmI6qlwjwEkbQWZhyQCwygSiYhYncC5CLxhSqkdiJLR4yd7m6XSTFbTKIJikGD6TDjwyN+YJAoF8QdBACK1IMDkSwilltwkbSw4zo1zPZqmgZRKV9v2COjPHlfhhjgjgWEVEmA9IQtZmLqHvV4kEnFcPEd2qNyJnaZ/9HFlSqn7OF0jjKfr+u2NDcMwZmgIKYyKo6xKK1+GBpGtUCiQaA8V4PKkGHp7hHagJXPs497ZbSD9TJrfuQL8Rc9s/cajB7/xsV8Zmt93XKFaQRd6MZPIYa+nZo+hKFGr1fIvfHL31X9jGAYxsGp1l8QJfgWyqp4dP6P/D3+Wv/6b7qu1XFnzDhjZbfJPi4s+kxghWhi8zJehDhkApiRauHkfh70eyiydTgfqBMkDO/d2WDDZ9mh9/ZaqpGVZQ5BSfawlbdsj8v86nY4MKuoqaE/n1Dv49KjS4EjZY50/XX9Pjo5EPTGEwr8Vw2CaZjgcrlZ3IYJpSu450i1Tz6RQDXO5XCwWC4XmCKCiKe85tI4Hg2g0mkotOlBlv2aa5sP7jUQiwa0VxgUjEStPpRbxCehVMTOaIlodjUapLwgMg5dG6o5tjxqPHuBMG4ZBNj2rFkwgaeZcrQwJMJ5KpXJ1aUldT/Bo3MLrMDCpDkGfeMZcTtVglrEgmCLEGNza7TaMbl7PmVBSZ9UIzINaF4tFlPcvCYQblEcY3AIChH4mTd3ihkwdP/fzFz13azx68NwvftidQHPU71cqFfQJHVnwBAVRuMeZqFQqn34+8xc7GwvJpBp6EcA9m80KLvrwfkMfZ7D9+Z/8ny9+8gXPK/fc4mcXVVj1jOvE8zOELBHUNL7zOMvkjXRAricejzvKMkijuG4sFstms63WgWEYlIBHE4u5SXaGec/zVZc+bFSLCjGi1H0I7wlyAA5WqVQSiUSzuc8BmbXJ7gfLVZG9tbVVyv/iZbbbbUKb5DLW6/VQaE7X9Wp1N51OI8XJaCEv/rTEXUSCQBepRTU/fwVGJWoGEJcIAfzacx/P+5eTfHi/wSLSHkMyC8lkPB4Ph8Op1CL3y1mw9LquP36yl0ot0l2iaIN5kKlpbVwncrNUYjWDh43AEPmsQMpU4VBDragu5PM31XyYWCxGxqepyPEXCgVVaQ9sls+3Nzbm56/MCspTg74zp7QQvAeWYJg9c/qo2pAkVbNc1Cooz7C97xHapyTLeO7miaxOYmIdJsH9ldvEqnu+8/beVwovNRsPdV0/Ov4n9efV6m4kEnFnFtrj4r2apgmp940vvfjWNzzYBzv3dtCS4E9Y/jIdfO31l4u//2/9eiPg4lWD57kmCG4XHyOE6Sf56ZVKZep8iVk1yZTAmAV7Klxtt9tNJBJMeSClar5Et9vF0tj2aDl9TY0mappGvr9scfCT6/X6cvqaWiMX2FOWVvF4nGkaWr985gN0RFZdRAThNJKGKGtnIL5wOIzWJQltwBWapkHut8c5Qjv3diaZCiH47dzbqVQq6XQ6lVqkuIrUggBsTKUWRRu60+mQtYaVYm1BYiLuNdRKqLOapnFrVIrnV8IeYn1JX+HS2ePFnGUNdV2Xp7CQTBJqoj9hAkMShi/DdYKOEsCmb1VPDjuEKqasIVjlqAXF8E1brQOKEs8KwyT1hSzY7buzhEZp7XabxDA6YeZO5xnbYa+3fdcgbwdTfRlsodMjnHAidtstP0zPDWk67KLfoTy/8iOavvtXra8UXrLtkaj2NRoNNDDJmFaFj6Uhn2EYBtNipVIp3Pgdz3FD1hGG8OH9xvr6LXV5+OpnPvHW/9NSb230dD16hy13p4s4zOfZ343z8AjJoZald/6k4nkX0PD119dvkRIw4TuPMruqjq1aO3iwtj1yZJgZhoHDJC8tAHun05Eo6Z2tLXBRscfbdw3o+yCxUDlwqfFiwe4keCa53iSoUV3vqN9HI63RaCDpgMGj/xmZV5eWUqlF/HXeaKDUaDRK4JO0DVivXFuj0cAkyD0SYWqM/4VCcywit+8ajUaDAxK0s6xhOp2Ox+Mk9r1XrVfXyebEvAkTJ5vNkjSJR44gALqG+fxNWV+SambbI4nhIRG1vn5LID4pBZrJZHCn1OzStXHtZelnOp/t70dSGg3qD6dSizJmgLjpWzUoSM7lDM0JQC5W7wT8AAAgAElEQVSO0WxZo9IkXk7qwqWipdhjCUxipe9Vq9B1wzCeofP6lEdImzBMFezKuH0dz18FbDxxN/Wrw17vjfUCQXhWypulUqVSIeXItkf1et2hQgKJmYO02+1KpfKVV37/Qx/8QIBLwRvCvMO/+fkrFWOrsPZJYcq4UVC2i2lUP8iRR08XqXfcY4BpvLAYISKfIl2NcNcMjz9FO+r3sSWCNU1+SUzfVOFhIqaGVyq1GA6HK5UKNBnpXh66ZQ3V4J9hGIS7ZJZkfxXvIrMCKWTGJzwjsubJzc9kMlT8wXex7VEikXh4vyG+kT3m+zBNYzi1cQ1C7JMwOLrdLqhvOBw2TbNer2M5EokE6Rx4wMz73D7QLpFCbKdtj0Avs9lsKDQHP0XTtHa7jfIOLiNnRONeGyc82PZIKrbjkHEcWKPirqHhSQ1LbpOgEUtzfPd6vR6LxciIkNmcO4KIa5om5ReIiglcT/RarKNklHKEZnM/nU4f9fvpdFrYT+CfnU6HlEEWQywIZsv1J4WAi1Sl/GfYAI3F672EaeyWNUQiFfoMy9lardZoNJ7J8jqoMG/wbTg+2C6L6EeetL38Tr9o2eRHYO1jWUPUBT0ve339FmNCpflJe7f9p7/wwf9cU/4d9npksCG5pI353Ko+5Pf/5i+uZ5+3fXBOlTXjuXTwXDGc6ln4PaAZGsKjfp9Ft1SZfyYlQB3t8ZO9/Lg0HVUhT/VzbCG9BJOF8BKWQE2SWV+/FQrNdTodFGFkOzCaugUkTf4kSRwbgG4D3SjM0mKxiHGCNaDrOj4u6KtI1pmmGQrNYQvl4CK5omka149vt1kqsVHm/fy4AAtjSUohChtW0zQAWGb8RCJB6jp2rlzeZtgLK4pTp1KLLOFxgqkSVavVZG2BydTGyQnAwqixZDKZdrudyWTeeXvv8ZM9ckvq9Xomk3n8ZE9ldQKEZjIZlWGIyWw297EiR/1+PB4vFotXl5bIX2R5MT9/Rdi5GEWh8urjjEP8e/wBcWEh+JzTuCWxhHW58IBm3kj8F6j5sgGk0qgbWqlUhEw7dUWqszSPGKF9GrKMH+PfM5jn2Dk4od6TJhpwhG99/c3vfPOrbL++suL34IvFIq+WI0y9c2/nQx/8wIsrv82rqypAwnnTxjlM7ooBL//e/+7uQLeFc0Cjnj60O7PCftpY+nWyu83QEG7fNaTeW7FYrNfrlyECXy5vixqLQ+vrtA2dPD47ENFut3t1aUlEtGX9bllDkhzU7BEQeNG2Ph4Mut0ughqPn+wtJJP66g1IHFJRnfR20i10XSd+yQ/F7FGDQkgi9nj6iEajYpzEvOGZMWIFqCR0Z4+HOrup4LCmFCMTAid/QpsEfbXHSegYS4Tr+K1lDTmLNo75sSdzca1WE5lTyJl4hO12Ww27QgKan7+i5ifkcrnbGxtqRUDTNGUHfouqFKth4WIIBTc/Vm8Xn9uyhlSxJ6HeHtt7mEGapvmxrs7eLGsoykeifzvzhmSB5FHMNk9jto1ZRcTh0Aa64BnGQ2JtQnfQsVuwJ+fe38+VnBALdf/5ra+/WTG25Cu/KqAs6tE+brfbTFjl8vb2XaP17//IbecwdceDAVm9nobw9ddKjqt1G283ZdRxa34fphPgnqFHyLQlvOf19VuXYXUJI0DIlmckYYMc8lkEtzqdDrOJrutkWKtrVYDidDqtMkjz+ZuRSETNO5T3ebNUgprIryihDr9UUuu27xqHvd78/BUVg6XogWUN9XGBIYoJdzodyQGwrCHZh9lsVuhLYhcBP3DU8IO5jHA4DBcUWFXTtPX1W7wgrdYBEAhlFnC/hNtCCE22iAVFgFQomhR5h4pZqVQw9lIqS1ZXO/d2xFHDduJKSh9ykfn8TUcZqUqlwnXyCFAulQzCSqVCjJClEqfmjDxH7D2qBVyAONnnzYUWdPTsa7iA1mg0kLDBEJ6T6zmTRlfs3Nuh7AxG8SItdxBr1K/52Sf3xB2gjua5v98x/Q6l/t98+O3K3Vdl/1gs5rhsql2jMmqaJvLK+uqNanWXte3Ln3zOzxDqY0VpT0P4ja/tet6Ow8mzlBihX5943rWfRxjwsGZlCEHqwB4hpDxzYXsalShY4AeUPp+wHfZ6odAcNkmtuEtM7urSkmrwsDoobaqdjB8m7H/bHj1+sre2tmqaJlrtBGww27lcDl8E15DtVDZAAFOcJIxWu92WIS2xQ8yhPc5p4QLYp1zeRlZb3D5yFgURJSaqaRrJEraCoIph48+rS0uchTEg+huo+UDhscdFPZGixoHG7wEXpfAQW7hlNM/C4bDIuHBY1AaoBiV9KwHgo35fIsEUt8LB7XQ6O/d2xNPCy8QGiP5RfqwObxgGWShcOcCyX/bkeTTTNPPjaiq6rp89N9GzEX+lWu/6+q3bGxuX1im0xxF3YAPxDs+SJnuq5s0andAWBojIeEKjwRbUE/D0g0/dx2w297/5B6/KAhw6qKyO2+0276EDgM5kMry36+u3CBD6GUJ2fi//WvmKeTPgBh1eoDiIDkMoH06VQRHwgM5uCHldWWIj6nhJFAIhQDKV5HK5mehTtFoHWFYmR5wnKvZpmqbGRKEZ2+OEMNmOulUmk5G1wjtv75EzgAikrr+XRC+0fmBS7gI9biC7q0tLQuxiCkskEpIUQc4+Z2eQwIuhhBC/wrToqzdA3iBbdrtdWfVCXJRBYlnDfP4mEqzy9KHJqKFEW4HcSe+jdLttjx4/2cNzFSQZEVp4/PSPSLTD6rSsIXQYimRJT5K1oqbt0vCYVXUnvFKYtHSynEXoM/Q2xmBtXBEe548uJVPiIh0mCplJDanThrcnb7iejEyHUuAlbPQJNW1IDcKXvYAcLQ/WqB04BU+Ii55owPz8wmDXxzNGSPuBab742887SqqyHDZNkxoujk7P528ahnHY63U6nebDb2NH3TFC5kSiDvxWttv26Btfe0/F3232VPPmeWuOb93gqoqUevZJwJM6uyGEXp8fV373FKV7Jm3n3o5k9M8wwUtt4iIgfYnPdDwYkCAvuqBy6sdP9jKZDEiULBcAG9CnJaIpWY84KywvwOvW1laP+n0qDQFachC+TSQSzNTdbpcEhlwupxYtsu2R+H9SH3EhmcSES/qQNlYvy+VyjUYDegu3CYdT4utcYb1eByjGb7PtkRRjwR7DsbTHOQmmaZLzbtsjvEMUnWx7BJkFEfNUalFKVjFHLySTkpfCwOOk6kNZTl+jxxzEmUwmQxYjUDkYKYkr0GToEH0sX8DyLhKJIMUQCs350evOryFxRzWGTCZzTiFJ1jeMNBaOF3ybp22dTqdSqRBLllrfZxG0m7BNwxr18+RowShf8M/9nCTPS3Ic53gweOl3c8AdvCfdbhd1V7cWRq1WYzErW5qNh2++WpRVIXau1Tq4s7UFPMg04biGo37fzZRx36B6L27v0N1LDn96ion+7B4hlW4kWUI/SWT5whrRQdb1/H8eZyESRmmbaDQKtkmCQTgcJmwmC1XTNKHyE+eXgxQKBeZf2x7xbqsZ3+Ri4hpKHj0pxnh4HIR8uHg8LgwU/enCfjg0j5/sYfxse7SQTLZaBySBMBi4PK7HtkcUTbXtUSwWw+zhkxEyYJxj9gzDwBDiotlKkh/k4eX0NVZI5IcQmePijwcDKCqU90Ovh+wRUv0kKULTtIf3G6pSATcLCq0iLpqmlcvb8XhcJVNQniKXy5GpIp1MVFsqUehj4TE0TeRBbJZKF68LcTwYIBcu5abP6UQUQpJsjQswKmdsljVkocnDIjf3vE/qoTU6iRUMTpO3fczqiQinn6yMurOfB2lZw9rXNln7vIeBrN6AxuYYZGiqOW6zVqsxHEXpg5B+LBZDewkNCwea/27zAfOR5QoBykb3jXjCyMErhtMaoTMaQhaSEswPYOFefGu1DqCZ8bDOiV2GA6SN8/PIELi9sdFut6PRqMOBYB/q7akaGbFYTOBKUDt8QfoW9wV/KJPJIGNdLm93u91YLCZrMgii+Iu2PToeDIh7FZ6uDIy0ppwXbIMZBCNhKQQcrqperycSCYYWQTvwUjmmraRwoEn2XpjcHvHVO2/vwbRkC2+fKuOJDtza2iqFJPNjlXbWBKHQHHtyZMejJF+QCVE2Eiul+IlsFJAW3w5sjXQIHHdBROViGDzPFurvdruY5HJ5m4ya8ziLZQ0ZG8CMl0qJO6BhC4FDLtQjpJ0YI/Sc0N2u2+ROj9svPHEHP8v6+mul5sNvyxbmC9aD8vY2Gg3P0jOP73/7j8tfte2RaZqmacJiP+r3ydiVYzqk2r70qY9/s/pYvUjVIrov3tOKW0oV+4AuPVU7oyGE5XF1aYn8hMuQNSj3heVgIruwtxoWDJ8f3m/E43G3ZHM4HHYYp2KxCDDIlAdNlGJ+Ei0DBVUr8zkae6ZSi+JmibKPei6pcMTVqoqAR/3+/PwV0hLYgoYLATy2qCVy5JjtdlsNyBF3lHpJ9XqdVaM4wY1Gg1w9uZejfl9fvcFq0rZHIKK6rsOFIRrq6Ge1eJDwaVWKFkl4AJ6y5c7WFnKyO/d2WApLjiliOhIaFPeIf89QF+Ko31dryufPrYA7MCzBZnWcXPL2+Mleo9G4mDyKE+oROlqwn6f+OaExC4AE3T6ipxVRd/jW19+sfW2Tzzv3dsCF0JepVncrlYpoOLnbW9+ovFUpy59Q4d27EZuRPz/68z/rvjzVqqkb3R6e+38HIDy1IbTPFiNcTl8DtEmn0+Xy9iUBRe1xLgFWMJvNXph21J2tLU3TDns9kMl0Om1ZQxZYmqZRPF2t+IremG2Pri4tofYnWfNiApn0WasxKXe7XZEykQmaiaBSqfCBC0BIWk7n8Ajhp0iY0x5XphVbDryRSi2qaYjAs2KHiA2ryyDK1arjKpVadBTfAEVQWaD4Z/Y4mAcmCUAqdCFbKcqh3hcRRzpHNrbbbYmSchbilLBYyfvMj4sxwZQhAR/Ihw+ACnyeBBc9Hgwsa4jbejwY8OHs74VpmlCKIBXf3tg4D87OUb9fq9VYPVBd4JJwvy9PO12M0NNueSKWJ/7K9nIW1T+DfSPPfZqNh6UvvyeuEY1GRX27WCyi1uhI1JV2PBi88uJvvfyZF2SLhFscTaQOedM+9MEPyL140lscpt3hJgbQbid8In5tao9QkDfuUU0buAwN/4NSCRd8YahgRyKRSCRSr9fRlNkslaDvq8sjqbjE1GPbI6pWobG5nL6Gp0InC1WEBQf5dtFoVHw15lwZzIe9HvQBtSIghlCgjlbrAGkVme+y2eztjQ2xWEDfqjXFuuRyOTGE3AUTNFsgv6hDYufeDoKoYnEB31KpRXFudu7tcGug2VhB3DJ6YH7+CteJbZN0DppQooTv3WodIMiSy+UEsYdPlM1mG48eiLUDMxBqEo8AK0i3U0Qsk8l4jqWjfv+w12s29yuVipr4IVLppIWc0WupVCpkOPDGnVMqBRaXRUk+f/OZqLdc5nbqPEI/x9HTRHmqwwRjpwE/cXx229Hh0Q9f/swLcM3VhRUkNIAUpBaq1d1utyvDd3j0w/wLn+TFgIbux5BsNvchTTDxrX/xdfXK3f6fp+iourP7xt2/ukho1DAM3kmW0pencqZtj0hm4MIuhkvmaOXyNmJp9hixZPva2irO1vFgUK3uMl0SkTrs9SqVCsZP1b0kVAb+DIcFm4Qis+pjUb71+spKgK9A9QkZtLh311dWRKt6ff0W0mvyE6yLOFWo6CUSCdWvJZtCjcZhcVX5MU3TqtVdSXVvt9u3NzaOBwNHUJnUkdz4H/dOpBPWjD2um42llB+Sj48aGS9sq3XAC66GrtE7TSQS0WhU/E5Mi6RSwFcyDIPKU3xLlA7Fy1qt1ul0Dns99GUEt0QNB/u6fdfg4coB+TC1SOZRv0/IlvwuDjXzoWtZw3J5G8+Y3rhUC9xn3k6nLBMA6Dl+6+nt+e3sh7VO4RoyJTmwDkQaefBH/T4uBWmbO/d2ms394dEP3/jSi7Y9eni/oVbEdjQyduv1eq1Wq9Vqb32jwpxoeZUY9Pws/wfAy34LhVO16Qxht9slGZnV7mXLwAXeAeDCy3+GF0PU0DRNyxqyMDrs9aTYOiqXljUEY2feh+opKd5M0IlEAjuHBUIOV7VYTNnz81fE66Je0s69HT+Aq9PplMvbrdaBrGNQXo7FYnIQgNloNCrdCM9FdbOowaSv3pBfaZpG3fn3+2H1BpekXgDDRtxN4ppr43JOAMLCmsFu8XoWi0Uqxog9pmgRijPCm8WrI/hqj51XUqGQzsHpxMRKmsrtjQ2p1ygFbPmn5svCRuZPeWS8DhJbFSE3SWaVDNQpGoaZtDmOOfM6hdwyYUjiweXy9mUQSrwkbUqP0I/e6enGBVgIP8Pp3h4gQKOaxq8UXvrW199U96QeYb1eNwxDjUW32+1W66Ba3dU07ZXPv/T4390mI5gZyn3jLNUZOp1OxzCM/O/l//HYu+iEu1scGfSeP5mkxyZvpzWER/0+zA7cQUqanfak59pIhmGSOieK3eQNjmgkEqGWLHr/pL23WgfIldljWgpzPa4DnhAmgTmUbBAwybW11Yf3Gw5DKJUW7PFQhG4jMFqlUoHa6jcX4690Oh0ZSNXqLn6P7FOt7lJuSVxP/jRNU63w7jiyHFAluVDbQWWoEf+T6CB5FLCHuBecQtI0SQiRM2YymePBQGXSEpikorI9rnEv+5P4pFo4z9qZh70emCSpjbc3NjBFEJpAiSXjQv0AKV1gUswk5nZqSU8q1gLAcsDzsFIQ5rmR9fVbl4cE98zbU6zRKSijflO/Z1ww4CvbZUpPxF39LvVDH/zADxT2tjaWiDzq9x1ahbRW6+D/e/z2p391GTUpogKqLbSs4UIyqUJGtj26s7W18r+sqb6dn4us3q/1dFzQHkcKLSsoB38KgHQKj9CyhqKHmU6n1XntkjSmCUzIZTDSYGit1sFRv29ZQ5U/uZBMplKLxJboVXxZqTiD21GpVPCQECez7VEsFsOOylkIiEoeoW2P6vV6KrVYKBTEI9y+a0AqkS3pdJrcfPEtMAPTVUDF8eVzt9vF6suRKfmZzWbl7PV6PRKJiHO5fdeIxWJQ4SkKQQwPSW4kUqHzcM32mIhLJxPDW0gmpdYEhe9vb2xILjxh2lqtJkUk4MrC+QpIk8DjlAii6uTBYcEXbDb3uXGedXf8D6NCdBMncupoAonkLLhRIzqPQSvO9Pr6LdXX/ylvU+YR+rl0ARO3w7c70fsJ2M3zXLLn87+08OnnM4ynbDarjieEqdw31Ww8/OjP/6yu6zIsJHYCqqPS4iljJkt+9+XJ/26V0YCe9HQZ1Y3naggtawjpjtJCly06SCPQxcL5EkY4KPXXbrfR4dM07frKSjqdJgslnU5TgL5QKMTjcRyjhWTy6tISvpE9rg1kP+3NA5qJ4KftZQgJoeXzN1Xks1AoqIq74XBYWDy09yUDlXM1m/uIsckWPDnxHgBUHcJg2ljIW92Cgow9TlsE8wRslAAeFpTI9GapVK/XCRCqV4WmnTBR2+22CA5IYSzp8+X0tckx80qlAvIMWigpyJg3HOITDwIkLrpC+Wn1eA97PVxM+vyc8udgHWP4AeQvVfjjWbWnPMITPQ8/p039iSfpw72b/bQNCLgAP3TU84y2PXrz1WLpywVeCffOyMTY9uio35f2qPZHX7n5OXU3gsmWNUyn0yrDqtU6KBQKzeb+W5XyO2/vOS575CWo7XD13N96rh78unTCdlpDiKQIdAbUL097xgto7y1jdf2cCAVnbMeDAeUMEaeVbDaZZDEGAKQwIyAvlMvb1epuvV4nqU6tA4Un9PjJnuQR2vZo594O+0gnYAbWxtXtbXvUbrfj8TiVZtkCDKgaGEJx6hZ6GCUdtpARrzJFTdNEWEc1e2QKqtTZcnl7OX1tfv4KefQUf7i6tJRKLaKkw+IAlJjlAqIB8/NXVKjTHquBh8NhTdMota2NiwCr6ZKnapY1xBEXNFLXdQTP0DQ41dGYVYT8OXVwnfxd6J3nR2npdrtEfy+DqsAlaaczhNJOhO+CwUy3CbR9rKznAf1cRj5XjC2yCZvNfTf5E/JCPn8zFoslxv+i0egb60+lZu/c2+GtUGF0qg0wbl5/5Qus+zzRTs878uwrd/jQ00Ce6unQTmUIa7Uai1nC9TMZWzNv+lhG+ZJAo55NQjsi9CVCl1w/BhI3i/mODoe70W63Re3leDDAQX94v6Fq6GBWM5mMoB3o3ZDLwZZGoxGPx/P5mzKAcbZUKQCq3qiGBMkVNR0CHR9VCBSMBCRWRuOdrS2Kk6hAAgQWyjFGo1Hio+SK0BukT9A5gKWAjZRGwhgT88Me6OOyoNlsNhKJpFKLbt2oExs8XvwhNeP+ztZWsVicOo1PpN3W128tJJNTAyrN5n5hXAQbH3rmKf+madID2H6SL2d7ih+75lSWCW7u2VnaJAkSE6KjwZ5iAB+H1modvPyZF0Y/+jsI1o4lVaPRQNpDmOW2PfrrP29+56svO+4IVXt1y3L6mqh7bH6p9AOvohMBZsyROOHnCzpuebpg4ak8Quq9EeTI5XLnJG9x9rZ914DCvr5+6/wE+2fVJFWORAUMANnTwu/HSbqztUWKBV6RWmaIMhdqyNYwDCDNXC4nEBxFLXRFlgWnCsiRLXhyhCdlSyaTodQDW2BdSi6HbY8sa5jP3yQuq9ZWZIu8XN1uN5ValEITNPy2q0tLtzc24vG4SLpAM+GD5LyzviEbMhaLLaevIQhQre6GQnP0CbWxuCqWAqfNhxMSr5pQoa/eOHvdWssaclMAAJ7SxBM2JPGIH2ez2TtbWzO3ha3Wgchw/xhpzZxfO50hpAVou/hhp7aP0TrRwtle877nr9STfvr5zPDoh5Y1hJugsgzAxI8HA5E5tu3R9ezzv57+iEpZRnRfHR/4THxuNvff/IM3mBfcVt9hw9R9PG2/kGUcTBnbH1s+0SKeyhCyKmR2LhQKl5ZUXa3uYggRQDnjzHXejc5EUYxpdyGZJB0NziE+BNXqQVNDoTl1yD2830ilFnEL1HK71N6T0Ugte5IKZHnHSWGCqLtRZUJOEQ6HKUwoWzKZzM69HXVOAOuj/iJbyO0jiqZeKjmUPBfK7cIigYSZy+VAUEkg4TmiJw5Gl06no9EoHG/bHoGskjgBXB8Oh89SJoL8AUml56o2S6V2uz0TiSIk03D0iRdOvVxrPHqgemxq9HdWDe+fNMpgPtFPQzuFIbSe5mt4unF+AUK/8Jjtb0c93Uo/UNTxIX/9N99t/ymfwXaOBwMevMzy6K4RnwiF5r742ZcEhUin09t3jePB4PbGBgx1ytPIdf7h1pcRJlX7RBw+P/kY1ezZT5tMxz368Wkn9wsnN4ToEK6trRI2uIQcGWmHvR70S2bhS47nNJv7wstnHldjUfhDm6UStX+ZhkDs+ZzNZqn/fn1lxaFrCl1LnhTwBu6dWj4Ft0mQQ+JhFMpgS6t1gJSooKPHgwFFlJ5KvV+9sXNvJ/UL/1L8EgnWysGxaqohrFZ3AUur1d3NUgmcFj8S1RuqEjLwwEVJAk6lFjmCYRhMTSAWHG261Y9lDalIKr64hGxnm40Kn7YwLjSon6HormmapJfgF848Lt5qHeAQAwsj1jrD4/94tVN7hJ42LMBA2v7QaMBP/I7viR+6P/zh1pdff+396GDj0QMkM9xvETS2cDgMBJROp1W1e8MwwJoKhYLEWoZHP/ziZ1+S8e3w/PzQUU8XUN0e8OeEaKqjTWgIAe6YpAqFwmW2LqI8Arv98uslUlpIwmC4s0LQ4AMJ4Ox/Z2srHA4LLRlFpGg0KhYI/RQp7USLRCKCy7GF3DjbHslvpQq8WgJXYHC5AIjW6pZGo4EygPBuDnu9bDZLnoMgk1TSAICRC9M0De+zWCyiSL5ZKl1fWVlIJnF3QGUwgfy/kExqmqav3kAHRy7VsoZTWyzgUEKVsHaZ+s9p/FDOOp+/SZWls5A/EZPDv6R/ZlsERuSXcTpvb2w8QwnyZ9tO5xHaJyUOevp/AR88DZ6ftfOEZD2vanj0w19Pf0SOwLTiviOybm17JOrJsVhMPXurdQABjJReNr7b/tPXXv68vJaeXqyjfxzIp/v2/f4UL1PtgRl6hIQKEokEU8N56FnMsFnWEOeVKfXHAsyxrGGn04EBgcg1qZBoG+FRIWGKRSSAh4CLbY86nU4sFtu5t3PY6+EgovGtTlgogqp1UQqFgmEYKubJlGqPHUo24vxhitiCrhAgKlt27u2QSiQMGgxhs7mfyWQE+ut0OpRMUoUOuNpqdffxkz3JHSQaDVkUKmkikWBZABUWfXNN02YSuKKsphhd/j/vADPAJgA+EbipbSFVHjkIbbbDHokccQ1/ajVIp4kR2j64pePziQBmQHDxRCDU0wyoXz3/SwtH/X6rdUC2b61Wc2SIt1oHUj2u+fDb5EKwDhWVYcsaEmXBT9q+a5TL2y/9bk51N1Xjp34WjNR9I9bTdZdUs+fZXQ6w9ETdA3tiQyiqUTAILr/SBIXoiC2dqiwGloPQr67ry+lrUiEWoRMoCee6IsYpxAtEvkRWV9gDIa3IIEQRgsoM8kATiQSmC9vJP5U8CfyoLv5M04QUo4YD0+m0I48QCS6VPkOdCmZJ6e3bGxuU1xD8gHy+cDgsMz4GO5vNIgFK0gvYA4E68g3wQZGPyWQyKoXt7O2o35eIHec1DEPe7nNtSOToqzfW128BO03tgIpHK7ZwthgmYpNkgPzU6q6d2iP0tFi2yz5NCI0Gu4BTuIayT+1rmwvJJDodbLmztaUWTlPXm/V6XaDOo35/+66BSiH10ijmSdqvYRj/6699nHWT4+wOO+fp5Dmu02E+HUdw9ECA5+35sCYxhCCiLORnOwedU8uP635AzQjYk26UbJlCoUDZEPwwqeXEjAwhBZ+PQ1kAACAASURBVOrE1aUlxGJmeNmsqKgTy9S8fdcIIGiQ1RAKzYmFI12Bb4kvUhHp/2/ve2PbuM80w7sv92HpBXQQsLss7oNw1xL7QYCMSI11sNDgeIHr8HA5hE2KXW4SCtdSjRwknqQ45KgAuYCOK2Npm0JEgwrIVJ44CNOlGiqeIDDtzcaaFILF7JbaTgPM1cXctfSFuooAteV8KA6c+/BYvx3PP5GURHLE98UDgeKf4cyQnOf3/ntexDZnZqKQxSiXN4eGhjAig30B0EMNvtTvUiAQ8Pv9+nZbiAp5dEOUMIPeszvjF/eMjR1H2BOHgKnFwWBwYnzc5/MpioIQLp6P/ofJyRMI2GL+BipW4AIieox8oSAIrS9unAHPFQo+TAWtax5PpVJBtz4KUvC5d7zQRL4ZQqz4/t+60aHGtxlshD3aWw88b+oKtN0+Yb5tx0+th0n37Ed0pkDLzW5Vq9/42p/+499/qt9/1oyVSCTAfBgthhIvgzeAGnGEVlg/oqo2cnyatdKzOy2ZyTKwaTgos2vo3G3SSlwU2JMIWW4AV6KuzfbbD1CMgDIE5qmbn6MoCnot2CAeOJG4Ft8vmt8t5mRXScSH2TkRRXH/DqKqNjABh+M41D5wrY3OWLuzPh2JMLJHrILnedzI5XKQkmdDCoeHhzGZCGIuEJGZn7+wU69DkGxmJjo0NAQ2LZU20G7v8/lYTDUWm/N6j/n9fkZ7xWLR6z12cmpqbOz4yakpfOuQuoNqml7eDG8KtVXMqMI3CgcO4Rh0SrB+UBSUnpyaAmEspdMHlaJW1Qa+ISjjRF75kETLHPYBLi8G0OM71vE3au3OOhasEFdKJBLFYvGgAhhoK0SKF/rsB8WybsF+c4R2bGdZDuN8w/zCPaOsDju2U6//+M1X7z0YT5ckCY4dwiNoWspksmcjz6IckUUGFlMpVmWOdAi4cKtavXzu9bu/lM3H3rSXCTXsJCuW0T9qGRd1OHz9yy0/LGciBMEjQKdP9vQ5dup1fdWfoXZAUZRbN8SFZBKPwv9D7BdSn6wYnfWxsQIWJO1YAA0TghKJRMc+CtZYPM+zbq2xseNsxzrI9CwkkxPj4xPj44hbKoqCzKIgCMi3wcnTj5jndkfV40TBddO0JuNLFIgKgoAY6UIyyQY4aFoT3pumNbdrNa/3GHsato9kHt6IzVHy+Xz4Lp2cmhoeHp6ORNAOoaoNnudRU8MaSPApnJyawksO8OKL084+0MVUqielVYqiwIfDDw2ffsdJPoSp0aqIUwexhYM6Y9ANx++ly4uGnqOTHGFb0VGHuGjr7p35fss8mcFnevfKOf3QeQDVCpDqj8fj2WVekqRrb1/94vN1xK+w4CqXN/WLUwwpRGT12ttXf638zrDn5huG/TFXwJoP3xApNf89qGIZXJVY1MhdXUTZZZ4VGbKfKwaJIAuF/jy9piU6FhAUFW/fLJc31+6sIyOIISSYwwB/ESPjkeCB65ld5tsSsimVNmRZRtAVTgm7+qPMp2O/Z6ta1TvukI+Bu4YLPcdxw8PD8Xici86yjkOPx4NHWcQSatTYCGptZFkeHh7WhzrxNFZHw1KYLH85HYn4/X5VbWAWBNoEWbuhoij4goEFNa25Xaut3VmXJEmSJKxLcDXHKTrYL8lCMskGMOmVx7sPzIlkgQfMP+r45waJRyZIhKb4AyEt+ND6ooGBcgo7zBHq7wEsPbl246Lag7RhJgNL/tP7UvrdKBaLVy+/Yf44l9LpkZGR4eFhFlgQRbH44cea1hRv30T+wzKjPjw8PDIyEnshZnh3y13V7KOd+vstY78G91EfYm0xQOpMhFvVKngdP86+lSuzxNqddaZFglEymUyWkTo4D+SHfzOZbKm0gbkBzgy0Va1i2CRbH8R2J7LiRKGLXxAEJFG2azVc0SqVSqm0USptZJd5KHVBTizGZP533VP22oNCpVLR94Nv12rIL7K2dFVtBINBRDgRXNV2y6ShdMpEqzHVqFBYHR0dRX8hvEkUeeqbHVEIAx9R2/2t4Vrf4tFtVasoo52fvwAhm4PN3qHfAIHEnislKYqCPgq2KsL0ys62hjUWxgpGv/cMhqoaZuN0BgxpQuEuvvy9PW/dRNtEqLUjMWp+leVDlv9qD/KB+f4937pc3jz/+svmA7k/p/f2Tfb8j96+9FFhDZdXjFmZmYla0owsy5hKr98Bh/3RP6qPixrOpGELqq7ixm6ze35eDkSIkjYWIez/hjw9mD44rixsaYyyOr16FlYznS1ssSm9QBoq/pF3RCeAnn1ZFQ/4EqcXCSrciB3OhDlLbFWrhgUr9LrYB43lP8pnWAWHePsmhK2h54I7s8u813tsYnxcn9QslzfzK/l95vNkWWZSn1grHJRfqKoNEA8EDfqhT5yNG2QZvsVUquMMH0rA9O3wKPjc507u1OvMeWWx3J6fuu6gw2IZZ7/QwYdzYFO7mhHz81vs0LinKMK7iy8/H8YPHsSAsjooPyFxoqqN5fNRvUyGpjVjpiHRWGg/NvHo2o1P7PbKEOS0a4R3OFj9Mx04Vdvr+u7sEaJUmtVkd+erdlDYrtVYIShWrxjpxypfssv8gaQ82chWJtWPgcDcrkwoq4DAX9yDjCPjRfhYg1mS3grC4TDkwjGP4qDWZKzuST83o7eoVCpo/onH45h4qu9IaRfgwkwmi5q+QmEVoYv97ycuDkvpNIRq3RUu6hidh0adI3UO2jGWDGf3LnYXfTMTm1OPO/X6taUr+tpCdOkykcZAIIBFWWZumkWNgPxK3ufz7dTr8/MXRkZGUFCgac0vPl+/ejll96bmU7SnQ2yukdFv0+4k7/n7cSBCRVE4N4xxMAMfByrR4WYhq4F0INIbB1j7il5mfXaHJREROIVryK5uOKV4CcrwBrY9uXVUKhXIrWFZc1BFW8gRolyzfwrBSqUN0JU+ftCxWAzK3dkMYeYB738xgd2D24p6q56fusNGex6hQ/Wm3YXewS90eKbdcxyKUCx37MPMO9ffv6Y/BBTvsWQ12l2vL71heNpWtTo5eQI1yvr7ccHVv6Oqq2HZ8zDZPuvDnpaOY7sd9AY4EOHanXWW9Jqfv+CKnqFyeRPUEtdNj8N1BLWIS+n0gf9cMRxOL0HHcRyboITduK+XFp3leR5tXqg86nONnv6BqjYQLWQB0gNZmWF1gi13p4O+RVQqFZR0sSJS1o7ZGSRJyuVyWBFixj3HcftcgUFmGas9dIAceem1VonQ7IFZXqMt/7XcjtmzsQufalYsa/cSw42Pf5q7cv4N/Z2hUAi9ECxgEg6Hv/En3vfSF9lm8fHrixIBaPBz0VnD/psjnM7VMZYnwS6Iao6UtghLIlTVBpOomJmJHkiO/VAhSZIgCIlEArPruN3ZPdh/3Di82BfmFcBfwfy/SqWyXauJonjrhqgoiqIoaCroOMZFWLuzzoTU0Va//8su5swgi9ZvRdGsC4IVte4zkYkCXWwNRS77X08Ui0V8Iij7SiQSrlgxd4z2iNDZQXFgNfML7Xon9uQ2y63ZbeRXPy+dj72mz9CgCi4Wm4O+mnj7Zqm0ce6HZz56+9JOvc7KHGRZxsg39kLU0H/x+fpP3l3V7DlM7yNqu76d3mU0uNGWnp+5DaPd66yDR8gkTmKxOVYx1IeQJAkVoVg+Y2kyHYkwcQ20AB+UD2EJFHSwwpl+u6QeGZRKG4jvQd9n//40uiFZ5VS5vNlXKxVWR4oeebaT+zlelquGkA3izJIkdZyfZh2Q+LuYSvXVOTxYdFI1ytAKsWk2BKlZMdyevYlmDt6TVi+fe/27T3wb6RyIpSGj4/Ue43ke9e7Dw8PfCTx6cmoK8zDZxlntdbm8iYaq6+9fu/b2Vbv9d3D1NJO31zSJkao25TBm77mVD8uOCAuFVSwFLMdx9AkQY8SvGv4rGkBjsbm1O+voU47H4zHuJfxKD2k3VLWBuBM8URBw/yuyuhEs6YvSp/2PWUBHKcKPfThcDG5cJpNFnh6cvZ/9RHACKUOcSfx8crlcZ/W9W9UqYstIzC+mUn0VZD5YdOIRWl6mzfdrD9LSnuFTB14x858dI5pfe+X8G/mVvKIolUoFYbT8Sh6fKFNc+8e//zR25rmrl98wrJ4wnAHPhCtw/f1rb53/a/MbGSgcLh3LBep3z1wcZHimwzlvHQ5EqKqN7Vptq1rtz1JGKPejGw8kB5WQYDAoiiL7SVcqFTiIKAk+1Hx+LpfDihjFolQCcxiQZRmnF432+y9mRnXxQjIJCc0+dOVZvAHhGcQhRbFzEVFVbciyjFZFLCzY9jvjwu1ajW0B0dcDlz7oE3QosaZZRSY1K1bT/2tHHs7BT/MWnBnRsNlrS1fuflnGPbHYHIqYIUPFVBYhNHX53OuGQ0ZdFkRJcE/xw49BhJqVTKhqyv/pn2B4vv6Z5pZ5Q5i0g99G6xPq+wRYgcJfRx8Cq0nhed5wBqD15fF4tIce0h56yKAofbDYrtXyK3lcpzAFvvtTG3fqdYTOisXiQjIpSVKptIEvpyRJhcIqdCzX7qz3SbdAB0BTAdwjaIjvE1hIgRX6kAg1ramqDaiasRJNyKnvc7MQ2s1ksgicoOCls+rZ7VqNJSBRDqavFjwy6KRYxvyvZkNFzr6g5assOdKOaFvxCJF4wCd6cmpK05qSJGFdA/kMVW18J/Do1ctvfONrf8pxnDlRf3JqioUsSrc+OR97Tf+oXZ7P4a/5FJkdR/1Ddufc+fNyERFu12pMlppVZmJJa6dHxShQj8PjQkmSwuHwUjqdyWRRbLVTrx9GYBnbVBRlp17Pr+R5nsepQGAWzRvoN0DOEjVETM6N6ZZBR9BdxX7w8plG9nQkss9mGLjyrOu0P0MgO/U6aCYQCKB1b/9iTwjpY1NIgnC7Izg6+NKCC1mF2oE07/cbWiJCh4ionfqXZkON+n+dA62aFW1Y3unsX15//xpLv4MINa2JbwloD6Kjd78s//jNV7/4fH1oaEgQBHYFyWSykI/CFv7v//qHcy+8Aq1RZ+pif5tWIqKWrqTZoTQ82vrn6hYirFQqSJawnxnri1hMpRwK1bpMhPjOLOqmmGKHi8Uiou4dX2QrlQoURCVJglYWrl9MKxWZHgil4rQge4raZlRFxnYn1WEZgWdCBye7zJdKG4fB2YcBuINM04fbnTzVGTAPmZU79fN8FURH8dlhh/cf7UfMAGraqCljF712v64sAYmmFDTyu+VL1Qpa9Qgd2trsvENLhnOmSQcXyu7lewZLr79/rVTaQL8EUwzCvJhcLuf1HhsdHdW0ZuO3P7/6o7Nb1SokG1hB80IyiZDUQjIZ+auZxvZXV+f/uUV3T8/PcHIsWwbZWdVzp2azvGgRriBCRVFwhWKFoIjkZDJZWZadw4/dJ0JNawqCAKrWEzZaCfMreUEQyuVNiJo6u2IYTAGFUlz4cInBpvRrAnRusL5JxnlMEgF8CUcQwQ+msIOHWNd/zz/uFnHrhgh/F0GC/YQ0VbWhr6Ls5+TuTr1eKKwi7Y3vA3z6/W+ZFX/iG4LsQwetgZiAhl8o1mdHqdH+YCbUWxKkc4u9w/Md2gcd+hTtGPG99EU4cz6fTz9HEJGu0dFRrHRCoVBs+i8b21+xreELlMvl9FHWYDD43Se+ffa5M/p3sewaNNBY80GVGQP5mdlRf1zmdsxW0M9EqCgKsm7sss78ntbnA5tzhIe9RK1UKkwDBX9BYHoqQrIHzqIgCBi2IIpiubwpy3K5vCmKYi6Xyy7zrKKBVfljBYYhycFgED3XjPYgKbCUTmPgX6GwWipt8DxfKm2AhuEsZjJZLjoLrUgkNZliePdTmx2gWCzirEKsznmC8Z4QRREfE2i150fnAFVtQN4MO4x4Jpvd0TF26nV8N5gABfM7201GyrKM7CMjwiPjFHbeRwjYeYd70ptlCNQhQOrg8znX76Qu3v+8MZ6NbQR6zVgWITr39H+YQLt9qbSB1TomoOrPQyAQeOTP/92LTz6l7ybUdHSl9/DsnFrLGw4ecAdOYT97hOXyJgJBLH+DH392mYfieeubwsAgppy3/5r7PYEhNczr0k+ZuL/ujs4ynRQ8pJcwRoSTi86yRfpCMgkBcb1yKSCKYqGwiilRiqLA0QQrGE4Ubm9VqwjSlkob5fImorh6ERwmLtjPUNVGfiXPKkcWkklzqVTrQIMdWxb0edGjqjbK5U14bPmVPNOL2D/fbFWr94dLRGfhHGNCdbtbvqco8LBnZqJ92JTSMdrIEbbiflk+zfKGZnOVt/QyNSv6tNusYR+uXUo0tr8aGzteqVQ4jkPaSVUbfr9f/0Helf4u88p/FUURpHgqcPrk1BRKJBhZ4rPf3vn93dLNJ775MONCZ5J2YDv9y81HallB0yL6kwhlWcbgC1YXir6IxVSqs5UvCk0RUw0Gg134ZSJUgEMAtWBKEf6Fh7eQTKKXC8c4P39hKZ1Gqzj6I5mHx8KhrEh97c76PUVBfLXdD90AuN24ZiFfCArv+degFeBiHd+d7NHxediu1aC6wNYuPT+0Vj441jsL1slksgeyyCsWi4up1H1dQI7LLneywtiqVnO53BFTU2qDCA2392x+cGBBy0u/5Q3N6lpgeLnd++J26mLc4/GgcDQej+NaiUFr+loM8fbNS7Gz7N9QKIQ1taY1MdjT4/EYhkGfjTz7UWHN7q0NO2aonTFHRy1PFDsb7X7n+pAIEYIGDH7PfjaLTaGApTtLVGQKwWG4XsuyjAF4CJ4jpgfBMPxl/h+3OzSKBVQzmWx+JX94+lWoyA2FQtllHpzd/7p6+FhxxpDj3E8UDk4hkzRzS2YrFArlV/Kx3VlpBzhYUZIkJAuPtmpaW+i8oV57kJAMD7VIcuatOdywc0wdalA1rfle+uK93Xy7qjamIxGECJbSaY/Hw9IP4u2bP37z1Rj3ksfj8fv92m6Hb6VSUdUGeNQAFLjr84V2+69ZpQP1f/c85A6cwr4iQswBQOJnOhKBpGQgENh/dxd0EliBSRdmK25Vq1inh0KhUChkYF9VbWSX+Z16HdcadPiFw2Ge54vFIpxgQRD0lcld2GFMGw4EAkzMrMtfgA4AHaildDocDp8KnO74k5VlGWlXjuO83mMu6rOEegNbE8R0k3MIB4u2PcJWShnb5TaHG3ahUYcdMDhYV+fjTFFzu1abGB8fHR1FQ70gCPF4/FTgtCzLVy+nlua4HJ/Wb5M1Nqlqg4vOoiZQ211jDg0NZTLZq/Pxs8+dUXRc63CiVF0djX4/9QfrUDXaOhH2j0eYX8lz0VmEDbEqBxceYOGGvoazO2MfRFEEpSGp7OBksDp1VW30sHx/u1abn79wcmoKvmkgEOjzbBmAzxRu9H76H6DBjd4Md+lHs5osxDOxLOj5Xh09dOIRApZtfHvGSw2bsmyit3MZDf/q38uBJq8tXfn4pzlNa2KRPjl5Iv7gPMxAIBAOh0dHR83j7BGsHxkZweIdFRBMPJ6R3+0fL4yNHb91Q2zdLdbHRdmrzLozHXdQ9AkRovoR/KfPCx7sqhxzbVj4sQuXuUqlgvdiDez9X5C5XasVCqvBYBDnyhWzR1Cmi1rH6Uik4/4HiJmhZMZd/eCq2mAtpKwhcjGV6v/vm7vQSbGMAx1qrdGAXT+As+tp5gbNhib1d67d+OS54FMoz0OqvFTamJ+/YGgpFUUxPvsD/fR5TWtml3mkqaEqVCptnJyamhgfDwaD+rdQFMXrPXbt7avX3r5qF79VdRJr5uO1PBy7FUAr6DkRqmqDDXNnYmlI4x04UaHgnvkNXagd1bSmoiiTkydQp4Mx9D082y0C+ULkL1Ha2hO5uLZ2mHE2sq2GPH3rQF85vpPuEgnbqdchAIJmGKaoUCwW+1kiwF1or4/QmYosfTXnG87OnOEdzXvSilv5s09/Mjo6yvM8yzGoasM8x7lU2ohN/2X0e8+cnJpCZR3moeOqKopiKBSCSOnanXVUebCdZDp+1y4lzs+dZ9s0NFSw2+YCGaY+Y4iLGo7ULTlCSZLi8fjJqSlWu4+f7iHpPaIeGBYKhbqWBGIhWeicuSL5hCAHrqesc3H/zWqHusOszhZz5ztbc9xvHuA41FW5S3xOVRuiKGIGNVpimPBC335w7kLnoVHz/c4E6cBtlnk189u1qG5juPP6+9c8Hg+SgvrnBINBdl1G4UzszHNb1WqptAHRNZSr4QnBYFBfWaOqjfxK3ufz4R4m3q2qjTfPfHvy4X9vOFJzR4TlKTV73pYlNq2ghx5hubx5KnA6FpsrlzfD4fDk5IlEIiEIwqGuXlFTAGGErhUUgICh+QlG6ckJbxdb1SpSTZOTJ5g+QD87SdA0wSeLTpUOMsHbtRrk66Bg4NIeOH3RNdMkYt2lhI7RXrGMpe/lEJxspQvQjhctXSLLHXNOp735317+9Cc5BEb0X5eldDoQCGha0+s9xnHc2o1PhHcXG8pv8KjH4xkZGcHtk1NTqIYIh8OGsFs4HPb5fB6Ph+d5RF2gUPPYxKPV3/3BvJ+qaeKSniP1PRUOzm4r6AkRqrs9dsicBQKBA6+LsUO5vMnEWbpZWYesW3aZxyG7winUdsfrMP1JZKH6WT0Sxa6MBjpjMrBgKBTy+/39LLfmjMVUaimdZnI5WIFBErnn++ZetC26bXnDwVfTTBy2pzNnlynUrIKNlhTL7pFl+Wzk2V/9vKRpTZ7n9V4dEIvNMYHK28IHED3x+/1b1SoqzZB2Ys/nOM6wGmXfQv0AzP/35c0Xn3xqMbVqeXSGLnsWC1VNTffsnv73CFW1gcGBoVAIv9XJyRMGR/xQ3x0TdLFSZq78YQMyC5lMFpS/lE67ZW2O9Nt0JHIqcHpmJnpyampy8kTfcuFWtYq1JvJ8ECvooCMQfA+xOrc0FJrBTgXHcZlMlunwuZfde462xzAZrsjOZS924VAHn8/OsbNjX8MWDLyY49OXz73OcRwuTzzPs0o5VW0kEglcwlCZHYvNeb3H9PwxMxM9FTitL+4QBGEhmdRf7NjGGSRJ+vRvy0NDQ9HvBp75zz/49G/L+piq9iD/OXh+e5K9M7pMhIgT4trKSmO6eVXFkJBgMNjN6KimNaEPiQtT1/o3DgQ79TrGPEE3DvpbfcuFqtpghccIR7frF7K1GkL3uVzORX0UZuALj/kSKCbCcMqe75gb0UaxTCstfWZfze75dps1w4EgDW9teOFWtRrjXsrxaYSAoFAMLWNRFCHNhZIZSZL8fv93Ao/+5te/YC8XBCEQCEAb2sB86K8vlTayy3woFMKlMLvMr91Z367VRkZG4vH4xz/NffbRO5d++BfnY6/FXoh9VFhDnarhFDGHT18j09QN4+3AHdR64REiB4NATU8Wp7Isc7tzISCP17W3RlkjJgXG4/F+rsM0o1gsotGT2x3h1HFl5mFDkqRisYgfIBuGlV/Jt/7T2KnXmb4dJK17flD7AQrgcQlCBY1bAhL9hg49Qs2KhPaUCnNwcSx9R7uAp/lRc0+hpjXvflk+H3sNYsc+n28hmcREb6wHDSt3SZIem3gYHYea1ly7sx4MBnF7YnxcL1G4Va2iuRVU6vf7JUnKLvNcdDaTySI3lslkQ6HQbeGD3PIl4d3F28IHb8VffvXVH32+/s+Vq84BZ0sW7OfQqKY1Me4KBbrdX2tDdxTXRyx9uvbWCLXFd6cAumjmkbb7wemJsJ9jhqrayC7zoEB01CF32LoytX7OSWdim/0GQRCyy3wul3NRNKLfcAAN9QZPzq553CEc6uzhGSpHHPbKwKw8z7NLUqm0wYjNTp3ho7cvLc1xmtaUJGloaIj5NJIkjY6OMn8uFpsLBAJoJYT0jP5NR0ZGPB6P13sMb9fY/urTXOa99MW7pZtrNz4598Irht+ec7OEwTVs/XPtCRFqpqkIXQZbF8O6+dbQkGMFO706Ax0jv5KHm+WKvoJKpcJa41H/kslkS6WNVvwhLNe46Oz8/IVcLsdkp1wNKhzdJ9oIjTpQl8P9lnzZOqFa+pQGXrRsvVfVxvX3r0GUCE+DArKmNSVJYnPnmQ4yz/PvpS++NfdapVIZHh7WL4pRQYPbE+Pj6FRbSCa3d36PWgn2TITsR0ZGWAQGP7Orl9/weo/NzETvSn/37pVzsRdi2WV+e+f3lqfOshy3Ay7sB2WZLmO7VoMECYStuxn4kmUZhaOssrHnZ6MtqGqjUFh1UahQVRuomUQcHusP/fRQhxfCKUSNST/3jRC6hraJUGth7IODo6Y9SGN2xOnAAc4ZR3bP3S/LXHQWg83YQ/PzF5C/CYVCHo+nWCyWy5ul0gbWkiuXzj38b/7V/XGvuy+RJMnrPcYSTj6fDzfQU6EnwnJ50+PxoIB+Ynxc2/3JeTyeTCarKMr/vv3u9wL/ce3Ouqo2Ps1lHn/k8f8S+e/6PdefWFW1FlprEb3yCHsLRVFQWY7GuG5e1lW1wS7HyBc6ZApFUUTkQG+WA5JUtSHL8gE62YhnqGojGAza5XFnZqKjo6OHfcYsQ3kod2oxrq6qDUifY7gVRk3xPG8QjTJDURQUW+Il7srpEg4DHXqEmr1wmkPmzy5l2GKA1G5nGFvoo4j/9l/+C1yboCuINHs4HPZ4PGj8Ms80eev8X3+YeSe3fOmJbz7s9/sfm3j4sYmHx8aOn5ya+sbX/nTtxic+n28pnVbVBrb2jT/xMiLcqlbHxo6z6eqnAqf9fr/f78flJrvM4zf/Tzt/ePHJp1588ikMxFj7m4XhP/pjy1lOLSZNHT6sASRCbZcLTwVOw1HocmMfJhEmEgnUYtg9TRRFr/dYK1N1SqUNr/fYAVYeIautac3JyRPs62rAzEy0dbWpjhEMBs3J1O1ard3sMmIASE4jJJ7JZJ1/KTv1OnLJWLvMzET35E7C0UYnHqHDDcBZ88zSpbNrz29FgM38pf9O4FHMnYE0KHR7UWfMBiqJoshxZrbLWwAAFiZJREFUHHvt9fevnY+9pj/YSqVyT1Ea21+x7CAeuvtlOcenY2ee+/Gbr8bj8ej3ntF2846VSkVRFJSkDw0Nsags3otdzkq3PonP/uBS7OwXn683fvvz6dDTqNMze712gqutfFiDSYSo4M2v5OGWdfOtEaxj06YwWt3ymfAIzSQtCAJjRwQq0fyKlDbP85VKBW2aW9XqdCTi8/n0rifmSHu9xxjDIYc9NDTEtMhjsTkQ4cmpKewe67mUJGl+/sJ2rcZxHCIfW9Uqbk9OnmB7C5XLYDCoLy5FPn5mJur1HisUVkuljaGhIUNmfWRkhJF6obCKVHqlUhFFEVHK6UgE/biq2ggEAqjoxsR25xpg1MFh0DF+6fqftiXW7qzDfUQKw0Uy3ITDQNtEaCf44hAOtSNOSydPXzxi3kgrtHr22afxC9+p19F+yx4tFouTkyeCwSB+Y6FQCFeB/Er+fOw1lHS27nXd/aUcO/PcyMgIAq0+ny8QCEyMj+OnjgsK+wGDmfQyidUvv0hdjHPR2R+/+eq1t68aDtNMfu3GxwaTCDWtCUU3iEp3uYtjq1plAwiX0ulisWgpryqKos/nA6NgNiFoJpfLeTyeQmF17c66x+NZu7O+mEp5PB58S73eYxgxLQhCOBwOh8OYBoVIfqm0MTw8jPWWx+OB3tvY2PFwOJxfyZ8KnAabxmJzCHuenJqCBARLBORX8h6PBxo9IMLpSAQUmEgkPB4PjoUFcvURxcnJEx6PB3WzHo9neHj41g0xFApBnmk6EhkdHRVFsVgsIn0gy7Lf78eqlOM4xGlEUUTZrbabvNip18PhcCgU2vPLXy5vIjXLZjUsJJOl0obDC9GJgfXKdCRCJZeDjE48QsNtuzJRzeY6bkdvdl/ZPSOueqQuxl988qn5+QuKomSXea/3GG7Pz1+YjkQw6jMcDvv9fnzvQ6HQk48/NfxHf/xr5XfOe27HSXe/LMdicx9m3nkvffFnn/5EX3SHbgq2lEY9RSaTZRc+4NwLr/yP15L6jZsThJZv7fxhDSwR4gIHD6P7+p8QqoXU3Pz8BcuePDhMIyMjk5MnxsaOj40dZ87rQjIJYVv4KCAMlG4NDQ0hDo9xBLIsK4oCatG05vz8BbYRBGYxFEWW5e1aTZIkPM3gEW7XaowIBUHw+XxoxwQR5lfyIK1CYdXrPcaI0FwWGwgETgVO47bf78evQFEUbKdYLJZKG2xv8XIMK9YeVHfCp4Yv+eTkidHR0ZGRkRZzeDv1On5x6C7HR5BfyduFPdFvg+rTUCgUi81RsnBg0cn0CUv22jN3aL5h5ynaUY5DmBQPFYtFhDcTicTE+Ljf719KpxG0RJ91sVjMZLJjY8d9Ph9bAHo8HvgNe6YqHRhd05qVSmXtxieXz71+NvJsefNXuLNQWOU4jhWIalpTEASe59GDiF6o99IXueis4TD1h6bnRSLCPYHhc0gCLSSTXe4HgIwnKkjBxOawHjxCxAC3qtWtapVdgiHIwIihXN7EMzWtyWKeO/X6QjKJPCg8J00X3mCAN8nGYMERNHiEeiIsFouMCOHJ5VfywWBwOhLBu2AnGUnrgYYitv8456XSBoiwVNqAwDcXnWXeajAYRO7AQIThcBhfcoRP21LLU9UGykFBh5D7cdC9w5oJBofSFd0jhANHe0SoOXY1mG+0klY0PNNOeMwyd6i/v1TaOPfDMzHupcnJE7lcTr+QjMXmQEWgk0JhdXLyhNd7DK998cmnNBuqMwx/sBR1M+zbPUURb998+fnwk48/df39a7eFD+Z+8PzPPv1J5K9m9MKbO/X6rRtiobAqCMJt4YPoM88bDt9OZLXFj2mQibBc3syv5NmMIcO8rS4AUXH4JdORiLk/XRRFv99vWcjDPEKwRam0MTIygoi613sMJdBIMWaXeUVRGJOB8LARDGgsFosjIyNb1Wq5vAkFQe1BjzCXy21Vq3oiHBoa0nuEQ0NDKHjeqdfZrBXzLBdN5xGCCMH95fImfoYT4+NskLWeCC09wonxcbyRz+cLhUJe77G2gpbwC5EpxEookUgsplJ2NTjIUEJ2Ixabc3gm4QijE49Qf9u5fd75RutBP7tnsvsVRTkbebYk3tqp19maGpeD+fkLkIbBReT60ht3fylj0KXP53sr/vLij1KWR6R/F7vspj6YqX/JVrW6duOT1MV4jHtpZiY694Pn30tfvHzudfNlUVUbEGAzbM1Sl7WtNOHAEqGmW+nH4/FWijMPHEvpNLRLoDhjcApFUYSvhqfBWORQEAQ4Qwhper3HQDwejwdNb4IgeDwe+C5jY8fBIrgTHSNDQ0NIjbOXIA+n6apGJ8bH4V/iHdmmZFlGzQsewnNmZqIejweE5PF4zKPtx8aOT06e0LTmdq3m8/lwvGt31n0+n6IoY2PHQX7gPBYaRdqS7Zu22z6hac3R0VHcCWXRdhPkoDSmxAYH3W4jGMyEZVMikSC5zgFE56HRVgKblrFQS1/H7jkO1Mse2q7VHv/WI5999A7+xS9tq1rFD1IQhGAwWCislsubS3Nc6bPNSqWCAmuU5JU+29QeJKFW/FqHMKnDj/aeosTOPDfx9T87FTgdfeb5Jx9/anh4WF9B48B/FBptHbi0IWPUk4JAVW1gniWu7OFwWB+dkyTpVOD06Oiof9dGR0eX0mm0teE5oVAIlACekGU5EAiwGD7uRG0Lyi+13VobfUsiUoOYKYYACc/zmD7GlDYXkkn2KpTAsOLqUmkDD6EOE8wUCATW7qwbjpdJ+ezU64FAgOUI0VCLdhH8MIvFIvaW1eZA1AbbWUqnF5JJltHUtKYsy2NjxzsYxgsKRNN9IpGA3LblM6E1gyobHCklCwcNbYdG7Vwi/NvWhduSPPaMnZrvOfvs02s3PlHVxq9+XhoeHsb9uHDgCbgufPbOubGx41j8ogZd05pnI8/q9T/1BGxJdfroqLNH6/zvVrVaEm/pL47mE2vpbtpJk5vP7SATYbm8CSdgIZnMZLI9ua4hxohuing8biYPwmGDTeYCoIFn+cxCYZWJ80GthjoLBwodEqFmw4gMduk058YAh/CpXb7wnqKg0uSjty+Vbn1ycmrqnqJcOf8GCgTw5EAgIAjC2cdOaVozHA4vplKY4bKYSvl8PlwlDe/YfHCs/J5ngN3W9/VbHqZ5ZWCgOkufuC13UBt4IoTQAWCek9U1oL8eetbmqc5ugao2kN5T1UalUnEXQ5RKG6jjDYVCGGQYCAQsD4HneaSWw+EwqmzcdaSE/aBDIrSLWFo6iJrJj7H0q/Zsw7B8Tkm8deX8G7/59S+W5rhisfjdJ779Vvzl//MP/3NkZERVG8K7i/cUpVzeHBoaOvfCK5rWlGUZPU88z//m17+InXnun3b+YD40M5k51Kza/W2ln8TZ8XU4t3tikIkQ5SqoA4zF5npVCshaxeGLuNTPQB3sYiqVX8m7MYsGBVpkCqEjE4/HLfs7UTqAngoslKmIdEDQNhEyOF+X94xwtu4LOj+zsf3V958OvnvlHJZ7519/Obd8CUXnje2v2Fils5FnG9tfaVpTFEX09sJpiL0Q02woh72LwZfV36nZcJvdE5zrTi1pz7zmaPHTGWQi1LQmk8DmOK6HvdLon4FHwiq2XAc2pwlnlQ3ydAu2d34v3r6JbhPEP2dmouZD2KnXQfZoykQnhiVlEo4YOiRCuwu3pe9ix22tF5o6D2+6LXzw/aeDMzPRj3+ai3EvqbulBB+9fenul2VNa15//9pfPHK/Rg4jlqDIPPH1P2M/BgPx2LUxdBCidHi54QBVU2Kyg3dkrxpwIkSbJmJcPRyqsF2r5XK5xVQqGAxiSqK7KIQBDRjoeYA8hbsYQlUbLEaKUAGmGBqehu4LFNognLCYSrnrSAkdoHOPUA+HiF8rRGKOlNpRoGblVGlas1Ta+P7TwccmHn78W4/g/ie++fBt4QNNaxY//PjqfBztVienpnw+H8Qbr1xOGYTNNCsG0ic12T0tVqyYN+6Q8jRnTzuLiLL3GnAizOVyLCCZXeZ72BxWKm3gkgqtGZQ09/z8dIBCYRUDrkdHRyfGx/XihW5BsVg8OTXFimJCoZBZeXyrWs1ksmhDZLKxLv3ICC3iYIiQoZUwoLaX42j41+6GgTJ36vUvPl///n86JQhCSbwFRtS05rtXzrEAaTgchnMAZTWWHdQezD5a8rqdGk4rJ8SSOM3+n7o7iddw0jrjQiLC/Eoe9TKFwmpvL9mx2FyhsCrevjk2dhyl/O5KswGq2oBKNTogZ2aibnSV4BeijhTjlM06fLIs41FMtECMlBrtjzAOmAj1sHMTLZNezlFW8792rKlpzdTF+Hvpi3/+9X/9xefrzT/8NnbmORChqjbuyxOLt74TeBQRKvXBTgnnyGS7LGjYf8t0ICtSNTyT3dNBK71GHqHW1LTmyamppXR6MZWanDzRc+LJZLLTkQjqEtHX4cZmNUmSoNaLMGkwGHSjq1QsFlELgzDvzEw0u2ycYqgoCmRIkWmmnoqjjUMkQgY7LrSsKTVf8e0qTp3Jaadef/xbjzw28fDTpx5/8cmnPvvoHUmSgsFgSbz19KnHWe+gZkOx+i4IQ2+foUGi9WM3H7LB3bQ7FR14M0SEqtrgOA6aroFAoMuDCS0B33QxlULJCTSve75X7aJQWM1ksqi9xOl1I6NDdgpKqkyEyPAcRVFCoZDeCSa/8KiiG0RoCYfIp0PgdE9G0axoo1zePPfCKzHupReffOr83Pl7u01RbAuWCUj9+1r6cy3CIFiqPch8emfU0M5POcJ9AuM+piOR7DK/54C6LmC7VgN/wMMIh8NmGVJXAKOmUKft3raQYrEIWTUAsVADqVcqFejkzc9fwLeIuPBIomdEqDlGTdv6V9urrBTYqlb1SUHtwfoXw6v0FTFmhm7rkmr3FmZ30/lw2gURoaIoiGhlMlkuOtsPA+cwO5cRYTwedy8XstrLhWTSbth9n0O8fRNLE+h0c9HZ7DJv4MKtapXneZQfg/sTiYQoim6MCRPs0EsiBMzemCUl2PXm2+Xz7O4x3+nAc5ZZug6cMwPzGSiQPcf8Ru2Srn6DRITbtRqGD0xHIhhH3vNd0rRmfiWPHCHCcS4NLSqKwo4iGAy6tBRWVRtMmh+8DjP4fBgACW100GEikVhKp91YK0SwxN5EuB+npHW0yD0O4VNnMTbzv5aOml3ykrGUnaRci8dl/tfuePXU2Nn5JCLUdssi2MC5nu8PIAgCLrjz8xeg8uzGS6ogCKyKBETiRkbXtKYoiliRMDE8y48DI01QcYrSp1hszo0xYYIZD6lqA7PHCEcMTL9/kIEhvVjCsxEHPYeqNnK53HQkglFBoVDITgy6z4ExUjzPo+Qkl8u5lAslSYI8N47IrsaY5/mldBormEwmi/6KnueeCfvHQ6ra8JAdRcMgcoIoiljI99s1GgKYKG1NJBIubcuDCAsbeOTSUlhNa5bLm/D2EomEwyHAfVxMpXC8blQVIJjxUM/3gEDoAvozg4XoIlrZEL91o8rzYirFJvlxHNdz+YLDhizL4u2b0GDrt9UVoTMQERIIvQQkWuAUoqjHdVyoqg1MeI/H44iRulRPta1DPtpkP2ggIiQQegx9RQ+shyrhnWHtzjqKSKHPuZBMUhUJwUUgIiQQeg+e5wOBAFKGKJ9xHRcKgoCqn+wyHwwGzUItBELfgoiQQOgLFAqrXHQWhSeY2ZTL5dwVf0PXOYK9HMflV/I93yUCoRUQERII/YLsMo98IYhwOhLBBOme71jr4HmeabX4fD6XDiImDBqICAmEPkIul0PhycxMFOPUXadggk47NIRAT86lDRWEwQERIYHQX4C4yUIyGQqFUIo5MxPth+kZrQPTpjCIOBwOJxKJnu8SgeAAIkICoe+Qy+Uw+ieRSKCONBQK9YNoeOsAkUO6DBo6VEdK6FsQERII/QgM/UHtDCbhxWJzLuLCrWo1FpubjkRmZqInp6ZOBU4vpdPuqv0hDA6ICAmEPkWxWIToF4O7YqSq2pifv8DGI0Oruj8lfggDDiJCAqF/IcsyutQhl4oRhmt31nu+Yy1CUZSFZBLjkcPhMGKkNMyP0G8gIiQQ+hoYDMvCpBB6dlcp6VI6fXJqCh6hz+eDNreL9p9w5EFESCC4ABhhCNGZxVQqk8ly0VkXpQwzmSzCvHAQMcvXdaqqhKMKIkICwR0olTYKhVWItsA1RJfeQjKpHf7o7P0DRJhfyaOUFNRI1aSEfgARIYHgGoiiyPRIkTVE0yF0riuVSp+TykIyCRk22EIyOT9/gYvOyrJM84wIPQQRIYHgJkiSVCiswilko32RRITgNVTZ+pZXBEHIr+Szy3w4HGYFpSgCokgpoVcgIiQQXAZVbWzXajzPx+NxzPUFHaL7fjoSwUOiKJbLm/0pb5bL5RAp1fdXhMNhF2U9CUcJRIQEgiuhqg1ZluELIka6kEwigwhegfg1Rv5C/FpRlD5JJapqo1zeLJU25ucvzMxEIckWDoeX0um+9WUJRxhEhASCi7FTr2/XarlcDiwIGRqIfC6l0/AUuegsa2kvlTZyuVz/tC5IksR2OB6PZ5f5PqFqwkCBiJBAOApQ1UalUsnlcrHYHBed5TguGAyCXaDcDVJk+qVIMRYKqz3fc+x8IpHgeZ7cQUJPQERIIBw1bNdqxWJxMZVaSqcTiUQikQAjxuPx6UhkKZ1mXX3AdCQiCAKpvRAGFkSEBMKRxU69LghCdplfTKUwI5AlFEGEegcRTe6ZTLZc3uz5nhMI3QQRIYEwEJBlOZfL6YW84SByu4biGtBkf9aaEgiHBCJCAmGwsFWtblWrgiDwPI9GCy46C2lvpu5NuTrCQIGIkEAYUKAfce3Oerm8yappAoHAdCRCpZuEgQIRIYFAuO8myrIsSVL/NFcQCN0BESGBQCAQBhpEhAQCgUAYaBAREggEAmGgQURIIBAIhIEGESGBQCAQBhpEhAQCgUAYaBAREggEAmGgQURIIBAIhIEGESGBQCAQBhpEhAQCgUAYaBAREggEAmGgQURIIBAIhIEGESGBQCAQBhpEhAQCgUAYaBAREggEAmGgQURIIBAIhIEGESGBQCAQBhpEhAQCgUAYaBAREggEAmGgQURIIBAIhIEGESGBQCAQBhpEhAQCgUAYaBAREggEAmGgQURIIBAIhIEGESGBQCAQBhpEhAQCgUAYaDxERkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGdgD2/wFCaVQm1yA4rwAAAABJRU5ErkJggg==

************

Słownik do opisu powyższej informacji reklamowo – edukacyjnej ->

SKD*-> system skondensowanych doświadczeń traumatycznych, patologiczna trwała struktura, powstała wokół pierwotnego urazu psychicznego.

Kompleks** -> grupa częściowo nie uświadomionych nastawień emocjonalnych i przekonań umysłowych dotyczących jakiegoś określonego tematu, który podświadomość uważa za prawdę i w zgodzie z nim reaguje automatycznie, chociaż warunki, w których powstał ten odruch już nie istnieją. Odruch „obronny” został niejako zamknięty w czasie i przestrzeni jego reagowania i nijak się ma do czasu i przestrzeni, która jest teraz. Co powoduje „kręcenie sie w kółko” bez progresu w „zamkniętym polu oddziaływań systemowych*” czy to rodzinnych, społecznych, organizacyjnych bądź innych strukturach, egregorach -> gdzie kompleks się przydaje dla podtrzymywania przepływu sił życiowych wyznaczonych przez autorytety zewnętrzne. „Wierność” autorytetom zewnętrznym jest często mylona przez ciało i traktowana jako mądrość osobista jeśli jego własny umysł jest zajęty przez SKD i inne obciążające zapisy.

9.9. Medycyna Energetyczna w-g. dr James’a Oschman’a

Integriny*** -> Molekuły, które łączą wnętrze komórki z pozakomórkową matrycą integracji naprężeń tkanki łącznej lub po prostu z Matrycą Życia. Są one molekułami przylegającymi, które utrzymują komórki na miejscu. Regulują one nawet większość funkcji ciała na poziomie podstawowym.

9.9… Medycyna Wibracyjna..i książka „Vibrational Medicine” –>> wg dr Richard’a Gerber’a ==>>

Oddziaływanie energetycznym impulsem regeneracyjnym poprzez Integriny*** na powięź całego organizmu człowieka jest odczuwalne i skuteczne. Powięź ma właściwości piezoeletryczne a „pajęczynowata” struktura pozwala jej wnikać do każdego jądra komórki organizmu. I przez to, staje się ona jego systemem informacyjnym łączącym pamięć komórkową z otoczeniem. Dopasowywuje doświadczenia do wspomnień i odwrotnie. Integriny potrafią przyjąć częstotliwości Życia i intencje progresu przepływu jego energii. Daje to możliwość zmiany informacji na poziomie komórkowym wraz ze zmianą wzorca jeśli problem zostaje uświadomiony przez Umysł i zaakceptowany do zmiany. Na takiej zasadzie SKD lub „kompleks” poczucia winy bądź urazy zostaje rozpoznany bardziej lub mniej ale ulega przeprogramowaniu poprzez racjonalizacje Umysłu, przetransformowany i rozpuszczony przez „Serce” -> ostatnio odkryte wibracje elektromagnetyczne Serca „o nielokalnej Energii„. ->

–>> Pamięć komórkowa, moc subtelnej energii i Kod Serca. –>>

http://YT -> Gregg Braden -> Inteligencja i Moc Serca -> PL 5:47 m. ->

http://www.YouTube.com-> Skąd się bierze iluzja?? PL 10:05 m. ->

0.1 -> Mobilizacje-wzbudzające-przepływ-Siły-Życiowej. -> cz.1.-> od wewnątrz do zewnątrz ->”od środka do obwodu” -> od centrum do granic -> 1 str. -> „Słownik terminów ChiroSesji” -> 1. Dotyk z Intencją-> tłumaczenie reakcji Ciała i interakcji z Umysłem-> 2. ENTUZJAZM DO ŻYCIA, WDZIĘCZNOŚĆ i Kreatywność. Integracja przekonań umysłowych i postaw ciała.

2a. „Koc Przebaczenia” -> „Z czymkolwiek to nie jest powiązane wybaczam sobie całkowicie. Teraz to już nie ma żadnego znaczenia” Było potrzebne dla kontekstu, teraz już nie jest .. cdn. wg Dr Serge Kahili King ->

2b. Zaufanie, Zawierzenie, Odpuszczenie rezultatu, jeśli jest z Zgodzie z nurtem Życia -> Rezultat zostawiam …Losowi. ->  „Nie wiem jak to się stanie ale stanie się i stało się! Proszę o to i dziękuje za to! -> cdn.

3. Koherencja Serca -> Inteligencja Pola Serca  i możliwości „włókien Purkiniego” w osierdziu ->

3a. Integracja Ciała i Umysłu -> do Jedności odczuwania i działania -> „wiem, że wiem” -> bez ukrytych motywacji, -> „Jedność Duszy i Umysłu” wg V.Zeland ->

3b. Zamiar, wykonanie i przejście na nową Linie Życia w zgodzie z Losem ->

4. Konstatacja Myśli -> przejście do innego, nowego sektora nazw, poszerzenie możliwości i ewolucja osobistej rzeczywistości ->

4a. Utwardzenie w Rzeczywistości -> Zaistnienie -> Urzeczywistnienie Zamiaru w osobistym bioPolu i  w Świecie zewnętrznym ->

5. Informacyjny Zapis Intencji aktywujące pole energetyczne na Osobistym Aktywatorze Holograficznym, na Indywidualnej Matrycy Wibracji osobistego bioPola -> wzmocniony Odpowiednim Wyższym Promieniowaniem i falami milimetrowymi Skrajnie Wysokich Częstotliwości z Inwersji, Naturalną Matrycą Pola z rezonansu,.. itp. -> teraz na Module Regeneracyjnym i na ChiroSesji może być tworzony równolegle w trakcie sesji -> Gratis!  jeszcze bez możliwości zakupu przez e-mail ->Nowość i Promocja! -> wkrótce.

*Moduł R. -> Moduł Regeneracyjny wg projektu NeutrinoGen H., wkrótce w opisie i działaniu ->

-> w dalszej części słownika nazw będą wyjaśnione terminy ->

Ingramy, programy, kody, „implanty”.. ->

Struktury Energoinformacyjne, Egregory, „Wahadła” rezonansowe,.. itp. opis, zasada zadaniowości i działania->

Zamknięte pole oddziaływań systemowych -> rodzinnych, organizacyjnych, społecznościowych, środowiskowych, ..innych ->

Klisze narzuconego zachowania, kanały sugestii, zewnętrzne oddziaływanie, ograniczające przekonania ..inne zapisy w polu Ciał fizycznego i subtelnych->

Skutki urazów fizycznych,  ->

Tensegrity strukturalne Ciała, tensegracja, kompensacja ->

Meridiany, Czakramy, Kanały bezpośrednie i zwrotne, centra energetyczne i połączenia z gruczołami dokrewnymi, i narządami, klasterami fizjologicznymi ->

Przyczyny chorób i sytuacji problemowych, praprzyczyny znane i nieznane, sposoby ich rozpoznania, znalezienia, zneutralizowania itd. ->

Matryca Eteryczna a przemieszczenie „Sobowtóra” Energetycznego ->

Matryca Życia, Matryca Wibracyjna, Matryca Energetyczna, Naturalna Matryca BioPola ->Zdrowia*

Boska Matryca, Gregg Braden  ->

Homeostaza -> „utrzymywanie stałego środowiska wewnętrznego organizmu”

Homeoreza -> „prawidłowa prędkość zachodzących reakcji fizjologicznych”

Homeomorfoza -> „utrzymywanie w określonych granicach formy, położenia i masy organów”

Inteligencja tkanki łącznej -> Przekaz i restrykcje ->

Piezoelektryczny System informacyjny -> struktura i natura działania ->

Szlaki powięziowe -> „łańcuchy kinematyczne”, siedem głównych pasm, 12 „meridianów” ->taśm  mięśniowo-powięziowych ->

Pasma frekwencyjne -> ilość, połączenia, poziomy, warstwy, zadania -> indywidualne predyspozycje i helisy DNA ->

Tachyon, Eteron, Boson Higgsa,..->

Naturalny wiek biologiczny i faktyczny stan organizmu ->

Biokomputer -> „kbr” liczbowa, cykle, kody l., „WD”, ..teoria „wzmacniacza twardego dysku” w mózgu i „pamięci operacyjnej” w Ciele + połączenia „impulsami” skalarnymi, helisy DNA  ->

Pamięć Ciała fizycznego i Ciał subtelnych ->

Kod Serca,-> spirala serca, fraktal Serca -> oddziaływanie, opis -> zasada działania „nielokalnej energii” ->  

Anatomia Wielowymiarowa ,-> opis ->

Natura Falowa Zjawisk,-> oddziaływanie ->

Autorytety zewnętrzne -> oddziaływanie ->

Naturalna Matryca Pola, Przepływ Kontinuum Energii, „Ponadwymiarowa Kontekstowość”, Nurt Życia, „życie Pełnią Życia: ->

Strukturyzacja wody i klasterów fizjologicznych organizmu ->

Holony i Fraktale, czas fraktalny, złoty współczynnik.. i holograficzny model Człowieka i Świata, Promienistość Słońca a oddziaływanie wewnątrzkomórkowe. algorytm matematyki fraktalnej a „istota elektromagnetyczna” Człowieka.., energetyka systemów zamkniętego obiegu energii i wpływ obserwatora na pole oddziaływań..,..kwantowa teoria wielu światów.., „kwantowa niesamowitość”, „cykle”, „punkty wyboru”, „kod i mapa” czasu itd. ->

Fale milimetrowe Skrajnie Wysokich Częstotliwości, „aktywne skanowanie” i generacja częstotliwości „potrzebnych”, terapia Rezonansowym,.. Promieniowaniem Tła ->

Promienniki elektromagnetyczne z zakresu fal milimetrowych Skrajnie Wysokich Częstotliwości, autonomiczne Etalony samodzielne->wzorcowe, Zapis informacji BioTrEM, Promieniowanie Tła, Biologiczny Rezonans, korekcja elektromagnetycznego pola człowieka, przywrócenie  elektromagnetycznego szkieletu -> naturalnego „biopola”, Naturalnej Matrycy Pola, Fale „Częstotliwości Życia”.. komórek i prawidłowej komunikacji jonowej i  ->

Jednostki B-S-M, skala -> Bovis-Simoneton-Matela ->

Pole magnetyczne Ziemii -> „nie->constans?”,  zmiany i konsekwencje ->

Prawo Rezonansu – Pierre Franckh ->

„Teoria Pól torsyjnych i próżni fizycznej” G. Szypowa i A. Akimowa, itp.->

Generator Torsyjny, Bosony Higgs’a, Cewka-transformator N. Tesli , Działa Orgonowe W. Reicha, Silnik molekularny Potapova/AKOIL Power VHG generator, ..Perendev Magnetic Motor, permanent ..magnet Motor H.Johnson.., Silnik Adamsa – Mark 024 Termiczny przełącznikowy silnik reluktancyjny-> ..,.. J. Christie Lutec Australia Pty Ltd.,.. Sean McCarthy, solid state ORBO Steorn Ltd., Kohei Minato.., Generator Perepiteia..,..,..kiedys -> „Maszyna N” Bruce De Palma’y.., samoczynny silnik Tesli, Generator Efektu Searl’a , Generator Hendershota,.. –> silnik J. Bedini’ego.. wczesniej i teraz,..-> .., /..,..potem../..,.. wysokowydajny obwód zbierający Calloway’a,.. Ogniwo energetyczne Joe’go,..technologie Joe’go Flynn’a..,../ teraz -> Technologie LENR Rossi’ego,  czy „Solid State Generator” albo „Motor-Generator Self-Looped with Usable Energy Left Over” Karl Palsness’ Theory , Motor-Alternator Self-Looped System by Joe Tomicki -> /…itp.!. -> Elecotric Ltd. John M. Davenport ->, Zeero Power Looking to Commercialize -> , itd.!. ->

peswiki.com/Directory:Best_”Exotic”_Clean_Energy_Technologies

peswiki.com/index.php/Directory:Marko_Rodin_Coil_/_Torus_/_Motor

Rodin Coil Effect -> YT.  10:16m. wersja pl.-> Randy Powell prezentuje istnienie nieodłącznego od Natury matematycznego języka, „Matematyka Wirowa” wg pracy Marko Rodina,..->

Czy Źródło energii, może mieć coś wspólnego z kątem zbioru fazy z „energii próżni”? Promieniwanie zwrotne Materiału Pola Torsyjnego, Inwersja w „Boson’y Higgs’a? ->..,..-> „aktywator pola-biokorektor”..tak, aby to, co w teorii tachion’ów*/neutrino’w ..”Transcendencyjnych”/Eteron’ów /..boson’ów Higgs’a -> to, co nazywa się inwersją, mogło być wykorzystane w terapii autoregeneracyjnej organizmu człowieka. Wykorzystując piezoelektryczną strukturę budowy tkanki człowieka, tak aby proces promieniowania materiału „torsyjne-go”, któremu towarzyszy zmiana orientacji spinu elektronów mogł być użyty do regeneracji i odrestaurowania organizmu człowieka. -> dodatnie, kreatywne sprzężenie zwrotne wyrównujące, w zamkniętym układzie obiegu Energii, -> gdzie występuje zjawisko wychwytywania energii z promieniowania pól torsyjnych, z przemiany „neutrino transcendentalne”/”boson Higgs’a” -> do efektu generacji różnicy potencjałów w sprzężeniu zwrotnym dodatnim, powodującym przepływ wzmacniający wydajność. Podobnie jak w wirach Victora Schaubergera. ..,.. ->Vortex ->..,.. ->.. ,.. itp. -> inne nazwy i zasada działania ->

Gracja Ciała a struktura ustawienia magnesów w Silniku ..”Magnet Motor”? Wydajność silnika „molekularnego” a Siła Sprawcza Człowieka, ..podobieństwa. -> Integracja 3’ech świadomości a integracja oddziaływań 3’ech pól magnetycznych. Sprawność energetyczna generatora a Sprawność transcendencji Człowieka? Generator, Transformator, Silnik molekularny, Magnet Motor..,.. a -> Człowiek w Całej swojej Istocie oddziaływania -> zasada działania i podobieństwa? ..,.. Ustawienie „kątów” w Strukturze Człowieka a ustawienie „kątów” magnesów neodymowych w urządzeniu generującym dodatkową energie. Tensegriti człowieka a „maszyny skalarnej”. Energia Skalarna Człowieka i otoczenia. Kontinuum Energii w Człowieku a kontinuum Energii w ogóle..,..czy? -> to tylko kwestia opanowania sztuki utrzymania przepływu energii.., ..tak, żeby to zrozumieć w działaniu, co w teorii tachion’ów*/neutrino’w ..”Transcendencyjnych”/eteron’ów /..boson’ów Higgs’a -> to, co nazywa się inwersją, mogło być wykorzystane w terapii autoregeneracyjnej organizmu człowieka. Wykorzystując piezoelektryczną strukturę budowy tkanki człowieka, tak aby proces promieniowania materiału „torsyjne-go”, któremu towarzyszy zmiana orientacji spinu elektronów mógł być użyty do regeneracji i odrestaurowania organizmu człowieka. ..,..

Kryształ a szyszynka -> natura krystaliczna, Kalcyt -> micro – calcyt, synchronizacja, rozprowadzenie, oddziaływanie, możliwości ->

Jedność, Integracja, Koherencja, Konstatacja -> … ->> Przepływ Sił Życiowych.. i zmiana do kierunku „życia Pełnią Życia” -> Przestrzeń Życia (*) Siła Kreatywna =-=>> „Moc Istnienia” -> Powrót do chwili obecnej ->> możliwość wyboru reakcji i zmiany korzystnej..w „punkcie bifurkacyjnym”.

Swoja Przestrzeń, Osobista Siła, Indywidualny Los -> „Moja droga, moje drzwi, -> mój ruch i mój klucz,..” a propoos -> Bert Hellinger, kiedyś powiedział -> „właściwie mamy tylko dwa problemy w Życiu, -> Ojca i Matkę, ..jak sobie z tym poradzisz, to reszta jest „szczegółem” i potem „możesz iść swoim Losem”,”.. a jeśli chcesz iść Swoim Losem, to bez tego obciążenia jest to znacznie bardziej możliwe i „łatwiejsze”.., z tym obciążeniem nierozwikłanym rodzinnym, zazwyczaj trafiamy na zamknięte pole oddziaływań innego systemu, który jest powieleniem pierwszego, tak jak partnerką lub partner jest powieleniem Taty lub Mamy, jeśli nie są przyjęci z szacunkiem przez Ciebie..itd.,..tak jak relacja z dziećmi kształtuje późniejsze relacje w nowych okolicznościach, ..sposób kontaktu rodzica z dzieckiem innej płci ..-> determinuje przyszły związek partnerski, -> stosunek zależności z dzieckiem tej samej płci rokuje przyszłe kontakty i stosunki w sferze analogicznej, przykładów i powtórzeń jest wiele jednak nie zawsze są bezpośrednio zauważalne i.. itd. 

Co przeszkadza?

a.-> Nawyki, sposób widzenia, myślenie bez kontekstu i bez dystansu, bez pamięci powtarzających się doświadczeń, hipnoza świadomości w braku postrzegania konsekwencji dla podobnych reakcji, w braku odczuwania powodu „kręcenia sie w kółko, tyle że po innym kole oddziaływań i zależności”, ..-> autorytet na zewnątrz ..itd. -> „Tryumf zabija sukces” -> „Cierpienie jako nawyk”, „Lepiej ja niż Ty”, ->”Pielęgnowanie uraz”, pielęgnowanie zawiści”, „pielęgnowanie bólu”, „pielęgnowanie traum przeszłości kosztem Siebie w obecności, w tu „..itd., -> „wierność systemowi rodziców”, „wierność egregorom”, „wierność organizacjom/wahadłom”, strukturom… wszystkiemu innemu.. tylko nie sobie i Życiu”.., wszystko to, co jest przed Tobą, ..co masz przed Sobą, co stawiasz przed sobą -> jest filtrem i przesłoną, których i tak masz dość w sobie i ..wokół ..do „przerobienia i transformacji” w polu.., w biopolu [wg filozofia „agro-transpersonalna”]->.. Przepływ, nurt życia ..a trzymanie się „gałęzi i korzeni” wystających z brzegu „przeszłości”. Wielokrotnie powtarzane -> Groźne okrzyki, wymachiwanie rekami do rzeczywistości, której już nie ma, w ramach „pomylonej” wierności  ..itd.. nawykowe stresowanie się swoim stresem, zamartwianie zmartwieniami, wściekanie się na swoją złość..itd zamiast cieszyć sie cieszeniem, radować radością, śmiać się ze śmiechu, ..czy być spokojny swoim Spokojem..lub ->zamiast nienawidzieć swojej nienawiści,  -> „kochać swoje kochanie”, „być zakochanym w swoim zakochaniu”, ..”zamiast byc słaby swoja słabością”,..nie lepiej jest „Być mocny swoją Mocą”, -> Być Światłem dla siebie samego ->, -> Być Promieniem Światła dla samego siebie ->..,..itd. Czy zamiana nazewnictwa i wzmacnianie dobrych nastrojów, emocji jest warte „poświęcenia” temu czasu i skierowania na to swojej energii, uwagii? Czy „banie się” swojego strachu może pomóc bardziej niż znalezienie swojej odwagii „do zajęcia swojego miejsca”? Czy bycie odważnym swoja odwagą daję śmiałość, której lęki się łatwo nie czepiają? Czepiają się tam, gdzie jest im łatwiej się przyczepić..wiec jeśli nie chcesz się bać, to po co ułatwiać takiej emocji zadanie? ..po co wybierać te myśli i nastroje, które są gruntem dla rozwoju tego, czego nie chcesz?

b. -> /.. HurraOptymizm ->bez faktycznej zmiany swojego stosunku do tego, co jest,.. Manipulacja umysłowa sobą w tworzeniu pozornych światów, które mają przykryć Prawdę, która jest nie do przykrycia. Ważność tego „pozoru”, który jest przed Tobą doprowadza do odwrócenia i „zniknięcia” wartości ponadczasowych. Pozostaje uznanie dla systemu wartości niewolniczej na zasadzie „nagrody i kary” z zewnętrznym autorytetem itd.

-> Uzależnienie a Przynależność -> sytuacje zastępcze problemowe, które powodują, że się nie widzi siebie..swojej Przestrzeni i swojego miejsca, Siły.. i Prawdy ponadumysłowej, ponadczasowej.. tzw. ponadlogicznej jednowymiarowej zależności.., ponad prawami logiki umysłowej, ponad rzeczywistością jednowymiarowego myślenia itd. -> Sposoby radzenia sobie z sytuacja „niewygodną” aby odciągnąć, przekierować uwagę-> alkoholizm, seksoholizm, pracoholizm..,.. cierpienioholizm, tryumfoholizm, gniewoholizm, krytykoholizm, lęko-strachoholizm, ..,.. mania udowadniania swojej siły, potrzeba prestiżowości celu, -> potrzeba, potrzeba, potrzeba.. zamiast odczuwania, widzenia i myślenia -> w zgodzie z Sercem i Umysłem, w „Jedności Duszy i Umysłu”, ..jeśli „potrzeba” jest przed Sobą, -> to jesteś tyle wart, ile „potrzebujesz”? Czy jesteś tyle wart ile nie potrzebujesz, żeby Żyć Pełnią Życia? Motywacja dla potrzeb? Motywacja do Istnienia?  …,..itd. -> i „programy syzyfowe” + „kody niewolnicze” + „Inhibitory” + „Ważności”..+/ …-> i druga strona postrzegania z dystansu i bez zbędnych emocji dla rozpoznania.. -> swojej drogi, swoich drzwi, swojej Siły i ..itd. .,..  itd

Cele i drzwi –>>wg Vadim Zeland ->

„Każdy człowiek ma swoją unikalną drogę, na której osiągnie autentyczne szczęście w życiu. „Wahadła” narzucają człowiekowi obce mu cele, które wabią swą prestiżowością i niedostępnością. Goniąc za fałszywymi celami, nic nie osiągniesz, albo osiągnąwszy, zrozumiesz, że nie tego potrzebowałeś.
Twój cel zmieni życie w święto. Osiągnięcie Twojego celu pociągnie za sobą spełnienie wszystkich pozostałych pragnień, przy czym efekty przewyższą wszelkie oczekiwania. Twoje drzwi są drogą, która doprowadzi Cię do celu.
Jeżeli zmierzasz do Twojego celu, wchodząc przez Twoje drzwi, to nikt i nic nie będzie w stanie Ci przeszkodzić, ponieważ klucz Twojej duszy idealnie pasuje do zamka Twojej drogi. Tego, co Twoje, nikt Ci nie odbierze. Nie będziesz miał problemów z osiągnięciem swego celu. Problem polega na tym, by znaleźć swój cel i swoje drzwi. „
Co pomaga ->
Zmiana postrzegania, to zmiana Rzeczywistości.
Poszerzenie Postrzegania, to poszerzenie widzenia rozwiązań i możliwości ->w ramach „tej samej” Rzeczywistości i innych kontekstów.
Zaprzeczenie dualności Istnienia jest zgodą na Nurt Życia.
Przepływ w „ciasnocie” jest utrudniony.
Rozwój w „ściśniętej przestrzeni” jest zwolniony.
Życie w „ciężkości istnienia” jest ograniczający.
nadmierne Przebywanie w „gęstości” problemów, powoduje przyzwyczajenie do „niewidzenia” rozwiązań.
Komu na tym zależy? ->
szukanie Rozwiązań na zewnątrz siebie, prowokuje znalezienie „doradców”.
Kogo „doradcy” mogą zastąpić? I po co? ->
Zmiana widzenia Siebie powoduje zmianę widzenia „Świata”.
Zmiana widzenia Świata stwarza możliwość „Rozpoznania Siebie”.
Rozpoznanie siebie prowokuje do rozpuszczania „napięć i urazów”.
Napięcie jest potrzebne tylko do tego, żeby nauczyć się rozluźniać a nie po to, żeby uczyć się w nim trwać.
Uwolnienie siebie z sytuacji problemowej jest też spełnieniem prośby tego problemu.
Blokujące rozwój ewolucyjny napięcia, warstwy i przyczyny są do rozpuszczenia osiągalne.
Stałe rozpuszczenie przyczyny „występowania patologii” jest możliwe jeśli jest zrozumiałe, jako „przyjęte” -> nie do powtarzania.
Transformacja przez Serce nie cofa się.
Cofać się można tylko wtedy, kiedy trzeba się rozpędzić. Inaczej to iluzja.
Wybór iluzji, to też wybór.
Wybór Życia, to też decyzja.
itd.

************

Zintegrowane Regeneracyjne Terapie Naturalne Ciała „+4 w 1” sesji –>>

Metoda powstała na podstawie połączeń różnych „mobilizacyjnych narzędzi” manualnych, wg esencji wielu metod oddziaływania terapeutycznego i technik manualnych, odruchowych, integracyjnych i regeneracyjnych. „Motywacyjnych” technik  oddziaływania Impulsem Regeneracyjnym na cały organizm Człowieka. Są to aktywne połączenia esencji technik i terapii znanych głównie jako:

Chiropraktyka Mc-TC; Elementy Chiropraktyki „twardej” wg dr Claude Massicotte’a (Quebec, Kanada), ucznia dr Pierce (Pensylwania, USA); Wybrane Techniki Terapii Manualnej Briana Mulligana, Karla Lewita, terapii Yumeiho dr Masayuki Otsuki, metody Kaltenborna i Osteopatii Daryla Herberta; Masaż: Segmentarny, Qigong An Mo; Jogiczny masaż Tajski Tradycyjny i Indonezyjski; Techniki StaroHawajskiego masażu intencyjnego Lomi Lomi Nui, polinezyjskiego Ma-Uri i leczniczego Kahi Loa; Energetyczna Medycyna Manualna z użyciem Klawików; Clavipunktura/Clavikoterapia z użyciem klavików drewnianych, Integracyjna Terapia Odruchowa, CranioSacral – terapia czaszkowo-krzyżowa -> Procesy na Ciało, serce i umysł, Techniki Uwalniania Emocjonalnego ERT wg. Dr. Walter Weston

1.Chiropraktyka i Terapia Manualna –> Uwalnianie Bólu i Urazów —> + aktywator chiropraktyczny ->

* -> ChiroMatrix-> prezentacja oddziaływań impulsu fizycznego ->

*-> D.C., B.Sc. Henryk Dyczek i Dr James Oschman ->INTEGRINY ->

* -> Terapia funkcjonalna, osteopatyczna metoda krótkiej dźwigni ->

* Dr Claude Massicotte, CHIROPRACTOR, sposoby widzenia naprężeń w tkance->

2.Clavikoterapia i Techniki Odruchowe —> Meridiany i Czakramy ->> mobilizacje manualne i aktywowanie urządzeniami ->
+ aplikator Lyapko ->

+stymulator Diadens ->

+ aktywny stymulator Triomed -> skanujacy generator milimetrowych fal elektromagnetyczne Skrajnie Wysokich Częstototliwości, technologia BioTrEM, Rezonansowe Promieniowanie Tła, kierunkowe Promienniki i autonomiczne Etalony -> informacyjne zapisy wzorców energetycznych ->

* -> uzasadnienie naukowe w biocybernetycznej klawiterapii -> F. Barbasiewicz ->

* -> opis klawiterapii u dr Kołodziejczyka ->

* -> Ryszard Ulman -> Clavipunktura ->

*doc Marek Józef Pilkiewicz „Energetyczny model Zycie i Człowieka” –>>

3.Regeneracyjny Masaż Terapeutyczny -> Techniki Integracyjne –>> + mata turmalinowa

* Lomi Lomi Nui , Kahi Loa -> dr Serge Kahili King i Susan Pa’iniu Floyd –>

* Pain, Pain, Go Away –> Serge Kahili King –>>

*-> tendendencje na rynku światowym dla idei postrzegania energo-informacyjnego ->

* -> Masaż Terapeutyczny.. okiem psychologa. Praca z ciałem w kontekście psychosomatycznym ->

* Tradycyjny Tajski Terapeutyczny, Indonezyjski -> Kanya Krongboon ->

*Kahu Abraham Kawai’i –>>

4.Procesy na Ciało, Serce i Szyszynkę wg CranioSacral  –> Przepływ i Intencja -==-> + mata nefrytowa

*-> „Czym jest CranioSacral, terapia czaszkowo-krzyżowa? ->

* -> Artykuły o Systemie energetycznym człowieka i „ruchu pulsacyjnym Pierwotnej Energii Życia” ->

* Dr Andrea Axt->

*Olga Milajewa, uwalniające postrzeganie systemowe & –>>

o.4b1. „Niech twoje ciało przemówi – Terapia czaszkowo-krzyżowa jest formą pracy z ciałem poprzez dotyk, ale trudno ją nazwać masażem. To raczej dialog, w którym decydujący głos ma ciało – porozumiewa się  .. , komunikuje swoje potrzeby.”

+ 4.1 ERT..techniki uwalniania emocjonalnego by dr Walter Weston, -> uwalnianie emocji powiązanych z napięciem i „podtrzymywaniem” urazy -==->>

*-> scrypt do ksiązki by dr Weston ->

www.Emotional Release Therapy –>> strona Dr Waltera Weston’a -> walterweston.com

Czy serce jest tylko pompa????+?

–>> Pamięć komórkowa, moc subtelnej energii i Kod Serca. –>>

CHIROSESJA –>  chirosesja@gmail.com

jacekwenta9@gmail.com

Gregg Braden -> The Science of Miracles, Nauka cudów, cz. 5 -> wersja PL ->http://www.YouTube.com/Gregg Braden pl –>
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz